تنظیم قرارداد

برای تنظیم یک قرارداد نکات حقوقی زیادی وجود دارد . نکات حقوقی اصلی ترین موضوع در تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد است. با توجه به پیچیدگی های مسائل حقوقی و فنی ، تنظیم آن توسط افراد غیر متخصص می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری گردد و با وجود ذیحق بودن یکی از طرفین قرارداد منجر به ضرری غیر قابل جبران گردد .

گروه وکلای راهیان عدالت در راستای خدمات خود به متقاضیان اقدام به تنظیم قرارداد به شرح ذیل می نماید :

۱ – تهیه و تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی

۲ – تهیه و تنظیم انواع قراردادهای پیمانکاری

۳ – تهیه و تنظیم قراردادهای جعاله ، مضاربه و ….

۴ – تهیه و تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت و …..

تماس کاملا رایگان