وکیل کیفری

وظایف وکیل کیفری در مسیر تعیین قانون نیز نمود پیدا خواهد کرد. بخشی از وکلای کیفری می توانند در تصویب قوانین نیز نقش داشته باشند. به همین جهت می توان این وکلا را ستون محکم خیمه عدالت در نظر گرفت و با کمک آن ها عدالت را برپا کرد.

بهترین وکیل کیفری

بهترین وکیل کیفری

بهترین وکیل کیفری و حقوقی، وکیلی است که به صورت خانوادگی فعالیت می کند. این جمله به این معنا است که وکیلی خاص وکالت یک خانواده را به صورت موروثی بر عهده بگیرد. در این صورت وکیل کیفری بر تمامی مسائل حقوقی و کیفری آن خانواده اشراف کامل خواهد داشت.

وظایف وکیل کیفری خانوادگی بر اساس نوع پرونده های آن ها تعیین می شوند. این وکیل کیفری باید به صورت تخصصی پرونده ها را دنبال کند، در این صورت مشکلات خانوادگی موکلان کاهش چشمگیری پیدا می کند. دعاوی مربوط مسائل کیفری باید به صورت دقیق بیان شود. بهترین وکیل مالی نیز اگر به صورت خانوادگی انتخاب شود، کارایی بیشتری خواهد داشت. خدمات کیفری و مالی و حقوقی به این صورت با کیفیت بیشتری ارائه می شود.

 

وکیل کیفری تهران

 

دادخواست کیفری

فرم دادخواست کیفری برای دعاوی حقوقی و مالی می باشد و معمولا به دادگاه‌ های حقوقی تقدیم خواهد شد اما گاهی ممکن است یک امر کیفری با شکایت شما در دادگاه کیفری مطرح شده باشد که جنبه مالی هم داشته باشد.

مثلا علیه کسی شکایت خیانت در امانت مطرح کرده اید و پرونده دردادگاه کیفری درحال رسیدگی می باشد ، چون دادگاه کیفری صرفا به آن چه شما شکایت کرده اید رسیدگی می‌کند و کاری به جنبه مالی ندارد.

قانون گذار اجازه می دهد برای تسهیل کار و این که شما زودتر به حق خود برسید ، دعوی مالی مرتبط با همان شکایت را در همان دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست مطرح کنید.

در این صورت دادگاه کیفری پس از رسیدگی به امر کیفری درصورتی که جرم را ثابت دانست و متهم را به مجازات محکوم کرد ، به امر حقوقی ادعائی شما رسیدگی و رای مقتضی صادر را  خواهد کرد.

 

وکیل متخصص کیفری

از ویژگی‌ های وکیل متخصص کیفری حرفه ای باید به برخورداری او از تحصیلات آکادمیک کافی در زمینه ‌ی وکالت امور جزایی و کیفری ، داشتن علم و تجربه ‌ی کاری کافی و حاذق و ماهر بودن ایشان اشاره نمود.

در رسیدگی و بررسی پرونده‌ ها و آشنایی با دادسرا و دادگاه‌ ها و محاکم کیفری وهم چنین آشنایی کامل با قوانین دعاوی کیفری هم چون قانون مجازات اسلامی ، آیین دادرسی کیفری ، قانون مبارزه با مواد مخدر ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و باقی قوانین مربوط به این زمینه‌ ها باید تخصص و تبحر کافی را داشته باشد.

وکلای کیفری در بیش تر پرونده های حقوقی می توانند حتی در عدم حضور موکل خود نیز می تواند وکالت او را بر عهده بگیرد و در دعاوی های کیفری به وکالت و نمایندگی او شرکت کند.

 

پرونده‌های کیفری از این قانون مستثنی هستند و نیازمند حضور شخص متهم می باشد و وکیل کیفری زمانی می‌ تواند وارد میدان شود که تحقیقات اولیه و مراحل دادرسی به اتمام رسیده باشد.

در دعاوی کیفری با استفاده از وکیل متخصص کیفری می توانید دفاع موثری را در دادگاه انجام دهید که از عواقب کیفری ناشی از شکایت جلوگیری می شود زیرا غالباً عدم استفاده از حق دفاع به منزله قبول اتهام می باشد.

در دعاوی قضایی انتخاب یک وکیل ماهر و با تجربه از ملزمات پرونده های جزایی می باشد. در ای صورت حق بر خورداری ز وکیل متخصص کیفری با اشراف کامل بر قوانین جزایی در مراحل دادرسی بسیار مهم است.

وجود وکیل  متخصص و مجرب می تواند تاثیر بسیاری در روند پیگیری پرونده شما داشته باشد و پرونده را به نفع شما خاتمه دهد همه موارد مورد نظر اهمیت و ضرورت مراجعه به وکیل کیفری در این مسائل را می رساند.

مشاوره با وکیل متخصص کیفری یعنی انجام دادن عملی که مجازات آن عمل در قوانین کیفری آمده باشد. در دعاوی کیفری مجازات برای مرتکب شونده توسط دادگاه تعیین می شود.

انواع مجازات کیفری

مجازات های کیفری در قانون به سه دسته تقسیم می شوند. مجازات های اصلی ، مجازات های تکمیلی و مجازات های تبعی.

مجازات های اصلی : قاضی و یا قانون گذار برای هر جرمی مجازات های مختلفی را در نظر گرفته است. که اجرای آن فقط به موجب حکم قطعی دادگاه اجرا خواهد شد.

در جرایمی که تعزیر به اختیار تنها شخص قاضی باشد ، او نمی تواند متهم را به بیش از یک مجازات محکوم کند.

مجازات های تکمیلی : به مجازات های گفته می شود که مجازات های اصلی به آن اضافه می شوند و به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرند.

بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند  شخصی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات محکوم شده است را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی شخص را از حقوق اجتماعی خود محروم کند و از اقامت در نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.

مجازات های تبعی : این نوع از مجازات ها هیچ گاه در دادگاه قید نمی شوند.

 

وکیل امور کیفری

بهرمند شدن از وجود وکیل امور کیفری در خصوص دعاوی کیفری بسیار حائز اهمیت می باشد و باعث می شود بهترین دفاع برای شما در این زمینه حاصل شود.

منظور از جرم هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قوانین کشوری جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

در دعاوی کیفری با استفاده از وکیل امور کیفری می توانید دفاع موثری را در دادگاه انجام دهید که از عواقب کیفری ناشی از شکایت جلوگیری می شود زیرا غالباً عدم استفاده از حق دفاع به منزله قبول اتهام می باشد.

مشاوره حقوقی کیفری یعنی انجام دادن عملی که مجازات آن عمل در قوانین کیفری آمده باشد. در دعاوی کیفری مجازات برای مرتکب شونده توسط دادگاه تعیین می شود.

جعل ، قتل ، دیه ، مواد مخدر، ، آدم ربایی ، کلاهبرداری ، سرقت ، جرایم پزشکی ، روابط نامشروع ، مزاحمت تلفنی ، جرایم رایانه ای و انتقال مال غیر جزو دعاوی های کیفری محسوب می شوند.

وکیل دعاوی کیفری چیست؟

لازم است قدری با توضیحات مرتبط با وظایف وکیل کیفری بیشتر آشنا شویم، در قدم اول باید بدانیم که وکیل دعاوی کیفری چه کاری انجام می دهد؟ حفاظت از جان و مال و آبروی افراد بر عهده نهادهای امنیتی و دادگاه ها می باشد. با این وجود حلقه مکمل این بخش را میتوان وکلای کیفری معرفی کرد.

یکی از مهم ترین وظایف وکیل کیفری، دفاع از افراد برای احقاق حق و حقوق مربوط به مال و جان و آبروی خود می باشد. در نتیجه همین مسئله می تواند به نوعی یکی از راه های حفاظت از جان و مال افراد باشد. تا به این جا یکی از اساسی ترین وظایف وکیل کیفری را بیان کردیم.

وظایف وکیل کیفری

وظایف وکیل کیفری

تجربه کاری یکی از ویژگی هایی است که باید در یک وکیل کیفری وجود داشته باشد. در غیر این صورت نمیتوان این وکیل را گزینه مناسبی برای پیگیری پرونده های کیفری دانست. علت این نکته این است که پرونده های کیفری دارای پیچ و تاب های زیادی هستند و حتما باید توسط یک فرد با تجربه مورد بررسی قرار گیرند.

سرعت مناسب پرونده های کیفری بستگی به میزان دانش و تجربه وکیل دعاوی کیفری دارد. در صورتی که وکیل تجربه کافی را نداشته باشد، سیر منطقی پرونده پیش نخواهد رفت.

دسته بندی وظایف وکیل کیفری

وظایف وکیل کیفری به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند، یکی از این وظایف، مربوط به دعاوی قضایی حقوقی و دیگری دعاوی قضایی کیفری است. دعاوی قضایی حقوقی، احکام دارای مجازات را در خود دارا نمی باشند. دعاوی قضایی کیفری دارای مجازات است و تمامی جرم های دارای مجازات زندان به این بخش مربوط می شود.

بسیاری از مسائل مرتبط با این مورد در این دسته بندی قرار می گیرد و دادگاه های حقوقی و کیفری به صورت کلی در این دادگاه ها بررسی می شوند. ایفای نقش وکالت در این حالت به سختی انجام خواهد پذیرفت و دعاوی کیفری در این دادگاه ها باید ریشه یابی شوند.

 مشاوره با وکیل کیفری

 مشاوره با وکیل کیفری

گروه وکلای راهیان عدالت با دارا بودن انواع وکیل خصوصا وکیل کیفری می تواند به شما در این زمینه مشاوره آنلاین و رایگان بدهد. این موسسه قبل از قبول وکالت به شما مشاوره رایگان می دهد و شما می توانید از طریق فضای مجازی با این موسسه در ارتباط باشید برای مشاوره در این زمینه می توانید با این شماره ها تماس حاصل نمائید.

تنظیم شکواییه و طرح دعاوی از وظایف وکیل کیفری

تنظیم شکوائیه و طرح دعاوی مربوط به دادگاه های کیفری از مهم ترین وظایف وکیل کیفری است. مشاوره با وکلای حرفه ای میتواند مشکلات بسیار زیاد موجود در پرونده های کیفری را برطرف کند. یکی از مهم ترین بخش های سفارشات مربوط به دادخواست های کیفری، تنظیم شکواییه های تنظیم شده در دادگاه می باشد. شکواییه های مربوط به این بخش باید توسط وکلای حرفه ای کیفری تنظیم گردد.

در این صورت بخش مهمی از مسیر مرتبط با دادگاه های کیفری سپری خواهد شد. هزینه تنظیم شکواییه قدری بالا است اما اهمیت آن به قدری است که هزینه های بالای آن را توجیه می کند. اگر شکواییه به درستی تنظیم نگردد، مشکلات زیادی در بخش های اجرایی و مسیر پرونده ایجاد خواهد شد.

باید در شکواییه دلایل قانع کننده به قدر کافی قید شده باشد. در صورتی که شکواییه توسط یک فرد ناآگاه تنظیم گردد، تمامی زحمات شما به هدر خواهد رفت. مناسب ترین فرد برای تنظیم شکواییه وکیل کیفری است. این مسئله از مهم ترین وظایف وکیل کیفری می باشد.

محاسبه هزینه دادرسی

هزینه دادرسی نیز از دیگر بخش های پرهزینه در مسیر پرونده شما است. با این وجود میتوان آن را مهم ترین بخش رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی معرفی کرد. از وظایف وکیل کیفری می توان به اطلاع رسانی به موقع در مورد هزینه های رایج موجود در پرونده اشاره کرد.

آگاهی شما از مسیری که پیش رو دارید، تاثیر بسیار مطلوبی بر روی روند و نتیجه پرونده خواهد گذاشت. وظایف وکیل کیفری در مسیر تعیین قانون نیز نمود پیدا خواهد کرد. بخشی از وکلای کیفری می توانند در تصویب قوانین نیز نقش داشته باشند. به همین جهت می توان این وکلا را ستون محکم خیمه عدالت در نظر گرفت.

قانون بخش های مختلفی دارد. قانون قرار است برای تمام جنبه های انسانی چارچوب تعیین کند. بنابراین با پیچیده تر شدن روابط انسانی و استفاده از ابزارآلات جدید نمی توان انتظار داشت که قانونی ساده و مشخص داشته باشیم.

از این رو قانون به بخش های مختلفی تقسیم می شود که هر کدام از این بخش ها تخصص های خاص خودش را می خواهد. با توجه به سیستم آموزشی کشور در حوزه حقوق اساسا نمی توان مطمئن بود که یک وکیل با دانش و تخصصی کامل از دانشگاه فارغ التحصیل می شود. زیرا این فرد طی مدت 4 سال تنها این فرصت را داشته است که به هر بخش و حوزه ای از قانون نگاهی بیاندازد و کلیت آن را بشناسد.

پس آن چیزی که در سیستم قضایی کشور باید به آن توجه داشت این است که تجربه کفه سنگین تری به خود اختصاص می دهد. به بیان ساده تر هر وکیلی با توجه به تجربه ای که به دست می آورد می تواند در یک یا چند حوزه قانونی فعالیت موثرتری داشته باشد.

همین موضوع در مورد وکیل کیفری تهران نیز صدق می کند. یک وکیل کیفری  فردی است که سال ها در حوزه های مختلف کیفری فعالیت کرده و اساسا با مفهوم جرم و محکومیت آشنایی دارد. جو سالن های دادگاه ها را می شناسد و می تواند آن را مدیریت کند. توجه داشته باشید که در این دادگاه ها زندگی یک یا چند فرد مورد بحث قرار می گیرد. پس نقش وکیل کیفری تهران می تواند بیش از اندازه مهم باشد.

از وکیل کیفری چه انتظاری می توانیم داشته باشیم؟

برای آن که بتوانیم هرچه بیشتر با کارکرد و اهمیت وکیل کیفری تهران آشنا شویم ابتدا باید مفهوم کیفری را درک کنیم و بدانیم چه نقشی در قانون دارد.

اساسا تمامی دعوی های مطرح شده در دستگاه قضایی از دو جنبه حقوقی و کیفری خارج نیست. حقوقی آن دسته از مسائلی است که معمولا مربوط به حقوق شهروندی افراد است. به بیان ساده تر هر فردی در جامعه از یک سری حقوق بهره مند می شود. حال به دست آوردن این حقوق و استفاده از آن می تواند ممانعت های قانونی داشته باشد یا به هر دلیل امکان استفاده شما از این حقوق وجود نداشته باشد. در این موارد شما درگیر دعوی حقوقی می شوید. همچنین اگر فردی مانع از دستیابی فرد دیگر به حقوق طبیعی خودش باشد نیز یک دعوی حقوقی تلقی می شود. اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم آن دسته از دعاوی که مربوط به شخص شما و اموال شما است را دعاوی حقوقی می گویند.  وراثت و انتقال مالکیت و تغییر نام و … همه در حوزه دعاوی حقوقی قرار دارد.

اما دسته دوم، یا همان دعاوی کیفری داستان کاملا متفاوتی دارد. آن دسته از دعاوی که در آن ها اساسا جرم و محکومیت مطرح می شود را می توان دعاوی کیفری دانست. به بیان ساده تر با اقامه یک دعاوی کیفری فرد متهم می تواند در مقام مجرم قرار بگیرد و محکومیت متناسب جرم برای او در نظر گرفته شود.

به طور کلی این امکان وجود دارد که در یک دعوی حقوقی، دعوی کیفری نیز مطرح شود. به طور مثال طلاق از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و در آن جرم یا محکومیتی وجود ندارد. اما اگر در این بین یکی از طرفین جرمی علیه طرف دیگر مرتکب شده باشد امکان اقامه دعوی کیفری علیه او وجود دارد.

توجه داشته باشید آن چیزی که باعث شده دعاوی کیفری  اهمیت بسیار بالایی نسبت به دعاوی حقوقی داشته باشد این است که در این دسته از دعاوی جرم و محکومیت مطرح می شود. این که یک دادگاه بتواند فردی را محکوم به انجام کار خاص یا پرداخت مبلغی مشخص نسبت به فرد یا نهادی بکند خود به خود حساسیت کار را بالاتر می برد.

اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم که چرا دعاوی کیفری اهمیت بالایی دارد می توان به یکی از مهمترین دعاوی این دسته اشاره کنیم. دادگاه های قتل یکی از بهترین نمونه های نشان دادن اهمیت این دست از دعاوی است. در دادگاه های قتل فردی متهم به قتل در جایگاه مجرم قرار دارد. در صورتی که ثابت شود این فرد گناهکار است احتمال اعدام او وجود دارد. پس در این دادگاه ها می توان برای مرگ و زندگی دیگر افراد تصمیم گرفت. از این روست که دادگاه های کیفری اهمیت بالایی دارند و به تبع آن وکیل کیفری تهران می تواند کارکرد بسیار مهمی در این بین داشته باشد.

ویژگی های وکیل کیفری

ویژگی های وکیل کیفری

یک وکیل کیفری تهران علاوه بر این که باید تجربه و تخصص کافی در حوزه حقوقی و کاری خودش داشته باشد، باید از قوه روانشناسی خوبی نیز برخوردار باشد. به بیان ساده تر علاوه بر حفظ تسلط خود باید بتواند از لحاظ روانی جو دادگاه را کنترل و مدیریت کند.

چرا که در دادگاه های کیفری معمولا طرف خواهان دچار یک ضرر مالی یا جانی شده است. این ضرر بسته به وسعتی که دارد می تواند روح و روان خواهان را درگیر کرده باشد. برای مثال در یک دادگاه قتل نمی توان از خانواده مقتول این انتظار را داشت که با همه چیز به سادگی برخورد و از نظر منطقی به مسائل نگاه کنند.

در این بین این کار وکیل کیفری تهران است که بتواند جو احساسی موجود در دادگاه را مدیریت کند. مدیریت این جو به معنی از بردن آن نیست. بلکه یک وکیل باهوش سعی می کند از این جو احساسی در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده کند. این همان کلید طلایی است که انتظار می رود یک وکیل کیفری تهران بتواند از آن استفاده کند.

ویژگی های وکیل کیفری:

وقت شناسی

زمان ، در پرونده های حقوقی دارای اهمیت زیادی است. به همین خاطر بهتر است برای این کار بهترین وکیل کیفری تهران را انتخاب کنید چون وکیل در امور کیفری باید بسیار وقت شناس باشد تا بتواند در وقت لازم بهترین عمل را انجام دهد.

عادل بودن

عادل بودن یکی دیگر از ویژگی های خوب وکیل کیفری است. برای اینکه حق هیچ کدام از طرفین دعوی ضایع نشود لازم است که وکیل کیفری به طور کامل عدالت را رعایت کند.

سلطه بر روانشناسی افراد

از دیگر ویژگی های مهم وکیل کیفری سلطه بر روانشناسی افراد است. غلبه و چیرگی لازم بر امور، از اهمیت زیادی برخوردار است به همین خاطر نیاز است که یک وکیل کیفری خوب بتواند با استفاده از علم روانشناسی تسلط لازم برای دیگر امور را به دست بیاورد.

پزشک قانونی

در اکثر امور کیفری به پزشک قانونی نیاز است. به همین خاطر یکی از ویژگی های مهم وکیل کیفری داشتن اطلاعاتی در مورد پزشک قانونی است تا در صورت بروز ایرادات و یا خطای بتواند آنها را به خوبی اصلاح کند.

برای مطالعه درباره وظایف و ویژگی های وکیل قصورات پزشکی میتوانید این صفحه را مطالعه کنید.

تنظیم شکواییه کیفری چگونه انجام میشود؟

در تنظیم این شکایت نامه فردی که از او شکایت میشود مشتکی عنه خوانده میشود و باید نام و مشخصات و آدرس کامل او در پرونده درج شود و برای اثبات اعای خود فرد شاکی باید مدارک و اسناد لازم را ارائه دهد.

شکایت نامه کیفری شامل چه چیزهایی میشود؟
 1. مشخصات و آدرس شاکی.
 2. مشخصات مرتكب یا مرتكبین جرم (مشتكی عنه ) «در صورت امكان» و اعلام نشانی آنها.
 3. محل وقوع جرم.
 4. شرح انجام جرم مجرمانه مورد ادعا و نحوه انجام و تاریخ وقوع جرم (جرئیات وقوع جرم).

 بیشترین پرونده های کیفری در چه موضوعی است؟

 •  دیه
 •  ضرب و جرح
 •  قتل و سرقت
 •  جعل و استفاده از سند مجعول
 •  آدم ربایی
 •  مزاحمت تلفنی
 •  جرم های مربوط به مواد مخدر و مشروبات الکلی
 •  خیانت در امانت

وکیل کیفری رایگان 

در سال 1316 اداره ای در ایران راه اندازی شد به نام اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری ، که این اداره از زیر مجموعه های کانون وکلا به حساب می آید.
هدف از تاسیس این اداره، کمک به افراد و طرفین دعاوی محروم و بی بضاعت در پرونده‌های مختلف کیفری و حقوقی بوده است. بنابراین اقشار کم درآمد که توان مالی کافی برای پیگیری پرونده‌های خود را ندارند، می‌توانند با مراجعه به این اداره، از خدمات مربوط به وکیل کیفری رایگان و وکیل حقوقی رایگان، بهره مند شوند.

از چه طریق شکایت کیفری خود را انجام دهیم؟

شکایت شخصا شاکی خصوصی یا توسط وکیل کیفری او انجام گیرد.

قانون گذاران دادگستری ، نظاره گر وقوع یک جرم کاملا مشهود باشند.

شکایت کردن از طرف دادستان.

نحوه اثبات شکایت کیفری :

اگر شما شکایت کیفری کرده اید و میخواهید بدانید که ادله کیفری چیست ؛ این ادله باید طبق ماده 160 قانون باید یکی از موارد زیر باشد:

. اقرار

. شهادت

. قسامه

. سوگند در موارد مقرر قانونی

. علم قاضی

بهترین وکیل کیفری کیست؟

وکیل کیفری، به فردی گفته می‌شود که در زمینه حل و فصل امور و پرونده‌های مربوط به جرائم کیفری، تخصص دارد . از جمله امور و پرونده‌های کیفری که در آن‌ها از وکیل کیفری استفاده می‌شود :

سرقت، فروش مال غیر، توهین، تجاوز به عنف، قتل، خیانت در امانت، ضرب و جرح، آدم ربایی، اختلاس، توهین و فحاشی، تهدید، مزاحمت تلفنی، نزاع و دعوا به خصوص نزاع‌های دسته جمعی، فوت و جراحات در اثر حوادثی مانند تصادفات رانندگی، جرائم مربو ط به مواد مخدر، مشروبات الکلی، جعل اسناد و… را نام برد.

برای مطالعه ویژگی های بهترین وکیل کیفری با ما در این صفحه همراه باشید .

وکیل کیفری با مشاوره رایگان

وکیل کیفری با مشاوره رایگان

اهمیت وکیل کیفری از آن جهت است که ضامن آبروی هر دو طرف می باشد و باید متوجه باشد که آیا واقعا جرمی صورت گرفته یا خیر و پی از بررسی اتهام به قضاوت بپردازد. در ادامه مقاله به وکیل کیفری می پردازیم.

تفاوت وکالت امور کیفری و امور حقوقی

وکالت در امور حقوقی و کیفری با یک دیگر تفاوت هایی دارد. هر چند این تفاوت در شیوه ها و اصول وکالت مصداق نداشته و مربوط به ارکان دیگر می شود.

این تفاوت و تمایز از لحاظ اصل قوانین و هم چنین از لحاظ آیین دادرسی بین امور وکیل حقوقی و کیفری وجود دارد. در امور کیفری و جزایی و در مرحله تحقیقات مقدماتی مرجعی به نام دادسرا وجود دارد که وکیل کیفری به آن مراجعه و امور را پیگیری خواهد کرد.

اما در امور حقوقی ، دادسرا و نیز تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. وکیل کیفری هم چنین در دعاوی جزایی و کیفری با مقامات قضایی از جمله دادیار، بازرس ، نماینده دادستان و دادستان رو به ‌رو خواهد شد.

در امور حقوقی مقامات قضایی نام برده شده حضور نداشته و  وکیل حقوقی تنها با قاضی دادگاه و قاضی اجرای احکام مدنی در ارتباط است.بخشی از این تفاوت را نیز می توان در روال محاکمه جستجو و شناسایی کرد.

در محاکم ایران و طبق روالی که مرسوم است و وجود دارد پرونده های حقوقی در مدت زمان کوتاهی به نتیجه می رسند. این در حالی است که پرونده های جزایی و کیفری مدت زمان بیش تری را شامل می شوند و فرایند طولانی تری را تا رسیدن به نتیجه نهایی طی می کنند.

بعد عمومی و خصوصی نیز یکی دیگر از تفاوت های پرونده های حقوقی و یا کیفری است. غالب پرونده های حقوقی خصوصی بوده و ذی‌ نفع آن اشخاص جامعه هستند نه تمام جامعه.

اما در بسیاری از موارد کیفری عموم جامعه ذی‌ نفع بوده و مدعی العموم می تواند از طرف عموم جامعه اعلام مجرمیت کند. بنابراین در موارد کیفری و جزایی عموم جامعه مورد توجه است.

در این پرونده ها علاوه بر بعد خصوصی بعد عمومی نیز مورد توجه است. مورد دیگری که می توان به آن اشاره داشت نتیجه پرونده در دو مورد حقوقی و کیفری است.

 

خصوصیات وکیل کیفری

بهرمند شدن از وجود وکیل کیفری در خصوص دعاوی کیفری بسیار حائز اهمیت است و باعث می شود بهترین دفاع برای شما حاصل گردد.

منظور از جرم هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قوانین کشوری جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که ارتکاب عمل مجرمانه به او نسبت داده شده باشد و در محکمه صالح صحت این ارتکاب احراز شده باشد و در نهایت منظور از مسئولیت کیفری قابلیت انتساب عمل مجرمانه به متهم و به عبارت بهتر استحقاق مرتکب عمل مجرمانه به تحمل مجازات

طرح شکایت و نوع شکایت و زمان طرح شکایت و این که اوراق مربوطه  از جمله لایحه دفاعیه ، اظهارنامه ، شکواییه به چه نحوی باید تنظیم بشوند بسیار سرنوشت ساز می باشد.

در دعاوی کیفری با استفاده از وکیل کیفری می توانید دفاع موثری را در دادگاه انجام دهید که از عواقب کیفری ناشی از شکایت جلوگیری می شود زیرا غالباً عدم استفاده از حق دفاع به منزله قبول اتهام می باشد.

مشاوره حقوقی کیفری یعنی انجام دادن عملی که مجازات آن عمل در قوانین کیفری آمده باشد. در دعاوی کیفری مجازات برای مرتکب شونده توسط دادگاه تعیین می شود.

جعل ، قتل ، دیه ، مواد مخدر، ، آدم ربایی ، کلاهبرداری ، سرقت ، جرایم پزشکی ، روابط نامشروع ، مزاحمت تلفنی ، جرایم رایانه ای و انتقال مال غیر جزو دعاوی های کیفری محسوب می شوند.

دعاوی و مشاوره کیفری در حقیقت شاخه ای ازحقوق جزا هستند که شامل جرایم ، مجازات ها و قوانین جزایی می باشند که در ارتباط با جرم ، مجرم و مسئولیت های کیفری می باشد.

جرائم در یک دسته بندی عمده به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت جرائمی می باشد که قانون گذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آن را بر جنبه عمومی شان برتری می دهد و تعقیب آن ها موکول به شکایت شاکی می باشد.

حتی پس از اعلام شکایت نیز شاکی حق این را دارد که از تعقیب متهم صرف نظر کند. بنابراین با اعلام گذشت او ، تعقیب متهم متوقف خواهد شد.

دعوای حقوقی و کیفری

یک وکیل کیفری حرفه ای و متخصص مانند یک پزشک به سبب ماهیت شغلی خود با واقعیت‌ ها و اسرار زیادی از سوی موکلین خود روبه رو است که باید اسرار مول خود را حفظ کند و تحت هیچ شرایطی آن ها را فاش نکند.

یکی از مهم‌ ترین تفاوت  دعوای حقوقی و دعاوی کیفری ، نحوه‌ ی طرح این دعاوی می باشد. اقامه ‌ی دعوای حقوقی نیازمند تنظیم دادخواست و نیازمند تنظیم درخواست می ‌باشد.

اما در حل دعاوی کیفری مستلزم تنظیم شکوائیه می باشد. نمی‌ توان اموری را که فاقد جنبه‌ ی کیفری است ، از طریق طرح شکایت مورد پیگیری قرار داد.

هم ‌چنین اقامه‌ ی این دعاوی بدون پرداخت هزینه‌ ی دادرسی امکان‌ پذیر نمی باشد. هزینه‌ ی دادرسی در تمامی حل دعاوی کیفری یکسان بوده اما در دعاوی حقوقی این هزینه براساس بهای خواسته متغیّر می ‌باشد.

یکی دیگر از فرق های میان دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری ، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به هر یک از آن‌ ها می ‌باشد. مرجع صالح برای طرح شکایت دادسرا می ‌باشد.

شکایت های کیفری مربوط به دعاوی کیفری است که مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری بر آن حاکم می باشد  ولی دادخواست های حقوقی مربوط به ثبت دعوای حقوقی است  که مقررات آئین دادرسی مدنی در آن اعمال و اجرا می ‌شود.

برای ثبت دعوای حقوقی باید دادخواستی ( دادخواست حقوقی ) را تنظیم کنید ولی برای اقامه دعوای کیفری فقط نیاز به تنظیم شکواییه است.

بعد عمومی و خصوصی نیز یکی دیگر از تفاوت های پرونده های حقوقی و یا کیفری است. غالب پرونده های حقوقی خصوصی بوده و ذی‌ نفع آن اشخاص جامعه هستند نه تمام جامعه.

وکیل کیفری و مشاوره دعاوی در دعاوی های حقوقی ارتباط کامل با حقوق مدنی افراد دارد. در دعاوی های حقوقی مجازاتی  تعیین نشده است اما در دعاوی کیفری که ارتباط مستقیم با نظم جامعه دارد ، مجازاتی  تعیین شده است.

در حقوق و قانون ، مجازات به معنای واکنش جامعه به عمل مجرمانه ای می باشد که علاوه بر آسیب زدن به قربانی ، وجدان جامعه را هم جریحه دار کرده باشد و باعث تشویش اذهان عمومی شده باشد

بنابراین قانون گذار با تعیین مجازات هایی برای این اشخاص سعی دارد اعتماد و امنیت را به جامعه بازگرداند و مجرم به نتیجه ی اعمال خود برسد.

مجازات ها در قانون به سه دسته تقسیم می شوند.

مجازات های اصلی ، مجازات های تکمیلی و مجازات های تبعی .

مجازات های اصلی : قانونگذار برای هر جرم مجازات های مختلفی را در نظر گرفته است که اجرای آن ها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه می باشد.در جرایمی که تعزیر به اختیار شخص  قاضی می باشد قاضی نمی تواند متهم را به بیش از یک مجازات محکوم کنند.
مجازات های تکمیلی : مجازات های تکمیلی به مجازات ‌های اصلی اضافه می ‌شوند و به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرند.طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند شخصی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازاتی محکوم شده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی شخصی را از حقوق اجتماعی خود محروم کند و از اقامت در نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.
مجازات های تبعی : این نوع از مجارات ها هیچگاه در دادگاه قید نمی شوند.

شکایت کیفری

شکایت از فردی که تخلفی را انجام داده است و بر اساس قانون اساسی کشور جرم شناخته می شود و قاضی بتواند برای آن مجازاتی را تعیین کند را شکایت کیفری می‌ گویند.

شکایت کیفری از دادسرا و طرح شکایت از فرد متخلف یا مجرم و خطاب به دادستان آغاز می‌ شود. شخص شاکی باید شکواییه خود را علیه شخص دیگر را با مشخص کردن اطلاعات دقیق و نوشتن مشروح شکوائیه خود و با ارائه مدارک آن را مطرح کند.

بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های کیفری می ‌توانند به تمامی شکایت ها و جرم های کیفری رسیدگی کنند به جز مواردی که صلاحیت رسیدگی به آن‌ ها در دادگاه‌ های نام برده شده مانند جرائم مستوجب سلب حیات در دادگاه کیفری یک و جرائم مربوط به دادگاه‌های نظامی ، انقلاب و کودک و نوجوان می باشد.

شکایت کیفری را می توان به مرجع قضایی تحویل داد اما شکایت حقوقی حتما باید در برگه ای مخصوص به نام دادخواست نوشته شود.

شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتدا به مرجعی به نام دادسرا ارجاع داد و پس از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا ، جهت رسیدگی آن به دادگاه فرستاده می شود.

شکایت های کیفری را بدون استفاده از وکیل کیفری نمی توان در دادگشتری مطرح کرد و باید از کمک یه وکیل متخصص کیفری بهره مند شوید.

دعوای کیفری مربوط به عملی می باشد که برای مرتکب آن ، دادگاه مجازاتی را تعیین کرده است ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی ‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

هر گاه فردی جرمی را مرتکب شده باشد بر اساس قانون قاضی می تواند برای آن مجازاتی را در نظر بگیرد. شکایت کیفری بهتر است توسط وکیل امور کیفری تنظیم شود.

شکواییه باید خطاب به دادستان باشد سپس محل وقوع جرم و زمان وقوع جرم خود را به طور کامل شرح دهد و این مدارک را به دادسرای محل وقوع جرم تحویل دهد.

در رسیدگی و بررسی پرونده‌ ها و آشنایی با دادسرا و دادگاه‌ ها و محاکم کیفری وهم چنین آشنایی کامل با قوانین دعاوی کیفری هم چون قانون مجازات اسلامی ، آیین دادرسی کیفری ، قانون مبارزه با مواد مخدر ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و باقی قوانین مربوط به این زمینه‌ ها باید تخصص و تبحر کافی را داشته باشد.

انواع دادگاه کیفری

دادگاه کیفری یک : دادگاه کیفری همان دادگاه کیفری استان ها می باشد و در مرکز هر استانی با صلاح دید رئیس قوه قضاییه کشور در حیطه قضایی شهرهای استان برگزار می‌ شوند.

این دادگاه‌ ها عموما با یک رئیس و دو مستشار یا همان ۳ قاضی تشکیل می شوند که با حضور یک مستشار و یک رئیس نیز جلسه رسمیت پیدا می کند.

رای در این دادگاه بر اساس نظر اکثریت قضات اعلام می شود و نظر اقلیت نیز در پرونده ثبت و ضبط می شود. در این دادگاه‌ ها هر یک از طرفین دعوا حداکثر می توانند 3 وکیل کیفری را برای خود انتخاب کنند.

دادگاه کیفری دو : دادگاه‌ های جزء که در هر شهرستان می باشد به رسیدگی انوع شکایات می ‌پردازند و تحت عنوان دادگاه کیفری دو فعالیت دارند.

با حضور یک رئیس یا دادرس علی ‌البدل جسات دادگاه کیفری تشکیل می شود و در تمامی این جلسات دادستان ، معاون دادستان و یا یکی از دادیاران می‌ توانند حضور پیدا کنند و از صدور کیفرخواست برای اتهامات مطرح شده دفاع کنند. دادگاه کیفری دو تنها یک قاضی در آن فعالیت دارد و جلسات آن در حوزه‌ی قضایی هر شهرستان برگزار می شوند.

شکایت حقوقی

بر اساس قانون ، دادگاه های حقوقی به مسایل حقوقی شاکیان می پردازد و افراد برای گرفتن جبران خسارات و حق خود به این دادگاه ها مراجعه می کنند.

دعوی حقوقی دعاوی ای هستند که موضوعات آن در قانون مدنی مطرح شده اند که یا به اموال مربوط می شوند و یا به اشخاص. مانند : اموال و مالکیت ، قرارداد ها ، امور مربوط به خانواده اعم از مهریه ، نفقه ، طلاق و موضوعات مربوط به ارث.

در دادگاه های حقوقی مانند دادگاه های کیفری انواع مختلفی دارند که به این موضوعات رسیدگی می کنند. مانند دادگاه انقلاب ، دادگاه تجدید نظر ، دادگاه های عمومی و دیوان عالی کشور که صلاحیت هر کدام از این دادگاه ها در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.

جرایم مربوط به وکیل کیفری

جنایت علیه مردم:

که عبارتند از:سوءاستفاده کردن و اذیت و آزار زناشویی،کودکان و سالمندان،قتل و جنایت های دیگر.
جنایت مواد مخدر

پرونده های مواد مخدر جزوبیشترین پرونده های مورد رسیدگی وکلای مدافع کیفری خصوصی و مدافعان عمومی قرار میگیرد.دولت همواره مجازات های سنگینی را برای پرونده های مربوط به مواد مخدر از جمله واردات،فروش و پخش مواد مخدر در نظر گرفته است. ..

جرایم اقتصادی:

جرایم اقتصادی عبارتند از:جعل اسناد برای گرفتن وام،کلاهبرداری،جرائم مالیاتی و…

بیشتر متهمان در این پرونده ها از وکلای مدافع خصوصی یا وکیل جرایم اقتصادی استفاده میکنند که تجربه ی بیشتری در این زمینه ها دارند..

فساد عمومی:

این جرم ها بیشتر مربوط به مقامات یا افسران پلیس است مانند:رشوه گرفتن،رانت بازی و…این پروندهها چون پیچیدگی خاص خود را دارد به همین خاطر از وکلای متخصص دفاعی کمک میگیرند.

جرایم کیفری شخصی:

این جرایم سبب آسیب رساندن به جسم و روح افراد میشود که شامل قتل و دیگر جرائم خشونت آمیز مانند آتش سوزی،ضرب و شتم،آدم دزدی،آدم ربایی،کودک آزاری و تجاوز جنسی است.

جرایم علیه اموال:

در این جرایم مجرم در امور مالی افراد دخالت میکند و حتی ممکن است آسیب جسمی یا روحی نیز به آنها وارد کند و در این صورت شخص دیگر نمیتواند از اموالش استفاده کند یا لذت ببرد.این جرایم عبارتنداز:جعل،کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت و انتقال و فروش مال غیر اشاره نمود.

 جرایم مالی:

این جرایم جرایمی هستند که که باعث فریب یا کلاهبرداری هستند که شامل باج گیری،پولشویی،اختلاس،کلاهبرداری،فرار مالیاتی و جرایم سایبری میشوند.

جرایم رایانه‌ای:

در این جرایم مجرم از طریق کامپیوتر و به طور غیرقانونی به حریم خصوصی و اطلاعات افراد دسترسی پیدا میکند این جرایم عبارتند از انواع جاسوسی های کامپیوتری،کلاهبرداری کامپیوتری،و جرایم علیه عفت و اخلاق، یکی از تخصصی ترین خدمات گروه وکلای راهیان عدالت وکیل جرایم رایانه ای است.

اختلاس:

اختلاس در واقع به معنای برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است و یا گرفتن اموال منقول با حیله و نیرنگ.

از دید حقوقی هم اختلاس به معنای تصاحب کردن یا ربودن اموال دولتی و بیت المال و یا خیانت کردن ماموران و نهادهای دولتی به امانت هایی که به صورت خدمات و … در اختیار آنها قرار گرفته.

اسیدپاشی:

 

تعریف اسید پاشی از دید قانون اینگونه است که :هرگاه کسی از روی عمد و نیت قبلی با هر گونه ترکیب شیمیایی موجب صدمه رساندن به شخصی شود و جنایت بر نفس انجام دهد در صور درخواست ولی دم و یا شخص شاکی با رغایت کردن شرایط عمومی به قصاص نفس و یا قصاص عضو محکوم میشود و در صورتی که شاکی خواستار قصاص نباشد مجرم فقط به پرداخت دیه محکوم میشود.

که البته در اینگونه جرایم مجرم باید آگاهی کامل از کاری که مرتکب میشود و عواقب آن داشته باشد.

جرم جعل :

جرم جعل یعنی ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سندی بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آن نوشته یا سند به عنوان اصل برای استفاده سو برای خود یا دیگر.

جرم جعل به دو دسته تقسیم می شود : جعل مادی که هنگامی می پیوندد که فرد جاعل با یک عمل فیزیکی تغییراتی در آن نوشته یا سند ایجاد می کند .

جعل معنوی زمانی انجام می شود که فرد جاعل هیچ تغییر مادی ای در سند ایجاد نکرده باشد و مطالبی در سند به گونه ی دیگر غیر از حقیقت و به قصد آسیب زدن به اعتبار اشخاص در آن سند درج می شود که مردم را گمراه کنند.

اگر جعل امضا یا دست نویس شخص رهبری یا روسای سه قوی نظامی باشد ، مجرم یا جاعل به مجازات 3 الی 15 سال حبس محکوم خواهد شد.

اگر جاعل اسناد و نوشته های غیر رسمی را جعل یا تزویر کند یا از سند مجعول استفاده کند علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

اگر چنان چه کارمند دولت در اجرای وظیفه خود مرتکب جعل در سند های رسمی شود ،  به یک تا پنج سال حبس یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اگر شخصی که در سند و نوشته رسمی جعلی را انجام داده باشد ، کارمند دولت نباشد ، مجازات وی ۶ ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال است.

بهترین وکیل جعل متخصص حقوقی است و او در امور کیفری تسلط کافی به قوانین و مقررات جزا و جرم شناسی و کیفری دارد و سابقه درخشانی در اخذ رأی مطلوب به نفع موکل خود دارد.

جرم مزاحمت تلفنی :

مزاحمت تلفنی یعنی فردی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی موجود موجبات اذیت و آزار شخصی دیگر را فراهم کند.

بر اساس ماده 641 قانون مجازات اسلامی اگر شخصی مزاحمت تلفنی برای شخص یا اشخاصی ایجاد کند در وهله اول ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته قطع می شود.

در اخطار دوم و سوم ارتباط تلفنی او به طور دائم قطع می شود و بر اساس مقررات مخابرات به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

کلانتری از مخابرات در خصوص شماره تلفن مزاحم استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را درخواست می کند. این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه به مخابرات ارسال می شود.

امکان پیگیری جرم مجازات تلفنی از طریق شرکت مخابرات و دادسرا برای شما وجود دارد و برای طرح شکایت خود ابتدا باید به دادسرای محلی خود مراجعه کنید.

شما برای اثبات جرم مزاحمت تلفنی ، علاوه بر دلایل عمومی اثبات جرائم که وجود دارد مانند :  اقرار، شهادت شهود و … می‌ توان از صدای ضبط شده فرد مزاحم نیز استفاده کرد که قاضی رسیدگی کننده از نظریه کارشناس خبره نیز در این زمینه استفاده کند.

اگر شخصی با سیم کارتی که متعلق به دیگری بوده باشد و برای افرادی دیگر مزاحمت ایجاد کند مخصوصا برای فردی که سیم کارت به نام او می ‌باشد اخطاریه ارسال خواهد شد مگر این که اثبات کند سیم کارت در تصرف فرد دیگری بوده است و شخص در این جریان نقشی نداشته است.

جرم انتقال مال غیر :

جرم انتقال مال غیر عبارت است از انتقال دادن غیر قانونی اموال دیگران به اشخاص دیگر بدون اجازه صاحب مال،این انتقال مال هم نسبت به عین مال و هم نسبت به منفعت آن امکان پذیر است.

پس اگر شخصی بدون مجوز قانونی و بدون اجازه صاحب مال اموال کسی را بفروشد و یا مالکیت آن را به کس دیگری انتقال دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده که جزو جرایم غیر قابل گذشت محسوب میشود که جنبه ی عمومی هم دارد یعنی حتی اگر فرد شاکی هم رضایت بدهد پرونده بسته نمیشود و مجرم بازم مجازات میشود.

مجازات انتقال مال غیر هم اگر در حکم کلاهبرداری باشد 1تا 7 سال حبس و برگرداندن مال به صاحبش میباشد.

در اینگونه پرونده ها نیز وکیل کیفری میتواند هم به شاکی و هم به متهم کمک کند تا هر دو بهترین نتیجه را بگیرند.

جرم خیانت در امانت :

برای اثبات جرم خیانت در امانت در مجع قضایی نیاز به کمک گرفتن از یک وکیل کیفری کارکشته و مجرب است که برای این کار میتوان از وکلای باتجربه راهیان عدالت کمک گرفت.

ولی به صورت کلی برای اثبات جرم خیانت در امانت و احراز آن توسط دادرسی و قاضی و مشخص کردن مجازات آن باید چند مولفه را در نظر گرفت:

اول) عنصر مادی:اینکه تصاحب مال یا اتلاف مال دارای مجوز نباشد که با داشتن تمام شرایط بیان شده جرم خیانت در امانت ارتکاب می یابد.

دوم) شرایط تحقق جرم :سپردن مال ، به معنی اینکه مال به شخصی سپرده شده باشد.

سوم) عنصر معنوی : سوء نیت در انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و همچنین قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. به همین دلیل  تعدی یا تلف کردن مال امانی همراه با سوءنیت موجب مجازات کیفری است.

جرم تجاور:

 

جرم تجاوز : هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی ؛ خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف (تجاوز) است ، در زنا از طریق اغفال دختر نابالغ یا از طریق ربایش ، تهدید و یا ترساندن زن اگر موجب تسلیم شدن او شود نیز همین حکم جاری است.

در تکمیل مجازات تجاوز در ماده ۲۳۱ در موارد زنای به عنف (تجاوز) و حکم آن ، در صورتی که زن باکره باشد مجرم ، علاوه بر مجازات مقرر شده به پرداخت ارش البکاره (دیه) و مهرالمثل (مهریه) محکوم می ‌شود و در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم خواهد شد.

در خصوص رابطه نا مشروع مادون زنا نیز در مبحث تعزیرات و در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نا مشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم آغوشی و پهلوی هم خوابیدن ) شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.

وکیل کیفری تجاوز در مورد مجازات سایر جرایم جنسی مانند مساحقه ، تقبیل و تفخیذ می تواند ورود کند.  قانون مجازات اسلامی تفاوتی میان مرتکبِ مکرِه و مرتکبی که بدون اکراه و اجبار و عنف ، و با رضایت طرف مقابل ، چنین اعمالی را انجام داده ، قائل نشده و مجازات یکسانی را اعمال می شود.

جرم رشوه:

جرم رشوه : قانون ، افرادی را که مرتکب ارتشا شوند مشخص کرده می کند که عبارتند از : به طور کلی قوای سه گانه و نیروهای مسلح ، شرکت‌ های دولتی ، سازمان ‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی ، هر یک از کارکنان ، مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی ، اداری ، شوراها ، شهرداری ‌ها یا نهاد‌ های انقلابی.

علاوه بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده ، هر کس آگاهانه جرم رشوه خواری را انجام دهد ، به عنوان مثال با طرفین مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه به آن ‌ها کمک کند ، به مجازات رشوه‌ دهنده محکوم خواهد شد.

بر طبق قانون ، رشوه‌ دهنده مجرم بوده است  و مجازات می‌ شود ، مگر به کمک وکیل کیفری رشوه ثابت کند که از دادن رشوه ناگزیر بوده است و تحت شرایطی اضطراری ، رشوه را پرداخت کرده است.

برای اثبات جرم اضطرار مانند سایر جرایم ، باید ادله و مستندات قابل قبولی را در دست داشته باشد و آن ها را با وکیل کیفری رشوه در میان بگذارد.

جرم قتل:

جرم قتل : بسیاری از قتل های انجام گرفته شده به دلیل عدم کنترل خشم و بروز جنون آنی در فرد رخ می‌ دهد و فرد قاتل بلافاصله از عمل خود پشیمان می شود  اما دیگر پشیمانی سودی نخواهد داشت.

مجازات جرم قتل عمد ، قصاص می باشد. تقاضای قصاص در اختیار ولی دم مقتول می باشد. ولی دم بر اساس طبقات ارث تعیین می ‌شود.

مجازات جرم قتل شبه عمد ، پرداخت دیه و در برخی حبس تعزیری می باشد. مجازات قتل خطای محض ، پرداخت دیه توسط عاقله می باشد. عاقله یعنی خویشاوندان سببی مرد به ترتیب طبقات ارث. شما می توانید برای این موضوع به وکیل کیفری قتل مراجعه نمائید.

اگر فردی اقدام به شروع قتل عمد کند ، اما در عمل خود ناکام بماند ، در این صورت به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می ‌گردد. قتل ، سنگین ‌ترین جرم علیه اشخاص می باشد که صدمات جبران ناپذیری را برای فرد مقتول ، خانواده مقتول و خانواده قاتل و نیز هم چنین جامعه به همراه دارد.

جرم دیه:

دیه : محاسبه دیه توسط قوه قضاییه به صورت سالانه اعلام می‌ شود. به همین جهت پزشکی قانونی با اعلام میزان صدمات وارد شده به فرد و اعلام آن به دادگاه ، مسیر محاسبه دیه را آسن می کند و دادگاه نیز بر اساس گواهی پزشکی قانونی مبلغ دیه را اعلام می‌ کند.

بر طبق قانون مجازات اسلامی مبلغ دیه کامل یک انسان برابر با نرخ روز ۱۰۰ شتر سالم می باشد که لاغر نباشند. امروزه این مبلغ بر اساس معیار های روز جامعه  تعیین می شود.

انواع دیه مانند دیه نفس و دیه اعضاء می باشد که در جنایات عمدی و غیر عمدی که در آن‌ ها قصاص به هر دلیلی قابل اجرا نباشد ، اعمال می ‌شود. که شخص متهم باید آن را پرداخت نماید.

در بعضی موارد مقدار دیه مشخص نیست در این زمان ارش به فرد مورد نظر تعلق می گیرد که قانون با توجه به شرایط موجود آن را تعیین می کند.

وصول دیه با مشاوره و کمک گرفتن از وکیل کیفری دیه دارای مزیت های زیادی می باشد که باعث می شود کمک گرفتن از وکیل دیه ، بسیار با صرفه تر برای شما باشد.

وکیل دیه علم و تخصص کافی در زمینه ی حل و فصل پرونده های حقوقی را دارا است.

یک وکیل کیفری برای  دیه بر جو دادگاه مسلط است و می داند چه زمانی و از چه راه هایی از حقوق موکل خود دفاع کند.

جرم جرائم پزشکی:

جرایم پزشکی : برای اثبات تقصیر یک پزشک در امر درمان ، زیان دیده یا وکیل کیفری برای جرایم پزشکی او موظف است که رابطه علیت را بین عمل پزشک و آسیب وارده به بیمار اثبات نماید و این از عهده کسانی بر می‌آید که به مسائل پزشکی احاطه داشته باشند تا بتوانند کمیسیون‌ هایی را که در این رابطه تشکیل می‌ شود ، مجاب نمایند.

جرائم جزایی پزشکی عبارتند از : ارتکاب عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی به بیمار. بنابراین اگر پزشک یا جراح به قصد سلب حیات بیمار از معالجه وی سرباز زند و در نتیجه بیمار فوت کند چنین قتلی عمد و موجب قصاص می باشد و اگر پزشک یا پرستار آمپولی تزریق کند که حاوی مواد شیمیایی کشنده باشد یا مقداری از دارو را به بیمار بخوراند که بیش از حد مجاز بوده است و باعث مرگ بیمار شود ، مطابق ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ‌عمل چنین فردی قتل عمد محسوب می ‌شود.

فوت در جراحی ‌های زیبایی به علت حساسیت‌ های بیهوشی که دارد یا در مواردی که پزشک عمومی ‌بدون داشتن تخصص لازم و با علم به این که متقاضیان عمل زیبایی باید در کلینیک‌ عمل شوند اما اقدام به جراحی زیبایی در مطب کند عمل او از نظر علم پزشکی غیر قابل توجیه می باشد و بنابر قانون عمل او جرم پزشکی محسوب می ‌شود.

هر گاه پزشک در معالجه بیمار خود مرتکب هیچ نوع خطای جزایی و مصادیق آن از قبیل بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد و با این وجود ، اقدامات درمانی او موجب جنایت بر بیمار شود باز هم مسئول شناخته می ‌شود و قانون در این مورد عمل پزشک را خطای شبیه عمد می داند.

وکیل کیفری برای جرایم پزشکی با توجه به گسترده بودن این دعاوی باید با تسلط کامل بر قوانین و مقررات حاکم بر اینگ ونه جرایم پزشکی و آگاهی نسبی از اقدامات پزشکی ، به تشخیص این امر بپردازد که صدمه وارده به بیمار و مو کل خود در اثر تخلف پزشک بوده است و قابل تعقیب کیفری می باشد یا خیر.

در ادامه با جمع آوری مدارک مورد نیاز و تنظیم شکواییه دقیق اقدام به طرح دعوا نماید. داشتن تجربه کافی برای فعالیت در این حوزه دارای اهمیت می باشد چرا که پرونده های پزشکی دارای نکات تخصصی هستند که اشراف به آن نیاز به تجربه در این دعاوی دارند.

جرم آدم ربایی:

 

جرم آدم ربایی : درصورتی که شخصی به اراده خود و با آگاهی از عملیات اجرایی جرم دست کشیده باشد و آن را نیمه ‌کاره رها کرده باشد و اعمالی که انجام داده است نیز جرم نباشد ، دیگر نمی ‌توان به عنوان شروع به جرم آن شخص را محکوم کرد.

شرایطی برای جرم آدم ربایی مطرح شده از جمله : سن قربانی و ربوده شده کم تر از ۱۵ سال تمام باشد.

ربایش فرد با وسیله نقلیه صورت گرفته باشد که اطلاق وسیله نقلیه در این مورد ، شامل وسایل نقلیه غیرموتوری مانند دوچرخه نیز می‌ شود.

ایجاد آسیب جسمی به فرد ربوده شده و یا قربانی می باشد. آسیب شامل آسیب ‌های روحی و روانی در فرد قربانی نیز می باشد.

آسیب حیثیتی به فرد قربانی نیز مجازات دارد. مثلا اگر فرد ربوده شده مؤنث یا پسربچه زیبا باشد. در غیر این صورت ، این موضوع باید از طرف فرد اثبات شود.

در بسیاری از پرونده های کیفری آدم ربایی متهمین ادعا رابطه دوستی یا قصد شوخی با قربانی را داشتند و قصد مجرمانه خود را انکار می کنند و برای اثبات این ادعا باید از وکیل کیفری برای  آدم ربایی متخصص کمک بگیرند تا به روند اثبات وقوع و انتساب جرم کمک نماید.

جرم کلاهبرداری:

جرم کلاهبرداری : مجازات کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از ماده 1 تا 7 این قانون بیان شده است در واقع با توجه به نوع جرم شرایط وقوع آن و عوامل مخففه و مشدده ، میزان مجازات تعیین شده برای آن متفاوت است .

مجازات کلاهبرداری به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می شود و در تمامی انواع مجازات ها علاوه بر مجازات تعیین شده ، کلاهبردار باید اصل مال را به صاحبش برگرداند .

اگر شاکی خصوصی در دادسرا و قبل از صدور کیفر خواست از شکایت خود به طور کلی صرف نظر کند و یا اعلام گذشت و رضایت کند ، در این صورت تصمیم مرجع قضایی در مرحله دادسرا ، صدور قرار منع تعقیب برای متهم خواهد بود.

کسب مال از راه های نامشروع یکی از جرم های کلاهبرداری محسوب می شود که از راه غیر قانونی و خلاف ، مالی را بدست آورند.

مجازات کسی که از راه نامشروع اموالی را به دست آورده این است که علاوه بر گرفتن تمام این اموال ، باید شخص را به پرداخت جریمه ی نقدی به میزان دو برابر اموالی که از این راه به دست آورده ، می کنند و هم چنین سه ماه تا دو سال حبس دارد.

کلاهبرداری اینترنتی با پیشرفت تکنولوژی و فضای مجازی امکان سوء استفاده و کلاهبرداری افراد سودجو را در وب سایت ها و اپلیکیشن های نامعتبر بیش تر کرده است.

از معروفترین کلاهبرداری های اینترنتی به فیشینگ می توان اشاره کرد که امروزه ۵۰ درصد از جرم های سایبری را به خود اختصاص داده است.

در فیشینگ شخص کلاهبردار با طراحی یک درگاه پرداخت بانکی جعلی به اطلاعات کارت بانکی شما به راحتی دسترسی پیدا می کند و در اولین فرصت آن را خالی می کند.

قبل از طرح شکایت کیفری با یک وکیل کیفری در این زمینه خصوص مشورت کنید. اثبات ارکان این جرم بر عهده شاکی می باشد و نا آگاهی در نحوه شکایت می تواند موجب تضییع حق مالباخته شود.

وظیفه ی وکیل کیفری در شکایت از شهادت کذب:

وکیل کلاهبرداری زمانی میتواند از کسی که شهادت کذب داده شکایت کند که با توجه به شهادت دروغین او حقی از کسی ضایع شده باشد و یا شخصی متهم به عملی شده باشد.در این شرایط است که وکیل کیفری با تجربه و تبحر خود میتواند از حق ضایع شده موکل خود دفاع کند

شرب خمر :

با اخذ وکیل کیفری شرب خمر را از 3 طریق میتوان اثبات کرد:

1.اقرار

این امر ملزم به این است که فرد مصرف کننده مشروبات الکلی باید عاقل،بالغ و مختار باشد و باید از حکم و موضوع استفاده از مشروبات الکلی مطلع باشد در غیر این صورت حدی بر او جاری نمیشود.اقرار طبق آنچه که در ماده 164 قانون مجازات اسلامی بیان شده: « اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است» که باید کاملا روشن و بدون ابهام باشد.

دوم: شهادت

سوم: علم قاضی

تدلیس در ازدواج هم جزو جرایم کیفری به حساب می آید؟

بله تلدیس در ازدواج هم جزو جرایم کیفری شمرده میشود پس نیاز است در این قسمت توضیح مختصری از آن ارائه دهیم.

تلدیس در ازدواج یا تلدیس در نکاح پنهان کردن موضوعات مهم و یا انجام فعالیتی در جهت فریب دادن طرف مقابل و راضی کردن او برای ازدواج است.که این امر  همانطور که گفته شد جرم محسوب میشود و فریب دهنده مجرم شناخته شده و مجازات میشود.

شخص فریب خورده میتواند به راحتی با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه ی مدارکی که ثابت کند با فریب تن به این ازدواج داده بدون طی کردن تشریفات طلاق میتواند این ازدواج را فسخ کند.

جرم توهین پیامکی :

بسیاری از افراد جامعه بدون آگاهی و از روی عصبانیت الفاظی را در متن پیامک به دیگری حواله می دهند که عواقب نامطلوبی را در پی خواهد داشت و ناخواسته برای خویش پرونده کیفری و دعوای کیفری را طرح می کنند.

پس از طرح دعوای کیفری توسط شخص شاکی و از طریق وکیل توهین پیامکی که وکیل کیفری است ، باید  نزد محکمه به اثبات برسد و مجازات توهین پیامکی را متقبل شوند.

مجازات توهین پیامکی پس از اثبات آن ، مجازات شلاق تا ٧۴ ضربه یا پرداخت جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال را در پی خواهد داشت.

توهین های مندرج در پیامک ‌ها به چند طریق قابل پیگیری می باشد. در درجه اول قانون مزاحمت ‌های تلفنی ساده را به مرکز مخابرات اطلاع می دهد و از کاربران می‌ خواهد برای پیگیری این جرائم که در آن توهین و افترا و فحاشی ناموسی وجود ندارد ، از طریق مخابرات اقدام کنند.

برای پیگیری مجازات فحاشی ناموسی از طریق پیامک در درجه اول مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری الزامی می باشد. وکیل کیفری با تجربه در این زمینه می ‌تواند برای حضور در دادگاه محلی و ارائه دادخواست راهنمایی های لازم را به کاربر برساند و وی را از حقوق قانونی خود مطلع کند.

جرم مواد مخدر:

جرم مواد مخدر : یکی از دلایل قیمت های مواد مخدر که از ارزانترین مواد (گرمی ۲ تا ۳ هزار تومان) تا گرانترین آن که گرمی تا ۳۰۰ هزار تومان هم قیمت می خورد ، مجازات قانونی دارد که قانونگذار برای فعالیت در عرصه مواد مخدر وضع کرده است و این مجازات ها ، هزینه ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر را افزایش داده است.

بالاتر از مجازات مرگ برای قاچاقچیان مواد مخد ر، مجازات مصادره اموال آن ها می باشد. در ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ ، برای «وارد کردن مواد به کشور ، ساخت ، تولید ، توزیع ، صدو ر، ‌ارسال ، خرید و فروش یا در معرض فروش قرار دادن و یا نگه داری ، مخفی یا حمل» مواد «هروئین ، مرفین ، کوکائین ، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین» مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

وکیل کیفری ، شخصی است که به کلیه قوانین مرتبط به جرائم مواد مخدر اشراف دارد ، و در قوانین مرتبط با مجازات حمل ، قاچاق و مصرف مواد مخدر ، از تجربه بالایی در بررسی و پیدا کردن راه حل موثر جهت دفاع از متهم مواد مخدر برخوردار است.

وکیل کیفری حمل مواد مخدر با بهره گیری از فن بیان می تواند با ایجاد حس دلسوزی و ترحم در قاضی و توجیه او بیش ترین حالت عفو و بخشش را برای موکل خود به ارمغان آورد.

جرم سرقت:

جرم سرقت :  اگر کسی مالی را که متعلق به فرد دیگری است را برباید ، سارق می باشد . متعلق بدون مالی به دیگری هم شخص حقیقی مثل افراد در سطح جامعه را شامل می شود و هم اشخاص حقوقی مثل شرکت ها و اموال دولتی را محسوب می شود.

به طور کلی تقسیم بندی سرقت را می توان در دو دسته در نظر گرفت :

سرقت حدی  :سرقت حدی یک نوع از سرقت می باشد که داری مجازات حدی می باشد. سرقت حدی دارای شرایط خاصی است . برای اینکه جرم سرقت حدی شکل بگیرد باید تمام شرایط 14 گانه جرم سرقت حدی وجود داشته باشد .

سرقت تعزیری  :به سرقتی که سارق شرایط سرقت حدی را نداشته باشد سرقت تعزیری می گویند . در این صورت قاضی با توجه به نحوه سرقت برای آن مجازات تعیین می کند .

کیف قاپی ، یا سرقت همراه با اسلحه یا سرقت همراه با آزار دیگری و …. سرقت تعزیری را شامل می شود . در واقع در صورتی که ثابت نشود یک سرقت حدی است ، تعزیری محسوب می شود.

جرم ضرب و جرح :

ضرب و جرحی که نزاع عمدی یا هرگونه اقدام دیگری که موجب خسارت بدنی به دیگران شود رخ بدهد ، بر اساس شرع و قانون ، موجب ضمان وارد کننده ضرب می باشد و طبق قانون با اجرای قصاص یا پرداخت دیه ، این خسارت باید به عنوان حق الناس پرداخت و جبران شود.

استفاده از وکیل برای ضرب و جرح می تواند کمک بسیاری به شما کند. با وجود وکیل کیفری مدت زمان اثبات جرم ضرب و جرح کم تر می شود.

دیگر نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.

بعد از مشخص شدن میزان ضرب و جرح ، وکیل  می تواند دیه را برای موکل خود مطالبه کند.

در صورتیکه نقص عضو صورت گرفته باشد وکیل می تواند تقاضای قصاص عضو را برای موکل خود کند.

جرم تهدید :

جرم تهدید یعنی ترساندن و واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مالی نامیده می شود. اگر شخصی دیگری را تهدید کند که به مزاحمت های خود ادامه می دهد و دست بردار نباشد ، وکیل کیفری ضمن ارائه مدارک و صداهای ضبط شده مزاحم به مراجع قضایی می تواند از وی شکایت کند و حکم جلب او را بگیرد.

با توجه به وجود جرایم خاص که وجود دارد وکیل کیفری برای سرقت و تشخیص سخت موارد آن ، افراد باید بدانند که در امور خود از وکلای متخصص کمک بگیرند تا دچار ضرر و زیان های مالی نشوند و پیش تر از ضرر مادی جلوگیری کنند.

اما در زمانی که افراد ، اموال خود را از دست بدهند بهتر است برای شروع دعوا از وکیل کیفری خوب در امور کیفری و موارد و انواع سرقت استفاده نمایند تا وکیل کیفری از موکل خود دفاع کند و بتواند ضرر و زیان را جبران نماید و اموال از دست رفته ی موکل خود را به او بازگرداند.

دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب و مجرم آن ، دادگاه مجازاتی را تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی برای فرد درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

در این بین مجرم به مشاوره دعاوی کیفری ارجاع داده می شود تا  برای تفهیم جرم خود و انجام تکلیف مورد نظر خود آشنا شده و آن را بپذیرد.

بعد عمومی و خصوصی نیز یکی دیگر از تفاوت های پرونده های حقوقی و یا کیفری است. غالب پرونده های حقوقی خصوصی بوده و ذی‌ نفع آن اشخاص جامعه هستند نه تمام جامعه.

در شکایت های کیفری ، اگر متهم و یا مجرم به احضاریه ای که برایش ارسال شده است توجه ای نکند و در وقتی که برایش تعیین شده است خود را بهدادگاه و مراجع قضایی معرفی نکند ، او را جلب و به دادگستری می برند.

اما در شکایت های حقوقی اگر متهم و یا مجرم به موقع خود را به مراجع قضایی نرساند دادگاه منتظر او نمی ماند و حق او را به خواهان می دهند.

وکیل کیفری در دعاوی حقوقی ارتباط کامل با حقوق مدنی افراد دارد. در دعاوی حقوقی مجازاتی  تعیین نشده است اما در  دعاوی کیفری که ارتباط مستقیم با نظم جامعه دارد ، مجازاتی  تعیین شده است.

چرا از وکیل کیفری کمک بگیریم ؟

بیش تر پرونده های جرم های کلاهبرداری بسیار پیچیده هستند زیرا افراد کلاهبردار معمولا از هوش بالایی برخوردار هستند. اگر فرد مالباخته و شاکی یک وکیل کیفری برای خود اختیار کند که به قوانین آشنا باشد می تواند کمک خوبی در جهت بهبود روند پرونده باشد و در مدت زمان کم تری وقوع جرم را به اثبات برساند و حقوق فرد مال باخته را به او برگرداند.

آشنایی بیشتر با وکیل کیفری

آشنایی بیشتر با وکیل کیفری

وکیل کیفری در اموری که نیاز به اقامه دعوی کیفری مانند سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، انتقال مال غیر، جعل ، استفاده از سند مجعول و … است به فعالیت و بررسی موضوع می پردازد.

لازم به ذکر است که وکیل کیفری پس از سپری کردن تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی و کسب دانش لازم در علم حقوق و فقه ، در آزمون کانون وکلا پذیرفته و دارای پروانه معتبر وکالت می گردد.

وکیل کیفری با توجه به علاقه خود و دارا بودن تخصص در زمینه امور جزایی و کیفری و تسلط نسبی بر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ، مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مبارزه با مواد مخدر و مانند آن ، که لازمه پیگیری امور کیفری است در زمینه های جزایی و کیفری به فعالیت می پردازد. یک وکیل کیفری تمرکز خود را در حوزه شغلی بر امور کیفری و جزایی قرار داده است.

این سایت با دارا بودن انواع وکیل خصوصا وکیل امور کیفری می تواند به شما در این زمینه مشاوره آنلاین و رایگان بدهد. این موسسه قبل از قبول وکالت به شما مشاوره رایگان می دهد و شما می توانید از طریق فضای مجازی با این موسسه در ارتباط باشید برای مشاوره در این زمینه می توانید با این شماره ها تماس حاصل نمائید.

وکیل کیفری با وکیل کیفری رایگان یا همان تسخیری چه تفاوتی دارد؟

در تمامی پرونده های کیفری طرفین دعوا این حق را دارند تا برای خودشان وکیل انتخاب کنند و وکلای انتخابی خود را به دادگاه معرفی کنند که تعداد انها ممکن است متغیر باشد برای مثال در دعاوی کیفری فرد میتواند دو وکیل داشته باشد ولی در دعاوی جزایی که حکم هایی مانند اعدام،قصاص نفس،حبس ابد،قطع عضو و… دارند فرد میتواند حداکثر 3 وکیل را انتخاب کند ولی در مرحله مقدماتی فقط یک وکیل را باید به دادگاه معرفی کند.

در دعاوی کیفری هنگامیکه متهم به حبس ابد و یا اعدام محکوم میشود و شرایط مالی مناسب برای گرفتن وکیل را نداشته باشد و یا بنا به هر شرایطی نتواند وکیلی را به دادگاه معرفی کند دادگاه موظف است با توجه به ماده 35 قانون جمهوری اسلامی که طبق آن هر فرد حق استفاده از وکیل را دارد،یک وکیل کیفری رایگان یا همان تسخیری برای متهم انتخاب کند.

مشاوره کیفری

در محاکم ایران و طبق روالی که مرسوم است پرونده های حقوقی در مدت زمان کوتاهی به نتیجه می رسند. این در حالی است که پرونده های جزایی و کیفری مدت زمان بیش تری را شامل می شوند و فرایند طولانی تری را تا رسیدن به نتیجه نهایی طی می کنند.

اختلافات کیفری که براساس قانون جرمی در آن رخ داده باشد ، و فرد با رجوع به مراجع قضایی مدعی آن باشد که به دلیل روی دادن آن جرم دچار زیان شده و خواهان مجازات باشد. در ادامه مقاله به مشاوره دعاوی کیفری می پردازیم.

بعد عمومی و خصوصی نیز یکی دیگر از تفاوت های پرونده های حقوقی و یا کیفری است. غالب پرونده های حقوقی خصوصی بوده و ذی‌ نفع آن اشخاص جامعه هستند نه تمام جامعه.

اما در بسیاری از موارد کیفری عموم جامعه ذی‌ نفع بوده و مدعی العموم می تواند از طرف عموم جامعه اعلام مجرمیت کند. بنابراین در موارد کیفری و جزایی عموم جامعه مورد توجه است.

در این پرونده ها علاوه بر بعد خصوصی بعد عمومی نیز مورد توجه است. مورد دیگری که می توان به آن اشاره داشت نتیجه پرونده در دو مورد حقوقی و کیفری است.

وکیل کیفری در اموری که نیاز به اقامه دعوی کیفری مانند سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، انتقال مال غیر، جعل ، استفاده از سند مجعول و … است به فعالیت و مشاوره دعاوی کیفری می پردازد.

دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن ، دادگاه مجازاتی را تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی برای فرد درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

در این بین مجرم به مشاوره دعاوی کیفری ارجاع داده می شود تا  برای تفهیم جرم خود و انجام تکلیف مورد نظر خود آشنا شده و آن را بپذیرد.

یکی از اموری که جهت موفقیت در پرونده های کیفری بسیار مهم و حیاتی است مشاوره دعاوی کیفری با وکیل کیفری مناسب قبل از هر اقدام است.

این مشاوره ، مشاوره دعاوی کیفری نام دارد که در آن وکیل مشاوره دعاوی کیفری باید به اصول کلی کیفری و قوانین و قواعد کیفری آشنایی داشته باشد و بتواند راهکارهای مناسب با موضوع مطرح شده عنوان کند و با بهره گیری از تجارب خود به ارباب رجوع کمک کند.

مشاوره دعاوی کیفری امری کاملاً تخصصی و ماهرانه است که عدم علم و آگاهی از ابعاد آن و ارائه مشاوره بدون آگاهی می تواند ضررهای جبران ناپذیری به مشاوره گیرنده وارد نماید.

فلذا گرفتن مشاوره دعاوی کیفری با انتخاب یک وکیل متخصص و مشاوره دعاوی کیفری در این مورد می تواند راهگشا باشد و به دستیابی به راهکارهای مناسب کمک کند.

وکیل کیفری تهران کسی است که علاوه بر فارغ التحصیلی در رشته حقوق و تسلط یافتن بر مجموعه علوم جزایی و جرم شناسی، شخصیت شناسی و روانشناسی، اخذ پروانه وکالت پایه یک، نسبت به تمام قوانین کیفری آشناست و سپردن امور کیفری به وکیل کیفری تهران که با توجه به دانش ، تجربه، تخصص و تبحر خود بهترین راهکار ها را پیش پای بزه دیده و بزهکار قرار می دهد و موکل را به نتیجه مطلوب می رساند.

سپردن امور کیفری به وکیل کیفری تهران

یکی از مسائلی که عموم اشخاص مبنی بر آن به دادگاه کیفری مراجعه می نمایند مطرح نمودن و حل دعاوی کیفری می باشد، دعاوی کیفری از دعاوی مهم و پیچیده ای هستند که به حضور یک وکیل کیفری در این زمینه نیازمند می باشد چرا که حضور وکیل در روند پرونده مطروحه بسیار کارساز خواهد بود، معمولا دعاوی کیفری در دادگاه صالح محل وقوع جرم مطرح می گردد به طور مثال اگر جرم در یکی از نقاط تهران رخ دهد دادگاه صالح دادگاه همان محل یا نزدیک به آن می باشد، همچنین وکیل صالح رسیدگی به پرونده نیز وکیل کیفری تهران می باشد.

وکیل کیفری تهران کیست؟

وکیل کیفری تهران کسی است که علاوه بر فارغ التحصیلی در رشته حقوق و تسلط یافتن بر مجموعه علوم جزایی و جرم شناسی، شخصیت شناسی و روانشناسی، اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری، نسبت به تمام قوانین کیفری و جزایی آشناست و با توجه به دانش، تجربه، تخصص و تبحر خود می تواند بهترین راهکار ها را پیش پای بزه دیده و بزهکار قرار دهد و وی را به نتیجه مطلوب برساند.

به چه دعاوی کیفری گفته می شود؟

به هر عملی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد دعوای کیفری گفته می شود، به عبارت دیگر این دعاوی در اثر وقوع یک جرم مطرح می شوند و شاکی نیز درخواست مجازات مجرم را دارد مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که مخالف با قوانین و مقررات تعیین شده، باشد جرم است و هیچ گونه عملی جرم نیست مگر اینکه از دیدگاه قانونگذار آن عمل جرم انگاری و برایش مجازات تعیین شده باشد، مطابق ماده 1 قانون مجازات اسلامی چنانچه جرمی به وقوع بپیوندد، مجرم یا مرتکب مطابق قواعد حاکم بر جرم به وقوع پیوسته مجازات خواهد شد.

سپردن امور کیفری به وکیل کیفری تهران

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، و مجازات های بازدارنده می باشد و به دلیل متمایز بودن مجازات ها و تفکیک آنها بر اساس جرم به وقوع پیوسته حضور وکیل کیفری مؤکداً توصیه می گردد، چنانچه ساکن تهران هستند و نیازمند یک وکیل کیفری حاذق می باشید توصیه می گردد از وکیل کیفری که در شهر شما اقامت دارد کمک بگیرید بنابراین حضور وکیل کیفری تهران به شدت به شما توصیه می گردد چراکه حضور وی کمک شایانی به شما می کند و شما با سپردن امور کیفری به وکیل کیفری تهران آینده حقوقی خود را تضمین می نمایید.

 شیوه رسیدگی به دعاوی کیفری چگونه است؟

دعاوی کیفری ابتدا با تقدیم شکواییه کیفری توسط شاکی در دادسرا مورد بررسی و انجام تحقیقات مقدماتی قرار می گیرند و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورتی که شکوائیه تقدیمی مورد تایید دادسرا باشد، دادسرا کیفرخواست پرونده مطروحه را صادر می نماید و جهت پیگیری، رسیدگی و احقاق حق بزه دیده یا شاکی، پرونده را به دادگاه کیفری ارجاع می دهد، لیکن در صورتی که شکایت تقدیمی، مدارک و مستندات مستحکمی نداشته باشد شکایت مطرح شده از سوی دادسرا مردود و پرونده مختومه اعلام خواهد شد.

سپردن امور کیفری به وکیل کیفری تهران

در نگارش شکواییه چه مواردی باید قید گردد؟

در شکواییه موارد ذیل باید قید گردد:

ذکر نام و تمام مشخصات فردی شاکی به همراه آدرس محل سکونت
تعیین موضوع و محل وقوع جرم به همراه تاریخ وقوع جرم
ذکر نام و مشخصات دقیق مظنون یا متهم به همراه آدرس محل سکونت
ارائه ادله و مستندات اثبات کننده ادعا
ذکر مشخصات دقیق شاهد یا شاهدین به همراه آدرس محل سکونت شان در صورتی که در محل وقوع جرم حضور داشتند و از جرم به وقوع پیوسته مطلع هستند.

 شکایت کیفری باید توسط چه کسی مطرح گردد؟

اساسا شکایات کیفری باید توسط شاکی، وکیل یا قائم مقام قانونی وی مطرح گردد، توصیه وکیل کیفری تهران به شما این است که طرح شکایت کیفری خود را به وکیل پایه یک دادگستری که در این زمینه متخصص می باشد بسپارید چرا که طرح شکایت کیفری توسط وکیل کیفری کارساز تر از طرح شکایت توسط فرد عادی خواهد بود.

شما برای طرح سوالات حقوقی و کیفری خود می توانید با موسسه حقوقی راهیان عدالت در ارتباط باشید.


وکیل تضمینی کیفری

وکیل کیفری، پرونده های کیفری را بر عهده می گیرد. پرونده های کیفری شامل پرونده های آدم کشی، دزدی، اهانت، دست درازی به عنف، گروگان گیری، درگیری های فیزیکی، استفاده از سند قلابی، مواد مخدر، امور مربوط به دیه، تهدید، فروش مال غیر، قتل در تصادفات رانندگی و مزاحمت های تلفنی می شود. به علت پیچیده بودن پرونده های کیفری، معمولا هم شاکی و هم متهم  به یک وکیل کیفری مراجعه کرده و از او مشاوره می گیرند. از این رو وکیل کیفری نقش به سزایی در کمک کردن به موکل خود دارد.

در ادامه به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

 • وکیل کیفری به طور کلی چه کمک هایی به موکل خود می کند؟
 • ویژگی های یک وکیل تضمینی کیفری چیست؟
 • اقدامات مقدماتی وکیل کیفری کدام ند؟
 • دفاع از حقوق متهم در دادسرا توسط وکیل کیفری چگونه صورت می گیرد؟
 • دفاع از متهم در مرحله رسیدگی بدوی توسط وکیل کیفری چگونه صورت می گیرد؟
 • دفاع از متهم در مرحله واخواهی توسط وکیل کیفری چگونه صورت می گیرد؟
 • دفاع از حقوق متهم در مرحله فرجام خواهی توسط وکیل کیفری چگونه صورت می گیرد؟
 • دفاع از حقوق متهم در مرحله اعاده دادرسی توسط وکیل کیفری چگونه صورت می گیرد؟
 • نظارت بر حقوق متهم در زمان اجرای حکم صادر شده توسط وکیل کیفری چگونه صورت می گیرد؟
 • تفاوت پرونده های کیفری و حقوقی چیست؟

وکیل کیفری به طور کلی چه کمک هایی به موکل خود می کند؟

طبق اصل 35 قانون اساسی، هم شاکی و هم متهم امتیاز داشتن وکیل کیفری را داشته و چنانچه گرفتن وکیل برای آن ها مقدور نباشد، باید در اختیار نمودن وکیل به آن ها کمک شود. پرونده های کیفری با توجه به حساسیت بالایی که دارند، ممکن است آسیب های زیادی به به طرفین دعوا وارد کنند. به همین خاطر یک وکیل تضمینی کیفری می تواند  با درایت خود قاضی را از مسیر درست کیفری آگاه ساخته و کمک شایانی در خاتمه یافتن این گونه پرونده ها داشته باشد.

شکنجه دادن متهم برای اعتراف کردن او به جرایم دیگر غیر قانونی بوده و اعترافات او در این زمان مشروعیت قانونی ندارد. وکیل کیفری می تواند متهم را از حقوق قانونی خود آگاه ساخته و از ضایع شدن حق او جلوگیری نماید.

طبق اصول منع دستگیری افراد، بازداشت متهمین باید به گونه ای صورت گیرد که در قانون معین شده است. بر اساس این اصل، پرونده متهمین باید در زمان تعیین شده به مراجع قضایی فرستاده شده و خانواده متهمین از دستگیری آن ها مطلع شوند. وکیل کیفری می تواند با آگاهی و تسلط کافی بر قوانین از تخلفات احتمالی مامورین و قاضی کیفری جلوگیری کرده و مانع ضایع شدن حق موکل خود گردد.

کشف جرایم کیفری، دستگیری مجرمین و صدور رای قاضی کیفری می بایست بر اساس قوانین تعیین شده و به صورت شفاف انجام گیرد و از بازداشت های اضافی، سوء استفاده از قدرت اشخاص وارد شده در پرونده، برخورد خشونت آمیز و اعمال سلایق شخصی اجتناب شود. به طور قاطع وجود یک وکیل کیفری خوب در چنین مواقعی می تواند از ناعدالتی و اقدامات خلاف قانون جلوگیری کرده و این امر در بهبود سیستم قضایی موثر خواهد بود.

انجام هر یک از امور قضایی چه در جرایم سنگین و چه در جرایم سبک، نیازمند یک سری آیین و قوانین خاص هستند.

در واقع رسیدگی به پرونده های قضایی بدون پیروی از قوانین ممکن نخواهد بود و اگر خلاف این مسئله صورت گیرد، موجب هرج و مرج قضایی و بی ثباتی در دستگاه قضایی می شود.

به عنوان مثال زیر نظر گرفتن متهم، بعد از جمع آوری مدارک کافی علیه او صورت می گیرد و تعقیب او صرفا در صورت ثبت شکایت ممکن نخواهد بود، بلکه شکایت علیه متهم  تنها موجب رسیدگی به پرونده کیفری می شود نه تعقیب او. وجود یک وکیل کیفری دانا سبب می گردد موکل قوت قلب داشته باشد و دچار ترس و اضطراب نشود.

متهم امتیاز اختیار کردن وکیل کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی را داشته و لازم است قبل از اینکه بازپرس پرونده تحقیقات اصلی را شروع کند، متهم از این امر آگاه شود. وکیل کیفری با دانستن اتهام علیه متهم و علت آن، باید اطلاعات لازم در خصوص دفاع از متهم و صدور رای احتمالی را داشته و در این باره اظهار نظر نماید. طبق تبصره 1 ماده 190 آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از همراهی وکیل با متهم  در دادگاه  و همچنین عدم اطلاع رسانی به متهم در خصوص حق داشتن وکیل ممنوع بوده و باعث مجازات انتظامی می گردد.

وکیل تضمینی کیفری کسی است که از درایت و هوش بالایی برخوردار باشد. چرا که بدون درایت و تیز هوشی هیچ امری توسط او پیش نخواهد رفت. وکیل کیفری با پرونده های جرایم سنگین رو به رو است و هر روزه بر تجارب او اضافه می شود. ترکیبی از تیزهوشی و تجربه از او یک وکیل قهار می سازد و مراجعه به او سبب زنده شدن حس امید در موکل(اعم از شاکی یا متهم) می گردد.

 

ویژگی های یک وکیل تضمینی کیفری چیست؟

داشتن علم کافی و آگاهی کامل در قوانین جزایی کیفری

پیگیری پرونده های کیفری به وکیلی سپرده می شود که آگاهی کافی در قوانین جزایی کیفری را دارا بوده و به صورت حرفه ای در این حوزه فعالیت داشته باشد. در پرونده هایی از این قبیل، وکیل اختیار شده می بایست با مجازات جرایم کیفری، آیین دادرسی کیفری، پیگیری پرونده های قاچاق، پرونده های مواد مخدر و موارد مشابه آن آگاهی لازم را داشته باشد تا بتواند پرونده را به نتیجه مطلوب برساند.

ناطق بودن و داشتن فن بیان قوی

یک وکیل خوب باید قادر باشد کلمات و جمله ها را به درستی به کار ببرد. او با استفاده صحیح از کلمات و همچنین سخنوری قاطع می تواند در دفاع از موکل خود به خوبی عمل کرده و پرونده را به درستی جلو ببرد. در واقع می توان گفت که اصلی ترین ابزار کار یک وکیل سخنان و کلمات او است. پس اگر بتواند به درستی صحبت کرده و گفتاری منطقی و رسا داشته باشد، می تواند در نتیجه پرونده نقش موثری را ایفا نماید.

از سویی دیگر یک وکیل سخنور، خیلی سریع با اطرافیان ارتباط برقرار کرده و احتمال موفقیت پرونده را افزایش می دهد. علاوه بر این، چنین وکیلی با دوستان و همکاران بیشتری رابطه داشته و می تواند برای پیش بردن پرونده ها از آنها کمک بگیرد.

داشتن فن بیان قوی به یک وکیل کمک می کند تا با قاضی کیفری و کارمندان قضایی به سادگی ارتباط برقرار کرده و اظهارات  خود را خیلی راحت تر به آن ها تفهیم کند.

مطالعه مداوم و پیگیری اخبار جنایی

اطلاع از اخبار کیفری، آگاهی از مسائل روز و مقررات اسلامی و همچنین مطالعه مداوم در زمینه جرایم کیفری و مجازات آن ها، لازمه کار یک وکیل کیفری است. از این رو باید از حوادث مربوط و قوانین برخورد با آن ها اطلاعات کافی را داشته باشد.

آمادگی روحی و تسلط بر خویشتن

یک وکیل کیفری همواره با مسائل جنایی و جرایم سنگین رو به رو می شود. به همین خاطر لازم است از لحاظ روحی و روانی آمادگی کامل در برخورد با این پرونده ها را داشته باشد. درصد خشونت در پرونده های کیفری بسیار بالا است به همین دلیل آرامش و خونسردی، آمادگی روحی و تسلط بر خویشتن از لازمه های کار وکیل کیفری می باشد.

دارا بودن علم روانشناسی افراد

منظور از روانشناسی، مطالعه دقیق رفتار افراد و واکنش های احتمالی است. اگر یک وکیل نسبت به رفتار موکل خود و علت بروز آن شناخت کافی داشته باشد، می تواند در پیگیری پرونده به او کمک شایانی نماید.

شرایط کاری یک وکیل، ایجاب می کند که با علم روانشناسی آشنا باشد. اگر حوزه کاری او در جرایم کیفری است، دارا بودن علم روانشناسی ضروری بوده و باید مطالعات کافی در این زمینه را داشته باشد. در برخی از مواقع با تکنیک های روانشناسی می توان درستی یا نادرستی سخنان فرد مورد نظر را تشخیص داد. علم روانشناسی در پرونده های جنایی بسیار کارامد بوده و می تواند در زمینه های آدم کشی، دزدی، قاچاق و… سرنخ های خوبی در اختیار وکیل بگذارد.

دارا بودن علم روانشناسی می تواند قدرت یک وکیل را دو برابر کند.

آشنایی با پزشکی قانونی

یک وکیل کیفری به علت ورود در پرونده های مربوط به قتل، تجاوز و جرایم از این قبیل، قطعا با پزشک قانونی در ارتباط خواهد بود. از این رو لازم است در ارتباط با  پزشکی قانونی اطلاعات کافی را داشته باشد.

پلیس علمی

یک وکیل کیفری به دلیل ورود در پرونده های مربوط به مزاحمت های تلفنی، مرگ در تصادفات رانندگی، نزاع و جرایم از این قبیل لازم است دانش یک پلیس را نیز داشته باشد. دانشی چون آشنایی با اسلحه، راهکار های تشخیص اثر انگشت و موارد مشابه لازمه کار یک وکیل کیفری است.

به عنوان مثال در برخی از صحنه های جرم، نشانه ای از به کار گیری یک اسلحه به چشم میخورد. در این گونه مواقع وکیل باید با نحوه استفاده از اسلحه و کاربرد آن آشنایی داشته باشد. یا در برخی از موارد مجرمین می توانند اسناد را به شکل کاملا طبیعی جعل کنند. بنابراین یک وکیل کیفری تضمینی باید بتواند سند اصل را از سند جعلی تشخیص دهد. آشنایی با راهکار های تشخیص اثر انگشت نیز برای پیشبرد پرونده کمک چشمگیری به وکیل کیفری خواهد کرد. بنابراین یک وکیل لازم است یک پلیس نیز باشد.

امانت داری

وکیل همانند پزشک یا روانشناس محرم اسرار موکل خود است و برای پیشبرد پرونده لازم است اطلاعات زیادی از موکل خود داشته باشد. اخلاق حرفه ای او را مستلزم می دارد که به هیچ عنوان و تحت هیچ گونه شرایطی اسرار موکل خود را فاش نکند.

در زمینه کیفری متخصص باشد

امروزه همه افراد برای انجام امورات خود به دنبال فردی متخصص و زبده می گردند. همواره شاهد هستیم که که مردم برای شناخت بیماری های خود و مقابله با آن ها به دنبال پزشک متخصص هستند. همین امر در زمینه های دیگر نیز صدق می کند.

متاسفانه در ایران حرفه وکالت که یک حرفه ی کاملا تخصصی می باشد، به صورت عمومی و غیر تخصصی صورت می گیرد. بنابراین در زمان اختیار کردن وکیل کیفری باید تخصص او نیز مد نظر قرار داده شود.

 دارا بودن تجربه کافی

در بسیاری از مواقع، وکلای کیفری به علت ورود در پرونده های متعدد با یک موضوع مشترک، تجاربی کسب می کنند که سایر وکلا از آن بی اطلاع هستد. پس قبل از گرفتن وکیل ، باید نسبت به تجارب او تحقیق شود.

صادق و درستکار باشد

یکی از عوامل موثر در پیشبرد صحیح پرونده ها، صداقت و راستگویی وکیل می باشد. یک وکیل خوب هیچگاه برای افزایش حق الوکاله خود از موکل سوء استفاده نکرده و او را درگیر کاغذ بازی های بی مورد و طولانی مدت نمی کند.

اقدامات مقدماتی وکیل کیفری کدام ند؟

امکان دارد که متهم در مرحله تحقیقات اولیه و دادسرا یا در مرحله دادگاه و صدور رای نهایی به وکیل رجوع کند. در هر صورت وکیل کیفری می بایست اقدامات زیر را برای او انجام دهد:

 بررسی مدارک موجود و نطر خواهی از موکل

وکیل کیفری یک قرار ملاقات با موکل خود گذاشته و اسناد موجود را بررسی می کند. در این جلسه وکیل از موکل خود نظر خواهی کرده و سعی می کند دید دقیقی را نسبت به موضوع به دست آورد.

گاهی اوقات وکیل کیفری برای به دست آوردن اطلاعات جزئی تر با سایر افراد مربوط به پرونده نیز گفتگو می کند. این کار به او کمک می کند تا اظهار نظر دقیق تری را نسبت به پرونده داشته باشد.

تجزیه و تحلیل پرونده و تحلیل موقعیت موکل

وکیل کیفری بعد از به دست آوردن اطلاعات کافی از موکل و آگاهی از جزئیات پرونده، سعی می کند تحلیل خود را از پرونده را با موکل در میان گذاشته و در صورت تایید موکل از اظهارات او، پرونده را به صورت دقیق تحلیل نموده و موقعیت موکل را در آن مورد سنجش قرار دهد.

وکیل پس از انجام این مراحل، مشخص می کند که قرار است چه اقداماتی توسط او انجام گیرد و آن را با موکل در میان می گذارد تا موکل در انتخاب وکیل تصمیم گیری کند.

 توافقات مابین وکیل و موکل

اگر پرونده موکل در حوزه فعالیت وکیل کیفری بوده و وکیل تمایل به رسیدگی به پرونده او را داشته باشد، وکیل کیفری می تواند به موکل پیشنهاد  دهد که پرونده را به او بسپارد.  در صورت موافقت موکل، وکیل باید مواردی همچون نحوه رسیدگی به پرونده، درصد رسیدن به نتیجه مطلوب، میزان حق الوکاله و ریسک های احتمالی در پرونده را به او اطلاع دهد. در صورت موافقت موکل با شرایط گفته شده، آن ها می توانند با یکدیگر توافق کنند.

 تنظیم قرارداد وکالت نامه

در صورت توافق مابین وکیل کیفری و موکل، وکیل یک قرارداد مالی اولیه را تنظیم کرده و طرفین قرارداد آن را امضا می کنند. در ادامه، وکالت نامه را به شکل یک وکالت نامه رسمی تهیه کرده و موکل آن را امضا می کند.

در صورت تنظیم قرارداد مالی و وکالت نامه، پیش پرداخت حق الوکاله توسط موکل پرداخت شده و مابقی حق الوکاله قسط بندی می شود.

باطل نمودن تمبر مالیاتی وکالت نامه

پس از پرداخت قسط اول حق الوکاله توسط موکل، وکیل جهت باطل نمودن تمبر مالیاتی وکالت نامه، به یک مرجع قضایی رجوع می کند. حال 5% از حق الوکاله (که توسط موکل پرداخت شده است ) توسط وکیل به واحد ابطال تمبر مالیاتی پرداخت شده و در مقابل تمبر مالیاتی بر وکالت نامه او الصاق می شود. در ضمن وجود وکالت نامه دارای تمبر مالیاتی برای پیگیری امور مربوط به موکل توسط وکیل ضروری است.

مراجعه وکیل کیفری به دادسرا برای اعلام وکالت و بررسی پرونده

پس از باطل کردن تمبر مالیاتی توسط وکیل کیفری، در مرجع قضایی یک لایحه برای اعلام وکالت خود ارائه نموده و وکالت نامه را به آن ضمیمه کرده و آن را برای شعبه ای که پرونده در قرار است در آن مطرح شود، ارسال می کند.

بعد از ثبت شدن وکالت وکیل در سامانه الکترونیک دادگستری، لایحه ای شامل مطالعات پرونده و کپی اسناد آن به دست قاضی می رسد و در صورت تایید قاضی، پرونده به وکیل سپرده می شود. وکیل کیفری پس از مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را مکتوب نموده و کپی آن را به شعبه مربوط می رساند.

 تعیین راهبرد های حقوقی

پس از اتمام مطالعه اسناد و مدارک، وکیل ابعاد جزئی تر پرونده را مطالعه نموده و قوانین مربوط به رسیدگی به آن را مجددا بررسی می کند. حال استرانژی و راهکار های حقوقی برای پیشبرد پرونده را تعیین می کند. این استراتژی می تواند به صورت اعتراض به صلاحیت مقامات قضایی رسیدگی کننده یا تنظیم شکایت علیه طرف مقابل پرونده باشد. به طور کلی، وکیل کیفری راه های دفاع از شاکی یا متهم را بررسی نموده و بهترین آن ها را  انتخاب می کند.

 دفاع از حقوق موکل در دادسرا

مرجع اولیه رسیدگی به جرایم، دادسرا نام دارد و ریاست آن بر عهده دادستان می باشد. دادستان برای انجام تحقیقات، از دادیار، معاون دادستان، نیروی انتظامی، ادارات دولتی، بازپرس و… کمک می گیرد.

 دفاع از حقوق متهم در دادسرا توسط وکیل کیفری چگونه صورت می گیرد؟

 دفاع از متهم در دادسرا به صورت شفاهی

تحقیقات اولیه از متهم توسط کلانتری، شعبه بازپرسی یا شعبه دادیاری صورت می گیرد. پاسخگویی به سوالات مامورین در پرونده های کیفری از جمله وظایف وکیل کیفری است.

وکیل کیفری می تواند هنگام انجام تحقیقات از متهم، در کنار او حضور داشته و به او کمک کند. وی با استفاده از تخصص و تجارب کسب شده، به پرسش های مامورین پاسخ مستدل و صحیح ارائه نموده و موکل را نسبت به تاثیرات پاسخ های منحرف آگاه می کند.

 تحقیق برای یافتن اسناد و مدارک برای دفاع از متهم

وکیل کیفری باید به اظهارات متهم  یا افراد مربوط به پرونده دقت نموده و سرنخ هایی بری دفاع از متهم پیدا کند. گاهی اوقات وکیل می تواند از گفتگو با دوستان، آشنایان، خانواده و سایر اطرافیان متهم به نتایجی برسد که مسیر پرونده را به طور کلی تغییر داده یا حتی جای شاکی و متهم را عوض کند.

 دفاع از متهم در دادسرا به صورت کتبی

اصولا مقامات تحقیق، اظهار نظر های افراد مربوط به پرونده را شنیده و آن ها را مکتوب نموده و در پرونده ثبت می کنند. اما به هر حال وکیل کیفری در مرحله تحقیقات می بایست مدارک و مستندات خود را مکتوب نموده و آن ها را با لحنی رسا در یک لایحه تنظیم نماید. این لایحه باید هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی به دادستان، بازپرس و دادیار ارائه شده و در پرونده ثبت گردد.

تنظیم یک لایحه حقوقی نیازمند دانش حقوقی بالا و نگارش قوی می باشد.  متاسفانه عموم مردم بر این باوراند که در صورت تنظیم شکایت نامه و لایحه توسط عریضه نویسان، دیگر نیازی به مراجعه کردن به وکیل نیست، اما لایحه ای که توسط وکلای کیفری تنظیم می شود با لایحه ای که ظرف مدت کوتاه توسط عریضه نویسان نوشته می شود خیلی تفاوت دارد.

 اعتراض به مقامات تحقیق و اقدامات دادسرا

اگر یک وکیل کیفری به آیین دادرسی کیفری، وظایف مقامات قضایی و جریان رسیدگی در محاکم کیفری آشنایی کامل داشته باشد، قادر خواهد بود در برابر اقدامات نادرست مقامات قضایی و مسئولین مربوطه ایستاده و به آن ها اعتراض نماید. اگر او بداند که مسئولین رسیدگی به پرونده قوانین را رعایت نکرده و ممکن است حق متهم ضایع شود، وظیفه دارد به آن ها اعتراض کند.

 طرح شکایت متقابل

یک وکیل کیفری تضمینی با ارزیابی پرونده قادر خواهد بود کارهای اشتباه طرف مقابل را کشف کرده و حتی علیه او شکایت کند.  در چنین مواقعی شاکی به جای حمله، بیشتر سعی دارد از خود دفاع کرده و راحت تر تن به مصالحه می دهد.

 تلاش برای رضایت گرفتن از شاکی

رضایت شاکی در برخی از پرونده ها موجب تبرئه کامل متهم و در برخی دیگر سبب تخفیف در مجازات او می گردد. از این رو یکی از اقدامات وکیل برای دفاع از متهم، جلب رضایت از شاکی می باشد. در این گونه مواقع وکیل می تواند با گفتگو با شاکی و نزدیکان او، نتیجه دعوا را به آن ها گوشزد کرده و آن ها را به مصالحه دعوت نماید.

ایراد گرفتن از قرار های صادر شده در دادسرا

بازپرس و دادستان بعد از انجام بررسی های مقدماتی، تصمیمات خود را در قالب یک قرار تنظیم می کنند. از جمله این قرار ها می توان به قرار بازداشت، قرار منع تعقیب، قرار تامینی و… اشاره کرد که بسیاری از آن ها قابل اعتراض می باشند. وکیل می تواند در پرونده های کیفری به قرار هایی که به شکل ناعدلانه تنظیم شده اند، اعتراض نماید.

دفاع از متهم در مرحله رسیدگی بدوی توسط وکیل کیفری چگونه صورت می گیرد؟

دادسرا در مرحله رسیدگی به جرایم، وظیفه دارد درباره جرایم تحقیق نموده و دادگاه این تحقیقات را بررسی می نماید. در صورتی که متهم بعد از بررسی تحقیقات توسط دادگاه به وکیل کیفری مراجعه کرده باشد، یا وکیل قادر به ختم پرونده در مرحله دادسرا نباشد، دفاع از متهم در دادگاه کیفری وظیفه وکیل کیفری می باشد.

اقدامات وکیل کیفری در مرحله رسیدگی بدوی:

 دفاع شفاهی از متهم در دادگاه

در صورتی که دادسرا متهم را مجرم دانسته و او را مستحق مجازات بداند، برای او کیفر خواست صادر می شود. حال متهم به دادگاه خوانده شده و یک جلسه با حضور قاضی دادگاه، نماینده دادستان، شاکی، متهم و وکلای آن ها برگزار می گردد. در این صورت وکیل کیفری موظف است در دادگاه حضور یافته و از حقوق موکل خود دفاع کند.

یافتن مدارک جدید برای دفاع از متهم

همان طور که گفته شد، وکیل کیفری وظیفه دارد تمام اظهارات موکل خود را شنیده و دنبال سرنخی برای دفاع از او بگردد تا از طریق آن ها امکان تبرئه شدن متهم، تخفیف در مجازات یا اقدام متقابل علیه شاکی فراهم شود. وکیل موظف است در تمامی مراحل رسیدگی به شکایت علیه متهم، همواره به دنبال مدارک و اسناد جهت دفاع از موکل خود باشد.

 دفاع کتبی در مرحله رسیدگی بدوی

علاوه بر دفاع شفاهی وکیل از متهم در جلسه رسیدگی به اتهامات، تنظیم یک لایحه کتبی برای دفاع از او می تواند به قاضی دادگاه برای یافتن زوایای پنهان پرونده کمک شایانی نماید. تلاش وکیل کیفری می بایست بر آن باشد که علاوه بر حضور در جلسات دادگاه، برای کمک به قاضی دادگاه برای تحلیل درست پرونده، اظهارات مستدل خود را در قالب یک لایحه کتبی تنظیم نموده و آن را به  پرونده پیوست نماید.

ممکن است در دفاعیات شفاهی، وکیل نکاتی را فراموش کند، به همین خاطر ثبت کردن اظهارات می تواند در زمان صدور رای نهایی کمک موثری به قاضی پرونده در جهت تصمیم گیری درست نماید.

 اعتراض به رای صادره از جانب دادگاه

در صورتی که رای صادره از جانب دادگاه علیه متهم  و خلاف حقوق وی باشد، وکیل کیفری موظف است به رای صادره اعتراض کرده و در مرجع بالاتر در خواست تجدید نظر خواهی نماید.

دفاع از متهم در مرحله واخواهی توسط وکیل کیفری چگونه صورت می گیرد؟

رسیدگی به شکایات علیه متهم و صدور حکم توسط دادگاه، گاهی در غیاب متهم صورت می گیرد. در این صورت متهم می تواند از دادگاه تقاضای رسیدگی مجدد در مرحله واخواهی را داشته باشد. اگر متهم، وکیل اختیار کرده باشد، وکیل او موظف است در جلسه واخواهی حضور داشته و از وی دفاع کند.

دفاع از حقوق متهم در مرحله فرجام خواهی توسط وکیل کیفری چگونه صورت می گیرد؟

در صورتی که متهم بعد از مراحل تحقیقات و رسیدگی بدوی، با کمک وکیل کیفری به نتیجه مطلوب نرسیده باشد، وکیل کیفری موظف است به حکم صادره از دادگاه اعتراض کرده و بنا به میزان اهمیت موضوع شکایت، پرونده به دیوان عالی کشور یا دادگاه کیفری 1 یا مراجع رسیدگی تجدید نظر فرستاده خواهد شد.

در چنین شرایطی وکیل کیفری می بایست در کنار متهم حضور یافته و اقداماتی چون ملاقات با قاضی، تنظیم لایحه، تلاش برای یافتن مدارک به نفع متهم و…. را جهت تبرئه یا تخفیف مجازات متهم انجام دهد.

دفاع از حقوق متهم در مرحله اعاده دادرسی توسط وکیل کیفری چگونه صورت می گیرد؟

در اغلب پرونده ها، رسیدگی به شکایات در فاز تجدید نظر یا فرجام خواهی خاتمه می یابد، اما یکی از راه های ویژه برای شکستن رای نهایی، اعاده دادرسی در یک شرایط خاص می باشد و این کار یک مرحله دیگر به دادگاه رسیدگی به پرونده اضافه می کند.

شرایطی که متهم می تواند در خواست اعاده دادرسی داشته باشد در قانون آیین دادرسی کیفری شرح داده شده است. در صورت واجد شرایط بودن متهم، وکیل پرونده موظف است که برای متهم اعاده دادرسی نموده و برای نقض رای صادره تلاش نماید. در این گونه مواقع لازم است اقداماتی که در مراحل تحقیقات و رسیدگی صورت گرفته مجددا انجام شود.

نظارت بر حقوق متهم در زمان اجرای حکم صادر شده توسط وکیل کیفری چگونه صورت می گیرد؟

در صورت تبرئه نشدن متهم از اتهامات، حکم صادره از جانب دادگاه اجرا می گردد. اغلب مجرمین بر این باوراند که وکیل کیفری تا قبل از اجرای حکم به آن ها کمک می کند و بعد از صدور حکم کار وکیل نیز پایان می یابد، در حالی که پس از صدور حکم وکیل کیفری قادر خواهد بود در مرحله ی اجرای حکم طبق اصولی چون توقف مجازات، آزادی مشروط، عفو و رعایت میزان دقیق مجازات به موکل خود کمک نماید.

تفاوت پرونده های کیفری و حقوقی چیست؟

 • در پرونده های کیفری، فرد متهم مستحق مجازات دانسته شده و حکم صادره علیه او باید اجرا گردد، اما در دعاوی حقوقی فرد متهم محکوم به جبران خسارت وارد شده به فرد خسارت دیده می شود.
 • در پرونده های کیفری دادخواست می تواند در هر برگه ای نوشته شود اما در پرونده های حقوقی، دادگاه دادخواست را قبول نمی کند مگر اینکه در برگه مخصوص دادخواست نوشته شده باشد.
 • در پرونده های حقوقی جلب رضایت طرفین پرونده را خاتمه خواهد داد اما در پرونده های کیفری و در جرایمی که جنبه عمومی دارند، مانند رشوه و قاچاق با جلب رضایت شاکی پرونده بسته نخواهد شد.
 • در پرونده های کیفری طرفین پرونده تحت عنوان “شاکی” و “متهم”  شناخته می شوند اما در پرونده های حقوقی فرد شکایت کننده “خواهان” و  طرف مقابل “خوانده” نامیده می شوند.
 • پرونده های کیفری برای رسیدگی ابتدا به دادسرا ارجاع داده شده و بعد از انجام تحقیقات به دادگاه انتقال داده می شوند اما پرونده های حقوقی مستقیما به دادگاه ارجاع داده می شوند.
 • در پرونده های کیفری وجود وکیل الزامی نیست اما اغلب شکایت ها در پرونده های حقوقی لازم است توسط وکیل دادگستری ارائه شوند.
 • برای خواندن متهم در پرونده های کیفری برای او برگه ی احضاریه و برای خواندن “خوانده” در پرونده های حقوقی، برگه اخطاریه فرستاده می شود.
 • اگرچه این روزها از طریق اینترنت و منابع آنلاین می توانید جواب پرسش ها و سؤالاتی که در خصوص امور قضایی دارید را پیدا کنید اما در بعضی از شرایط تجربه و تحصیلات یک وکیل واقعی برای پیشبرد و به نتیجه رساندن پرونده بسیار ضروری و حیاتی به نظر می رسد.با توجه به اینکه از نظر قانون، جرایم و اختلافات به دسته های گوناگونی از جمله اختلافات خانوادگی، حقوقی، کیفری، مالی و… دسته بندی می شوند و ممکن است یک وکیل تنها در یکی از این حوزه ها دارای تبحر و تخصص باشد لازم است افراد متقاضی برای داشتن وکیل در حل پرونده ی خود، به وکیلی کاردان در این زمینه مراجعه نمایند در این مقاله در خصوص وکیل کیفری تضمینی به بررسی و توضیح می پردازیم و به سؤالاتی که ممکن است در این زمینه داشته باشید پاسخ می دهیم با ما همراه باشید.۱- منظور از کیفر چیست و انواع مجازات های کیفری شامل چه مواردی می شود؟2- به چه کسی وکیل کیفری گفته می شود و چه جرایمی از نظر حقوقی، کیفری محسوب می شوند؟

  ۳- روند حل پرونده های کیفری به چه صورت می باشد؟

  ۴- به چه دلیل پرونده های کیفری از حساسیت بالایی برخوردار هستند؟

  5- آیا امکان رفع اتهام از جرایم کیفری وجود دارد؟

  6- در هنگام انتخاب یک وکیل کیفری برای حل پرونده به چه نکاتی باید  توجه کرد؟

  7- آیا وکیل کیفری می تواند متضمن نتیجه ی پرونده شود؟

  8- هزینه های پرداختی به هنگام رسیدگی به پرونده ی کیفری، به چه عواملی بستگی دارند؟

   

  منظور از کیفر چیست و انواع مجازات های کیفری شامل چه مواردی می شود؟

  در لغت کیفر به معنای مجازات و سزای عمل بوده و بیشتر اشاره به جریمه هایی دارد که شخصی در پی پایمال کردن قوانین حاکم بر جامعه، از سوی دادگاه برای او در نظر گرفته خواهد شد.

  این تنبیهات انواع مختلفی دارند، که با توجه به نوع جرمی که شخص مرتکب شده است از سوی دادگاه  کیفرها و مجازات هایی برای وی تعیین خواهند شد از انواع کیفرهای معین شده جهت مجازات شخص مجرم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  ۱- مجازات ها و کیفرهایی که اصطلاحاً به آن ها سلب کننده ی زندگی می گویند مثل اعدام

  ۲- مجازات و تنبیه های بدنی مانند شلاق

  ۳- مجازات های سلب کننده ی آزادی فرد مثل زندان

  ۴- کیفرهایی که آزادی شخص را در یک حلقه ی بسته محدود و تنگ خواهند کرد مانند تبعید کردن

  ۵- کیفرهای مالی مثل پرداخت دیه

  ۶- جریمه هایی که شخص را از داشتن بعضی از حقوق ها منع می کند از جمله ممنوع الخروج شدن

   

   به چه کسی وکیل کیفری گفته می شود و چه جرایمی از نظر حقوقی، کیفری محسوب می شوند؟

  به طور کلی تمامی وکلای دادگستری می توانند در پرونده های کیفری وکالت را بر عهده بگیرند اما عموما به کسی که در دعواهای کیفری فعالیت کرده و برای حل این پرونده ها مشغول به کار است، وکیل کیفری گفته می شود. در مواردی استثناء وجود دارد که برای اطلاع از آن ها می توان به ماده 48 قانون اساسی مراجعه کرد بر طبق این تبصره در مواردی از پرونده های کیفری تنها می توان به وکلای مورد اعتماد دادگستری مراجعه کرد.

  گرچه با شنیدن نام جرایم کیفری ذهن اغلب افراد به سمت جنایت ها و جرم های درجه یک مانند قتل، تجاوز، قاچاق و مواد مخدر می رود اما علاوه بر این موارد

  جرایمی که از نظر قانون در رده ی جرم های کیفری می باشند شامل موارد زیر خواهد بود:

  • سرقت
  • خیانت در امانت
  • کلاهبرداری
  • انتقال مال غیر
  • جعل
  • استفاده از سند های جعل شده

  به طور کلی رسیدگی به پرونده های کیفری در رده ی پرونده های سخت و حساس می باشند که نیاز به بررسی های بسیار و روندهای اداری متعدد و زمانبری دارند به عبارت دیگر برای رسیدگی به پرونده های کیفری، لازم است که وکیل نامه نگاری ها و روند های قضایی بسیاری را انجام دهد و بر طبق قانون، طرفین دعوای کیفری باید وکیل داشته و اگر طرفی از دعوا توانایی استخدام وکیل نداشته باشد، دادگاه برای او وکیلی استخدام خواهد نمود.

  درواقع می توان گفت وکیل کیفری به عنوان مدافع عمومی شناخته می شود که در دفاع از افراد، سازمان ها و اشخاصی که متهم به جرم می باشند برآمده و طیف متنوعی از پرونده های جنایی مثل:

  خشونت خانگی، جنایت های جنسی، مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و حتی جرایم مربوط به رانندگی را در پرونده ی کاری خود داشته و به عنوان وکیل مدافع  افراد متهم به این جرایم، در دادگاه حاضر خواهد شد.

  یک وکیل کیفری وظیفه دارد که پرونده را با دقت کامل مورد بررسی قرار دهد و با شاهدان این پرونده در خصوص موضوع دعوا مصاحبه کرده و پرس و جوهای لازم را انجام دهد سپس با توجه به قوانین حاکم در دادرسی و اساسنامه ها یک دفاعیه را آماده کرده و استراتژی ها و راهکارهایی را برای به نتیجه رساندن پرونده به نفع موکل خود تهیه نماید.

  در نهایت با حضور در دادگاه و در محضر قاضی با ارائه ی شواهد و دلایلی که در طی تحقیق و بررسی های انجام شده بدست آمده اند برای رفع اتهامات یا به حداقل رساندن آن ها با قاضی و طرف دیگر دعوا مذاکره نماید.

  روند حل پرونده های کیفری به چه صورت می باشد؟

  در جریان رسیدگی به پرونده های مربوط به شکایت کیفری لازم است که حتما شخص مرتکب یک یا چند جرم کیفری شده باشد (که در بالا به توضیح انواع جرم های کیفری پرداختیم) و شکایتی از او به دادسراها تحویل داده شود در کل می توان گفت منظور از شکایت کیفری طرح یک دادخواست علیه فردی خواهد بود که بر طبق قوانین دولتی، عمل او به عنوان جرم شناخته شده و دادرس پرونده نیز برای این شخص مجازات و تنبیهی تعیین کرده است.

  بنابراین اولین مرحله در مطرح کردن شکایت کیفری تنظیم یک دادخواست علیه شخص مجرم و تحویل آن به دادستان خواهد بود که در این شکایت نامه لازم است مشخصات کامل و دقیقی از شخص مجرم اعم از آدرس محل سکونت یا محل کار و مشخصات فردی در آن ذکر شده و هر مدرک و شواهدی که در خصوص جرم انجام شده و فرد مجرم دارید را به این دادخواست ضمیمه کنید.

  نکته ی مهمی که در هنگام طرح شکایت نامه در خصوص جرم های کیفری باید در نظر داشته باشید این است که در هنگام نوشتن آن لزوم و اجباری به پیروی از یک فرم و قالب خاصی وجود ندارد هر چند که توصیه می شود در نوشتن دادخواست خود سعی کنید متن را به شکل منظم و به قلمی خوانا نوشته و تحویل دادسرا دهید.

  هم چنین در متن دادخواست خود میزان ضرر مالی یا معنوی که به شما وارد شده است را باید حتما عنوان کرده و زمان دقیق وقوع جرم و محل آن نیز در متن دادخواست ذکر شود.

  بنابراین برای رسیدگی به پرونده های کیفری معمولا شروع فرآیند از دادسراها بوده و سپس با کمک ماموران کلانتری اطلاع رسانی ها انجام می شود. پس از جمع آوری تمامی مدارک، دادگاه قراری را برای رسیدگی به پرونده صادر و به طرفین دعوا ابلاغ می کند سپس طرفین در روز مقرر شده موظف به حضور در دادگاه برای رسیدگی به پرونده خواهند بود اگر چنانچه الزامی برای حضور طرفین دعوا در دادگاه نباشد، وکیل می تواند به جای موکل خود در دادگاه حاضر شود.

  امروزه بیشترین جرایم کیفری که در دادگاه ها مورد بررسی قرار می گیرند جرایم مربوط به فروش مال غیر، خرید مال از راه های نامشروع، کلاهبرداری، سرقت و جرائم پولی و بانکی می باشند

  در مراحل اولیه ی رسیدگی به پرونده که شامل جمع آوری مدارک توسط بازپرس خواهد بود لازم است که طرفین دعوا از طریق موکل خود، مدارک و شواهد لازم را به دادگاه ارائه دهند اگر در این مرحله وکیل کیفری از تسلط کافی بر قوانین برخوردار بوده و هم چنین اگر بتواند با بیان قوی خود تمامی توضیحات لازم را به بازپرس ارائه دهد، تا حدی زیادی می تواند روند حل پرونده را به نفع خود تغییر دهد.

  در ایران قوانینی که برای جرایم کیفری در نظر گرفته شده اند بر اساس قوانین فقهی و اسلامی می باشند به همین دلیل بهتر است وکیل کیفری علاوه بر تبحر و تجربه در زمینه ی آیین های کیفری از قوانین فقهی نیز آگاهی داشته باشد عبارت هایی مانند قصاص، تجاوز، فساد فی الارض، زنا و … که همگی عناوین و عبارت های فقهی هستند که برای جرایم کیفری توسط مراجع قضایی به کار می روند لذا می توان گفت که تسلط بر قوانین فقهی در رابطه با جرایم کیفری، می تواند در کمک به وکیل کیفری در حل پرونده بسیار مؤثر واقع شود.

  از نکات مهمی که در پرونده های کیفری وجود دارند می توان به چند مورد زیر اشاره کرد:

  • اولین این نکته این است که شخص در ارائه دادن دادخواست خود باید به سن قانونی رسیده باشد در غیر این صورت اعلام شکایت به دادسرا توسط سرپرست یا وکیل این شخص انجام خواهد شد.
  • برخی از پرونده های کیفری حتی در صورت رضایت طرف معترض نیز خاتمه پیدا نخواهد کرد مانند پرونده های مربوط به جرم رشوه یا زنا و… در واقع می توان گفت که رضایت و گذشت شاکی در این موارد بی تأثیر بوده و مراجع قضایی باید حتما در خصوص آن تحقیقات و رسیدگی های لازم را انجام دهند.
  • در صورتی که شخص مجرم در روز مقرر در دادگاه حاضر نشود حکم دستگیری او از سوی مراجع مربوطه صادر و به جلسه ی دادگاه آورده می شود هم چنین در این نوع پرونده ها می توان بدون حضور وکیل نسبت به رأی دادگاه اعتراض و خواستار تجدید نظر قاضی شد.

  به چه دلیل پرونده های کیفری از حساسیت بالایی برخوردار هستند؟

  پرونده های کیفری به دلیل اینکه در چهره ی عمومی جامعه تأثیر گذار می باشند لازم است که هنگام در رسیدگی به این پرونده ها دقت بالایی به خرج داده شود در رابطه با این جرایم در کشور قوانین بسیار سخت گیرانه ای وجود دارد و قاضی در این دسته از پرونده ها بسیار قاطع برخورد می کند.

  کار وکیل کیفری در این پرونده ها نیز بسیار حساس خواهد بود زیرا این نوع از پرونده ها علاوه بر اینکه دارای شاکی خصوصی می باشند از طرف اذهان عمومی نیز محکوم خواهند شد در این موارد وکیل باید با تبحر و زیرکی رای دادگاه را به نفع موکل خود تغییر دهد

  البته لازم به ذکر است که نگاه وکیل به پرونده با دید قاضی متفاوت بوده و ممکن است وکیل تنها منفعت موکل خود را در نظر داشته باشد به طور کلی رسیدگی به پرونده های کیفری بسیار پیچیده خواهد بود و لازم است که وکیل با ارائه ی مدارک معتبر و محکم به دادگاه و بیان قوی بتواند از موکل خود دفاع کند علاوه بر دفاع در جلسه دادگاه رسیدگی به امور اداری پرونده نیز بر عهده ی وکیل پرونده می باشد.

  در حالت کلی می توان گفت مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری دارای پنج مرحله می باشد که به ترتیب شامل پی بردن به جرم و کشف آن، تحقیق و بررسی در خصوص جرم انجام شده و بدست آورن مدارک و شواهد لازم برای حل پرونده، تعقیب و دنبال کردن شخص مجرم، دستگیری و در نهایت تحویل پرونده به قاضی برای صدور حکم و اجرای آن می باشد.

  در رسیدگی به پرونده های کیفری به دلیل حساسیت این جرایم بازپرس ها و مأموران دادگستری حق هیچگونه همکاری و سازش با این مجرمان را نخواهند داشتچرا که دستگیری این افراد و به سزای عمل رسانیدن آن ها به نوعی تضمین کننده ی حق و حقوق افراد جامعه و امنیت آن ها خواهد بود و در صورت پیگیری نکردن جرایم کیفری کرامت انسانی، منزلت های اجتماعی جامعه و ارزش های دموکراسی آن زیر سؤال خواهد رفت

  و لازم است که شخص بزهکار آموزش های لازم را در خصوص رفتارهای صحیح اجتماعی و سازگاری با جامعه و مردم یاد بگیرید تا بروز چنین رفتارهایی در جامعه به حداقل رسیده و این فرد خطاکار بتواند دوباره به اجتماع وارد شود و در این خصوص وکیل کیفری وظیفه دارد به عنوان نماینده ی شخص مجرم در جلسه ی دادگاه حاضر شده و به دفاع از او در پی لغو اتهامات وارد شده یا به حداقل رساندن مجازات تعیین شده از سوی دادگاه خواهد بود.

  تمامی مدارک موجود را مطالعه کندوکیل تعیین شده برای حل پرونده چه از سوی شخص مجرم یا دولت برای این کار انتخاب شده باشد وظیفه دارد که حتما در اولین مرحله تمامی مدارک موجود را مطالعه و در طی یک ملاقات خصوصی با موکل خود سعی کند از تمام جزئیات موجود اطلاعات بیشتری را کسب کرده و با طرح سؤالاتی در خصوص پرونده و پیدا کردن نقاط ضعف و قوت آن، پرس و جو از شاهدان و پلیس و تحقیق در پی جمع آوری اطلاعات برای ارائه ی یک دفاع قوی در دادگاه باشد.

  در نهایت با تجزیه و تحلیل این اطلاعات باید بداند که آیا نظریه ها و قوانینی حقوقی در جهت رفع اتهام موکل خود وجود دارد یا خیر؟

  نکته ی مهم دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که یک وکیل کیفری باید در کل این بازه موکل خود را در جریان وضعیت پرونده قرار داده و تمامی اطلاعات را نیز در اختیار او قرار دهد تا درک بهتری از عواقب و نتایج احتمالی داشته باشد.

   آیا امکان رفع اتهام از جرایم کیفری وجود دارد؟

  در ماده مربوط به قانون ۳۹ مجازات اسلامی ایران، اشاره به شرایطی که برای معافیت مجرم از کیفر وجود دارند را خواهد داشت در این قانون ابتدا خواستار تشخیص نوع جرم کیفری  توسط قاضی بوده و سپس معافیت ها و تخفیف هایی را که در خصوص این مجازات امکان اجرا خواهند داشت را مورد بررسی قرار داده است.

  از شرایط لازم در خصوص کاهش یا معافیت از کیفر تعیین شده، این است که دادگاه تشخیص دهد امکان اصلاح رفتار شخص مجرم بدون این کیفر و تنبیه تعیین شده وجود دارد، چرا که در واقع یکی از اهدافی که در تعیین مجازات وجود دارد این است که به دنبال اصلاح و تهذیب رفتار شخص بزهکار می باشند و در صورتی که امکان رفع خطاهای ناشی از عمل شخص بدون تنبیه وجود دارد دیگر مجازات و کیفر بی معنی خواهد بود.

  البته لازم است که شخص هیچگونه سابقه ی کیفری در گذشته نداشته باشد چرا که در این صورت تمامی فرضیات بالا لغو و منتفی خواهند شد.

   

  از دیگر شرایط لازم برای معافیت از کیفر این است که شخص شکایت مند نیز شکوائیه و دادخواهی خود را از محضر دادگاه پس گرفته و فرد مجرم به نوعی دیگر در پی جبران و رفع خسارات وارد آمده به وی باشد.

  بر طبق قوانین حاکم بر جزا و جرم شناسی در سال ۱۳۷۰ امکان رفع اتهام از کیفر تعیین شده تحت هیچ شرایطی وجود نداشت و تنها تخفیفاتی را در مجازات شخص مجرم قائل می شدند اما امروزه با اصلاح این قانون امکان حذف مجازات و تنبیه تعیین شده از سوی دادگاه وجود دارد.

  لازم به ذکر است که یکی دیگر از شرایط لازم برای رفع و حذف کامل کیفر معین شده از سوی قاضی این است که در اجرای این حکم وقفه و درنگی ایجاد شود تا فرصتی برای تحقیق و بررسی در خصوص رفتارهای شخص انجام شوند و کارشناسان رأی به تغییر و اصلاح او صادر کنند هم چنین شاکی نیز این زمان را داشته باشد که از شکایت خود صرف نظر نماید.

  در واقع در یک دادگاه کیفری به هنگام قرائت رأی نهایی صادر شده از سوی دادگاه هیچ حکمی را صادر نخواهد کرد

  و در زمانی بین ۶ ماه تا ۲ سال اجرای حکم را به تأخیر خواهد انداخت و پس از گذشت این بازه ی زمانی در خصوص اجرا یا حذف کیفر، تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

  البته لازم به ذکر است که این رفع اتهامات بیشتر در خصوص جرم های سبک انجام می شود چرا که شناختن یک شخص به عنوان متهم و مجرم کیفری و سپس رفع اتهامات وارد شده بعد از یک مدت زمان خاص، در واقع موجودیت و کارآمدی قوانین حاکم بر جامعه و مجازات تعیین شده برای جرم های کیفری را زیر سؤال خواهد برد لذا در خصوص تمام جرم های کیفری نمی توان گفت که امکان رفع تمامی مجازات های تعیین شده وجود دارد و حتما لازم است شرایطی که ذکر کردیم در مورد فرد مجرم صدق کند تا بتواند از تمامی این اتهامات مبرا شود.

  حتی اگر در مدت زمان تعلیق پرونده و رأی دادگاه، شخص مجرم دوباره به اعمال غیرقانونی دست زده و برخلاف قوانین حاکم بر جامعه عمل نماید علاوه بر تعیین جرم در خصوص این اتهامات جدید، مجددا کیفرهای قبلی را نیز از حالت تعلیق به قطعی بودن در انجام آن در خواهند آورد.

   

  در هنگام انتخاب یک وکیل کیفری برای حل پرونده به چه نکاتی باید توجه کرد؟همان طور که قبلا گفتیم رسیدگی به پرونده های کیفری و روال های قانونی آن بسیار پیچیده می باشند و قوانین ادارای و مقرراتی که از سوی دولت تعیین می شوند، بر حق و حقوق و مسئولیت های قانونی شما بسیار تأثیر گذار خواهند بود

  لذا در هنگام بررسی و رسیدگی به وضعیت یک پرونده ی کیفری وجود یک وکیل لازم به نظر می رسد این وکلا در طی سال ها آموزش و کار، با تمامی قوانین و جنبه های نظام حقوقی آشنا بوده و در طول رسیدگی به پرونده اجازه نخواهند داد هیچ حق قانونی از شما ضایع شود و ابدا مهلتی را برای به نتیجه رساندن پرونده از دست نخواهند داد.

  اما نکته ی مهمی که در این خصوص لازم به تذکر آن می باشد این است که در هنگام انتخاب وکیل برای رسیدگی به پرونده ی خود بهتر است معیارهایی را در نظر داشته باشید تا بتوانید به حق و حقوق قانونی خود در کمترین زمان ممکن دست پیدا کنید.

  متداول ترین روشی که افراد به هنگام انتخاب یک وکیل مناسب برای حل مشکل خود به کار می برند استفاده از توصیه و نظرات آشنایان و دوستان می باشد و در نهایت حتی اگر این وکیل نتواند به شما کمکی نماید پرونده را به همکاران خود که می توانند در حل آن راهکارهای مؤثرتری ارائه دهند و حل موضوع را به سمت و سوی بهتری پیش ببرند، ارجاع خواهند داد

  اما باید دقت کنید که تنها به صرف توصیه ی دوستان یا تبلیغات قانع کننده دلیل بر کارآمد بودن این شخص برای حل پرونده ی شما نخواهد بود و این اولین نکته به هنگام انتخاب وکیل خواهد بود.

  برای آنکه بتوانید از یک وکیل عالی برای حل پرونده ی خود کمک بگیرید بهتر است که با ویژگی های یک وکیل خوب آشنا باشید به طور کلی یک وکیل کیفری باید دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته های حقوقی بوده و هم چنین بهتر است که تجربه ی کافی در زمینه ی حل این پرونده ها را نیز دارا باشد

  لازم است که وکیل کیفری با روند حل موضوع و نحوه ی رسیدگی دادگاه و دادگستری به پرونده های کیفری آشنایی کامل داشته و در نهایت نکته ی بسیار مهم در این خصوص این است که وکیل دادگستری با قوانین کشور در زمینه ی مجازات اسلامی برای جرایم کیفری آگاهی و علم کافی را داشته باشد و بر این قوانین به شکل مسلط و مشرف عمل نماید.

  متبحر بودن وکیل به معنای مسن بودن او نیست بسیاری از وکلای جوان، با استعداد و توانایی خود می توانند به حل پرونده های کیفری کمک بسیاری نمایند به همین دلیل قبل از انتخاب وکیل به خوبی تحقیق کرده و از وکیلی با تجربه در حل موضوع پرونده ی خود کمک بخواهید در این حالت احتمال صدور رای دادگاه به نفع شما، بسیار بالا می رود.

  به طور کلی ویژگی های یک وکیل کیفری خوب عبارت اند از:

  ۱- دارا بودن مهارت و قدرت در تحلیل حجم زیادی از اطلاعات.

  ۲- داشتن خلاقیت در کار، یک وکیل کیفری خوب باید بتواند در شرایط و موقعیت های منحصر به فرد با استفاده از ذهن خلاق خود راهکارهای معقولی را ارائه دهد.

  ۳- مهارت های مربوط به امور تحقیقاتی، زمانی می توانیم بگوییم که یک وکیل دارای تبحر است که بتواند با استفاده از توانایی های پژوهشی و تحقیقی خود اطلاعات لازم و مرتبط با پرونده را پیدا کرده و از آن ها برای تغییر رای دادگاه به نفع موکل خود استفاده نماید.

  ۴- توانایی در برقراری یک رابطه ی قابل اعتماد با موکل خود و افرادی که بتوانند به نوعی در حل پرونده سهیم باشند.

  ۵- با توجه به مدارک و شواهد موجود توانایی اخذ تصمیم های منطقی را داشته و با توجه به فرضیات موجود راهکارهای معقولی را ارائه دهد.

  ۶- پشتکار، وکالت یک شغل سنگین و زمانبری می باشد که نیازمند صبر و حوصله ی فراوانی است و یک وکیل خوب باید مدیریت زمان داشته و با صبر و حوصله و همت بسیاری به کار خود ادامه دهد.

  ۷- مهارت در سخنرانی حداقل در سطح های عمومی را داشته و بتواند مطالب لازم را در محضر دادگاه به شیوه ای قانع کننده و قابل قبول ارائه دهد.

  از دیگر ویژگی های یک وکیل خوب می توان به مهارت های نوشتاری، صداقت و رازداری، سطح مطالعه ی بالا، دریافت مجوزهای معتبر از سوی ارگان ها و سازمان های مربوطه و… اشاره کرد که توصیه می کنیم به هنگام انتخاب یک وکیل در حل پرونده ی خود تمامی این موارد را به خاطر داشته باشید تا بتوانید در کمترین زمان ممکن مشکل حقوقی خود را حل کرده و پرونده را به نتیجه برسانید.

  آیا وکیل کیفری می تواند متضمن نتیجه ی پرونده شود؟

  شاید این روزها در حین جستجو در فضاهای مجازی برای پیدا کردن یک وکیل خوب یا تبلیغاتی که در سطح شهر انجام می شوند با عنوان هایی تحت نام وکیل کیفری تضمینی برخورد کرده باشید اما موضوع این است که آیا واقعا یک وکیل کیفری می تواند تضمین کننده ی کار خود باشد و دقیقا نتیجه ای را که از پرونده مد نظر موکل می باشد کسب کند؟

  باید بگوییم خیر، یک وکیل نمی تواند هیچ نتیجه ای را در خصوص پرونده تضمین کند و حتی می توانیم بگوییم که یک کار غیر قانونی بوده و وکیلی که چنین ضمانتی را به مراجعه کنندگان و موکلان خود دهد باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

  البته این موضوع تحت یک شرایط خاص می تواند از حالت غیرقانونی خارج شود و آن این است که با رضایت دو طرف نسبت به عقد یک قرارداد تضمینی اقدام کنند یعنی وکیل نتیجه ی پرونده را همان طور که وکیل خود می خواهد تضمین کرده و در صورتی که چنین رأی و نظری در دادگاه صادر نشود وکیل هیچ هزینه ای را از موکل خود دریافت نکند

  و در مقابل اگر همان نتیجه ای که مد نظر است، توسط قاضی دادگاه صادر شود وکیل می تواند هزینه ی بیشتری را از موکل خود دریافت کند که تمامی این موضوعات بسته به قرادادی خواهد بود که بین دو طرف عقد شده و ممکن است بند ها و موارد دیگری نیز به آن اضافه شود.

  اما یک وکیل کیفری می تواند تضمین هایی در خصوص میزان تلاش خود را به شما ارائه دهد تا بتوانید با اطمینان بیشتری پرونده ی کیفری خود را به او بسپارید

  اما اینکه بخواهد در خصوص نتیجه ی قطعی پرونده به شما قول یا ضمانتی دهد یک عمل غیرقانونی خواهد بود چرا که رأی نهایی در خصوص پرونده توسط قاضی دادگاه صادر خواهد شد و شما نمی توانید تشخیص دهید که دید و نظر قاضی در خصوص پرونده و رای نهایی صادر شده چه خواهد بود.

  بعضی از مراجعه کنندگان می خواهند بدانند که آیا پولی که پرداخت می کنند ارزش خواهد داشت یا خیر؟ به همین دلیل از وکیل خود در خصوص نتیجه ی نهایی سؤال پرسیده و ضمانت هایی را می خواهند اما همان طور که گفتیم این کار از نظر اخلاقی و قانونی اشتباه می باشد و توصیه می کنیم اگر وکیلی در این خصوص به شما تعهد و ضمانتی بدهند دفتر را ترک کرده یا تلفن را قطع کنید.

  غیر قانونی بودن این کار در واقع به دلیل کارهایی است که در نتیجه ی این تعهد ممکن است از سوی وکیل انجام بگیرند که از اخلاق حرفه ای به دور است مثلا ممکن است وکیل پول زیادی را در جهت تضمین کار از موکل خود گرفته یا با دادن رشوه به قاضی دادگاه و مراجع مربوطه، جعل اسناد و شواهد و شهادت های دروغ بخواهد به نوعی پرونده را به سمت نتیجه ی مد نظر سوق دهد.

  اطمینان و ضمانت به موکل در خصوص نتیجه ی پروندههم چنین با دادن اطمینان و ضمانت به موکل در خصوص نتیجه ی پرونده در واقع نوعی امید واهی به او داده اید که ممکن است بعد از پایان کار احساس کند که هزینه های پرداختی و تمامی زحمات از بین رفته اند و تمامی این تلاش ها برای یک کار عبث و هیچ بوده در حالی که در واقعیت ممکن است اینگونه نباشد

  و تنها به دلیل تغییر یک قانون به شکل کاملا غیر منتظره و ناگهانی، نتیجه ی پرونده به خلاف چیزی که در نظر داشته اید تغییر کرده است بنابراین می توان گفت دادن تضمین درباره ی رأی نهایی صادر شده از سوی دادگاه از عهده ی وکیل خارج بوده و تنها بسته به نظر قاضی خواهد بود.

  لذا در حالت کلی می توانیم بگوییم که منظور از وکیل کیفری تضمینی در واقع اطمینان دادن به مراجعه کنندگان در خصوص خدماتی که ارائه می شوند خواهد بود نه نتیجه و رأی نهایی و حتی از شما می خواهند تا در صورت راضی نبودن از امکانات و خدمات ارائه شده به آن ها اطلاع دهید تا روند رسیدگی به پرونده را تغییر دهند.

  در واقع موکل باید این اطمینان را داشته باشد که وکیل کیفری وی به صورت صد درصدی تمام تلاش، تجربه و دانش حقوقی خود را برای حل پرونده به کار گیرد. هم چنین می تواند در صورت تجربه کاری مشابه در این زمینه به مراجعه کننده ها مشاوره داده و نظرات و پیشنهادات خود را به اطلاع آن ها برساند اما باز هم دلیلی بر تضمین در خصوص نتیجه ی این پرونده نخواهد بود.

  هزینه های پرداختی به هنگام رسیدگی به پرونده ی کیفری، به چه عواملی بستگی دارند؟هزینه هایی که به هنگام استخدام یک وکیل کیفری لازم است پرداخت کنید به دو دسته ی هزینه های ثابت و متغیر تقسیم می شوند به طوری که پرداخت هزینه های ثابت اجباری و متغیرها بسته به تمایل شما خواهند بود که آیا می توانید از این هزینه های جانبی پشتیبانی کنید یا خیر؟

  در این جا به معرفی تعدادی از عواملی که در پرداخت هزینه های استخدام یک وکیل مؤثر می باشند خواهیم پرداخت.

  ۱- اولین عامل مؤثر در تعیین هزینه های استخدام یک وکیل، تجربه و تخصص او می باشد به تبع هرچه میزان مهارت وی در این کار بالا باشد هزینه های بیشتری از مراجعه کنندگان و موکلان خود دریافت می کند و هرچه مدرک تحصیلی وکیل کیفری بالاتر بوده و از اعتبار و درجه ی علمی بیشتری برخوردار باشد  قطعا هزینه های مربوط به حق الوکاله نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

  ۲- تعدادی از دفترهای وکالت به منظور عرضه ی خدمات بهتر و بیشتر به موکلان خود مشاوره هایی را قبل از قبول پرونده ارائه می دهند اگرچه بسیاری از این مشاوره ها از سوی وکلا رایگان می باشند اما تعدادی از آن ها نیز ممکن است هزینه هایی را در این خصوص دریافت کنند.

  3- هر حوزه ی حقوقی مجموعه ای از قوانین خاص خود را دارد که می توان گفت یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در قیمت و هزینه های پرداختی برای استخدام وکیل، نوع پرونده ای است که توسط وکیل کیفری قبول می شود لذا یک پرونده ی حقوقی کیفری قطعا قیمت متفاوتی با وکیل کیفری مهاجرت یا طلاق خواهد داشت.

  ۴- اگر با وکیل کیفری خود قراردادی دو طرفه جهت تضمین کار و نتیجه ی پرونده داشته باشید لازم است هزینه های بیشتری را پرداخت نمایید.

  ۵- مدت زمانی که وکیل بر روی پرونده صرف کرده و تحقیقات و بررسی هایی که برای حل آن لازم خواهند بود و از سوی وکیل باید انجام شوند نیز بر میزان هزینه های پرداختی تأثیر خواهد داشت.

  ۶- موقعیت جغرافیایی دفتر وکالت نیز یکی از این موارد خواهد بود و قطعا وکیل کیفری هایی که در کلان شهرها مشغول به فعالیت هستند به نسبت وکلای فعال در شهرستان ها پول بیشتری را از مراجعه کنندگان خود دریافت می کنند.

  ۷- ممکن است شما بخواهید در حل پرونده ی خود از تعداد بیشتری وکیل کیفری کمک گرفته و از راهنمایی و مشاوره ی آن ها استفاده نمایید که قطعا هزینه های بیشتری را برای شما در بر خواهد داشت.

  ۸- یکی دیگر از عوامل مؤثر در میزان هزینه های پرداختی حد و حدود وکیل کیفری در هنگام رسیدگی به پرونده می باشد چرا که این مرزها تعیین می کنند که وکیل کیفری تا چه مرحله ای از حل پرونده حق رسیدگی و دخالت خواهد داشت.

  هزینه های مربوط به تمبر باطل کردن

  از دیگر هزینه های ثابت به هنگام استخدام وکیل می توان به هزینه های مربوط به تمبر برای دادرسی، خدمات و فعالیت های دادگستری و کارشناسانی که به بررسی و پرس و جو برای تحقیق در خصوص اطلاعات و شهادت های ذکر شده در دادخواست و شکایت نامه می پردازند، اشاره کرد.

  در کل باید بگوییم خیلی بعید است که یک مؤسسه ی حقوقی بتواند بصورت کاملا دقیق از لحاظ قیمت و هزینه های پرداختی اطلاعات دقیقی را در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهد و تنها پس از پایان کار می توان قیمت نهایی را تعیین کرد چرا که مدت زمانی که برای به نتیجه رسیدن پرونده لازم است مشخص نخواهد بود.

  بنابراین توصیه می کنیم که با مراجعه ی حضوری به دفترها و مؤسسات حقوقی علاوه بر دریافت مشاوره در خصوص قیمت های حدودی و هزینه هایی که لازم است پرداخت نمایید سؤال کرده و با توجه به بودجه ی خود نسبت به استخدام یک وکیل کیفری اقدام نمایید

  حتی بسیاری از دفترهای حقوقی برای رفاه حال مراجعه کنندگان خود امکان پرداخت قسطی تمام هزینه ها را فراهم کرده اند تا علاوه بر مشکلات حقوقی دیگر فشار ناشی از مشکلات مالی را تحمل نکرده و بتواند با خیالی آسوده یک وکیل کیفری خوب برای حل مشکل خود استخدام کرده و در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسند.

  اگر فرصت و زمان مراجعه ی حضوری را ندارید می توانید به صورت آنلاین و غیرحضوری از طریق وب سایت ها یا دیگر برنامه های ارتباطی اینترنتی با وکلایی که دارای سابقه ی کار و مهارت بالایی هستند در تماس بوده و از آن ها مشورت بخواهید.

 

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  48 thoughts on “وکیل کیفری

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام