نشانی مجتمع های قضایی استان تهران


حوزه ریاست دادگاههای عمومی و انقلاب تهران

تهران خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی  طبقه چهارم

 مجتمع قضایی شهید بهشتی ( ره )   

                دعاوی حقوقی مناطق ۲ و۶ و۱۱و۱۲تهران

تهران خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان سمیه              ۷ – ۸۸۸۹۸۰۰۵

مجتمع قضایی صدر        دعاوی حقوقی منطقه ۳و۷ تهران و دعاوی خانواده منطقه ۷ تهران

تهران  خیابان شیخ بهایی  خیابان دوازده متری اول

مجتمع قضایی شهید مفتح    دعاوی مناطق ۵و۲۰و۲۲ و دعاوی خانواده مناطق ۲۲و۲۱و ۹ و ۵ تهران

تهران  شهرزیبا  خیابان مخابرات پشت کانون اصلاح و تربیت          ۸ -۴۴۳۳۹۷۰۰

مجتمع قضایی شهید محلاتی  دعاوی حقوقی مناطق ۱۵و۱۴ تهران و دعاوی کیفری ۱۵و۱۴ تهران

تهران  خیابان ده حقی ( خیابان اهنگ )  ابتدای خیابان کوثر ضلع جنوبی بازار گل روبه روی اداره پست

مجتمع قضایی ولیعصر                          دعاوی کیفری مناطق ۱۲و۱۱ تهران 

تهران  ضلع جنوبی پارک شهر ساختمان روزنامه رسمی کشور ۵۵۶۰۲۰۵ – ۵۵۶۳۸۹۱۴

مجتمع قدوسی                                          دعاوی کیفری مناطق ۷و۶ و۳

تهران  خیابان شهید مفتح  خیابان شهید شیرودی  پایین تر از میدان هفتم تیر

مجتمع قضایی شهید مدرس             دعاوی حقوقی و کیفری مناطق ۱۳و ۸ و۴ تهران

تهران  تهرانپارس  حکیمیه  خیابان سازمان آب  خیابان امام حسین

مجتمع قضایی بعثت                         دعاوی حقوقی و کیفری مناطق ۱۹ و ۱۶ تهران

تهران  ضلع شمالی ترمینال جنوب                        ۵۵۳۱۱۷۹۶ ۵۵۳۲۱۵۲۰

مجتمع قضایی قدس                       دعاوی کیفری مناطق ۲۲و۲۱و۱۰و۹ و۵ و۲ تهران

تهران  جنت آباد شمالی  خیابان انصار المهدی

مجتمع قضایی شهید فهمیده ( اطفال )          دعاوی کیفری اطفال و نوجوانان کل شهر تهران

تهران  ابتدای اتوبان کرج  نرسیده به عوارضی قدیم  خیابان آزادگان  پلاک ۱۴۴

مجتمع قضایی عدالت                   دعاوی حقوقی منطقه ۱ و قسمتی از منطقه ۲ تهران

تهران  میدان تجریش  خیابان فناخسرو            ۲۲۷۲۷۴۸۰

  مجتمع قضایی شهید مطهری ( ره )         دعاوی حقوقی مناطق ۱۸و۱۷و۱۰و ۹  و کیفری مناطق  ۱۷ و ۱۸

تهران  یافت آباد  بلوار معلم  بعد از میدان الغدیر پلاک ۱۲۶                 ۶۶۲۲۴۴۶۸

مجتمع قضایی شهید باهنر    دعاوی حقوقی مناطق ۸ و ۴ تهران و دعاوی خانواده مناطق ۱۳ و ۸ و ۴ تهران

تهران تهرانپارس تقاطع خیابان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور        ۹ – ۷۷۰۵۵۶۳

مجتمع قضایی شهید مدنی          دعاوی حقوقی منطقه ۱ و قسمتی از منطقه ۲ تهران

تهران  خیابان انقلاب  خیابان قدس  روبه روی پورسینا          ۵۱ – ۸۸۹۸۰۳۴۷

دادگاه ویژه شاهد                        دعاوی حقوقی استان تهران و دعاوی کیفری کشوری

تهران  خیابان طالقانی  خیابان فرصت  نبش موزه شهدا          ۳ – ۸۸۳۰۶۸۳۱

دادگاه انقلاب اسلامی تهران      دعاوی حقوقی و کیفری صالح در دادگاه انقلاب اسلامی تهران

تهران  خیابان شریعتی  خیابان معلم                 ۱۵ – ۸۸۴۱۵۱۱۱

مجتمع قضایی خانوادخ ۱           دعاوی خانوادگی مناطق ۱۹و۱۷و۱۶و۱۵و۱۴و۱۲و۱۱و۱۰ تهران

تهران  اتوبان شهید محلاتی  نبرد جنوبی  جنب آتش نشانی و شهردار   ۳۳۰۰۹۱۲۹ –  ۳۳۰۰۹۱۱۳

مجتمع قضایی خانواده ۲                                          دعاوی مناطق ۶ و۳و ۲ و۱ 

تهران  ضلع شمال شرقی میدان ونک      ۲ – ۸۸۷۷۳۶۲۱ ۸۸۷۹۳۶۰۳ – ۸۸۸۸۲۵۷۹

 

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید