دعوای نصب و عزل قیم

دعوای نصب و عزل  قیم

 شرایط قیم

طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیم انتخاب شود باید قیم او نیز مسلمان باشد همچنین قیم باید عاقل، بالغ، بصیر واگاه به امر مورد نظر باشد . برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب کرد که مسلمان نباشد زیرا کفار نمیتوانند قیم یک فرد مسلمان شوند. قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد.

موارد نصب قیم

 • برای صغاری که ولی خاص ندارند.

 • برای مجانین واشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد انها متصل به زمان صغر انها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

 • برای مجانین واشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد انها متصل به زمان صغر نباشد.

اجرت قیم

قیم می تواند برای انجام امور راجع به قیمومت اجرت مناسب ومتناسبی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند .در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه قرار داد: ۱- کمیت وکیفیت کار قیم در اداره اموال ومواظبت شخص محجور.

2- وضع محلی که اقامتگاه محجور در آن واقع است وامور قیمومت در آنجا انجام میگیرد. ۳- درامد محجور.

وظایف قیم

وظایف قیم براساس قانون مدنی و مواد 1235 به بعد مواردی از قبیل زیر و در دو بخش است:

 • مواردی که نیاز به تصویب دادستان ندارد از قبیل: دخل وتصرف در اموال منقول محجور وبا کسب اجازه از دادستان در اموال غیر منقول محجور، مواظبت از شخص مولی علیه ونمایندگی او، رعایت غبطه ومصلحت محجور قبل از شروع به انجام اقدامات، فروش اموال فاسد شدنی با رعایت مصلحت محجور، مراقبت نسبت به بهداشت و درمان محجور، نگهداری از اموال واسناد قیمتی محجور با نظارت دادستان.

 • مواردی که نیاز به تصویب دادستان دارد و تنها اطلاع و نظارت کافی نیست: فروش اموال غیر منقول، رهن اموال غیر منقول، انجام معامله ای که نتیجه آن مدیون شدن محجور به قیم باشد، اخذ وام بدون ضرورت واحتیاج، صلح اموال محجور.

عزل قیم

براساس ماده 1248 قانون مدنی قیم در موارد زیر عزل می شود:

 • اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده ویا این صفت از او سلب شود.

 • اگر قیم مرتکب جنایت ویا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده وبه موجب حکم قطعی محکوم شود:سرقت ،خیانت در امانت ،کلاهبرداری،اختلاس،هتک ناموس، منافیات عفت،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

 • اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.

 • اگر قیم ورشکسته اعلام شود۵-اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره ی اموال مدعی علیه معلوم شود.

 • اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود.

 • اگر معلوم شود که قیم عمدا مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جز دارایی وی قید نکرده باشد مسئول هر گونه ضرر و زیان است واگر عملش با سو نیت بوده باشد معزول خواهد شد.

 • در صورت وجود موجبات موجه دادستان میتواند از دادگاه خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره ی اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.

 • قیم باید لاقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد وهرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه ی مدعی العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی العموم مغزول می شود.

مرجع صالح

امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه ان دادگاه است واگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه ان دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است. عزل وتعین قیم جدید وتعیین قیم موقت وسایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است. وبطور کلی در صلاحیت دادگاه خانواده محلهای مذکور می باشد. لازم به ذکر است برخی از مدارکی که مراجعه کننده جهت طرح دعوای قیمومت نیاز به ارائه دارند: 1- مدارک شناسایی اعم از شناسنامه یا کارت ملی 2- حکم دادگاه 3- شهادت شهود 4- سایر ادله ومدارک و مستندات.

هزینه دارسی

با توجه به اینکه نصب و عزل قیم در صلاحیت دادگاه خانواده است بنابراین هزینه دادرسی طبق تعرفه تعیین شده در این دادگاه محاسبه  می شود. همچنین از دعاوی غیر مالی باشد و برحسب مراحل مختلف دادرسی بین 40 تا180 هزار تومان است.

نکات

 • زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

 • برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می توان یک قیم معین نمود مگر انکه اداره امور هر یک از انها محتاج به قیم جداگانه باشد.

 • درصورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

 • هر گاه قیم پس از تاریخ نصب وقبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.

نکته بسیار مهمی که در رابطه با بحث قیمومت باید به آن توجه داشت این است که براساس ماده 1240 قانون مدنی قیم از «معامله باخود» منع شده است اعم از اینکه مالی از اموال مولی علیه را به خود منتقل نماید یا مالی از اموال خود را به مولی علیه منتقل نماید. همچنین نمی تواند به نماینگی از مولی علیه ضمانت شخص دیگری را بنماید.

 

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام