دعوی فرزند خواندگی

دعوی فرزند خواندگی

تعریف فرزند خواندگی

فرزندخوانگی یعنی اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی، به خانواده های متقاضی که واجد شرایط سرپرستی مطابق قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1392 می باشند. سرپرستي كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان است که مطابق قانون و زیر نظر سازمان بهزیستی صورت می گیرد.

شرایط متقاضی فرزندخواندگی

مطابق قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، اشخاص متقاضی باید شرایط ذیل را دارا باشند:

الف ـ تقيّد به انجام واجبات و ترك محرمات
ب ـ عدم محكوميت جزائي مؤثر با رعايت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامي
ج ـ تمكن مالي
دـ عدم حجر
هـ ـ سلامت جسمي و رواني لازم و توانايي عملي براي نگهداري و تربيت كودكان و نوجوانان تحت سرپرستي
وـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الكل
زـ صلاحيت اخلاقي
ح ـ عدم ابتلاء به بيماري‌هاي واگير و يا صعب‌العلاج
ط ـ اعتقاد به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي .

چه کسانی می توانند تقاضای سرپرستی نمایند:

قانون به منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي کودکان بی سرپرست و رعایت مصلحت آنان، افرادی را که می توانند درخواست سرپرستی بدهند را مشخص کرده است که به قرار زیر می باشد:

الف ـ زن و شوهري كه پنج‌سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اين‌كه حداقل يكي‌از آنان بيش از سي‌سال سن داشته باشد.

ب ـ زن و شوهر داراي فرزند مشروط بر اين‌كه حداقل يكي از آنان بيش از سي‌سال سن داشته باشد.

ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتي‌كه حداقل سي‌سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستي اناث را خواهند داشت.

اگرچه قانونگذار به طور کلی موارد بالا را ذکر کرده است اما در ادامه چند تبصره آورده است که دامنه شمول این افر د را گسترده کرده است:

تبصره ۱ـ چنانچه به تشخيص سازمان پزشكي قانوني امكان بچه‌دار شدن زوجين وجود نداشته باشد، درخواست‌كنندگان از شرط مدت پنج‌سال مقرر در بند (الف) اين ماده مستثني مي‌باشند.

تبصره ۲ـ چنانچه درخواست‌كنندگان سرپرستي از بستگان كودك يا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعايت مصلحت كودك و نوجوان مي‌تواند آنان را از برخي شرايط مقرر در اين ماده مستثني نمايد.

تبصره ۳ـ اولويت در پذيرش سرپرستي به ترتيب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون‌شوهر فاقدفرزند و در نهايت زن و شوهر داراي فرزند است.

تبصره ۴ـ درخواست‌كنندگان كمتر از پنجاه‌سال سن، نسبت‌به درخواست‌كنندگاني كه پنجاه‌سال و بيشتر دارند، درشرايط مساوي اولويت ‌دارند.

تبصره ۵ ـ در مواردي كه زن و شوهر درخواست‌كننده سرپرستي باشند، درخواست بايد به طور مشترك از طرف آنان تنظيم و ارائه گردد.

شرایط کودکان مشمول فرزندخواندگی

سپردن سرپرستي کودکان بی سرپرست به افراد در صورتي مجاز است كه داراي يكي از شرايط ذيل باشند:

الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.
ب ـ پدر، مادر، جدپدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.
ج ـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.
دـ هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

دادگاه صالح

افرادی که متقاضی دریافت سرپرستی و فرزند خواندگی می باشند ابتدا باید با در نظر گرفتن واجد شرایط بودن تقاضانامه خود را به سازمان بهزیستی ارائه دهند. سازمان  بهزیستی با بررسی شرایط متقاضیان و سنجیدن آن به مدت دو ماه نسبت به شرایط متقاضیان کارشناسی به عمل می آورد و سپس، نظر کارشناسی را به دادگاه صالح که همان دادگاه خانواده محل اقامت متقاضی می باشد تقدیم می کند. بنابراین و براساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دعاوی راجع به فرزند خواندگی در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

هزینه دادرسی

باتوجه به اینکه براساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به دعاوی مربوط به فرزند خواندگی در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد. بنابراین این دعاوی غیرمالی هستند و هزینه آن نیز بر اساس تعرفه و به ترتیب ذیل می باشد: در مرحله بدوی40 هزار تومان، در مرحله واخواهی 60هزار تومان، در مرحله تجدیدنظر 100هزارتومان می باشد.

چند نکته

نکته اول: باید توجه داشت که فرزندخواندگی و صدور شناسنامه به نام خانوادگی سرپرست رابطه شخص با والدین وی را نفی نکرده و همه قوانین ارث بین فرزند خوانده و والدین و خویشان وی همچنان برقرار می باشد.

نکته دوم: اعطای فرزند خواندگی تنها مختص اتباع ایرانی نیست بلکه قانون تحت شرایطی اعطای فرزند خواندگی را به اتباع بیگانه مقرر داشته است.

نگارنده: سعید یوسف زاده[12/11/1396]

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام