درخواست مهر و موم ترکه

درخواست مهر و موم ترکه

مفهوم ترکه و مهر و موم آن

ترکه در لغت به معنای میراث و مرده ریگ آمده است یا به عبارت دیگر ترکه از لغت ترک می آید و به معنای آن چیزی است که شخص آن را ترک و رها می کند. و به معنای اموالی است که متوفی پس از فوتش از خود به‌ جا می‌گذارد. در اصطلاح حقوقی ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال و تعهدات گویند یا به عبارتی کلیه دارایی متوفی که بعد ازفوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال می یابد اطلاق می شود. مهر و موم ترکه نیز عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد.

اشخاص ذینفع در مورد درخواست مهر و موم ترکه

دادخواست مهر و موم ترکه و یا مهر و موم ترکه اقدامی است که در قانون امور حسبی فلسفه ی وضع آن قرارداده شده است. اقدام به مهر و موم کردن ترکه به این جهت می باشد که دادستان در مواردی که اموال بدون امین می باشد، اقداماتی را در جهت حفظ و رسانیدن اموال به صاحبان قانونی آن می نماید و اینکه اگر اشخاصی حقوقی را از متوفی طلبکار بوده اند با در خواست مهر و موم ترکه از تصرفات ورثه جلوگیری کنند. از جهت دیگر دادخواست مهر و موم ترکه خود ممکن است که به وسیله ی اشخاصی باشد که حفظ حقوق خود را در مهر و موم ترکه می دانند. مهر و موم ترکه از جانب این افراد از طریق دادخواست به دادگاه های حقوقی مطرح می شود. این دادخواست یک امر حسبی است و بدون اینکه طرف اختلافی وجود داشته باشد، دادگاه به آن رسیدگی می نماید. بنابراین اشخاص ذیل می توانند درخواست مهر و موم ترکه را تقاضا نمایند:

 • هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن‌ها.

 • موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.

ممکن است که شخصی به موجب وصیت متوفی در ملکی که متعلق به ورثه می باشد مالک سهمی از همان ملک باشد. برای همین برای حفظ حقوق خود و اعمال مفاد وصیت ممکن است درخواست مهر و موم ترکه را بنماید تا از تصرف سایر ورثه خودداری کند تا حق او ضایع نشود.

 • طلبکار متوفی: در صورتی که حق او مستند به سند رسمی یا قطعی باشد، و مستند به حق رهنی نباشد.

 • کسی که به عنوان وصایت معرفی شده باشد:وصی شخصی است که بعد از فوت(موصی)عهدد دار انجام مفاد وصیت متوفی می شود.ممکن است که موصی نحو دیگری برای مصرف ترکه مشخص کرده باشد که تصرف ورثه در ترکه با وصایت در تعارض باشد. به خصوص که اجرای وصیت از اولویت نسبت به استقرار مالکیت ورثه برخوردار است.(869قانون مدنی)

برای درخواست مهر و موم ترکه شرط خاصی وجود دارد که باید قبل از تحریر ترکه (یعنی تعیین مقدار اموال و دیون متوفی می باشد) باشد و اگر به هنگام تحریر ترکه درخواست مهر و موم شود فقط مهر و موم نسبت به آن قسمتی انجام می شود که تحریر نشده باشد.(192قانون امور حسبی).

همانطور که اشاره شد مهر و موم ترکه از امور حسبی می باشد و امور حسبی به اموری گفته می شود که حتما و الزاما نیاز به درخواست اشخاص ذینفع برای رسیدگی به آنها لازم نیست در واقع و اصطلاحا از امور ترافعی نمی باشند بلکه خود مقام قضایی راسا باید در مواردی اقدام به مهر و موم کند که به ترتیب ذیل می باشد:

 •  در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.

 • در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.

 • در صورتی که یکی از ورثه محجور باشد و وصی یا قیم یا امینی نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

 • در صورت غایب بودن یکی از ورثه و نداشتن امین برای اداره اموال او.

مرجع صالح

با توجه به ماده 8 قانون شورای حل اختلاف، رسیدگی به درخواست حسبی مهر و موم ترکه با مرجع شورای حل اختلاف و به ترتیب زیر می باشد:

دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد که در نزدیکی آخرین محل اقامت متوفی باشد و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است.(163قانون امور حسبی)

در صورتی که متوفی در ایران سکونت نداشته باشد، دادگاهی که ترکه در آنجا واقع شده است و اگر متعدد باشد دادگاهی که ماترک غیرمنقول در آنجا واقع شده است و اگر ماترک غیرمنقول متعدد باشد، دادگاهی که قبلا اقدام کرده است، صالح است.(164قانون امور حسبی.)

هزینه دادرسی

ماده 23 قانون شورای حل اختلاف تکلیف هزینه دعاوی در صلاحیت این شورا را مشخص کرده است که به شرح زیر می باشد: «هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.» پس باتوجه به اینکه درخواست مهر و موم ترکه غیرمالی می باشد براساس قسمت اول ماده فوق محاسبه می شود.

چند نکته

نکته اول: در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد، اقدام مزبور به توسط دادستان و در جائی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان، دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مامور نماید. مامورین نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند. ( ماده 170 قانون امور حسبی )

نکته دوم: باید به این نکته توجه شود که افرادی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند حق درخواست رفع آن را نیز دارند و درخواست رفع مهر وموم از همان دادگاهی می شود که صالح به  رسیدگی به امور ترکه است.

نکته سوم: اموال موجود متوفی اعم از منقول و غیر منقول جزء ترکه است. به‌علاوه ممکن است کسی در زمان حیات علاوه بر اموال موجود، سبب تملک مالی را نیز ایجاد کرده باشد و خود مال پس از موت او موجود شود. مثلاً فردی در زمان حیات، حساب پس‌اندازی در یکی از بانک‌ها افتتاح کرده و پس از فوت او قرعه به نامش اصابت می‌کند، در این قبیل موارد نیز چون سبب تملیک مال به وسیله خود متوفی در زمان حیات ایجاد شده است، بنابراین اموال مزبور جزء ترکه او محسوب می‌شود.

نگارنده: سعید یوسف زاده[25/11/1396]

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام