نمونه رای تنفیذ وصیت نامه عادی-دادخواست آنی

ما در این مقاله، قصد داریم پیرامون موضوع «نمونه رأی تنفیذ وصیت نامه عادی» مطالبی را برای شما دوستان عزیز، ارائه نماییم. از آن جا که هر انسانی طعم مرگ را خواهد چشید؛ پس برای زمان مرگ، باید به فکر نوشتن وصیت نامه بود. تنظیم یک وصیت نامه، به یک روش صحیح و درست، همراه با رعایت موازین قانونی، نیاز دارد. انجام این امر، منجر به کاهش دعاوی بین وراث و ذی نفعان، خواهد شد.

نمونه رای تنفیذ وصیت نامه عادی
نمونه رای تنفیذ وصیت نامه عادی

به یاد داشته باشید که بهتر است برای انجام و مشاوره حقوقی خود با هر عنوانی به یک دفتر وکالت معتبر مراجعه کنید. پیشنهاد ما گروه وکلای راهیان عدالت می باشد.

گروه وکلای راهیان عدالت بر آن است تا با ارائه مشاوره حقوقي در كليه زمينه ها از جمله كيفري، حقوقي، خانواده، قراردادها، ثبتي ، مالياتي و… شما را از بروز اختلافات و دعاوي احتمالي ايمن نگه دارد و به ياري وكلا وحقوقدانان مجموعه، گام به گام ، در دستيابي به حقوقتان در محاكم همراهيتان نمايد

برای آشنایی بیشتر با موضوع نمونه رای تنفیذ وصیت نامه عادی ، در ابتدا سئوالاتی مطرح می شوند، که در ادامه به آنها پاسخ خواهیم داد. پس با ما همراه باشید.

شماره 1: منظور از تنفیذ، در اصطلاح حقوقی چیست؟

شماره 2: منظور از تنظیم یک وصیت نامه صحیح، چیست؟

شماره 3: روش تنظیم وصیت نامه صحیح برای فردی که نمی تواند آن را تنظیم کند، چیست؟

شماره 4: اثبات وصیت، چگونه قابل انجام است؟

شماره 5: ماهیت حقوقی وصیت نامه و انواع آن چیست؟

شماره 6: انواع یک وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاه کدام اند؟

شماره 7: شرایط اعتراض و تنفیذ از جانب وراث، در وصیت نامه رسمی، سری و خود نوشت، چگونه است؟

شماره 8: قانون رسیدگی به تنفیذ و اجرای وصیت نامه در مواردی که مازاد بر ثلث اموال هستند، چیست؟

شماره 9: در صورت وجود صغیر، تنفیذ وصیت نامه خود نوشت، چگونه باید انجام شود؟

شماره 10: یک نمونه داد خواست و یک نمونه رأی تنفیذ وصیت نامه عادی، چگونه است؟

 

شماره 1: منظور از تنفیذ، در اصطلاح حقوقی چیست؟

در علم حقوق، اصطلاحات زیادی وجود دارد که بسیاری از عوام از آن، شناخت درستی ندارند. اصطلاح تنفیذ، یکی از این موارد، می باشد. واژه تنفیذ، در باب قضاء، صلات، و وصیت وجود دارد. در واقع، اعتبار بخشی به عملِ حقوقیِ قابل ابطلال را، تنفیذ گویند. به عبارت دیگر، تنفیذ برای اجرای حکم اعلام شده، کاربرد دارد. واژه تنفیذ، به معنای امضاء، اجازه و نیز تأیید، تعبیر شده است؛ مانند تنفیذ وصیت به بیشتر از یک سوم ترکه توسط ورثه. از این رو، می توان گفت، حکم تنفیذ، اجرا و انفاذ فقهی را، در علم قضاوت، وارد کرده است.

بسیاری از افراد هستند که نمی دانند حکم اجرای وصیت بر وصیّ چگونه است؟. برای راهنمایی این دسته از افراد باید گفت که چنانچه وصی واجد شرایط اجرای وصیت باشد، این امر بر وی واجب خواهد شد. وصیّ نیز اگر از تنفیذ آن، ناتوان باشد، می تواند نیروی کمکی برای اجرای وصیت خود  بگمارد.

شماره 2: منظور از تنظیم یک وصیت نامه صحیح، چیست؟

به لحاظ حقوقی، وصیت بر هر فردی، واجب است. تنظیم وصیت نامه، نیاز به استفاده از یک روش صحیح دارد. این روش صحیح، موازین قانونی را به درستی رعایت می کند. زمانی که فرد، تصمیم به نوشتن وصیت نامه می کند، به لحاظ قانونی، در زمان پس از مرگ، این وصیت نامه به مرحله اجرا در می آید.

نوشتن یک وصیت نامه درست، موجب کاهش اختلاف وراث پس از فوت موصی می شود. همچنین تنظیم یک وصیت نامه صحیح، از مراجعات مکرر و بی مورد وراث به مراجع قانونی و قضایی، ممانعت به عمل خواهد آورد.

داشتن یک وصیت نامه برای فردی که مایل به تنظیم صحیح آن باشد، وی را از امورات شرعی، شخصی و مالی پس از مرگ، آسوده می کند. پس نوشتن یک وصیت نامه صحیح و تنظیم شده، برای زمان پس از فوت، یک امر مهم و ضروری به شمار می رود.

شماره 2: منظور از تنظیم یک وصیت نامه صحیح، چیست؟
شماره 2: منظور از تنظیم یک وصیت نامه صحیح، چیست؟

شماره 3: روش تنظیم وصیت نامه صحیح برای فردی که نمی تواند آن را تنظیم کند، چیست؟

در تنظیم وصیت نامه، باید شخص توانایی انجام آن را داشته باشد. با این حال برای افرادی که سواد ندارند و یا توانایی نوشتن وصیت نامه خود را ندارند؛ مثلاً فرد توانایی صحبت کردن را ندارد یا اصلاً نمی تواند صحبت کند نیز، راهکاری وجود دارد.

برای این منظور بایستی، وصیت نامه سری، تنظیم گردد. باید موصی، مفاد و متن تمام وصیت نامه خود را با خط خود بنویسد و در انتهای نوشته وصیت نامه هم، آن را خود امضا نماید. سپس این برگه وصیت نامه را، در پاکتی قرار داده و تحویل مسئول دفترخانه دهد. روی پاکت وصیت نامه هم بنویسد «وصیت نامه در حضور موصی، نوشته شده است.»؛ نوشتن این عبارت به صحت بیشتر وصیت نامه کمک خواهد کرد.

شماره 3: روش تنظیم وصیت نامه صحیح برای فردی که نمی تواند آن را تنظیم کند، چیست؟
شماره 3: روش تنظیم وصیت نامه صحیح برای فردی که نمی تواند آن را تنظیم کند، چیست؟

شماره 4: اثبات وصیت چگونه قابل انجام است؟

در قوانین مدنی حاکم بر جامعه، قانون ویژه ای در خصوص وصیت وجود ندارد. همه قوانین، تابع قوانین عمومی هستند. با این حال در قانون امور حسبی که مؤخر از آن است، دو نوع وصیت نامه عمومی، پیش بینی و عنوان شده است:

1- وصیت در موارد عادی و 2- وصیت در موارد فوق العاده. طبق قوانین حاکم بر جامعه، اثبات وصیت تنها در صورتی امکان پذیر است که وصیت نامه بر پایه و عنوان ویژه قانون، تنظیم شود. احکام قانون امور حسبی به همراه ماده 291 آن، به اثبات وصیت می پردازد. اعتبار این وصیت شفاهی، با شهادت هم خوانی ندارد و نمی توان وصیت موصی را به نفع اشخاص ذی نفع و وارثان موصی، نسبت داد.

همان طور که گفته شد، زمانی که وارثان وصیت نامه موصی را به مراجع قانونی می رسانند تا حکم تنفیذ آن صادر گردد، در شکل وصیت نامه پیش بینی شده در قانون امور حسبی قرار نمی گیرد.

شماره 4: اثبات وصیت چگونه قابل انجام است؟
شماره 4: اثبات وصیت چگونه قابل انجام است؟

حکم وصیت

بر این اساس، باید گفت، طبق رأی وحدت رویه 54-53-1351/10/13، چنانچه بعضی از وراث فقط سهم خود را بخواهند، حکم وصیت، نافذ می شود و به مرحله اجرا در خواهد آمد. متن رأی وحدت رویه نیز شرح کاملی است که به اختصار بیان می شود. این رأی با نظر به ماده 291 قانون امور حسبی، می گوید که پذیرفتگان وصیت نامه عادی، با شرط تصدیق ذی نفعان و وارثین وصیت نامه موصی در ترکه، آنها را معرفی کرده است.

لذا لزوم تأیید کلیه ورثه قابل اجرا نیست و عدم تصدیق برخی وارثان، از نفوذ و اعمال وصیت در سهم وارثان، ممانعت می کند. ماده 832 قانون امور حسبی نیز مؤید همین مطلب است. مواد قانونی دیگری از جمله 1275 و 1278 ق.م. چنانچه شخص برای سهم خود تنفیذ نماید، ملزم به اقرار خواهد بود. رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور، به موجب وصیت نامه عادی موصی، سهم وراث را تصدیق و آن را تنفیذ اعلام می دارد.

مفاد ماده قانونی 291 نیز در این خصوص، به صحت و اثبات وصیت نامه بعد از فوت موصی، اشاره دارد. زیرا پس از فوت موصی، ذی نفعان معنای واقعی، پیدا خواهند کرد. یعنی در زمان حیات موصی، وارث معنایی ندارد. بر اساس قانون احتمال در تحقق وصیت نامه نیز، اگر وصیت نامه با خط یکی از وراث باشد و یا حتی به امضای خود موصی رسیده باشد، نمی توان گفت وارثان این برگه را امضا نموده اند؛ این نکته در دادگاه برای اثبات وصیت نامه، قابل پذیرش نیست.

شماره 5: ماهیت حقوقی وصیت نامه و انواع آن چیست؟

از دید قانون برای وصیت نامه، ویژگی های خاصی عنوان می شود. ویژگی های ذاتی وصیت را می توان در سه شکل آن، استنباط کرد. این ویژگی ها عبارتند از: 1- تعلیق به فوت 2- رایگانی تملیک و 3- قابلیت رجوع. ویژگی تعلیق به فوت، مربوط به حالتی از وصیت نامه می شود که بعد از فوت موصی، نوشته شده باشد. ویژگی رایگانی تملیک نیز، به تملیک مستقیم موصی ارتباط دارد.

این تملیک مستقیم به شکل رایگان است و نمی تواند در برابر جایگزینی دیگر، قرار گیرد. یعنی وصیت نامه نمی تواند به حالت عوض در آید. ویژگی قابلیت رجوع، نیز به ماده 829 و 838 قانون مدنی ارتباط دارد. این مواد قانونی، به اختیار موصی در امر رجوع است که به طور صریح، در مفاد وصیت نامه قید شده است.

انواع وصیت نامه ها نیز، به لحاظ ماهیت حقوقی آنها، در دو گروه: 1- تملیکی و 2- عهدی، قرار می گیرند. تقسیم بندی دو گروه تملیکی و عهدی، با ماهیت حقوقی وصیت نامه، همراه است. حال به صورت جزئی به شرح این دو نوع وصیت نامه می پردازیم:

شماره 5: ماهیت حقوقی وصیت نامه و انواع آن چیست؟
شماره 5: ماهیت حقوقی وصیت نامه و انواع آن چیست؟

وصیت تملیکی:

شرح این وصیت نامه، به این صورت است که شخص در زمان حیات خود عین یا منفعتی از مال خود را اعم از اموال منقول یا غیر منقول، برای زمان پس از مرگ خود به شخص دیگری به صورت رایگان، تملیک گرداند. این تملیک، به صرف قید در وصیت نامه، اعتبار چندانی ندارد و باید موصی له پس از فوت موصی، ماهیت این تملیک را به عقد در آورد. ماده قانونی 827 ق.م. نیز در این خصوص، نکته ذکر شده را مقرر کرده است.

وصیت عهدی:

این وصیت به این صورت انجام می شود که فرد موصی، یک یا چند نفر دیگر را برای انجام امر یا امور یا تصرفات دیگری، به عنوان نماینده یا مأمور، به انجام کار وصیت خود بگمارد. در واقع، وصیت عهدی، یک حالت از ماهیت وکلاتی است؛ البته معلق به فوت موصی است. در این نوع وصیت، قبول شرط، وجود ندارد. وصی، تا زمانی که زنده است، می تواند وصیت خود را رد نماید؛ ولی اگر قبل از مرگ، موصی، وصیت خود را رد ننماید، بعد از فوت، حق رد وصیت وجود ندارد. حتی اگر موصی، جاهل بر وصیت خود بوده باشد.

شماره 6: انواع یک وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاه کدام اند؟

یک وصیت نامه به لحاظ حقوقی، قابلیت پیگیری و اجرا در مراجع قانونی و دادگاهی است. طبق ماده 276 قانون امور حسبی، در راستای وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاه ها، سه نوع وصیت نامه پیش بینی شده است: 1- وصیت نامه خود نوشت 2- وصیت نامه رسمی و 3- وصیت نامه سری. در ماده 278 قانون امور حسبی، به طور کامل در خصوص انواع وصیت نامه ها، تشریح شده است. در این ماده، آمده است:

شماره 6: انواع یک وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاه کدام اند؟
شماره 6: انواع یک وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاه کدام اند؟

1- وصیت نامه رسمی:

به وصیت نامه ای گفته می شود که در دفاتر رسمی تنظیم شده باشد.

2- وصیت نامه خود نوشت:

به وصیت نامه ای گفته می شود که کل محتوای آن منسوب به خط موصی است. به گونه ای که تاریخ، روز، ماه و سال نیز با خط خود موصی باشد و در انتهای وصیت نامه نیز، امضای موصی به وضوح دیده شود. و 3- وصیت نامه سری (ماده 276):

آخرین مورد از انواع وصیت نامه های قابل پذیرش در دادگاه است، نوعی از وصیت نامه است که احتمال دارد منسوب به خط موصی یا شخص دومی باشد. اگر وصیت نامه حتی با خط شخص دوم نوشته شده باشد، باید حتماً به امضای موصی رسیده باشد.

این نوع از وصیت نامه، پس از تنظیم در اداره ثبت اسناد، به امانت گذاشته می شود. علاوه بر اداره ثبت اسناد می توان در دفاتر رسمی و یا نمایندگان آنها، مراحل قانونی آن را انجام داد. نکته مهم این نوع از وصیت نامه، این است که خود موصی، هر زمان که بخواهد می تواند، وصیت نامه خود را استرداد نماید. این استرداد مبتنی بر زمان استرداد امانتی است که در زمان ثبت مقرر گردیده است.

شماره 7: شرایط اعتراض و تنفیذ از جانب وراث، در وصیت نامه رسمی، سری و خود نوشت، چگونه است؟

همان طور که می دانید، چنانچه وصیت نامه در دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد، به هیچ عنوان قابل خدشه نیست. وصیت نامه رسمی، این حالت را دارد. پس هیچ کدام از وراث نمی توانند نسبت به وصیت نامه رسمی، اعتراض نمایند. در وصیت نامه خود نوشت، و سری نیز باید گفت حالت اعتراض و تنفیذ برای وراث وجود دارد.

شماره 7: شرایط اعتراض و تنفیذ از جانب وراث، در وصیت نامه رسمی، سری و خود نوشت، چگونه است؟
شماره 7: شرایط اعتراض و تنفیذ از جانب وراث، در وصیت نامه رسمی، سری و خود نوشت، چگونه است؟

برای انجام اعتراض و تنفیذ وصیت نامه های نوع سری و خود نوشت، بایستی مدارک خاصی را به مراجع قانونی و دادگاه ها، ارائه نمود. این مدارک جهت ارائه داد خواست تنفیذ است. تنفیذ از وصیت نامه، باید با مدارک لازمه همراه باشد. به عنوان مثال، باید از وصیت نامه یک کپی تهیه کرد و آن را به عنوان شهود و ارجاع امر به کارشناس حقوقی تحویل داد. در این قسمت یک نمونه برگ داد خواست به دادگاه عمومی در راستای تنفیذ وصیت نامه عادی، آورده شده است.

ماده 291

در راستای نحوه رسیدگی به تنفیذ حکم وصیت نامه نیز، طبق ماده 291 قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی در دیوان عالی کشور، قابل اجرا است. وصیت نامه عادی قابل تنفیذ و تأیید، از ناحیه وارثان ذی نفع، در ناحیه محکمه، قرار خواهد گرفت. در غیر این صورت، هیچ گونه تنفیذ و تأییدی، صورت نمی پذیرفت.

اگر در میان وارثان ذی نفع وصیت نامه موصی، برخی اشخاص باشند که مفاد و محتوای وصیت نامه را تأیید نکنند، حق تنفیذ به کسانی داده می شود که وصیت نامه را تأیید نمایند و یا به صحت آن اقرار کنند. غیر از موارد بیان شده، هیچ گاه دعوی تأیید و تنفیذ مفاد وصیت نامه، قابل استماع نیست. به لحاظ زمانی نیز رسیدگی به دعوی ذکر شده فقط یک جلسه به صورت دادرسی است. این زمان تنها در یک ماه فرصت اجرا خواهد داشت و بعد از آن زمان، فسخ می شود.

شماره 8: قانون رسیدگی به تنفیذ و اجرای وصیت نامه در مواردی که مازاد بر ثلث اموال هستند، چیست؟

گاهی پیش می آید که موصی، برخی از اموال خود را به صورت مازاد بر ثلث، در متن وصیت نامه خود برای ذی نفعان، قید کرده است. حال بهتر است با قوانین حاکم بر اجرای این نوع وصیت نامه، آگاهی یابید. قانون می گوید که وصیت یک سوم (ثلث) از اموال موصی، بعد از فوت، صحیح است. موضوع مازاد بر ثلث اموال، در صورتی قابل پذیرش است که وراث و ذی نفعان، مازاد و زیاده اموال را تنفیذ یا تأیید نمایند.

شماره 8: قانون رسیدگی به تنفیذ و اجرای وصیت نامه در مواردی که مازاد بر ثلث اموال هستند، چیست؟
شماره 8: قانون رسیدگی به تنفیذ و اجرای وصیت نامه در مواردی که مازاد بر ثلث اموال هستند، چیست؟

باید به این نکته اشاره نمود که فرد موصی در زمان حیات خود اموال مشخصی را داراست؛ در میان این اموال، احتمال دارد برخی دیگر از اموال به صورت نا معلوم باشند. این حالت منجر می شود که موصی در زمان وصیت خود، تمام دارایی خود را قید نکرده باشد. این دارایی ها ممکن است منقول و یا غیر منقول باشد. گاهی نیز منافعی هستند که به طور کلی، به فرد موصی ارتباط دارد نه هیچ کس دیگری.

ثبت در دفاتر رسمی

چنانچه وصیت نامه فرد موصی، در دفاتر رسمی به ثبت رسیده باشد باید حالت مازاد بر یک سوم و یا همان ثلث اموال نیز، به صورت رسمی در دفتر خانه، ثبت شده باشد. قوانین حاکم بر مفاد اسناد رسمی نیز باید با وصیت ثلث اموال، اجرای حکم تنفیذ وصیت نامه را بدهد. در غیر این صورت، باید وصیت مازاد بر ثلث، ابطال گردد.

آنچه معمول است آن است که در بیشتر حالات ممکن، موصی، اموال خود و نوع آن ها را در زمان حیات و یا پس از آن، به طور مشخص، اعلام می دارد. در نتیجه، برای اجرای مفاد و محتوای وصیت نامه رسمی، امکان توقف مکنونات وصیت، وجود ندارد. و تا زمان مقرر در حضور دادگاه، حکم از سوی دادگاه، با ابطال، صادر می شود.

در صورت عدم تنفیذ وصیت نامه مازاد بر ثلث اموال توسط وارثان در دادگاه، عملیات توقیف و ابطال اجرایی برای ورثه ناراضی، راهی جز ارائه داد خواست ابطال وصیت نامه رسمی برای مازاد بر ثلث، وجود ندارد. این داد خواست باید حتماً از سوی ذی نفعانی که رضایت ندارند، ارائه گردد.

نکته مهم

یک قانون مهم دیگری هم در راستای اجرای وصیت نامه مازاد بر ثلث وجود دارد و آن این است که وصیت به زیاده، بر ثلث ترکه، نافذ نیست. عدم نفوذ در این مورد، فقط با اجازه وارث، قابل تنفیذ است.

موصی نیز می تواند پس از مرگ، تصرف اموال خود را به هر کس که بخواهد واگذار نماید. و یا آنکه می تواند برای مصارف معینه خود، هر کس را که بخواهد قرار دهد. در تکمیل این قانون می توان، ماده 848 قانون مدنی را آورد. ماده 848 قانون مدنی، یک بیان کلی برای قانون وصیت نامه مازاد بر ثلث اموال را دارد. مفهوم آن چنین است که موصی به جزء مشاع ترکه، ربع یا ثلث موصی له با ورثه را در مقدار ترکه مشاعا شریک است.

شماره 9: در صورت وجود صغیر، تنفیذ وصیت نامه خود نوشت، چگونه باید انجام شود؟

تنفیذ وصیت نامه خود نوشت، در صورت وجود صغیر، با دو ماده قانونی 278 امور حسبی و 843 قانون مدنی، قابل اجرا خواهد بود. ماده 278 قانون امور حسبی، وصیت نامه خود نوشت را در صورتی معتبر می داند که تمام مفاد آن با خط موصی باشد. از ابتدا تا انتهای متن وصیت نامه شامل تاریخ و امضای آن، همه به خط موصی باشد.ماده 843 قانون مدنی، وصیت نامه را برای سهم مازاد بر ثلث عنوان کرده است.

شماره 9: در صورت وجود صغیر، تنفیذ وصیت نامه خود نوشت، چگونه باید انجام شود؟
شماره 9: در صورت وجود صغیر، تنفیذ وصیت نامه خود نوشت، چگونه باید انجام شود؟

در کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی جلسه مورخ 1342/12/15، در این مورد آمده است که 1- وصیت نامه طبق ماده 278، قانون امور حسبی خود نوشت، معتبر اعلام می شود. حتی اگر به بیش از ترکه وصیت شده باشد. طبق ماده 843، قانون مدنی نیز، وصیت نافذ بر بیش از ترکه با شرایط خاص، قابل پذیرش است. 2- در صورت وجود صغیر، هیچ شخصی حق تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث را برای صغیر ندارد.

حتی اگر قیم، ولی یا وصیِ فرد صغیر باشد. این مورد تنها با اجازه قوی و متضمنی که مصلحت و غبطه صغیر را برای عدم اجازه تضرر وی حتمی بدارد. اگر فرد صغیر، ولی و وصی داشته باشد، تکلیف دادسرایی معنای ندارد. اما اگر فرد صغیر، قیم داشته باشد، حتماً باید اجازه تنفیذ را به تصویب دادستان برسد.

شماره 10: یک نمونه داد خواست و یک نمونه رأی تنفیذ وصیت نامه عادی، چگونه است؟

بعد از بیان مطالبی که در خصوص تنفیذ وصیت نامه عادی برای شما آوردیم؛ شما را با یک نمونه از این داد خواست حقوقی آشنا خواهیم کرد. و پس از آن نیز یک نمونه از رأی تنفیذ وصیت نامه عادی را خواهیم آورد.

شماره 10: یک نمونه داد خواست و یک نمونه رأی تنفیذ وصیت نامه عادی، چگونه است؟
شماره 10: یک نمونه داد خواست و یک نمونه رأی تنفیذ وصیت نامه عادی، چگونه است؟

«نمونه داد خواست تنفیذ وصیت نامه عادی»

ریاست محترم مجتمع قضایی”نام شهرستان محل اقامت خوانده”
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

آقای / خانم … که در تاریخ … مرحوم شده‌اند در تاریخ …  در کمال صحت و سلامت، وصیت نامه عادی را به نفع من تنظیم نموده و اینجانب نیز وصیت مذکور را بعد از فوت وی قبول کرده‌ام. نظر به اینکه خوانده /  خواندگان که جزو ورثه متوفی به موجب گواهی انحصار وراثت شماره ……. صادره از شعبه … دادگاه عمومی “نام شهرستان محل صدور گواهی انحصار وراثت” می‌باشند، از پذیرش وصیت نامه ابرازی مورخ … و عمل به مفاد آن امتناع می‌نمایند؛ فلذا صدور حکم به تنفیذ وصیت نامه عادی ابرازی فوق الذکر به استناد مواد ۲۷۶ الی ۲۹۹ قانون امور حسبی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء –  مهر –  انگشت

«نمونه رأی تنفیذ وصیت نامه عادی»

طرف های دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی

درتاریخ : …….. به شماره :………….

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رأی که در شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تنفیذ وصیت نامه، موصی‌له، ورثه، وصیتوصیت، تنفیذ وصیت نامه، ورثه، موصی‌له

چکیده رأی

دعوی تنفیذ وصیت نامه عادی باید به طرفیت کلیه ورثه و همچنین موصی لهم اقامه شود.

رأی بدوی

در پرونده مطروحه ق.ب. به طرفیت ۱- گ. ۲- ع. ۳- ع. جملگی ب.که ورثه مرحوم ح.ب. می‌باشند؛ تنفیذ وصیت نامه عادی مورخ ۱۳ /۱۱/۱۳۸۶ با امضاء منتسب به متوفی را اقامه نموده است که مفاد و متن این وصیت نامه دلالت بر وصیت متوفی به نحوه تقسیم کل ما ترک خود پس از فوت به پنج سهم داشته و دارد که از جمله یک سهم از این پنج سهم، حسب متن این وصیت نامه به فرزندان شهید ع.ب. وصیت می‌شود و در جلسه رسیدگی نیز کاشف به عمل می آید که فرزندان شهید بزرگوار ع.ب.۳ فرزند و ایضاً یک همسر می‌باشند و دادگاه برابر با دادنامه منقوض به شماره ۹۱۰۰۱۲۰ – ۱۳/۲/۱۳۹۱ به این جهت که ورثه شهید نیز جزو موصی لهم می‌باشند

طرف دعوی در تنفیذ وصیت

دعوی را به کیفیت مطروحه منطبق با قانون ندانسته؛ چرا که کلیه ورثه و موصی لهم الزاماً می بایست طرف دعوی در دعوی تنفیذ وصیت قرار گیرند و قرار رد آن صادر، لیکن برابر با دادنامه ۳۴۲ – ۳۱/۴/۹۱ با این استدلال که پذیرش دعوی نسبت به مازاد بر ثلث برای کسانی که وصیت نامه را قبول دارند

و ایضاً تا ثلث برای کسانی که قبول نموده ‌اند قابل استماع و به همین جهت پرونده اعاده گردیده است. این دادگاه بنا بر شرحی که گذشت از آنجا که اصل در وصیت ها، وصیت به ثلث بدون اینکه موصی نیازی به تصریح وراثت موصی به از ثلث نماید مگر اینکه قصد نگارش موصی تصریح به مازاد بر ثلث دارد.

علی‌ هذا دادگاه از آنجا که وصیت نامه مزبور یک وصیت دست نوشته می‌باشد و منتسب به امضاء موصی نبوده و چنانچه دعوی تنفیذ الزاماً به طرفیت کلیه ورثه و ایضاً کلیه موصی لهم اقامه نشود بر فرض پذیرش و صدور حکم به تنفیذ آن وصیت از آنجا که در مانحن فیه وصیت به جزء مشاع از ترکه می‌باشد و با تنفیذ و رسمیت بخشیدن به آن ورثه حق درخواست تقسیم را دارند و با پذیرش دعوی افراز از سوی هر یک از ورثه و در صورت عدم موافقت در افراز بر مبنای این وصیت ورثه حق رجوع به محکمه را دارند.

وصیت

حال قطع نظر از اینکه هر یک از ورثه وصیت تا ثلث یا مازاد بر ثلث را مشمول باشند یعنی برای کسی که وصیت را قبول دارد مازاد بر ثلث و در غیر این ‌صورت نسبت به سهم وی تا ثلث مؤثر بوده از آنجا که احد از موصی لهم، ورثه مرحوم ع.ب. می‌باشند که برابر با صورت جلسه دادرسی شهید ع.ب. دارای ۳ فرزند و یک همسر می‌باشند که در رسیدگی برابر با اصالت این سند با وصف اینکه دعوی تردید از آنان نیز قابل پذیرش بوده و خصوصاً اینکه در ردیف سایر ورثه قرار گرفته اند؛

نهایتاً دعوی الزاماً می بایست به طرفیت آنان نیز اقامه شود و بر فرض اینکه دعوی را متوجه آنان ندانیم با اثبات و تنفیذ این وصیت نامه استماع هرگونه ادعائی از موصی لهم اعم از اعلام ادعای مازاد بر این سهم و غیره نیز مسموع نبوده و قطعاً در این دعوی علی الخصوص تنفیذ وصیت دعوی الزاماً می‌باید به طرفیت کلیه ورثه و موصی لهم جریان یابد که در این دعوی تنها به طرفیت ورثه اقامه شده است.

علی ‌هذا با این توصیف دادگاه دعوی را منطبق با موازین ندانسته و قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. این قرار پس از ابلاغ به طرفین ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه ‌های تجدید نظر استان تهران می ‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – افخمی عقدا

وصیت
وصیت

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدید نظر خواهی آقای ق.ب. به طرفیت آقای ع.ب. و غیره نسبت به دادنامه شماره ۶۳۵ مورخ ۲۸/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار رد دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تنفیذ وصیت نامه عادی مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۶ صادرگردیده است وارد و موجّه نمی ‌باشد.

زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدید نظر خواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن داد نامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدید نظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص و به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با رد تجدید نظر خواهی داد نامه تجدید نظر خواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر
رأی دادگاه تجدید نظر

آشنایی با تنفیذ وصیت

در این مقاله سعی شد تا قوانین لازم برای آشنایی با تنفیذ وصیت نامه عادی را به ساده ترین شکل ممکن ارائه نماییم. روشن شدن این موضوع برای هر فرد، یک امر لازم و ضروری است که نیاز به شناخت کامل دارد. دو حالت از تنفیذ وصیت نامه عادی، برای زمانی که وراث رضایت دارند و نیز زمانی که وراث رضایت خاطر از حکم تنفیذ وصیت نامه را ندارد، بیان گردیده است. هر دوی این موارد در زندگی وراث بعد از موصی، امکان دارد، به وجود آید که توجه به آن یک نیاز ویژه به شمار می آید.

از اینکه تا انتهای این مقاله، با ما همراه بودید، بسیار متشکریم؛ و امیدواریم که از خواندن مطالب آن، بهره لازم و کافی را کسب کرده باشید.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام