شرایط ابطال وصیت نامه رسمی

امروز با بررسی موضوع شرایط ابطال وصیت نامه رسمی با شما همراهیم.

شرایط ابطال وصیت نامه رسمی تنها در صورتی امکان پذیر است که شرایط خاصی که قانون وضع کرده وجود داشته باشد و افراد بتوانند از این شرایط در دادگاه استفاده کنند.

شرایط ابطال وصیت نامه رسمی
شرایط ابطال وصیت نامه رسمی

در ادامه مقاله به سوالاتی که شاید ذهن شما را نیز درگیر کند پاسخ می دهیم.

واژه وصیت به چه معنی است؟

نکات مورد توجه در ارتباط با نوشتن وصیت نامه کدامند؟

وصیت نامه ها بر چند نوع هستند؟

وصیت نامه رسمی چیست؟

در صورت نوشتن یک وصیت نامه به درستی چه امتیازاتی وجود دارد؟

شرایطی که موصی می تواند وصیت کند؟

اعتباری که وصیت نامه رسمی دارد در چه حدی می باشد؟

مزیت هایی که وصیت نامه رسمی به نسبت دیگر انواع وصیت نامه دارد را بیان کنید؟

عناصری که در وصیت وجود دارد کدامند؟

ابطال وصیت نامه در چه صورتی انجام می شود؟

از لحاظ شکلی وصیت نامه را در چه صورتی می توان باطل اعلام کرد؟

رسیدگی به ابطال وصیت نامه چطور امکانپذیر است؟

چگونه می توان ادعای ابطال وصیت نامه را اثبات کرد؟

مدارکی که برای ابطال کردن وصیت نامه لازم است کدامند؟

شرایط ابطال وصیت نامه رسمی به چه صورت امکان پذیر است؟

 

واژه وصیت به چه معنی است؟

به سندی که در آن وصیت وجود داشته باشد وصیت نامه گفته می شود، وصیت نامه را یک امتیاز می دانند که از طریق آن می توان اموالی که بعد از مرگ از فرد جای می ماند را در مورد آن تصمیم گرفت که قصد دارند چه کاری کنند، خیلی ها تصور می کنند که وصیت نامه تنها اموال افراد را شامل می شود و به مسائل دیگر مربوط نیست

در حالی که به راحتی می توان در مورد مسائلی که فرد مدنظر دارد نیز وصیت انجام داد، از طریق وصیت نامه می توان اموری را که می خواهند به کسی دیگر واگذار کنند و یا اینکه تعهداتی که خود فرد تقبل کرده را به افراد دیگر در صورت اینکه شرایط آن قبول شود را به عهده کسی دیگر بگذارید و این کار را انجام دهید، وصیت نامه را سندی می دانند که با آن فردی که در مورد امور شرعی و همچنین شخصی و مال خود اختیاراتی دارد بتواند بعد از مرگش تکلیف این موارد را تعیین کند.

واژه وصیت به چه معنی است؟
واژه وصیت به چه معنی است؟

نکات مورد توجه در ارتباط با نوشتن وصیت نامه کدامند؟

در هنگام نوشتن وصیت نامه باید به نکاتی دقت کرد، اینکه وصیت را نمی توان برای مواردی چون مواد مخدر به کار برد و وصیت نامه برای این مورد کاربرد ندارد، وصیت را در مواردی می توان در نظر گرفت که هم از لحاظ عقلایی منفعت و سود داشته باشد و هم اینکه ارزش بالایی را به صورت مادی داشته باشد و از لحاظ قانونی مواردی را شامل نشود که غیرمشروع باشد.

چیزی که به عنوان وصیت در نظر گرفته می شود باید ارزش این را داشته باشد که نقل و انتقالات را به این وسیله انجام داد و قابلیت این کار را داشته باشد، و به هیچ عنوان اموالی که عمومی هستند را نمی توان به عنوان موارد وصیت در نظر گرفت چون این اموال جزء اموال خود فرد نیستند

همچنین برای مواردی که به صورت موقوف هستند همچین کاری انجام نمی شود، وصیت و موارد وصیت فقط و فقط در مورد اموال خود فرد است و به هیچ عنوان حق ندارد در مورد اموال افراد دیگر وصیت کند، حتی اگر خود آن شخص این اجازه را بدهد و از این طریق باید وصیت کننده آن چیزی را به عنوان موارد وصیت خود در نظر بگیرد که مالک آن باشد.

همچنین وصیت را می توان شامل مواردی دانست که در آینده قرار است آن مورد به وجود آید، مانند اینکه اگر درختی در آینده می تواند میوه بدهد این را در وصیت نامه قید کرد.

نکات مورد توجه در ارتباط با نوشتن وصیت نامه کدامند؟
نکات مورد توجه در ارتباط با نوشتن وصیت نامه کدامند؟

بلوغ جسمی و عقلی

فردی که وصیت می نویسد باید تماما به بلوغ فکری و عقلی و جسمی رسیده باشد و خود او دوست داشته باشد و بخواهد که این وصیت را بنویسد و با تمام اختیار این کار را انجام دهد.

نکته دیگری که در ارتباط با نوشتن وصیت نامه باید به آن توجه داشت این است که فردی که وصیت کننده است به هیچ عنوان نمی تواند وارثی که بر حق است را از تمام ارث خود محروم کند، و یا اینکه هر چه اموال دارد را تنها به یک نفر بدهد و یا اینکه بخواهد چند نفری را از ارثی که بر حق آنها است  محروم بکند و در صورتی که بخواهد همچین کاری را انجام دهد، قانون فقط یک سوم این اموال را در این مورد صحیح می داند.

و در این مورد قانون این است که فرد می تواند تقریبا یک سوم اموالی را که دارد به هر طریق که دوست دارد وصیت و به کسی بدهد اما بعد از فوت این فرد وصیت کننده ، بقیه اموال بر طبق قانونی که وجود دارد بین ورثه هایی که هستند به درستی تقسیم می کنند.

یک نکته دیگر حائز اهمیت در هنگام انجام دادن وصیت این است که در صورتی که فردی وصیتی انجام می دهد و زمان انجام دادن وصیت فرا می رسد در صورتی می توان این کار را انجام داد و وصیت را اجرا کرد که اولا اگر فرد وصیت کننده قرض و بدهی دارد بتوان آن را پرداخت کرد و بدهی هایی که دارد را به صورت کامل تسویه کرد، و بعد اموال باقی مانده را تقسیم کرد.

بلوغ جسمی و عقلی
بلوغ جسمی و عقلی

وصیت نامه ها بر چند نوع هستند؟

وصیت نامه هایی که نوشته می شود و اعتبار داشته باشد را بر سه نوع می دانند، اولین نوع وصیت نامه وصیت نامه خودنوشت می باشد، دومین نوعی که وصیت نامه دارد را وصیت نامه سری می دانند، و وصیت نامه رسمی هم یک نوع دیگر وصیت نامه است.

وصیت نامه ای که به صورت خود نوشت وجود دارد به این صورت است و در صورتی تأیید می شود که متن وصیت را به طور کامل خود وصیت کننده بنویسد و این نکته را باید توجه داشت که در صورتی وصیت نامه خودنوشت می تواند در دادگاه اعتبار داشته باشد که خود وصیت کننده تمام وصیت را خود بنویسد،

وصیت نامه ها بر چند نوع هستند؟
وصیت نامه ها بر چند نوع هستند؟

وصیت نامه خودنوشت

و وصیت نامه خودنوشت در صورتی می تواند انجام شود که فردی که آن را می نویسد فردی بی سواد نباشد و همچنین اگر بینایی او مشکل داشته باشد و نتواند چیزی را بنویسد ، جالب است که در وصیت نامه خودنوشت اگر فردی چند وصیت نامه از خود به جای بگذارد باید در هنگام نوشتن وصیت نامه حتما تاریخ را به طور دقیق با ذکر کردن ماه و سال و روز مشخص کند

چون در صورت وجود چند وصیت نامه و اینکه فرد هر دفعه بخواهد وصیت جدیدی بنویسد وصیتی می تواند کاربرد خود را داشته باشد که آخرین تاریخ را داشته باشد و به صورتی جزء آخرین وصیت فرد باشد، چون در دادگاه تنها وصیت نامه اعتبار دارد که به صورتی آخرین اراده فرد را شامل شود، در وصیت نامه خودنوشت امکان این وجود ندارد که وکالت را به کسی دیگر دارد.

وصیت نامه سری

وصیت نامه سری را وصیت نامه ای می دانند که هر فردی بخواهد توسط او نوشته می شود و لازم نیست که توسط خود فرد وصیت کننده نوشته شود اما این وصیت نامه تنها در صورتی اعتبار خود را در دادگاه دارد و می توان از آن استفاده کرد که خود فرد وصیت کننده آن را امضا کند

و نام سری که بر آن گذاشته شود به این دلیل است که قانون مشخص کرده که آن را باید به مکان های خاصی سپرد، از جمله این مکان ها می توان به اداره ای که به عنوان اداره ثبت محل اقامتی که وصیت نامه داشته باشد استفاده کرد و همین شیوه را در مکان هایی که دادگستری در نظر گرفته تا زمان مرگ فرد به امانت نگهداری شود. باید اضافه شود که فردی که بی سواد باشد بهتر است که از نوع وصیت نامه سری استفاده نکند.

وصیت نامه رسمی چیست؟

در مورد استفاده از وصیت نامه رسمی می توان گفت که برای هر فردی قابلیت اجرا دارد و  حتی کسانی که خواندن نمی دانند و نمی توانند بنویسند نیز انجام می شود.

همان طور که از نام این نوع وصیت نامه واضح است نوشتن این وصیت نامه را در دفتر اسناد رسمی انجام می دهند و به صورتی مثل تمام اسناد دیگر است، این وصیت نامه چون در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود می توان از آن به راحتی استفاده کرد و  از این مسأله ذهنی آسوده داشته باشد که این وصیت نامه نه می تواند گم شود و نه اینکه مفقود نمی شود و چون این وصیت نامه در آنجا ثبت شده و هیچ کسی نمی تواند آن را از بین ببرد.

 

در صورت نوشتن یک وصیت نامه به درستی چه امتیازاتی وجود دارد؟

اگر وصیت نامه به درستی نوشته شود هم از اختلافاتی که به صورت خانوادگی در خیلی شرایط ایجاد می شود جلوگیری می شود و هم از خود وصیتی که فرد می کند اطلاع پیدا کرد، امتیاز دیگری که یک وصیت نامه دارد این است که اگر فردی وصیتی را نوشت و مدنظرش داشت می تواند در طول زندگی خود اگر وصیت نامه احتیاج به تجدید داشت آن را انجام داد و  یا در صورتی که بخواهد آن را اصلاح کند.

در قانون این مسأله باید رعایت شود که وصیت تنها در صورتی قابل اجرا است و در دادگاه می توان به صورت کاملا کتبی نوشته شده باشد  و اگر وصیتی شفاهی باشد نمی توان از حق و حقوق آن در دادگاه دفاع کرد.

شرایطی که موصی می تواند وصیت کند؟

به فردی که وصیت می کند موصی می گویند، و جزء قوانین این است که این موصی نمی تواند به هر نوع و شیوه ای که خود دوست دارد اموالی که وجود دارد را به نوعی وصیت کند و به این شیوه به وارثی که خود دوست دارد ارث و اموال زیادی را در وصیت نامه ببخشد و سپس به یک وارث که مدنظر دارد اموال بیشتری را بدهد، و یا اینکه به هر صورت ورثه ای که وجود دارد را از ارث خود محروم بکند، وصیتی که فرد می کند فقط در مورد اموالی می تواند انجام شود که ثلث آن انجام شود

شرایطی که موصی می تواند وصیت کند؟
شرایطی که موصی می تواند وصیت کند؟

و در مواقعی که ورثه ای با مفادی که در وصیت نامه وجود دارد مخالفت کند، از این طریق آثار حقوقی که وجود دارد تا یک سوم را مشخص می کنند، و تنها در صورتی این قانون لغو می شود که اموالی که فرد دارد را بخواهد به صورت کلی در موارد خیریه خرج کند، وصیت کننده اگر دوست داشته باشد می تواند در هر صورت و هر زمان که بخواهد و در قید حیات باشد از وصیتی که کرده پشیمان شود و وصیت را برگرداند، و یا اینکه وصیت نامه ای دیگر تنظیم کند و به وصیت نامه اول خود اضافه کند، و در مواقعی که این کار انجام شود وصیت دوم را می توان به اجرا گذاشت و این وصیت نامه باید انجام شود.

اعتباری که وصیت نامه رسمی دارد در چه حدی می باشد؟

وصیت نامه رسمی اعتبار خاصی دارد و به دلیل اینکه ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود مثل تمام اسناد دیگری که در این اماکن انجام می شود اعتبار در سطح بالایی دارد و از این لحاظ اگر وصیت نامه ای رسمی نوشته شود چه موضوعی که دارد جزء اموال منقول باشد و چه اموالی که به صورت غیر منقول انجام شود به راحتی و بدون اینکه نیازی باشد که به دادگاه مراجعه کرد و وصیت را اجرا کرد و به آسانی اجرای آن قابلیت دارد

و همه محتویاتی که در این وصیت نامه وجود دارد و  هر چه امضا و… وجود داشته باشد از لحاظ قانونی و رسمی اعتبار خود را به صورت کامل دارد و نمی توان آن را غیر قانونی دانست و تنها در مواقعی می توان به این وصیت نامه ها شک کرد که ادعای جعل آن را انجام بدهند و به هیچ عنوان به محتویاتی که در این وصیت نامه موجود است و یا امضاهایی که توسط موصی و شاهدین و خود نویسنده وصیت نامه انجام شده است تردیدی راه داد و شکی کرد.

مزیت هایی که وصیت نامه رسمی به نسبت دیگر انواع وصیت نامه دارد را بیان کنید؟

استفاده از وصیت نامه رسمی امتیازهایی دارد که به نسبت انواع دیگری که وجود دارد به صورت کامل واضح است، از این وصیت نامه می توان هم برای کسانی که بی سواد هستند و یا به هر نوعی سواد نوشتن را ندارند مفید است چون می توانند هر زمانی که بخواهند به دفاتر رسمی درباره اسناد مراجعه کرده و وصیت خود را در حضور وکیل تنظیم کنند، زمانی که این وصیت نامه در این مراکز انجام می شود خیال فرد از اینکه به هر صورتی بخواهد در این وصیت نامه دست برده شود جلوگیری می شود و از لحاظ گم شدن و… نیز مطمئن است  که در آن تحریفی رخ نمی دهد.

مزیت هایی که وصیت نامه رسمی به نسبت دیگر انواع وصیت نامه دارد را بیان کنید؟
مزیت هایی که وصیت نامه رسمی به نسبت دیگر انواع وصیت نامه دارد را بیان کنید؟

در مواقعی که زمان اجرای وصیت نامه باشد هیچ کسی نمی تواند ادعا کند که این وصیت نامه درست نیست و اصالتی در آن وجود ندارد، حتی اگر وارثین مشکلی نداشته باشند احتیاج به این نیست که حتی وکیل در دادگاه حضور یابد و بخواهد وصیت را به اجرا بگذارد.

مزیت دیگر این است که در صورت استفاده از وصیت نامه ها به صورت رسمی پرونده هایی که قضایی هستند کم می شود چون درصد زیادی از پرونده هایی که در دادگاه ها وجود دارد به دلیل مواردی که افراد ادعا می کنند که این وصیت نامه را قبول ندارند و  یا اینکه وصیت نامه ناقص است و… رد می شود و در محاکم دعواهایی نمی تواند انجام شود.

عناصری که در وصیت وجود دارد کدامند؟

در هر وصیت نامه ای عناصری وجود دارد که شامل موصی یا وصیت کننده می شود، دومین عنصر موصی له است به معنی فردی که از وصیت می تواند استفاده کند و سومین عنصر را موصی به می دانند که یعنی مال و موردی که برای وصیت انجام می شود، و فرد وصی نیز کسی است که به وصیتی که وجود دارد به صورت کامل عمل کند.

عناصری که در وصیت وجود دارد کدامند؟
عناصری که در وصیت وجود دارد کدامند؟

ابطال وصیت نامه در چه صورتی انجام می شود؟

در صورتی وصیت نامه را می توان ابطال کرد که وارثان مشخص کنند که وصیت را قبول ندارند و می توانند دادخواستی را پر کرد و به دادگاه داد و خود دادگاه در این باره رأی را بتواند صادر کند و در این زمینه اگر وصیت نامه را دچار مشکلی می دانند بتوانند در این زمینه آن را مطرح کنند.

در مورد شرایطی که می توان از آن طریق وصیت نامه را باطل کرد می توان به این موارد اشاره کرد از جمله: اگر ثابت شود که فرد وصی کننده در موقعی که وصیت خود را نوشته تحت فشار بوده و با رضایت کامل نبوده می توان درخواست داد که آن وصیت نامه را باطل کرد

اگر اموالی که جزء اموال مورد توجه در وصیت نامه است و اموال در نظر گرفته شده برای وصیت نامه جزء اموال توقیفی باشد به راحتی ابطال کردن این وصیت نامه امکان دارد، معمولا در این موارد طلبکاران می توانند این اموال را از طریق دادگاه تعقیب کرده و وصیت نامه را ابطال کنند.

در مواقعی که وصیت نامه برای فرار از دین صورت بگیرد می توان اگر این مورد را ثابت کرد درخواست داد که این وصیت نامه باطل شود، فردی که وصیت نامه اش را مشخص می کند و خودکشی کند این وصیت نامه او باطل اعلام می شود.

ابطال وصیت نامه در چه صورتی انجام می شود؟
ابطال وصیت نامه در چه صورتی انجام می شود؟

محروم شدن یکی از وارثین

اگر در وصیت نامه قید شود که یکی از وارثین از ترکه محروم شود این امکان وجود ندارد، دلایلی که نشان دهد فرد متوفی وصیت نامه ای که نوشته در لحظات آخر از وصیت خود برگشته و دلیل قانع کننده و مدرکی برای اثبات این مطلب وجود داشته باشد.

به جای اینکه یک وصیت در دسترس باشد از فرد متوفی دو وصیت نامه وجود داشته باشد که این دو نوع وصیت نامه هم از راه تاریخ و هم مفاد آن با همدیگر مغایرت داشته باشد.

اگر دلیلی وجود داشته باشد که ثابت کند این وصیت نامه را جعل کرده اند.

محروم شدن یکی از وارثین
محروم شدن یکی از وارثین

از لحاظ شکلی وصیت نامه را در چه صورتی می توان باطل اعلام کرد؟

هر وصیت نامه ای باید بتواند از لحاظ شکل اصولی خاص در هنگام نوشتن آن رعایت شود و اگر این موارد رعایت نشود می توان وصیت را باطل در نظر گرفت، از جمله اینکه اگر وصیتی به صورت سری نوشته شود و بعدا مشخص شود که فرد وصیت کننده سواد ندارد می توان باطل بودن وصیت نامه را اعلام کرد، اگر وصیت نامه مشخص شود که امضا و یا مهر متوفی روی این وصیت نامه است با اصل خود آن تطبیق ندارد می توان ثابت کرد که وصیت نامه باطل است.

رسیدگی به ابطال وصیت نامه چطور امکانپذیر است؟

در صورتی که وارث به شکل وصیت نامه و یا هر کدام از مفاد آن اعتراض داشته باشد می تواند درخواست دهد که وصیت نامه باطل است ، برای اینکه باطل بودن آن را نشان دهد باید از طریق مراجع قانونی اقدام کرد و دادخواستی را در نظر گرفت و در دفاتری که خدمات قضایی انجام می شود پیگیر این مسأله شد و در صورتی که به زمان رسیدگی نزدیک شود لازم است تمام مواردی که به هر صورتی می توان ثابت کرد که این وصیت نامه رد است را اعلام کرد و دادگاه بتواند تمام اطلاعات را اعم از قواعد حقوقی و … و یا اصول شکلی در نظر بگیرد و بتواند رد کند .

رسیدگی به ابطال وصیت نامه چطور امکانپذیر است؟
رسیدگی به ابطال وصیت نامه چطور امکانپذیر است؟

چگونه می توان ادعای ابطال وصیت نامه را اثبات کرد؟

ادعای ابطال وصیت نامه را می توان با توجه به شهادت شهودی که این مورد را انجام می دهند، نظر کارشناسانی که بررسی های لازم را انجام داده اند و همچنین سوگند خوردن کسانی که خواهان ابطال وصیت نامه هستند و همچنین انجام تحقیقات محلی اثبات کرد.

مدارکی که برای ابطال کردن وصیت نامه لازم است کدامند؟

همراه داشتن اصل وصیت نامه به همراه کپی آن به دادگاه

افرادی که خواهان این ابطال هستند باید مدارک شناسایی خود را در دادگاه به همراه داشته باشند .

شرایط ابطال وصیت نامه رسمی به چه صورت امکان پذیر است؟

معمولا وصیت نامه های رسمی چون کاملا به صورت قانونی انجام می شود و توسط افراد دارای شرایط و آگاه به موارد وارث و موصی انجام می شود در ارتباط با ابطال آن دلایل کمی وجود دارد و تنها در صورتی می توان ابطال این وصیت نامه انجام شود که بتوان ادعا کرد که این وصیت نامه جعلی است و وارث در دادگاه این دادخواست را مطرح کرده و سپس قاضی مشخص می کند که وصیت نامه جعلی است یا خیر.

از شرایط دیگری که می توان در هنگام ابطال وصیت نامه رسمی انجام داد این است که به قواعدی که به صورت قانونی وجود دارد استناد کرد که متوفی نتوانسته باشد در هنگامی که تنظیم وصیت نامه را در دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفته آن را به طور کامل رعایت کند و به ضرر دیگر وارثان تمام شود .

و اگر بررسی شود که وصیت نامه رسمی که نوشته شده از لحاظ رعایت کردن مواردی چون در نظر نگرفتن به درستی یک سوم اموال می توان ابطال آن و طی کردن شرایط درست آن را در دادگاه مطرح کرد و اگر در میزان ثلث اموال قید شده در وصیت نامه مشکلی وجود داشته باشد می توان رسیدگی های لازم را انجام داد.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام