دادنامه کیفری تصرف عدوانی

در این مقاله می خواهیم به موضوع دادنامه کیفری تصرف عدوانی بپردازیم.

به یاد داشته باشید که بهتر است برای انجام و مشاوره حقوقی خود با هر عنوانی به یک دفتر وکالت معتبر مراجعه کنید. پیشنهاد ما گروه وکلای راهیان عدالت می باشد.

دردعوای تصرف عدوانی شخص می تواند از دو طریق اقدام کند یا از طریق حقوقی یا از طریق کیفری. درنظام حقوقی و اجتماعی مالکیت و تصرف نقش مهمی دارند به همین دلیل جرم تصرف عدوانی بسیاری از دعواهای کیفری در دادگاه ها و دادسراها را تشکیل داده است. تصرف عدوانی کیفری مطابق با مواد ۶۹۰تا ۶۹۳ قانون مجازات قابل پیگیری است. در قانون آیین دادرسی مدنی مواد۱۵۸تا۱۷۷ را به موضوع تصرف عدوانی اختصاص داده است.

دادنامه کیفری تصرف عدوانی
دادنامه کیفری تصرف عدوانی

در این بین شاید سوالاتی برای شما پیش بیاید که ما به آنها پاسخ خواهیم داد.

1: مفهوم تصرف عدوانی چیست؟

2: تصرف در باب چه اموالی به کار می رود؟

3: تصرف عدوانی کیفری به چه صورتی می باشد؟

4: تصرف خواهان در چه صورتی مشروع می باشد؟

5: جرم تصرف عدوانی از لحاظ معنوی دارای چه رکنی می باشد؟

6: در شکایت تصرف عدوانی وکیل باید چه مراحلی را طی کند؟

7: طبق قانون جدید مجازات تصرف عدوانی به چه صورت است؟

8: چه مدارکی برای شکایت تصرف عدوانی مورد نیاز است؟

 

1: مفهوم تصرف عدوانی چیست؟

تصرف یعنی تحت سلطه خود کردن وبه اختیار خود در آوردن هرگونه مال و شی.

عدوانی یعنی به دست آوردن مالی بدون اجازه و از روی ظلم وستم.

پس در صورت کلی مفهوم این دو یعنی عملی مجرمانه و نوعی غضب محسوب می شود. در آئین دادرسی مدنی ص 221 در مورد این موضوع این گونه توضیح داده شده است که: کسی که مال منقولی را از تصرف شخصی بدون اجازه و رضایت او خارج نمایید یا مزاحم استفاده شخص متصرف شود تصرف عدوانی صورت گرفته است. دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را ازتصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود رانسبت به آن مال درخواست نماید.

1: مفهوم تصرف عدوانی چیست؟
1: مفهوم تصرف عدوانی چیست؟

2: تصرف در باب چه اموالی به کار می رود؟

تصرف در باب اموال غیر منقول مانند زمین ، ملک، وغیره…. به کار میرود و اموالی منقول مانند ماشین… را شامل نمی شود مگر این که سرقت کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد.

3: تصرف عدوانی کیفری به چه صورتی می باشد؟

شاکی میتواند با استفاده از قوانین موجود در این باب پیگیر کیفری متصرف عدوانی شود؛ ولی اسناد موجود در قانون اصلاح،در قانون جلوگیری از تصرف عدانی در سال6/12/1352 به رعایت مرور زمان در آن قانون اشاره شد.

برای مثال: در ماده 2 قانون اشاره شده که نباید بیشتر از یک ماه از تاریخ تصرف گذشته باشد در حالی که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی در مورد شکایت تصرف عدوانی شاکی را محدود به هیچ دوره زمانی نمی کند.

4: تصرف خواهان در چه صورتی مشروع می باشد؟ در دعوای رفع تصرف عدوانی مشروع بودن تصرف خواهان زیاد گزینه مهمی به حساب نمی آید و دادگاه فرصتی برای رسیدگی به این امور را ندارد همین که سابقه تصرف خواهان قطعی شود حکم دادگاه رفع تصرف خواهد بود و همچنین دعوای مالکیت طبق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است به شرطی که ناشی از سبب قانونی و ناقل قانونی باشد.

3: تصرف عدوانی کیفری به چه صورتی می باشد؟
3: تصرف عدوانی کیفری به چه صورتی می باشد؟

5: جرم تصرف عدوانی از لحاظ معنوی دارای چه رکنی می باشد؟

جرم تصرف عدوانی مانند دیگر جرایم باید شامل رکن های معنوی باشد با توجه به این که تصرف عدوانی یکی از جرایم عمدی به حساب می آید و استفاده از لفظ عدوانی به دلیل وجود سوء نیت و قصد ارتکاب جرم از رکن های آن به شمار می آید اما در امر حقوقی توجهی نسبت به این قضیه نمی کنند یعنی سوء نیت شرط مهمی به حساب نمی آید

پس اگر شخصی ایجاد مزاحمت نسبت به تصرفات شما کند می توانید شکایت حقوقی یا کیفری انجام دهید که یکی از مزیت های شکایت کیفری این است که دادرسی نسبت به شکایت حقوقی سریع تر انجام می گیرد و بدون نیاز به اسناد و مدراک نسبت به مالکیت، شخص متصرف اخراج خواهد شدو اگر از راه کیفری اقدام کنید علاوه بر اخراج متصرف عدوانی مجازات هم شامل حال او خواهد شد.

5: جرم تصرف عدوانی از لحاظ معنوی دارای چه رکنی می باشد؟
5: جرم تصرف عدوانی از لحاظ معنوی دارای چه رکنی می باشد؟

6: در شکایت تصرف عدوانی وکیل باید چه مراحلی را طی کند؟

* اول از همه باید مشاوره حضوری با وکیل مربوطه در امور ملکی داشته باشید.

* مرحله بعد باید جزییات کامل پرونده را برای وکیل شرح داده و وکالت نامه وکیل را امضاءکنید.

* و در آخر وکیل مراحل قانونی تخلیه را طی کرده و متصرف عدوانی را بیرون می کند.

6: در شکایت تصرف عدوانی وکیل باید چه مراحلی را طی کند؟
6: در شکایت تصرف عدوانی وکیل باید چه مراحلی را طی کند؟

7: طبق قانون جدید مجازات تصرف عدوانی چیست؟

طبق مواد690 قانون مجازات اسلامی مجازات تصرف عدوانی را با توجه به سابقه و تکرار آن مشخص نموده اند که برخی از این جرایم عبارتست از: از قبیل پی کشی، نهر کشی، دیوار کشی، حفر چاه، امحای مرز، قطع درختان و زراعت، و همچنین آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آییش زراعی، جنگل ها و مراتع، کوهستان، باغ ها، منابع آب چشمه سارها، پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و همچنین املاک متعلق به دولت و شهرداری به منظور تصرف در این اراضی و مکان ها و یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به کاری نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد و یا تجاوز و تصرف عدوانی و همچنین ایجاد مزاحمت نماید دادگاه موظف است وی را به دلیل تصرف عدوانی به یک سال زندان محکوم کند.

تبصره یک: جرایم ذکر شده به صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و مقام قضایی با تنظیم صورت جلسه عملیات متجاوز یا همان متصرف عدوانی را متوقف کرده تا زمانی که حکم قطعی را صادر کند.

تبصره دو: زمانی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر از سه نفر باشد و شواهد بر انجام جرم وجود داشته باشد دستور بازداشت صادر خواهد شد ومدعی می تواند ادعای خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع اثار تجاوز را تقاضا کند.

نکته« بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، دادگاه پس از رسیدگی بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند . در واقع تصرف عدوانی به معنی ایجاد مزاحمت و منع کردن از حق است.

8: چه مدارکی برای شکایت تصرف عدوانی مورد نیاز است؟

مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.

ارائه مستندات سبق و مدارک مالکیت.

8: چه مدارکی برای شکایت تصرف عدوانی مورد نیاز است؟
8: چه مدارکی برای شکایت تصرف عدوانی مورد نیاز است؟

امیدوارم این مقاله پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشد.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام