نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب تصرف عدوانی-لایحه فوری

موضوع این مقاله که امروز می خواهیم در باره ی آن بحث کنیم نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب تصرف عدوانی است.

در واقع  تصرف به معنی تسلط بر مال  و ملک است و عدوانی به معنی بدون اجازه ی صاحب ملک آن را در اختیار گرفتن است. فرد در دعوای عدوانی از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و اختیاراتی در مورد تایید آن ها دارد.

نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب تصرف عدوانی
نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب تصرف عدوانی

به یاد داشته باشید که بهتر است برای انجام و مشاوره حقوقی خود با هر عنوانی به یک دفتر وکالت معتبر مراجعه کنید. پیشنهاد ما گروه وکلای راهیان عدالت می باشد.

حالا به تعدادی سوال در این خصوص پاسخ می دهیم:

 1. تصرف عدوانی به چه صورت است؟
 2. چه ملاک هایی برای صادر کردن رای به نفع خواهان است؟
 3. نمونه اعتراض به قرار داد منع تعقیب به چه صورت است؟
 4. مزیت های دعوای تصرف عوانی کدام است؟
 5. دفاع از جرم تصرف عدوانی چگونه است؟

 

 

تصرف عدوانی به چه صورت است؟

تصرف عدوانی به دو قسمت تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی تقسیم می شود و به این معنی است که اگر کسی بدون اطلاع و اجازه ی مالک یا مستاجر ملک آن را به تصرف بگیرد به آن تصرف عدوانی می گویند.

تصرف عدوانی به چه صورت است؟
تصرف عدوانی به چه صورت است؟

چه ملاک هایی برای صادر کردن رای به نفع خواهان است؟

بر طبق ماده ی 141 قانون آیین دادرسی مدنی، که خواهان حقوق تصرفات خوانده شده در خصوص عدوانی بودن تصرفات است که صورت گرفته و بر طبق ماده ی 161 قانون آیین دادرسی مدنی کسی که قانون را اجرا می کند، حق را به خواهان می دهد و بر طبق قانون 162 مالکیت خواهان فقط اجازه ای برای سبق این تصرفات قرار خواهد گرفت.

در صورتی که خواهان بتواند ثابت کند که مال یا ملکی که قبلا در تصرف او بوده و مالک او بوده که خوانده به صورت عدوانی  و بدون مجوز قانون آن را در اختیار گرفته.  برای دادگاه کافی است که رای را به خواهان بدهد.

در این مورد اگر خواهان درخواست دستور موقت کند با دلایل موجه، که دادگاه از ایجاد آثار تصرف مانند بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع و همچنین از بین بردن و حذف کردن آثار موجود را در ملک مورد ادعا صادر میکند.

لازم به اشازه به این نکته است که در این نوع دعوای مشروع بودن یا نبودن برای تصرف خواهان  دلیل نیست و دادگاه برای بررسی به به این مورد مجالی ندارد. اساسا فقط سابقه تصرف خواهان محرز است دادگاه حکم را به رفع تصرف خواهد کرد.

چه ملاک هایی برای صادر کردن رای به نفع خواهان است؟
چه ملاک هایی برای صادر کردن رای به نفع خواهان است؟

نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب تصرف عدوانی به چه صورت است؟

در این خصوص که دادگاه اعتراض شاکی را در تشخیص  به اینکه  اتهامات وارده حسب بر دلایل موجود بر متهم باشد، و دادگاه این موارد را در هنگام حکم لحاظ نکرده است، قرار می دهد و این قرار به وسیله ی دادسرا، نقض و قرار به جلب محاکمه انجام میگیرد که در این خصوص پرونده برای تشخیص به این دستورات  به دادسرا فرستاده می شود.

و دادسرا موظف به انجام دستور دادگاه می شود که برای این کار متهم احضار شده و در خصوص احضار نظر دادگاه اتهامات که داد اعلام کرده است به متهم تفهیم خواهد شد و در صورت نیاز  قرار تامین کیفری صادر می شود آخرین دفاع متهم استماع می شود که در این مورد مجرمیت و کیفر درخواست به دادگاه فرستاده می شود. لازم به توجه به این نکته است که  اخیرا برای قرار مجرمیت دیگر نیازی به تایید دادستان ندارد چون که دادسرا فقط به نظر دادگاه اشاره و توجه می کند و نیازی به صدور کیفر خواست از سوی دادستان نخواهد بود.

نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب تصرف عدوانی به چه صورت است؟
نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب تصرف عدوانی به چه صورت است؟

مزیت های دعوای تصرف عوانی کدام است؟

 • این پرونده ها معمولا خارج از نوبت انجام می شود.
 • اجرای این رای در مورد تصرف عدوانی سریع است و در آن هیچ گونه وقفه ای صورت نمیگیرد مگر اینکه حکم غیابی باشد و مهلت اجرای طی شدن واخواهی بعد از آن حکم انجام شود که در این صورت واخواهی باعث اجرای حکم خواهد بود.
 • نبودن تشریفات آیین دادرسی مدنی، که توقف و فاصله ابلاغ تا جلسه ی دادرسی.

 

دفاع از جرم تصرف عدوانی چگونه است؟

سوالی که اینک ممکن است برای شما به وجود آمده باشد این است که وکیل چگونه می تواند از کسی که متهم به تصرف عدوانی شده است دفاع کند. به این صورت که شخصی مبادرت به خریداری یک ملک از کسی دیگر کرده است بعد از مراجعه به فروشنده ضمن عدم تحویل مورد معامله به خریدار، پی اینگونه که به تصرفات مادی خود برای ملک موضوع معامله ادامه دهد.

در اینگونه موارد وقتی که خریدار که سند انتقال مبادرت به طرح شکایت تصرف عدوانی به فروشنده اعلام می کند که فروشنده پلاک ثبتی، اقدامی برای  تنظیم رسمی انتقال به نام وی نکرده است، را به خریدار ارائه نداده است. مالکیت آن ملک بر رقبه موضوع شکایت، مسجل و مسلم است که در اینصورت فروشنده استنکاف می کند از تحویل مورد معامله به ایشان و می تواند به تصرف مادی خود از آن ملک برنداشته و از آن به بعد  به تصرف من غیر حق خویش ادامه بدهد.

دفاعیه برای دفاع از اتهام انتسابی

بر طبق ماده ی 690 قانون مجازاد اسلامی دفاعیه برای دفاع از اتهام انتسابی به وی به این صورت است:

نظر بر اینکه در مانحن فیه سابقه تصرفات متهم در ملک مورد نظر ابتیاعی شاکی، محرز و مسلم است و از ناحیه شاکی نیز دلیل دایر بر تحول و تخلیه رقبه موصوف ارائه نشده تاتصرفات مجدد متهم پس از قطع تصرفات مالکانه وی را بتوان مصداق تصرف عدوانی دانست و از طرفی با عنایت به این که تحقق عنصر قانونی و مادی مصداق تصرف عدوانی دانست و از طرفی با عنایت به این که تحقق عنصر قانونی و مادی بزه تصرف عدوانی ملازمه با سبق تصرفات خویش در ملک ابتیاعی اذغان دارد و مآلا لحوق تصرفی نیز واقع نشده تا ارکان بزه تصرف عدوانی محقق شود

لذا بدیهی است که موضوع مطروحیه از ناحیه شاکی محترم فاقد وصف کیفری است و بعلاوه صرف عدم تخلیه و تحویل مورد معامیه نیز صرفا موضوعی حقوقی است که دادگاه حقوقس قابل طرح و رسیدگی است، لذا نظر به عدم تحقق بزه مستندا به اصل 37 قانون اساسی و با عنایت به حاکمیت اصل برائت، حسب مورد از دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را می نماییم.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام