نمونه رای تصرف عدوانی کیفری

در این مقاله قصد داریم به بررسی یک نمونه رای تصرف عدوانی کیفری بپردازیم.

به یاد داشته باشید که بهتر است برای انجام و مشاوره حقوقی خود با هر عنوانی به یک دفتر وکالت معتبر مراجعه کنید. پیشنهاد ما گروه وکلای راهیان عدالت می باشد.

شرط اساسی و قانونی جرم تصرف عدوانی، مالکیت شاکی نسبت به مال غیر منقول می باشد.

در این مقاله  به پاسخ سوالات زیر میرسیم.

1.منظور از تصرف عدوانی کیفری چیست؟

2.یک نمونه پرونده تصرف عدوانی کیفری بنویسید.

3 .رای دیوان در خصوص پرونده  تصرف عدوانی کیفری چگونه است؟

نمونه رای تصرف عدوانی کیفری
نمونه رای تصرف عدوانی کیفری

1.منظور از تصرف عدوانی کیفری چیست؟

ماده قانون قابل استناد در شکایت کیفری، ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد. تصرف عدوانی کیفری نیز مثل تصرف عدوانی حقوقی در امور غیر منقول می باشد( اموالی که قابلیت جا به جایی و نقل و انتقال نداشته باشند) و در مورد اموال منقول، می بایست به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی 1352 استناد نمود.

در رسیدگی کیفری دادگاه احراز می نماید که تصرف فعلی بدون حق و غیر قانونی می باشد و بر اساس آن رای را صادر می نماید و به احراز سایر موارد (سابق بودن تصرف شاکی و تصرف فعلی متهم)  نیاز ندارد. از جهت کیفری مالکیت شاکی از اهمیت زیادی برخوردار است و برای ثابت کردن جرم تصرف عدوانی اثبات مالکیت شاکی ضروری است.

1.منظور از تصرف عدوانی کیفری چیست؟
1.منظور از تصرف عدوانی کیفری چیست؟

یک نمونه پرونده تصرف عدوانی کیفری بنویسید

خلاصه جریان پرونده:

با توجه به مضمون پرونده آقای ع.ج در تاریخ 22/7/90شکایتی با موضوع تصرف عدوانی به دادسرای شهرستان صحنه تسلیم می نماید. پرونده ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود. شاکی در شورای حل اختلاف شکایت خود را مطرح نموده و مدعی می شود که در طی 40 سال گذشته زمین را در اختیار داشته و آن را از دایر به بایر تبدیل کرده و در آنجا به کشاورزی مشغول بوده است، که مشتکیَ عنه ف.ر آن را تصرف کرده است.

یک نمونه پرونده تصرف عدوانی کیفری بنویسید
یک نمونه پرونده تصرف عدوانی کیفری بنویسید

مشتکیَ عنه بعد از احضار و حضور یافتن در شورای حل اختلاف مدعی می شود که زمین متعلق به وی بوده  و در راستای اثبات گفته خود سند مالکیت خود را نشان می دهد. هر کدام از طرفین دعوا چند شاهد برای ثابت کردن مالکیت خود معرفی می نمایند و در آخر شورای حل اختلاف به صلاحیت محاکم عمومی استان قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

بعد از انجام تحقیقات محلی پاسگاه انتظامی، براساس گزارش پاسگاه در تاریخ 24/3/91 زمین مورد بحث در تصرف و مالکیت ع.ج بوده و به اجاره آقای ی.الف درآمده است. در نبود مستاجر از طرف آقای ف.ر و فرزندش ج تصرف می شود و مورد کشت گندم قرار داده می شود. همچنین به دلیل اختلاف هر دو طرف محصول گندم هنوز مورد برداشت قرار نگرفته است.

پرونده در شعبه دوم دادسرای صحنه تحت بررسی واقع می شود و قرار کارشناسی در تاریخ 10/4/91 گذاشته می شود. آقای ن.ب به عنوان کارشناس انتخاب شده و به بازدید محل می روند. و در پایان شاکی و برادرانش را مالک زمین تشخیص می دهد.

زمین را مشتکی عنهم زیر کشت گندم برده است و مورد تصرف غیر قانونی قرار داده است. شهود نیز زمین را متعلق به شاکی می دانند. آقای دادیار بعد از انجام تحقیقات از شاکی و شاهدان او و با در نظر گرفتن نظر کارشناس منتخب 10/4/91 از ف.ر تحقیق کرده و تفهیم اتهام تصرف عدوانی می کند.

متهم اظهار می دارد که تجاوزی به زمین شاکی نکرده است ولی در تعیین حدود اختلاف داریم. به نظر کارشناس نیز اعتراضی ندارد. سپس دادیار برای متهم قرار تامین کفیل صادر می نماید و با معرفی کفیل آزاد می شود. سپس قرار مجرمیت صادر می شود که بعد از موافقت دادستان کیفر خواست صادر شده و منطبق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی برای او درخواست کیفر می شود.

پرونده در شعبه 105 دادگاه جزایی صحنه تحت رسیدگی قرار می گیرد. در تاریخ 20/8/91 دادگاه رسیدگی می کند. متهم در دادگاه شکایت شاکی را تکذیب کرده و ادعا می کند که نظر کارشناس به وی ابلاغ نشده است.

دادگاه پرونده را برای تکمیل و ابلاغ نظر کارشناس به دادسرا می فرستد. آقای دادیار شعبه دوم دستور ابلاغ نظر کارشناسی به متهم را صادر می نماید. که در تاریخ 25/11/91 بعد از ابلاغ نظر کارشناس به آن اعتراض می نماید. با نظر به اینکه متهم اعتراض کرده قرار ارجاع به هیات سه نفره کارشناسی داده می شود.

هیات کارشناسان با مطالعه پرونده و مشاهده سوابق و تحقیقات محلی در تاریخ 5/2/92 زمین مورد اختلاف را متعلق به هیچ کدام از طرف ها نمی داند. شعبه دوم دادیاری در تاریخ 24/5/92  و با در نظر گرفتن نظر هیات کارشناسان و نبود مالکیت هر دو طرف قرار منع تعقیب صادر می کند. به دلیل اعتراض شاکی، پرونده به دادگاه فرستاده می شود.

منع تعقیب

با در نظر گرفتن قرار مجرمیت و کیفر خواست پیشین و همچنین اعاده پرونده به منظور رفع نقص، صدور قرار منع تعقیب بعدی را قانونی ندانسته و پرونده را برای ابلاغ قرار منع تعقیب به دادسرا اعاده می کند که جناب دادیار در تاریخ 12/8/92 با عدول از قرار منع تعقیب پرونده را با در نظر گرفتن مجرمیت و کیفرخواست و تکمیل تحقیقات به دادگاه می فرستد.

دادگاه در تاریخ 3/10/92 با توجه به کیفرخواست صادره و حضور نیافتن متهم در دادگاه و تشخیص بزهکاری متهم، وی را به شش ماه زندان و رفع تصرف از ملک مورد اختلاف محکوم می کند. رای صادر شده در مرحله واخواهی مورد تایید قرار می گیرد.

پرونده جهت رسیدگی تجدید نظر به شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود.

آقای ت.ک به وکالت محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی می کند. پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شده و برای رسیدگی در تاریخ 5/2/93 به این شعبه فرستاده شده است.

 

3.رای دیوان در خصوص پرونده تصرف عدوانی کیفری چگونه است؟

در مورد درخواست اعاده دادرسی آقای ف.ر با وکالت ت.ک و با در نظر گرفتن محتویات پرونده و همچنین نظر هیات کارشناسان به تاریخ 5/2/92 ص 69 پرونده مبنی بر نداشتن مالکیت هر دو طرف در مورد زمین مورد بحث و با توجه به مندرجات ماده 690 قانون مجازات اسلامی که اصل و اساس رکن قانونی تحقق جرم تصرف عدوانی را مالکیت شاکی می داند

در صورتی که در مانحن فیه براساس نظر هیات کارشناسان شاکی مالکیت ندارد و بنابراین به بند 6 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با قبول درخواست متقاضی، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر هم عرض محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه فرستاده می شود. مشخص است که اجرای حکم با توجه به مندرجات ماده 275 قانون ذکر شده در بالا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد معوق باقی می ماند.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام