نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته بدون واخواست

در این مقاله قصد داریم مطالبی در مورد نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته بدون واخواست برای شما همراهان گرامی بیان کنیم امیدواریم که این مطالب برای شما مفید واقع شود و از مطالعه آن بهره کافی را ببرید.

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته بدون واخواست
نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته بدون واخواست

سوالاتی در رابطه با موضوع مورد نظر وجود دارد که در این مقاله قصد داریم به برخی از آنها پاسخ دهیم:

چه راه هایی برای دادخوست مطالبه وجه سفته وجود دارد؟

واخواست سفته چیست و در چه شرایطی طلب سفته بدون واخواست انجام می شود؟

برای دادخواست مطالبه سفته باید به چه نکاتی توجه شود؟

چه راه هایی برای پیگیری سفته وجود دارد؟

هزینه دادرسی برای طلب سفته چگونه تعیین می شود؟

نمونه ای از دادخواست مطالبه سفته بدون واخواست

 

چه راه هایی برای دادخوست مطالبه وجه سفته وجود دارد؟

در مصاحبه ای که با یکی از و کلای پایه یک دادگستری انجام گرفت در ابتدا توضیحاتی راجع به سفته ارائه کردند که به این شرح می باشد:

سفته یک سندی می باشد که به سبب تنظیم شدن آن شخص امضا کننده تعهد می کند که مبلغی را در یک موعد معین یا عندالمطالبه پرداخت نماید. همچنین علاوه بر اینکه امضا یا مهر شخص متعهد باید تعیین کننده مبلغی که تعهد شده است، باشد و شخص گیرنده وجه و تاریخ معین  نیز تعیین شده باشد. همچنین سفته جزء یکی از سند های تجاری می باشد که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و در بین عموم مردم رایج می باشد.

به دلیل اینکه استفاده از آن آسان می باشد و اینکه دریافت آن حتی برای اشخاصی که توانایی و امکان پرفتن چک را ندارند، به سهولت امکان اخذ سفته ایجاد می شود. توجه به این نکته نیز مهم است که سفته به فراوانی تحت عنوان ضمانت برای حسن انجام قراردادها و حتی در قراردادهای کار مورد استفاده قرار می گیرد.

قانون تجارت در رابطه با سفته مواد و نمونه های بسیار کمی را دارا می باشد و در مورد آن توضیح زیادی را بیان نکرده است. دلیل آن هم این مسئله است که در بیشتر موارد این سند تجاری با برات ( که به عنوان یک سند که شخص قانون‌گذار به تفصیل در مورد آن بحث کرده است ) مشابه می باشد. همچنین نکانی دیگر نیز راجع به برخی از موردی که دررابطه با سفته اتفاق می افتد نیز مطالبی را ارائه کرده است.

چه راه هایی برای دادخوست مطالبه وجه سفته وجود دارد؟
چه راه هایی برای دادخوست مطالبه وجه سفته وجود دارد؟

نکته

نکته ای که در ابطه با این موضوع وجود دارد این است که اگر سفته  قابل رویت باشد به این معنی که به محض اینکه آن را طالب کنید قابلیت دریافت را داشته باشد، به مدت یک‌ سال که از تاریخ صادرشدن سفته بگذرد باید مطالبه گردد.

در ضمن اگر سفته به طور کلی بدون تاریخ درج شده باشد، به آن سفته عندالمطالبه گفته می‌شود به این معنی که شخص صادرکننده این نیت را داشته باشد و به محض اینکه مطالبه دارنده سفته قادر به پرداخت وجه آن را تا حداکثر تعهدات سفته را نیز دارا باشد.

ولی اگر سفته دارای تاریخ باشد زودتر از زمان مقرر شده تاریخ قابلیت مطالبه را دارا نیست و به عبارتی دیگر وجه آن در زمان وعده ای که داده شده است صرفا قابلیت مطالبه را دارد.

واخواست سفته چیست و در چه شرایطی طلب سفته بدون واخواست انجام می شود؟

واخواست کردن سفته به بیان ساده به معنی مطالبه رسمی وجه سفته می باشد و حتی در برخی از موارد از آن به عنوان اعتراض کردن بدون تادیه نیز یاد می‌شود. این مسئله شباهت زیادی با گواهی های عدم پرداخت وجه چک را نیز دارد که بانک‌ها صادر می‌ شود.

زمانی که دارنده سفته بخواهد به صورت رسمی، صادرکننده سفته و یا اینکه ضامن‌های سفته را نیز مورد تعقیب حقوقی قرار بدهد، یکی از بهترین روش ها در نخستین فرصت، واخواست کردن سفته می باشد. مزیتی که این کار دارد این است که به محض واخواست کردن سفته، رساندن واخواست برای شخص متعهد نیز انجام می‌ گیرد و فرد این مسئله را می فهمد که دارنده سفته آمادگی پیگیری قضایی برای مطالبه کردن وجه خود را دارد.

اگر دارنده سفته این نیت را داشته باشد که بر ضد همه متعهدان سفته (اعم ازاینکه  ضامن باشند و یا اینکه ظهرنویس ) اقامه دعوی را انجام دهد و خواستار مسوولیت تضامنی آنها باشد باید در آخر بخ مدت یک سال که از تاریخ سفته گذشته است آن را مطالبه نماید و اگر شخص این عمل را انجام ندهد حق طلب کردن وجه را از سایر اشخاصی که متعهد شده اند به جز صادرکننده آن را از دست خواهد داد.

واخواست سفته چیست و در چه شرایطی طلب سفته بدون واخواست انجام می شود؟
واخواست سفته چیست و در چه شرایطی طلب سفته بدون واخواست انجام می شود؟

واخواست به صورت رسمی

اگر شخص بخواهد به صورت رسمی واخواست را انجام دهد در نهایت باید از تاریخ وعده یا سررسید به مدت ده روز آن را واخواست نماید. اگر هم سفته عندالمطالبه باشد به مدت یک سال می تواند آن را طب کند و بعد از گذشت یک سال باید به مدت ۱۰ روز بعد آن را واخواست کند.

واخواست نکردن سفته باعث از بین رفتن جنبه تضامني می شود و سپس براي تأمين کردن خواسته ها احتياجی به پرداخت کردن خسارات احتمالي را دارد، اگر دارنده سفته در زمان قانوني نسبت به واخواست کردن سفته اقدام نکند باعث از بین رفتن دو نوع از اثرات آن خواهد شد: اولا: مسؤوليت تضامني ظهرنويسان از بین می رود. دوما: عدم امكان صادر شدن قرار تأمين کردن خواسته بدون توديع خسارت احتمالي طرف باشد.

اگر سند تجاري بدون واخواست نامه و به صورت يك سند عادي که برای اقرار کردن به دين در خواهد آمد كه بر اساس مواد ٢٣٠ و ٣٠٧ قانون تجارت به عنوان يك سند عادي قابلیت طلب کردن را دارا می باشد همچنین در این صورت كه ضامن با متعهد مسؤوليت تضامني را برقرار کند، زیرا در رابطه با متعهد اعتراض کردن به عدم تأديه الزامی نخواهد بود، ضامن نيز بر اساس شرایط متعهد، با وی مسؤوليت تضامني را برقرار خواهد کرد.

در برخی از شهرهای مختلف نیز دوایری هستند که به آنها دایره واخواست گفته می‌شود. این دوایر فعالیتی به جز واخواست کردن سفته را ندارند و فقط در این رابطه به آنها می توان مراجعه نمود. همچنین مبلغی هم که بابت واخواست وجود دارد نیز باید پرداخت گردد.

واخواست به صورت رسمی
واخواست به صورت رسمی

برای دادخواست مطالبه سفته باید به چه نکاتی توجه شود؟

برای انجام مطالبه سفته باید نکات زیر را رعایت کنید و توجه کردن به آنها الزامی می باشد:

۱) دارند گان سفته باید در سررسیدی که مقرر شده است، وجه سفته خود را طلب نمایند.

در صورتیکه وجه سفته پرداخت شده باشد، مسئله ای اتفاق نمی افتد لذا در صورتی که عدم پرداخت صورت بگیرد، دارنده سند باید به مدت 10 روز بعد از تاریخ سر رسید، می تواند نسبت به واخواست سفته اقدام نماید و اینکه بدون واخواست کردن وجه سفته را دریافت نماید.

اگر دهمین روزی که بعد از پرداخت نکردن سفته مواجه با روز تعطیل باشد روز بعد از آن می تواند این کار را انجام دهد.

توجه کنید كه هیچ گونه نوشته ای نخواهد توانست که از جانب دارنده سفته، جایگزینی برای واخواست نامه گردد. شخصی که برای رساندن نسخه دوم به ابلاغ شونده انتخاب ی شود باید نسخه را در محل اقامت او تحویل دهد. نسخه اصلی که به واخواست كننده داده می شود و نسخه سوم نیز که تنظیم می شود در دفتر دادگاه بایگانی نگه داری می شود.

برای دادخواست مطالبه سفته باید به چه نکاتی توجه شود؟
برای دادخواست مطالبه سفته باید به چه نکاتی توجه شود؟

مسئولیت تضامنی

۲) به منظور استفاده کردن از مسئولیت تضامنی که برای ظهرنویس ها انجام می شود، دارندگان سفته باید به مدت یك سال از تاریخ واخواست، دادخواستی که دارند را به دادگاه مربوطه ارائه نمایند. اگر چانچه دارنده سفته به این وظیفه قانونی جامه عمل نپوشاند، دعوی او بر ضد ظهرنویس ها مورد تایید قرار نخواهد گرفت.

۳) دارنده سفته در زمان تعیین شده می تواند اقامه دعوی كند، و همچنین می تواند از دادگاه این درخواست را داشته باشد كه اموال طرف دعوی را پیش از اینکه رسیدگی کنند و حكمی که به سود او صادر شده است را متوقف كند.

در این صورت بعد از صادر کردن حكم، دارنده سفته در دریافت طلب خود از مال متوقف شده بر سایرین اولویت دارد. دادگاه هم در صورت تقاضا کردن دارنده سفته، امکان دارد که برابر وجه آن از اموالی که طرف مقابل دارد به عنوان تامین کننده آنرا متوقف كند.

چه راه هایی برای پیگیری سفته وجود دارد؟

۱-اقامه کردن دعوی تجاری به وسیله تقدیم کردن دادخواست :

دررابطه با این روش و با توجه به اینکه چگونگی گرفتن سفته ( عندالمطالبه ) الزاما باید به جهت معین کردن سررسید در صورت ارسال کردن اظهارنامه برای شخص صادرکننده سفته اقدام شود و بعد از معین کردن سر رسید نیز به منظور بهره بردن از مزیت های اسنادی که تجاری هستند ( به عنوان نمونه درخواست به دست آوردن خواسته بدون تودیع خسارت هایی احتمالی است )

همچنین افرادی که می خواهند وجه سفته خود را بدون واخواست دریافت کنند باید به این نکته توجه کنند که هزینه ای که برای واخواست سفته در نظر گرفته شده است از هزینه دادرسی بدوی است و این مبلغ ( معادل با ۲۵/۲ درصد از مبلغ نوشته شده درسفته می باشد ) و در پایان هم با تنظیم کردن دادخواست حقوقی به منظور طلب کردن وجه اقدام می شود. بنابراین گرفتن وجه سفته از راه های دیگر به جز واخواست کردن می تواند مزایایی را نیز در بر داشته باشد و هزینه کمتری را برای شخص طلب کننده در پی داشته باشد.

۲- اقامه کردن دعوی مدنی به وسیله تقدیم کردن دادخواست مدنی:

شخص می تواند در هر صورت به مستند اوراق سفته (بدون واخواست ) و به این عنوان که یک سندعادی می باشد نسبت به طرح کردن دعوی مطالبه مبلغ اقدامات لازمرا انجام دهد که در صورت انجام این کار استفاده کردن از مزیت های اسنادتجاری قابل انجام نمی باشد.

دادخواست کردن سفته ای که زیر 20 میلیون است باید در شورای حل اختلاف طرح گردد و سفته ای که مبلغ آن بیشتر از بیست میلیون تومان باشد باید در دادگاه صالح اقامه دعوی گردد.

در زمان تکمیل کردن سفته محلی که برای انجام تعهد است باید نوشته شود. در این حالت هم در صورتی که صادرکننده آن سفته نیز تعهد خود را انجام نداده است، برای طرح کردن دعوی بر ضد او به دادگاه محل انجام تعهدی که در سفته نوشته شده است، مراجعه نماید.

دراین صورت نیز بنابر ماده ۱۳قانون که در آیین دادرسی مدنی وجود دارد عمل گردد که تعیین شود « در دعاوی بازرگانی و دعاوی که درباره اموال منقول است و از عقد کردن و قراردادها ناشی شده است، شخص می‌تواند به ‌دادگاهی نیز مراجعه نماید

كه‌ عقد کردن یا انجام قرارداد در زمینه آن واقع شده و یا اینکه تعهد انجام گرفته باید در آنجا انجام بگیرد.» همچنین در صورتی که عدم تعیین کردن مکان انجام تعهد در سفته، برای طرح کردن دعوا بر علیه شخص صادر کننده معادل با ماده۱۱ آیین دادرسی مدنی باشد و باید به مکان اقامت او مراجعه نماید.

هزینه دادرسی برای طلب سفته چگونه تعیین می شود؟

در دعوی مطالبه مبلغ سفته شروع کننده دعوا با دو نوع هزینه کردن دادرسی مواجه می باشد، نخست اینکه هزینه‌ای نیز بابت ورود دعوا دریافت می‌ گردد و دیگر هزینه‌ ای که به منظور طرح دعوا مورد مطالبه قرار خواهد گرفت، مبلغ طرح کردن دعوا در دعاوی مالی که صورت می گیرد به این صورت است که مبلغ مورد نظر محاسبه می شود و از خواهان طلب می شود.

نکاتی که در رابطه با طلب سفته وجود دارد به شرح زیر می باشد و باید به آن ها توجه کرد:

نکته اولی که در این رابطه وجود دارد این است که: افرادی که به جز ظهر نویس‏ها که متعهد پرداخت وجه سفته هستند و در حد تعهداتی که دارند خود آنها مسؤولیت پرداخت مبلغ سفته را بر عهده خواهند داشت.

همچنین مطابق با ماده ۲۴۹ قانون تجارت هر شخصی که  قصد داشته باشد از امتیازی که قانون گذار برای دارنده سفته به نسبت ظهرنویس‏ها تعیین کرده است، استفاده نماید و باید رعایت کردن مقررات مربوطه قانون تجارت را در موارد واخواست و طرح کردن دعوی در مواعد تعیین شده قانونی رعایت کند در صورت مخالفت با این مورد طرح کردن دعوی بر خلاف ظهرنویس‏ها قابلیت ندارد و امکان صادر کردن قرار برای تأمین کردن خواسته بر علیه آنها وجود نخواهد داشت.

و نکته دیگری هم که در این رابطه وجود دارد این است که: باید به آن توجه کرد تفاوت ظهر نویس و ضامن در این رابطه است. ظهرنویس وضامن دو فرد مستقل از هم هستند و جدا از یکدیگر می‏باشند، ظهرنویس فردی است که سفته در وجه او صادر می شود و یا اینکه برای او انتقال پیدا می کند و وی با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری انتقال می دهد همچنین در صورت تامین شدن شرایط ذکر شده در قانون تجارت، ظهرنویس مورد بحث به همراه شخص صادرکننده سفته و سایر ظهرنویسان در برابر شخص دارنده سفته مسؤولیت تضامنی را بر عهده دارد

ولی ضامن شخص ثالثی می باشد ( به جز شخص صادرکننده و دارنده) که پرداخت کردن وجه سفته را ضمانت می کند ضامن مسؤولیت تضامنی با شخص صادرکننده و ظهرنویسان را نخواهد داشت بلکه فقط با فردی که برای او ضمانت را انجام داده است، مسؤولیت تضامنی خواهد داشت بنابراین اگر این فرض وجود داشته باشد که یک نفر هم ظهرنویس باشد و هم اینکه ضامن باشد این مسئله قانون ممکن نمی باشد.

نمونه ای از دادخواست مطالبه سفته بدون واخواست را ذکر کنید؟

نمونه ای از دادخواست مطالبه سفته بدون واخواست را ذکر کنید؟
نمونه ای از دادخواست مطالبه سفته بدون واخواست را ذکر کنید؟

رییس محترم شورای حل اختلاف  “ ذکر کردن نام شهرستان محل مورد اقامت شخص مورد نظر ”

باسلام

با احترام  به استحضار می رسانم:

به سبب کپی مصدق ….. فقره سفته تقدیم شده به شماره / شماره های خزانه داری کل ….. سری ….. بنده مبلغ ….. ریال از شخص مورد نظر ردیف اول به عنوان شخص متعهد / افراد ردیف دوم/  به عنوان ظهرنویس طلبکار می باشم. با توجه به اینکه این اشخاص با وصف مراجعه های پی در پی و پرداخت کردن آن صرف نظر می کنند. بنابراین بر اساس مستندات و طبق مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی در فعالیت های مدنی و ۲۴۹ و۳۰۷و ۳۰۹ ینا بر قانون تجارت نسبت به صادر کردن حکم به محکوم شدن اشخاص ذکر شده به صورت تضامن نسبت به پرداخت کردن مبلغ خواسته شده به مقدار… ریال به سبب تمامی خسارات قانونی و هزینه ی دادرسی که در حق بنده دشته اند مورد استدعا می باشد.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام