ثمن معامله

امروز با بررسی موضوع ثمن معامله با شما همراهیم.

ثمن معامله از جمله مهم ترین مواردی است که در در زمینه هایی کاربرد دارد که یک معامله در حال انجام است و از این طریق فروشنده و خریدار هر کدام تعهداتی دارند و باید در این مورد به تمام تعهداتی که در قرارداد قید می شود در مدت تعیین شده عمل کنند و پرداخت مبلغ توسط خریدار در زمان مشخص انجام شود.

ثمن معامله
ثمن معامله

در ادامه مقاله به سوالاتی که شاید ذهن شما را نیز درگیر کند پاسخ می دهیم.

ثمن چیست؟

ثمن معامله چیست؟

پرداخت ثمن معامله چگونه انجام می شود؟

پرداخت ثمن معامله به عهده چه کسی است و اثبات  پرداخت آن چگونه انجام می شود؟

در چه مواردی  می توان ثمن معامله را پرداخت نکرد؟

مراحل دادرسی ثمن معامله شامل چه مراحلی هستند؟

نقد و مدت دار بودن ثمن چگونه انجام می شود؟

شرایط معامله به صورت نسیه چگونه صورت می گیرد؟

حالت های مختلفی که برای استرداد ثمن معامله امکانپذیر است چند نوع دارد؟

یک معامله درست باید چه شرایطی داشته باشد؟

فسخ قرارداد در چه مواردی امکانپذیر است؟

طرفین در چه صورتی می توانند معامله را فسخ کنند و ثمن آن پرداخت نشود؟

تفاوت موجود بین مطالبه ثمن  معامله و استرداد ثمن چیست؟

مواردی که خریدار در هنگام انجام معامله در قولنامه باید به آن دقت کند کدامند؟

نکات قابل توجه برای فروشنده در زمینه مورد معامله کدامند؟

 

ثمن چیست؟

ثمن را به بهایی که کالای مورد معامله دارد معنی کرده اند، این واژه را در زمینه هایی چون تجارت و درباره بعضی موارد در معاملات نیز به کار می برند. خود واژه ثمن به معنی بها و نرخ تعیین شده است و این واژه را در حقوق نیز معنی خاصی کرده اند و در این زمینه واژه ثمن را به پولی معنی کرده اند که در ازای فروش یک مال ایجاد می شود.

ثمن چیست؟
ثمن چیست؟

ثمن معامله چیست؟

معمولا روال هر معامله ای که انجام می شود این است که فرد بتواند یک مقدار تعیین شده از پولی که به صورت رایج در جامعه وجود دارد را مشخص کرده و برای مالی که قرار است مورد معامله انجام شود این مبلغ از لحاظ تعیین ارزشی که دارد برابر باشد.

هر قراردادی که برای فروش ملکی صورت می گیرد اینطور است که قراردادی مابین هر کدام از طرفینی که قرارداد را می بندند انجام می شود و به جز مواردی که کاملا به صورت موارد استثنایی شناخته شده اند هیچ فردی از دو طرف حق این را ندارد که معامله را فسخ کند و از تعهداتی که دارد و وظایفی که در معامله تعیین شده به عهده او است خود را معاف کند و سرباز بزند.

ثمن معامله چیست؟
ثمن معامله چیست؟

 

پرداخت ثمن معامله چگونه انجام می شود؟

بعد از اینکه قرارداد انجام شد و خریدار مبایعه را امضا کرد فرد خریدار باید بهایی که مالی که مورد معامله قرار دارد را به فروشنده بدهد و این مال را پرداخت کند و به این شرایط می گویند که ثمن معامله به صورت حال انجام شده است.

در خیلی موارد در معامله پیش می آید که هر دو طرف برای اینکه به قراردادی که بسته اند عمل کنند زمان خاصی را لازم دارند و تعیین می کنند که مثلا خریدار پول را در یک زمان تعیین شده پرداخت کند یا اینکه هر دو طرف شرایطی ویژه را در زمینه پرداخت خود مشخص کنند و در خیلی موارد نیز خریدار مکلف می شود که پرداخت را به صورت قسطی انجام دهد و مدتی را مشخص کنند تا این پول به صورت کامل بتواند پرداخت شود.

پرداخت ثمن معامله چگونه انجام می شود؟
پرداخت ثمن معامله چگونه انجام می شود؟

فروشنده نیز در این زمینه اگر در قرارداد و در زمان عقد آن قید شده باشد که به صورت قسظی پرداخت انجام شود باید برای اینکه پول در زمان خاص انجام شود صبر کند و منتظر هر سررسید قسطی باشد که انجام می شود و حق این را ندارد که مال را پیش از اینکه زمان سررسید برسد از خریدار درخواست کند.

البته این را نیز باید اضافه کرد که هر گونه پرداختی که در این زمینه به فروشنده انجام می شود می تواند هم به صورت نقدی انجام شود و هم به صورت قسطی صورت گیرد.

پرداخت ثمن معامله به عهده چه کسی است و اثبات پرداخت آن چگونه انجام می شود؟

همان طور که بیان شد پرداخت کردن تمام وجه قراردادی که در متن قرارداد نیز ثبت شده است به عهده فرد خریدار است و اگر در زمینه هر گونه پرداخت صورت گرفته یا اینکه عدم پرداخت کردن به موقع ثمن معامله فی مابین خریدار و فروشنده هر گونه مشکل و اختلافی شکل بگیرد در زمینه اینکه آیا وجه قرارداد توسط خریدار پرداخت شده یا خیر به عهده خود فرد خریدار است .

در این زمینه خریدار باید بتواند این را اثبات کند که مبلغی که به عنوان مبلغ قرارداد تعیین شده را در زمان مشخص شده پرداخت کرده و به هر صورتی که شده اعم از قسطی و به صورت نقدی و … آن را پرداخت نموده و برای اینکه این مسأله را اثبات کند باید از خود فروشنده یک رسید مشخص گرفته باشد

پرداخت ثمن معامله به عهده چه کسی است و اثبات پرداخت آن چگونه انجام می شود؟
پرداخت ثمن معامله به عهده چه کسی است و اثبات پرداخت آن چگونه انجام می شود؟

فیش های بانکی را نگه دارید

در صورتی که هرگونه واریز بانکی به حساب فروشنده انجام شده نیز باید مبلغ تعیین شده را یادداشت و تمام فیش های بانکی را را نگه دارد و در اختیار خود داشته باشد. در مواقعی که مبلغ را پرداخت کرده اگر شاهدانی حضور داشته باشند و مبلغ را به خود فروشنده تسویه کرده باشد

بهتر است، البته اگر به هر صورتی فرد خریدار نتواند اثبات کند که ثمن معامله را به طور کامل انجام داده و هیچ گونه رسید و فیش بانکی یا شاهدی در این زمینه نداشته باشد دادگاه می تواند خریدار را به پرداخت این مبلغ تعیین شده در قرارداد محکوم کند و تعیین کند که خریدار در زمان مشخص شده باید پول را مجددا پرداخت کند.

البته در مواردی نیز رخ می دهد که از فروشنده می خواهند که در متن قرارداد ذکر کند که ثمن معامله را دریافت کرده است و اقرار به این مورد کند، در چنین مواردی که فروشنده همچین اقراری را انجام دهد اما در واقعیت هیچ گونه وجهی را هنوز دریافت نکرده باشد

اثبات دریافت نکردن پول

در این زمینه فرد فروشنده موظف است که ثابت کند که برعکس آن چیزی که خود در قرارداد نوشته اما هنوز مالی را دریافت نکرده و برخلاف اقراری که انجام داده وجهی را هنوز نگرفته و پول لازمی که که در عقد قرارداد مشخص شده را اصلا دریافت نکرده، باید این مطلب را اثبات کند و اگر این کار را نتواند انجام دهد حق اینکه بخواهد مبلغ تعیین شده در قرارداد را درخواست کند به هیچ عنوان ندارد. البته باید گفت که انجام دادن این اثبات خیلی کار مشکلی است و به راحتی فروشنده نمی تواند همچین اثباتی را انجام دهد.

در چه مواردی  می توان ثمن معامله را پرداخت نکرد؟

زمانی که یک معامله و قرارداد انجام می شود باید یادآور شد که همین قرارداد برای هر یک از طرفین اعم از فروشنده و خریدار تعهداتی مشخص می شود و اگر هر کدام از طرفین در ارتباط با تعهدات مشخص شده خود کوتاهی کند و آن را انجام ندهد متعهدله می تواند به راحتی طرف مقابل را برای ایفاکردن تعهداتی که در متن قرارداد وجود دارد درخواست و مطالبه کند.

در چه مواردی  می توان ثمن معامله را پرداخت نکرد؟
در چه مواردی  می توان ثمن معامله را پرداخت نکرد؟

در صورتی که خریدار مبلغی که به عنوان مبلغ قرارداد تعیین شده را در زمان مشخص شده نتواند به فروشنده پرداخت کند، در چنین مواقعی فروشنده به راحتی می تواند از طریق رفتن به دادگاه و مراکز حقوقی مراجعه کرده و دادخواستی را مبنی بر اینکه مطالبه وجه را در نظر می گیرد تنظیم کند، و از این طریق مشخص کند که خریدار مجبور به ایفای تمام تعهدات خود در قرارداد بوده و لازم است که پرداخت وجه را انجام دهد

البته در خیلی موارد در قرارداد قید می شود که فروشنده موظف است بعد از اینکه مبلغ پرداخت شد به تعهدات خود مبنی بر اینکه سند رسمی را تنظیم کند یا اینکه مبیع را به طور کامل تحویل دهد وجود دارد و اگر در قرارداد نیز همچین مطلبی قید شود فروشنده به راحتی می تواند که قبل از اینکه مبلغ قرارداد را دریافت کند از انجام دادن هرگونه تعهداتی که دارد خودداری کند و تا پرداخت کامل قرارداد از این تعهدات سرپیچی کند و آنها را انجام ندهد.

فسخ قرارداد

در مواردی نیز در برخی قراردادها پیش آمده که در متن قرارداد قید کرده اند که اگر پرداخت وجهی توسط خریدار به فروشنده انجام نشود فروشنده به راحتی می تواند فسخ قرارداد را اعلام کند و در این زمینه حق فسخ کردن را دارد.

البته در این زمینه هر گونه عدم پرداخت پولی که توسط خریدار انجام شود می تواند توسط فروشنده به هر صورتی قرارداد را به طور یک جانبه فسخ کند و به طرف دیگر نیز اطلاع دهد که این قرارداد در حال فسخ کردن است البته هر گونه فسخ کردن و اطلاع آن از روش ارسال کردن اظهارنامه صورت می گیرد و بعد از این مسأله نیز باید یک دادخواست به دادگاه انجام شود و در آن موضوعی را مبنی بر تأیید کردن فسخ قرارداد مشخص کرده و به دادگاه ارائه دهد.

با این توضیحات می توان بیان کرد که پرداخت نکردن ثمن معامله می تواند از روش های گوناگونی انجام شود و منشا این عدم پرداخت مواردی چون دعاوی حقوقی زیادی باشد که مطالبه و درخواست وجه جزء این موارد است، همچنین الزامی که برای انجام دادن هر گونه تعهدات قرارداد انجام می شود نیز می تواند در بعضی موارد به عنوان گزینه ای برای عدم پرداخت ثمن معامله انجام شود.

مراحل دادرسی ثمن معامله شامل چه مراحلی هستند؟

بعد از اینکه یک مطالبه برای ثمن معامله انجام می شود و به دادگاه فرستاده می شود در اولین جلسه ای که تعیین شده دادگاه می تواند اگر لزومی داشته باشد کارشناسی را برای این مسأله در نظر بگیرد. بعد از آن که زمان مشخصی برای رفتن کارشناس در نظر گرفته شد حق الزحمه ای نیز برای کارشناس مشخص می شود و باید در زمان تعیین شده این حق الزحمه پرداخت شود البته اگر این پرداخت صورت نگیرد می توان به آسانی قراردادی را مبنی بر ابطال کردن دادخواست مشخص کرد.

مراحل دادرسی ثمن معامله شامل چه مراحلی هستند؟
مراحل دادرسی ثمن معامله شامل چه مراحلی هستند؟

سپس که پرداخت وجه انجام شد کارشناس وقتی را در نظر می گیرد و برای تفهیم کردن دو طرف اقدام می کند و طرفین را دعوت کرده و در راستای اجرای قرارداد و مشکلات پیش آمده  با آنها صحبت می کند.

بعد از اینکه جلسه دادگاه تشکیل شد و مفادی که به عنوان مفاد قرار وقت مشخص شده را تعیین می کنند و کارشناس آنها را بررسی می کند.

بعد از اینکه نظریه کارشناس دریافت شد یک وقت دیگر را مشخص کرده و به هر دو طرف اطلاع داده می شود که فقط می توانند تا یک هفته که دادگاه زمان را در نظر گرفته به دفتر مشخص شده در دادگاه مراجعه کنند و با توجه به نظریه ای که کارشناس مشخص کرده اگر می توانند مطلبی را اثبات کرده یا اینکه به صورت کتبی به دست آورند در دادگاه ارائه دهند.

رای کارشناس

اگر نظری که کارشناس مشخص کرده ثابت شود و هیچگونه اعتراضی به این مسأله توسط طرفین انجام نشود و همه اوضاع با تحقیقی که کارشناس انجام داده باشد مطابقت کامل داشته باشد دادگاه در این موارد به اینکه رأی را صادر کند و به رأی کارشناس اقدام می کند.

و اگر در این زمینه نظری که کارشناس داده به آن اعتراضی وارد شود هیئت کارشناسی موظف می شود که  این مسأله را بررسی کرده و در صورت امکان تمام مواردی که گفته شد را مجددا انجام دهند تا به رد این اعتراض یا اثبات آن بر اساسس قانون اقدام کرد.

نقد و مدت دار بودن ثمن به چه معنی است؟

در حال حاضر در ارتباط با اینکه جنس مورد معامله به چه صورت باشد و خریدار چه زمینه ای را می تواند فراهم کند به گزینه های زیادی اشاره شده است و چهار نوع تعیین شده است.

نوع اول شامل این مورد می شود که  هم جنس بتواند به زودی تحویل داده شود و هم پول مورد نظر توسط خریدار در اسرع وقت پرداخت شود و در این موارد گفته می شود که ثمن و مثمن به صورت نقد اقدام کرده اند. نوع دیگر این است که فروشنده و خریدار به صورت مدت دار اقدام کنند مثلا فروشنده قید کند که مال را در تاریخ مشخصی تا حدود چند ماه دیگر به خریدار تحویل می دهد و در مقابل فرد خریدار نیز قید می کند که تا این مدت که هر دو مشخص کرده اند پول را پرداخت می کند.

نقد و مدت دار بودن ثمن به چه معنی است؟
نقد و مدت دار بودن ثمن به چه معنی است؟

در بعضی موارد پیش می آید که خریدار پول را به صورت نقد پرداخت می کند اما فروشنده جنس مورد معامله را در مدت خاصی می تواند پرداخت کند. و در نوع چهارم برعکس حالت سوم صورت می گیرد و در این زمینه فروشنده می تواند جنس را در فرصت تعیین شده پرداخت کند اما خریدار نمی تواند تا مدتی این پرداخت وجه را انجام دهد.

شرایط ثمن معامله به صورت نسیه چگونه صورت می گیرد؟

در خیلی موارد معامله صورت گرفته به صورت مدت دار و به صورت نسیه انجام می شود و خریدار می تواند در زمان سررسید وجه را پرداخت کند و همانگونه که در رسید قید شده زمان برای او تعیین شده اقدام کند و بر او واجب نیست که قبل از این تاریخ وجه را پرداخت کند.

اگر این مورد معامله به صورت مدت دار قید شود و در طول این مدت فرد خریدار وجه را پرداخت کند و تقاضای ملک را داشته باشد فرد فروشنده می تواند از آن خودداری کند و تا مدت تعیین شده صبر کند، ولی اگر زمان سررسید باشد و فروشنده در این زمینه کوتاهی کند فرد خریدار می تواند از لحاظ قانونی پیگیری کند.

شرایط ثمن معامله به صورت نسیه چگونه صورت می گیرد؟
شرایط ثمن معامله به صورت نسیه چگونه صورت می گیرد؟

حالت های مختلفی که برای استرداد ثمن معامله امکانپذیر است چند نوع دارد؟

در یک حالت معامله از طریق فروشنده  یا خریدار فسخ می شود در این شرایط باید فروشنده بتواند ثمن را که از خریدار گرفته به او بازگرداند و اگر فروشنده از این مورد امتناع کند می تواند از لحاظ قانونی پیگیر شود. فسخ کردن در این مورد برای عقود لازم امکانپذیر است، البته این فسخ کردن برای هر یک از طرفین در صورتی امکان دارد که فردی که قصد فسخ را دارد بتواند با یک اظهارنامه فرد مقابل را آگاه کند و او را در جریان فسخ به زودی قرار دهد.

حالت های مختلفی که برای استرداد ثمن معامله امکانپذیر است چند نوع دارد؟
حالت های مختلفی که برای استرداد ثمن معامله امکانپذیر است چند نوع دارد؟

در حالت دوم اینطور است که دو طرف خود ترجیح می دهند که این توافق را برهم زده و رضایت هر دو نفر لحاظ می شود. در این مورد هم پول باید به طور کامل به فرد خریدار برگردانده شود  و هم فرد خریدار بتواند به طور کامل مبیع و مال مورد معامله را به صاحب مال برگرداند. اگر در بعضی موارد فروشنده از پرداخت وجه خودداری کند می توان طرح دعوی ثمن از طریق خریدار انجام شود.

سومین حالتی که برای استرداد ثمن در نظر گرفته می شود این است جنس مورد معامله آن چیزی نباشد که قید شده و فرد دیگری غیر از فروشنده صاحب اصلی مال است.

یک معامله درست باید چه شرایطی داشته باشد؟

در هنگامی که یک معامله انجام می شود باید به مسائلی دقت کرد و شرایط خاصی داشته باشد از جمله اینکه  چیزی که مورد معامله قرار می گیرد در هنگام انجام دادن عقد قرارداد وجود داشته باشد و در دست کسی دیگر نباشد و صاحب آن خود فروشنده باشد. اگر معامله ای به صورت پیش فروش کردن صورت گیرد جزء اصول درست خرید و فروش محسوب نمی شود و قراردادی که در این زمینه ها انجام می شود به عنوان یک تعهد برای واگذاری مورد معامله صورت می گیرد.

در مواقعی که مورد معامله در دسترس نباشد این خرید و فروش باطل اعلام می شود.

چیزی که مورد معامله قرار می گیرد هویت معلومی داشته باشد، و در آن هیچ گونه ابهاماتی وجود نداشته باشد، و اگر وزن خاصی دارد کاملا مشخص باشد. در هنگام انجام معامله باید تمام شرایط این معامله مشخص شود و چیزی به صورت مجهول و مبهم وجود نداشته باشد.

اگر مورد معامله شامل ملک باشد باید به طور دقیق هر گونه متراژی که دارد و مساحت کامل در نظر گرفته شود و به این صورت از ایجاد هر گونه مشکلاتی خودداری شود.

چیزی که مورد معامله قرار می گیرد به صورت کاملا معین باشد و در مورد آن تردیدی وجود نداشته باشد در غیر اینصورت اگر همچین شرایطی وجود داشته باشد این قرارداد باطل است، مثلا در صورتی که فروشنده اندازه دقیق ملک خود را مشخص نکند  یا اینکه به طور مشخص اعلام نکند که ملک در چه طبقه ای است و… این قرارداد را می توان به راحتی فسخ کرد.

بیع

چیزی که مورد معامله قرار می گیرد باید از لحاظ قانونی برای این مطلب هیچ محدودیتی وجود نداشته باشد و در توقیف دولت نباشد. مثلا چیزی که به عنوان سند در گرو مساله ای باشد را نمی توان فروخت و خرید و فروش آن از لحاظ قانونی کاملا ممنوع می باشد. پس توجه به این موارد در هنگام انجام هر گونه بیعی حائز اهمیت است و وظیفه طرفین است که به این موارد توجه داشته و این موارد را مدنظر داشته باشند.

فسخ قرارداد در چه مواردی امکانپذیر است؟
فسخ قرارداد در چه مواردی امکانپذیر است؟

واژه فسخ به معنی تباه کردن و زایل شدن است. این واژه را در مسائل حقوقی نیز زیاد به کار می برند و به معنی این است که از راه قانونی به قراردادی که مابین دو طرف بسته شده خاتمه داده می شود. در این زمینه فسخ را به معنی نوشتن یک طرفه از بین بردن قرارداد و انجام دادن تعهدات و انحلال آنها نیز به کار می برند و معنی آن است که یکی از طرفین به راحتی می تواند حق فسخی که دارد را اعمال کند و حتی به حضور طرف دیگر نیازی نباشد.

 

در ارتباط با مبنایی که هر فسخ قراردادی دارد می توان به گزینه های زیادی اشاره کرد و بیان کرد که این فسخ را یا یکی از طرفین بر اساس توافقی که خود در نظر گرفته اند ایجاد می کنند و  قدرت فسخ را به خود می دهند یا اینکه قانون به صورت کلی در مواردی این حق را به دو طرف خریدار و فروشنده می دهد.

در خیلی موارد طرفین خود در زمان عقد قرارداد تعیین می کنند که در صورت وجود این مشکلات حق فسخ کردن را دارند.

طرفین در چه صورتی می توانند معامله را فسخ کنند و ثمن آن پرداخت نشود؟

اگر فروشنده در زمانی که مشخص کرده جنس مورد نظر را که در قرارداد قید شده تحویل ندهد خریدار می تواند هر زمان که مدنظر داشت معامله را فسخ کرده و پولی را که پرداخت کرده است پس بگیرد.

اگر فروشنده در هنگام فروش در ارتباط با مطلب مورد معامله مال را بهتر از آن چیزی که هست توضیح دهد و از این طریق بخواهد هزینه بیشتری را از خریدار دریافت کند و از این روش خریدار متوجه شود می تواند قراداد را فسخ کند.

در جنس تعیین شده عیب وجود داشته باشد.

طرفین در چه صورتی می توانند معامله را فسخ کنند و ثمن آن پرداخت نشود؟
طرفین در چه صورتی می توانند معامله را فسخ کنند و ثمن آن پرداخت نشود؟

اگر بعد از عقد قراداد مشخص شود که مورد معامله فقط متعلق به فروشنده نیست و کسی دیگری آن مال را دارا می باشد، خریدار می تواند که هم معامله را فسخ کرده و هم پولی که متعلق به خودش است از فرد فروشنده دریافت کند.

در موقع فروش اگر فروشنده در ارتباط با جنس مورد معامله خصوصیاتی را قید کند که صحت نداشته باشد در این زمینه خریدار می تواند قراداد را فسخ کند و اگر مشتری در این زمینه خصوصیاتی را بگوید و این خصوصیات و شرایط صحت نداشته باشد فروشنده حق فسخ کردن را دارد.

اگر در موقعی که معامله ای انجام می شود برای پرداخت کردن ثمن آن زمان خاصی در نظر گرفته نشود و از این تاریخ مدت کوتاهی چون سه روز بگذرد و در طول این چند روز فروشنده نتوانسته باشد ملک را تحویل دهد و در مقابل خریدار نیز نتواند تمام ثمن معامله که در قرارداد قید شده است را به فروشنده بدهد، فرد فروشنده این اختیار را دارد که معامله را فسخ کند و دلیل آن را مثلا پرداخت نکردن پول توسط خریدار قید کند.

تفاوت موجود بین مطالبه ثمن معامله و استرداد ثمن چیست؟

در خیلی موارد این دو را با همدیگر یکی می دانند در حالی که این دو مورد کاملا با هم تفاوت دارند. معمولا مطالبه ثمن معامله از طریق فروشنده صورت می گیرد و در موارد خاصی می توان از این مورد استفاده کرد در حالی که استرداد ثمن از طریق فرد خریدار صورت می گیرد و در این زمینه بخواهد که وجهی را که واریز کرده پس بگیرد و خرید خود را فسخ کند.

تفاوت موجود بین مطالبه ثمن معامله و استرداد ثمن چیست؟
تفاوت موجود بین مطالبه ثمن معامله و استرداد ثمن چیست؟

 

مواردی که خریدار در هنگام انجام معامله در قولنامه باید به آن دقت کند کدامند؟

فردی که به عنوان خریدار قرار است در یک زمینه معامله ای را انجام دهد باید دقت کند که از قبل از اینکه معامله صورت بگیرد باید به نکاتی توجه کند و با استفاده از این نکات معامله را صورت دهد و به این موارد در قولنامه دقت شود:

در مرحله اول قبل از اینکه خریدار بخواهد معامله را انجام دهد باید دنبال مراکز مشاوره در زمینه مورد نظر باشد و بتواند از زمینه ای استفاده کند که مشاورر مشخص شده از اتحادیه خاص مجوز لازم را دریافت کرده باشد و اطلاعات لازمی را از مراکز بپرسد.

بعد از طی کردن این مرحله نوبت به بررسی قولنامه یا سند مورد معامله می رسد، که فرد خریدار باید آن را به طور کامل بررسی کرده و از مراجع قانونی پرسیده شود که در وثیقه مرکز خاصی نباشد. با دریافت کردن و پرسیدن از مراکز معتبر در این زمینه به اطلاعات کامل تری دست می یابد، در خیلی موارد دریافت کردن کدرهگیری در زمینه خرید ملک به خریدار کمک می کند تا اطمینان یابد که قبلا آن ملک مورد معامله و… به یکی دیگر داده نشده باشد.

در هنگام بررسی کردن سندی که در این زمینه وجود دارد دقت شود که مشخصات مورد معامله با سند مطابقت داشته باشد و در آن همه ویژگی های مورد نظر قید شده باشد.

ممنوع المعامله

اگر فرد فروشنده ممنوع المعامله باشد نمی تواند اصلا سندی به عنوان رسمی را به کسی دیگر انتقال دهد و در این زمینه باید مطمئن شد که فرد فروشنده در ارتباط با معامله مورد نظر ممنوعیتی ندارد.

بهتر است فرد خریدار قبل از اینکه سند به نام او زده شود کل مبلغی که در معامله استفاده می شود را پرداخت نکند و با فرد فروشنده تعیین کند که مقداری از این هزینه را بعد از اینکه کارهای سند به طور کامل انجام شد پرداخت می نماید.

در مورد معامله هایی که انجام می شود و فقط یک مالک ندارد و دارای چند مالک است لازم است که با تمام مالکین در ارتباط بود و از آنها و هدف شان برای فروش مطمئن شد در غیر اینصورت یکی از مالکین وکالت داشته باشد که می تواند به جای بقیه نیز کارها را انجام دهد.

درخیلی موارد پیش می آید که بعد از اینکه چیزی به عنوان مورد معامله انتخاب شد مالک دیگری برای آن پیدا می شود، خریدار و فروشنده در هنگام مشخص کردن سند باید به این موارد استثنایی بپردازند و قید کنند که اگر مشکلاتی مانند این نمونه رخ دهد چه کسی عهده دار خسارت است.

بهتر است که قولنامه ای که برای مرحله اول نوشته می شود در سه نسخه تهیه شود و بعد از امضای طرفین در اختیار فروشنده، خریدار و مرکزی قرار گیرد که قولنامه را تنظیم کرده اند.

 

نکات قابل توجه برای فروشنده در زمینه مورد معامله کدامند؟

فروشنده باید دقت کند که در صورتی که برای فروش و انجام معامله خود چک دریافت می کند قید کند که اگر صاحب حساب در بانک پولی نداشته باشد و چک برگشت بخورد، می تواند معامله را کاملا بر هم بزند و تا پرداخت چک خبری از این نباشد که معامله انجام شده.

بهتر است خریدار در قولنامه ای که نوشته می شود قید کند که اگر خریدار در روزی که تعیین شده که به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند حاضر نشود و پولی را که در معامله قید شده به همراه خود نداشته باشد فروشنده می تواند معامله را به راحتی فسخ کند.

در خیلی زمینه ها فرد فروشنده می تواند مشخص کند که برای تنظیم کردن سند چه روزی مراجعه می کند و اگر فرد خریدار پولی به همراه نداشته باشد یا زمان را به وقت دیگری موکول می کند فروشنده به راحتی بتواند ملک را به کسی دیگر بدهد.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  One thought on “ثمن معامله

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام