نمونه رای طلاق به درخواست زوج-دادخواست آنی

امروز می خواهیم در این مقاله نمونه رای طلاق به در خواست زوج را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. ابتدا امیدواریم که طلاق، این اتفاق ناگوار برای هیچ یک از هم وطنان عزیزمان پیش نیاید اما اگر بخواهیم اطلاعاتی در این رابطه کسب کنیم، باید بدانید که با استناد قانون مدنی ایران و قانون جدید و قدیم حمایت خانواده، حق طلاق با زوج است. به این معنی که مرد هر وقت بخواهد می تواند همسر خود را به شرط پرداخت تمام حق و حقوق مالی او، طلاق دهد.

در ادامه با ما همراه باشید تا با نمونه رای طلاق به در خواست زوج، تعریف رای و نکات این موضوع آشنا شویم.

 • نمونه رأی راجع به طلاق حسب خواسته ی زوج، چگونه می باشد ؟
 • واژه ی رأی و حکم به چه معنا می باشد ؟
 • رأی و احکام به چند دسته تقسیم می شوند ؟
 • صدور و انشاء رأی و حکم چگونه می باشد ؟
 • ابلاغ رأی و حکم چگونه صورت می گیرد ؟
 • چه مدارکی جهت درخواست طلاق به درخواست زوج لازم است ؟
نمونه رای طلاق به درخواست زوج
نمونه رای طلاق به درخواست زوج

نمونه رأی راجع به طلاق حسب خواسته ی زوج، چگونه می باشد ؟

نمونه رأی طلاق به درخواست زوج :

به تاریخ : 16/3/1376  شماره دادنامه: 1455  شماره پرونده: 41-72 دادگاه خانواده

مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه خانواده …

دادرس دادگاه : آقای …

خواهان : آقای علیرضا … فرزند محمد تقی ساکن …

خوانده : بانو زهرا … فرزند مصطفی ساکن …

خواسته : طلاق

<< رای دادگاه >>

در خصوص دادخواست آقای علیرضا … فرزند محمد تقی به طرفیت بانو زهرا … فرزند مصطفی به خواسته صدور گواهی عدم سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه خانواده و ارجاع امر به داوری مساعی دادگاه و داوران زوجین جهت ایجاد تفاهم و سازش به ادامه زندگی مشترک موثر واقع نگردید

و عنایت به طول مدت متارکه عملی فی مابین و التفات به (( انگیزه خواهان )) در طرح دعوی طلاق و اصرار به آن مستندا به ماده 1133 قانون مدنی خواهان در صورت بقاء بر خواسته خود می تواند با مراجعه به هر یک از محاضر و تادیه مهریه و نفقه ایام عده از قرار هر ماه … ریال وفق مقررات مربوط نسبت به اجرای صیغه و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید.

برای خواهان هر ماه یک بار و به مدت 24 ساعت حق ملاقات و دیدار با فرزند خود مقرر می گردد و خواهان متقبل گردیده در صورت امتناع خوانده از حضانت طفل خود از او نگهداری نماید. و رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان … است.

دادرس دادگاه خانواده

 

واژه ی رأی و حکم به چه معنا می باشد ؟

رأی واژه عام است که شامل قرار و حکم می شود، قانون گذار ما در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تعریفی از رای ننموده است، اما ((رأی)) لغت عربی است و ترجمه فارسی آن ((دید)) است وقتی که به شما می گویند دید بزن معنی آن این است که رای بده.

هر رای دهنده در واقع با چشم بصیرت موضوع معینی را می بیند. تعریف رای چنین است: رای در موردی به کار می رود که خردمندان در آن اختلاف کنند و اوضاع و احوال قضیه در هم آمده باشد، سپس انسان به اندیشه خود وجه صواب را دریابد. مفهوم عرفی کلمه رای این است که خواه در مسائل حقوقی باشد خواه نه.

بعضی از حقوق دانان در تعریف رای اظهار داشتند:

رای عبارت است از نظری که در زمینه حل مجهول قضائی ابراز شود، بنابراین هر نظری که در زمینه حل مجهول قضائی ابراز نشود، تصمیم اداری دادگاه خواهد بود. از نظر ما تصمیم دادگاه که برای حل این امر تدافعی گرفته می شود، رای نامیده می شود که هر گاه راجع به ماهیت دعوی باشد و آن را کلا یا بعضا قطع کند، حکم است وگرنه قرار است.

حکم نیز دارای تعاریف مختلف است، دکتر جعفری لنگرودی از اساتید به نام حقوق در ترمینولوژی حقوق می گوید: رای قاضی را نیز حکم گویند در این صورت حکم در مقابل فتوی به کار رفته است.

بعضی از حقوق دانان در تعریف رای اظهار داشتند:
بعضی از حقوق دانان در تعریف رای اظهار داشتند:

رأی و احکام به چند دسته تقسیم می شوند ؟

دانشمندان حقوق تقسیم بندی های متعدد و متنوع و جالبی از انواع حکم دارند که هر یک از این تقسیم بندی ها متضمن و مقید معانی مختلفی می باشد که ذکر اهم آن مفیدتر و لازم به نظر می رسد که عبارتند از :

رأی و احکام به چند دسته تقسیم می شوند ؟
رأی و احکام به چند دسته تقسیم می شوند ؟

تقسیم بندی احکام :

حکم قطعی – حکم غیر قطعی

حکمی که اصولا در قانون قابل اعتراض نباشد و یا قابل اعتراض باشد ولی در مهلت مقرر قانونی به آن اعتراضی نشده باشد، و قابل اجراء باشد را حکم قطعی گویند، بعضی احکام در قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظرند، و بعضا غیر قطعی و قابل تجدید نظرند و از ابتدای صدور قطعی اند، احکامی که در قانون قطعی نشده غیر قطعی و قابل تجدید نظر است.

حکم حضوری – حکم غیر حضوری

اگر متهم در هیچ یک از مراحل پرونده حضور نیافته باشد یا لایحه ارسال نکرده باشد رای نسبت به وی غیابی است مثلا اگر متهم در مراحل رسیدگی حتی یک بار حضور یافته باشد رای صادره در خصوص وی حضوری خواهد بود.

حکم نهائی – حکم غیر نهائی

احکام قابل اعتراض و یا واخواهی که زمان اعتراض آن منقضی شده و یا احدی از طرفین که نسبت به حکم صادره حق واخواهی و تجدید نظر خواهی داشته اند، واخواهی و یا تجدید نظر خواهی و … را انجام داده و حکم تمام مراحل دادرسی را طی کرده باشد، حکم نهائی است والا غیر نهائی می باشد.

صدور و انشاء رأی و حکم چگونه می باشد ؟

بعد از اعلام ختم رسیدگی ( دادرسی دعاوی حقوقی ) و آخرین دفاع در کیفری دادگاه مکلف است که رای مقتضی را صادر کند، اما ممکن است این رای در همان جلسه دادرسی صادر شود و یا این که روز و ساعتی را معلوم نموده و در آن روز رای بدهد، با این اوصاف نباید از زمان پایان ختم دادرسی در دعاوی حقوقی تا صدور رای بیش از یک هفته فاصله داشته باشد، و در دادرسی کیفری بعد از آخرین دفاع متهم مگر این که انشاء رای متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای می نماید.

اعلام رای

دادرس دادگاه می تواند به طرفین دعوی اعلام کند تا در صورت تمایل بتوانند در موقع اعلام رای در دادگاه حاضر شوند، ولی با این حال باید فاصله یک هفته رعایت گردد، و منظور از انشاء رای این است که تصمیم دادرس یا دادرسان دادگاه به صورت نتیجه ای از ختم رسیدگی در پرونده منعکس شود

یعنی وقتی رای انشاء می گردد که معلوم شود دادرس که تا آن تاریخ در پرونده به عنوان فرد بی طرف دلائل اصحاب دعوی را رسیدگی می نمود کدام یک از اصحاب دعوی را در دعاوی حقوقی ذیحق دانسته، در پرونده کیفری معلوم می شود که متهم مجرم است یا خیر ؟!

رای دادگاه اصولا به وسیله قاضی دادگاه نوشته می شود و یا از طرف ایشان تقدیر و منشی دادگاه تحریر می کند، و به هر حال وقتی تحقق می یابد و عنوان رای به خود می گیرد که به صورت نوشته در آید و رویه دادگاه ها این است که در دنباله صورت مجلس جلسه آخر، رای نوشته می شود و به عنوان پیش نویس رای نامیده می شود و به همین شکل به اصحاب دعوا اعلام می شود. آنچه در ماده 296 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر داشته عبارتند از :

نکاتی که در صدور رای حقوقی باید رعایت شود :

الف- تاریخ صدور رای

ب- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان آن ها با قید اقامتگاه

ج- موضوع دعوا و درخواست طرفین

د- جهات و دلایل مستندات اصول و مواد استنادی

ی- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه

با صدور رای توسط دادگاه، کار دادگاه پایان نمی یابد، رای دادگاه فقط تصمیمی است که تکلیف پرونده را روشن کرده ولی باید در قالب و شکلی قرار گیرد که خارج از پرونده قابل استفاده باشد

البته بعد از امضاء رای، طرفین می توانند آن را در دفتر دادگاه بخوانند و از رای و صورت مجلس و سایر برگ های پرونده رونوشت بگیرند، رای دادگاه در برگ های چاپی مخصوص پاک نویس می شود و باید در ظرف 5 روز از تاریخ صدور رای تهیه شده و به امضاء دادرس و مدیر دفتر برسد. این پاک نویس عنوان دارد، که مختص به رای حقوقی می باشد.

نکاتی که در صدور رای حقوقی باید رعایت شود :
نکاتی که در صدور رای حقوقی باید رعایت شود :

ابلاغ رأی و حکم چگونه صورت می گیرد ؟

ابلاغ یا واقعی است که در صورتی است که دادنامه به خود فرد شاکی یا متهم یا خواهان یا خوانده ابلاغ شود ویا به وابستگان یا مخدومین وی که در اقامتگاه وی سکونت دارند ابلاغ می شود که در این صورت اصطلاحا ابلاغ قانونی خواهد بود. ابلاغیه در دو نسخه تنظیم که یک نسخه به ابلاغ شونده داده می شود، و نسخه دیگر پس از امضاء به پرونده عودت داده می شود.

ابلاغ رأی و حکم چگونه صورت می گیرد ؟
ابلاغ رأی و حکم چگونه صورت می گیرد ؟

مقررات آئین دادرسی مدنی

ابلاغ در امور جزائی همانند امور حقوقی، تابع مقررات آئین دادرسی مدنی است. ابلاغ دادنامه همچون دیگر اوراق قضائی انجام می شود با این وصف که مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از امضاء دادنامه رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه نموده و فوری به خواهان یا خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی آن ها یا به شاکی یا متهم در صورتی که در دادگاه حضور داشته باشند، ابلاغ نماید، و در صورتی که هیچ یک از طرفین در دادگاه حاضر نباشند دادنامه به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط مأمور ابلاغ به طرفین دعوا ابلاغ می شود.

مدیر دفتر یا کارکنان دفتر دادگاه نباید قبل از امضاء رأی دادنامه توسط قاضی یا قضات رونوشت آن را به کسی تسلیم کنند، علت این امر آن است که رأی صادره قبل از امضاء احتمال تغییر توسط دادرس یا دادرسان را دارد، و با تسلیم رأی به طرفین موجب می شود رأی بعدی که با تغییر به دست آن ها می رسد، سوء ظن به قاضی رود که در اثر نفوذی که اعمال شده، آن را موجب تغییر رأی نموده، و موجب بدبینی و سوء ظن به دستگاه قضائی کشور می گردد.

ماده 301

قانون گذار برای اینکه دادرس و دادرسان و دستگاه قضائی را از سوء ظن و بد بینی محفوظ کند، طبق ماده 301 قانون آئین دادرسی در امور مدنی تخلف مدیر دفتر یا اعضاء آن را به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش داده و طبق بند ب ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به مجازات مندرج محکوم خواهد شد.

هرگاه پرونده ای در حین رسیدگی منجر به صدور حکم یا قرار شود  یا بعد از ختم رسیدگی منجر به صدور حکم گردد، نمی توان حکم یا قرار مورد نظر را اجرا نمود، مگر اینکه آن حکم یا قراربه طور حضوری یا به صورت دادنامه یا رونوشت و گواهی شده، به اصحاب دعوا یا وکیل یا نماینده قانونی آنان داده شود.

هر گاه در پرونده رای دادگاه غیابی، و محکوم علیه مجهول المکان باشد، رای در صورتی قابل اجراست که مفاد آن به وسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز یا محلی به محکوم علیه ابلاغ شود. تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود، در غیر این صورت رای صادره غیر قابل اجرا خواهد بود. قابل ذکر است که مواد 300 الی 302 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به نحوه ابلاغ دادنامه پرداخته است.

چه مدارکی جهت درخواست طلاق به درخواست زوج لازم است ؟

مدارک مورد نیاز جهت درخواست طلاق به درخواست زوج عبارتند از :

 • شناسنامه زوج
 • سند ازدواج
 • وکالت نامه وکیل ( در صورت مراجعه به وکیل )
 • ثبت دادخواست یا خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج
چه مدارکی جهت درخواست طلاق به درخواست زوج لازم است ؟
چه مدارکی جهت درخواست طلاق به درخواست زوج لازم است ؟

این مقاله جهت بالا بردن اطلاعات شما عزیزان گرد آوری شده، امیدواریم که مورد رضایت قرار گرفته باشد. از انتخاب و همراهی شما صمیمانه سپاس گزاریم.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام