نمونه دادخواست تقسیم ترکه و دستور فروش-دادخواست فوری

در این مقاله با مطالبی در مورد نمونه دادخواست تقسیم ترکه و دستور فروش با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم، امیدواریم که این مطالب برای شما مفید باشد و مورد استفاده شما قرار بگیرد.

برای کمک گرفتن از وکیل دیوان عدالت اداری با ما همرا باشید.

نمونه دادخواست تقسیم ترکه و دستور فروش
نمونه دادخواست تقسیم ترکه و دستور فروش

سوالاتی در رابطه با موضوع مورد نظر وجود دارد که در این مقاله به برخی از آن ها پاسخ می دهیم:

تقسیم ترکه چیست؟

چه اشخاصی حق درخواست تقسیم ترکه و دستور فروش را دارند؟

چه مراحلی باید برای انجام تقسیم ترکه و دستور فروش صورت بگیرد؟

چه اقداماتی در جهت تقسیم ترکه انجام می شود؟

چگونگی رسیدگی به وصیت نامه ها در دادگاه صالح به چه صورتی می باشد؟

 

تقسیم ترکه چیست؟

به میراث و آن چیزی که از افراد متوفی بر جای می ماند، ترکه گفته می شود. ترکه دارای دو بخش است که به دارایی مثبت و دارایی منفی تقسیم بندی می شود.

دارایی مثبت: تعریفی که از دارایی مثبت می شود این است که اموال و حقوقی  می باشد که به وارثان شخص متوفی خواهد رسید.

دارایی منفی: دارایی منفی شامل تمامی دیون و تعهداتی می باشد که در زمان مرگ متوفی بر ذمه (برگردن) متوفی خواهد بود، ولی در مقابل آن ها را ادائی نکرده و در زمان حاضر باید از محل ترکه پرداخت گردد.

تقسیم ترکه چیست؟
تقسیم ترکه چیست؟

 

چه اشخاصی حق درخواست تقسیم ترکه و دستور فروش را دارند؟

 1. هرکدام از اشخاصی که ورثه متوفی هستند.
 2. در صورتیکه متوفی یک نفر را به عنوان وصی برای خود تعیین کرده باشد، وصی انتخاب شده حق درخواست تقسیم را دارد.
 3. در صورتیکه برای وراث محجور، یک نفر به عنوان قیم انتخاب شده باشد، قیم محجور حق دارد که درخواست تقسیم ترکه را داشته باشد.
 4. اگر در بین افرادی که وراث هستند جنینی باشد که ولی یا وصی نداشته باشد، برای اداره کردن سهمی که به ارث می برد شخصی باید از جانب دادگاه امین تعیین شده باشد، شخص امین انتخابی شده علاوه بر اداره کردن سهم الارثی که به جنین می رسد، حق دارد که درخواست تقسیم ترکه متوفی را نیز داشته باشد.
 5. موصی له این اختیار را دارد که وصیت صورت گرفته را قبول یا رد نماید و در صورت قبول داشتن آن، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را خواهد داشت.
چه اشخاصی حق درخواست تقسیم ترکه و دستور فروش را دارند؟
چه اشخاصی حق درخواست تقسیم ترکه و دستور فروش را دارند؟

مدت زمانی که طول میکشد تا مراحل تقسیم ترکه انجام شود و میزان هزینه های این امر چقدر است؟

اقدامات و فعالیت هایی که بعد از مردن فردی برای تقسیم اموال او از راه های قانونی انجام میشود معمولا زمان بر هستند و تقسیم ترکه هم از این امر مستثنی نیست و معمولا تعیین دقیق زمان آن امکان پذیر نیست اما معمولا از زمانی که گواهی انحصار وراثت صادر میشود تا زمان تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث از سوی دادگاه 5 تا 7 ماه زمان میبرد که البته ناگفته نماند با کمک گرفتن از وکلای با تجربه ی ما این زمان به طور قابل توجهی کاهش میابد.
هزینه های دادرسی و رسیدگی به این پرونده ها هم در دفاتر خدمات الکترونیک تعیین میشود.
در زمان تقسیم ترکه هم گاهی پیش می آید که مال به صورت مشاع است و نمیتوان آن را تقسیم کرد در این صورت آن مال از سوی دادگاه به مزایده گذاشته و به فروش میرسد و سهم هر یک از ورثه به صورت جداگانه به صندوق دادگستری واریز میشود.

چه مراحلی باید برای انجام تقسیم ترکه و دستور فروش صورت بگیرد؟

تقسیم کردن ترکه (اموال متوفی) از لحاظ حقوقی و قانونی به ۲ روش انجام می شود:

 

۱.تنظیم کردن تقسیم نامه میان تمامی ورثه با توافق خود آن ها:

اگر تمام وراث بالغ و عاقل باشند بنابراین شرایط ماترک را با توافق کردن بین خود به هر شکلی می توانند تقسیم کنند و اگر بین وراث شخص محجوری وجود داشته باشد یا اینکه اختلافی میان وراث وجود داشته باشد، قطعا باید انجام تقسیم به وسیله دادگاه صورت بگیرد.

تنظیم کردن تقسیم نامه به دو صورت تقسیم نامه عادی و تقسیم نامه رسمی انجام می شود.

ولی باید به این نکته نیز توجه کرد که این کار مسئله ای تخصصی و دارای تاثیرات و تبعات بر جا مانده حقوقی زیادی برای وراث است که این مسئله به آشنا بودن کامل با قوانین و مقررات قانون مدنی و قوانین امور حسبی نیازمند است. همچنین در صورتی که رضایت همه وراث بر توافق کردن باشد توصیه می گردد که از وکیل متخصص و کار بلد در امر مشاوره و تقاضا کردن تنظیم تقسیم نامه با بیان کردن تمامی موارد قانونی لازم را استفاده کند تا در آینده با مشکلات دیگری روبه رو نشوید.

۲. تقسیم کردن اموال به وسیله دادگاه (طرح دعوی تقسیم ترکه):

اگر اشخاصی که وراث هستند در نحوه تقسیم اموال و سهم هر کدام بین خود به توافق نرسند و یا اینکه یکی از وراثان محجور باشد، در جهت تقسم کردن اموال باید به دادگاه مراجعه  کند که در موارد پایین به آن ها می پردازیم:

تقسیم کردن ترکه از لحاظ  قانونی، نیازمند انجام شدن مقدماتی می باشد که در ابتدا باید به وسیله وراث یا یکی از آن ها انجام بگیرد و سپس دعوی تقسیم کردن ترکه قابلیت طرح را داشته باشد.

 

چه اقداماتی در جهت تقسیم ترکه انجام می شود؟

۱- گرفتن گواهی انحصار وراثت:

‍۲- مهر و موم کردن ماترک (بدین معنا که از درخواست کردن ورثه یا متوصی یعنی فردی که متوفی به نفع او وصیت کرده است یا وصی او یعنی شخصی که از جانب متوفی برای اداره کردن اموال معین شده و یا اینکه طلب کاری که طلب او مستند به سند رسمی باشد یا اینکه بر اساس حکم دادگاه باشد، شورای حل اختلاف به صورت‌ برداری از اموال و مهر و موم آن ها اقدام می‌کند.)

۳- تحریر ماترک (شورای حل اختلاف بنابر انجام درخواست ورثه یا وصی اقدام به تهیه‌ کردن فهرستی از دارایی متوفی خواهد کرد که در این فهرست نام تمامی اموال منقول و غیر منقول و قیمت آن ،حقوق و مطالبات وابسته بدهی‌های متوفی درج می گردد این عمل که به منظور انجام  تعیین منظم مقدار ماترک انجام می‌ گیرد، تحریر ترکه نام گرفته است.)

چه اقداماتی در جهت تقسیم ترکه انجام می شود؟
چه اقداماتی در جهت تقسیم ترکه انجام می شود؟

قبول یا رد ترکه

۴- قبول یا رد ترکه (واکنشی که وراث نسبت به ترکه از خود نشان می دهند می تواند به یکی از این سه حالت انجام گیرد؛ اولین واکنش این است که وراث ترکه را بنابر صورت تحریر ترکه قبول می کنند، دومین واکنش این است که ترکه آن را رد می‌ کنند و بدهی‌های متوفی را بر عهده نخواهند گرفت، و سومین واکنش این است که وراث ترکه را به صورت مطلق قبول و پرداخت تمامی بدهی‌های متوفی را برعهده خواهند گرفت.)

۵- تصفیه ماترک که این کار به اعلام خواستن وصی یا ورثه در این جهت که هزینه های بدهی‌های متوفی و خارج کردن مورد وصیت از ماترک صورت می گیرد

۶- تقسیم کردن ماترک: بعد از تصفیه کردن نوبت به تقسیم بندی ماترک میان ورثه خواهد رسید و در صورتی که عدم تراضی شدن، دادگاه اختلاف آن ها را حل می‌ کنند. به این نکته توجه داشته باشید که رویه محاکم دادگستری غالباً به این صورت است که تحریر ترکه باید قبل از تقسیم کردن ترکه انجام شود. پس در جهت افزایش  اطمینان در آغاز امر می بایست درخواست تحریر و بعد درخواست تقسیم ترکه را انجام داد

چگونگی رسیدگی به وصیت نامه ها در دادگاه صالح به چه صورتی می باشد؟

بر اساس ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر تعیین شده است که:« دعاوی در مورد ترکه متوفی اگرچه خواسته دین باشد و یا اینکه به وصایای متوفی مربوط باشد و تا هنگامی که ترکه تقسیم بندی نشده باشد، در دادگاه محلی اقامه می گردد که آخرین اقامتگاه متوفی در کشورایران ، آن مکان بوده است واگر آخرین اقامتگاه متوفی تعیین نشده باشد، رسیدگی کردن به دعاوی ذکرشده در صلاحیت دادگاهی می باشد که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در آن حوزه شده است ».

بنابراین برای طرح کردن دعوی تقسیم ترکه باید به آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه نمایید و در صورتیکه اموال شخص و یا وراث در مکان دیگری باشند.

 

در این مقاله تلاش شد تا با بیانی ساده و قابل فهم آنچه را که برای طرح کردن دعوی تقسیم ترکه نیاز می باشد بیان شود ولی با این وضعیت و با توجه به پیچیدگی ها و ریزه کاری هایی که هر پرونده ای دارد، این مقاله و سایر مقالاتی که در اینترنت موجود می باشد، شخص را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی کند.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام