تفاوت درخواست طلاق از طرف مرد یا زن

با بررسی موضوع تفاوت درخواست طلاق از طرف مرد یا زن با شما همراهیم.

اگر در ارتباط با دیوان عدالت اداری سوالی دارید وکیل دیوان عدالت اداری در خدمت شماست.

تفاوت درخواست طلاق از طرف مرد یا زن از طریق قانون مشخص می شود و هر کدام از طرفین که درخواست طلاق دهند در این زمینه قوانین خاصی برایشان وجود دارد که در صورت تبعیت از آن و در نظر گرفتن تمام حق و حقوق طرف مقابل این حکم توسط دادگاه  انجام می شود.

 

تفاوت درخواست طلاق از طرف مرد یا زن
تفاوت درخواست طلاق از طرف مرد یا زن

در  ادامه مقاله به سوالاتی که برای شما نیز پیش بیاید پاسخ می دهیم.

واژه طلاق چگونه تعریف می شود؟

درخواست طلاق از طرف مرد چگونه انجام می شود؟

ویژگی های حقوقی درخواست طلاق از طرف مرد کدامند؟

درخواست طلاق از طرف زن چگونه رخ می دهد؟

راه های طلاق زن و مرد از هم کدامند؟

در دادخواست طلاق از جانب زن و مرد در دوران عقد چه تفاوت هایی وجود دارد؟

دلایل مهمی که زن بر اساس آن می تواند درخواست طلاق دهد کدامند؟

شرایطی که در قانون برای درخواست طلاق زن تعریف شده است کدامند؟

زمان طول کشیدن طلاق از طرف زن چه مدت است؟

وضعیت مهریه در طلاق از جانب مرد با طلاق از جانب زن چه تفاوتی دارد؟

اجرت المثل چیست؟

مراحل درخواست طلاق از جانب مرد شامل چه مراحلی است؟

مدارکی که برای طلاق لازم است تحویل دادگاه داده شود کدامند؟

مخالفت زن با طلاق در مواقع درخواست طلاق از جانب مرد چه حکمی دارد؟

تفاوت وضعیت حضانت فرزند در طلاق از جانب مرد با زن چیست؟

 

واژه طلاق چگونه تعریف می شود؟

در قانون طلاق به نوعی تعریف نشده است که تمامی حق را در این زمینه به مرد بدهد و در این مورد زن را از این حق محروم کند، بلکه طلاق را به عنوان یک راه آخر که دیگر چاره ای برای آن وجود ندارد در مورد پایان دادن به زندگی می دانند. زندگی هایی که در حال حاضر وجود دارند اما پر از مشقت هستند یا اینکه خبری از عاطفه و محبت در آن زندگی وجود ندارد را می توان با طلاق به آن پایان داد و از این مشقت ها دور شد.

با وجود این مسأله باید گفت که مرد و زن در هر شرایطی مجاز به طلاق نیستند و در صورتی اجازه جدایی را قانون به آنها می دهد که در این مورد به قوانین موجود توجه خاص شود.

واژه طلاق چگونه تعریف می شود؟
واژه طلاق چگونه تعریف می شود؟

درخواست طلاق از طرف مرد چگونه انجام می شود؟

طبق قانون موجود در جامعه مرد در صورت لزوم می تواند با رعایت کردن شرایط ممکن که در قانون ثبت شده است به دادگاه مراجعه و همسر خود را طلاق دهد.

البته در ارتباط با این قانون در سالها قبل مشکلات زیادی وجود داشت و در آن تغییرات زیادی انجام شد. در آن مدت مردان می توانستند با مراجعه به دادگاه و همراه داشتن دو شاهد مرد و اینکه تمام حق و  حقوق همسر را پرداخت کنند از حق طلاق خود استفاده کرده و به راحتی این کار را انجام دهند.

اما این قانون به دلیل اینکه مرد در خیلی موارد در اوج عصبانیت این کار را می کرد لغو شد چون مردان بعد از مدت کوتاهی از این درخواست خود پشیمان می شدند و ترجیح می دادند که از طریق دفاتر رسمی این طلاق را لغو کنند. در حال حاضر طبق قانون  مدت خاصی را برای انجام این پروسه انجام در نظر گرفته اند و در طول این مدت زن در جریان این شرایط قرار می گیرد و بعد این طلاق انجام می شود.

در هر حال مردی که قصد طلاق دادن همسر خود را داشته باشد با وجود تمام مخالفت ها قانون این حق را به او می دهد.

درخواست طلاق از طرف مرد چگونه انجام می شود؟
درخواست طلاق از طرف مرد چگونه انجام می شود؟

ویژگی های حقوقی درخواست طلاق از طرف مرد کدامند؟

در صورتی که مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید دلیل موجهی برای طلاق دادن داشته باشد در غیر اینصورت دادگاه مرد را موظف می کند که تمام حق و حقوق زن را پرداخت کند. دلیل موجه منظور شرایطی چون اعتیاد یا هر گونه رفتارهای نامناسب از جانب زن است. اما اگر در این مورد مرد هیچگونه دلیلی نداشته باشد لازم است که تمام حق همسر خود که قانون در نظر گرفته را پرداخت کند. منظور از حق همسر مهریه، دادن جهیزیه، نفقه و اجرت المثل و در صورت امکان داشتن شرط تصنیف دارایی است.

در مورد مهریه مرد موظف می شود که تمام مهریه همسر خود را در صورت دارایی زیاد به او واگذار کند، اما اگر این پول را نداشته باشد موظف می شود که به صورت قسط بندی انجام شود.

ویژگی های حقوقی درخواست طلاق از طرف مرد کدامند؟
ویژگی های حقوقی درخواست طلاق از طرف مرد کدامند؟

جهیزیه ای که زن به خانه همسر می برد از مصادیق حقوق زن است و در صورت طلاق تماما می تواند به زن برگشت داده شود مگر اینکه وسایلی دچار مشکل شده باشد که در این صورت مرد موظف نیست این اموال را تهیه کند.

در مورد نفقه در تمام مدتی که درخواست طلاق زن و مرد طول می کشد مرد موظف است که نفقه همسر را به او پرداخت کند.

شرط تصنیف دارایی نیز در صورت امکان که در عقدنامه قید شده باشد باید انجام شود و نصف اموال مرد به زن واگذار می شود، البته منظور از نصف کاملا نیمی از اموال نیست و در خیلی موارد می تواند شامل ربعی یا ثلث از اموال می شود که در این مورد زن و مرد و دادگاه تصمیم می گیرد که لازم است چه مقدار از این اموال و دارایی به زوجه داده شود.

درخواست طلاق از طرف زن چگونه رخ می دهد؟

پایه تشکیل زندگی عقد نکاح است و طبق قانون جامعه اسلامی و شرع اسلام، در صورتی که موارد خاصی وجود داشته باشد انحلال کردن عقد نکاح صورت می گیرد، از جمله مواردی که انحلال نکاح را ممکن می کند زوجه تنها در شرایط خاص و ویژه ای می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ولی در صورتی که زوجه هیچ کدام از شرایط لازم را برای این درخواست نداشته باشد و در این زمینه مرد با دادخواست طلاقی که زن به دادگاه ارائه نموده مخالفت کند دادگاه در این زمینه حکم به این می دهد که طلاق را انجام دهد.

درخواست طلاق از طرف زن چگونه رخ می دهد؟
درخواست طلاق از طرف زن چگونه رخ می دهد؟

راه های طلاق زن و مرد از هم کدامند؟

مواردی که برای راه های طلاق زن و مرد از هم در نظر گرفته شده است شامل این موارد است:

موارد مختلفی چون فسخ کردن نکاح، درخواست طلاق از جانب مرد یا دو نفر متقاعد شوند که می توانند طلاق توافقی بگیرند یا درخواست کردن طلاق از جانب زن وجود دارد.

طلاق توافقی به عنوان راحت ترین و همچنین سریع ترین راه برای طلاق در نظر گرفته شده است. این شیوه در حال حاضر بهترین شیوه برای جدایی زوجین از هم است. ارائه دادن دادخواست طلاق توافقی به وسیله زوجین یا وکیل های آنها انجام می شود.

در طلاق توافقی لازم نیست که داور از دو طرف وجود داشته باشد و به این زمینه نیازی نیست که دو نفر داور بین زن و مرد سازش برقرار کنند چون هر دو نفر به این نتیجه رسیده اند که طلاق آخرین راه ممکن است.

توافق در طلاق توافقی باعث می شود که به راحتی رأی ساده از دادگاه اعلام شود و اجرای صیغه طلاق انجام شده و در دفتر ثبت رسمی انجام شود.

طلاق دوم را که به نوعی اساس هر نوع طلاق می دانند و همه قوانین طلاق را در بر دارد در مواقعی است که مرد درخواست طلاق دهد.

طلاق نوع سوم در مواقعی رخ می دهد که زن دادخواست دهد و این مرحله فقط با داشتن شرایطی امکانپذیر است. طلاق از جانب زن در صورتی انجام می شود که یا شرایط آن طبق قانون تعریف شده باشد یا اینکه زن در هنگام عقد از همسرش بخواهد که حق طلاق را به او بدهد و خود را مطلقه اعلام کند.

در دادخواست طلاق از جانب زن و مرد در دوران عقد چه تفاوت هایی وجود دارد؟

در هنگام انجام عقد برای دختر لازم است که پدر حتما اجازه ازدواج را به او بدهد و این ازدواج تنها به اذن پدر امکانپذیر است. اما بر خلاف ازدواج در طلاق همچین شرایطی وجود ندارد و زوجه باکره می تواند بدون اینکه پدر رضایت دهد طلاق بگیرد.

درست است که در زمان عقد زن  و مرد زیر یک سقف نرفته و زندگی مشترک را شروع نکرده اند اما در خیلی موارد زن بر اساس اینکه شرایط لازم را داشته باشد می تواند درخواست طلاق دهد و در این زمینه به او حق طلاق داده می شود و در قانون این مطلب صدق می کند که زن می تواند درخواست مهریه خود را داشته باشد و طبق قانون نصف مهریه به زن داده می شود.

در دادخواست طلاق از جانب زن و مرد در دوران عقد چه تفاوت هایی وجود دارد؟
در دادخواست طلاق از جانب زن و مرد در دوران عقد چه تفاوت هایی وجود دارد؟

اگر مرد درخواست طلاق دهد

در موقع عقد اگر مرد درخواست طلاق دهد مانند شروع زندگی مشترک قانون این حق را به او کاملا می دهد و در این زمینه کاملا اختیار با مرد است اما مرد نیاز دارد که حقوق لازم را به زن پرداخت کند.

بر خلاف اینکه در مواقعی که زندگی مشترک شروع شده است لازم است که مرد اگر درخواست طلاق می دهد تمامی حقوق زن خود را اعم از اجرت المثل و تصنیف دارایی و … انجام دهد در این مورد فقط لازم است که مهریه و نفقه به زن پرداخت شود و او طلاق بگیرد.

در مورد تصنیف دارایی نیز به زن در دوران عقد چیزی تعلق نمی گیرد حتی اگر در عقدنامه به چاپ رسیده باشد که  شرط تصنیف دارایی انجام شود، زیرا تصنیف دارایی به اموالی مربوط می شود که مرد بعد از زندگی مشترک به دست آورد و در دوران عقد این اموال به زن تعلق نمی گیرد.

دلایل مهمی که زن بر اساس آن می تواند درخواست طلاق دهد کدامند؟

در مواردی زن می تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد، مهم ترین دلایلی که این حق برای زن وجود دارد این است که در عقد نامه حق طلاق به زن داده شود و مرد خود وکالت دهد که زن می تواند در هر زمان که بخواهد طلاق بگیرد.

دلیل دیگر که برای زن محدودیتی ندارد که طلاق بگیرد شامل این می شود که هر دو نفر زوجین بخواهند طلاق توافقی بگیرند.

اگر زن از شروطی که به عنوان شروط 12 گانه ضمن عقد محسوب می شود و  این قانون برای زن تصویب شده نیز اطلاع داشته باشد در صورت داشتن این موارد می تواند از آن استفاده کند و طلاق بگیرد.

دلایل مهمی که زن بر اساس آن می تواند درخواست طلاق دهد کدامند؟
دلایل مهمی که زن بر اساس آن می تواند درخواست طلاق دهد کدامند؟

شرایطی که در قانون برای درخواست طلاق زن تعریف شده است کدامند؟

از قواعد مهمی که درباره ازدواج و طلاق وجود دارد عسر و حرج است. ازدواجی که صورت می گیرد در آن دو نفر به هم متعهد و پابند می باشند و لازم می دانند که در کنار هم زندگی کنند ولی این اتفاق در همه حال نمی افتد و پیش می آید که زندگی مشترک غیر قابل تحمل می شود و اگر بخواهند این زندگی دوام داشته باشد با سختی زیادی همراه است و مشقت فراوانی را دو نفر باید تحمل شوند. در خیلی موارد این مشقت سبب می شود که تحمل زندگی فوق العاده مشکل شود که به این شرایط عسر و حرج می گویند.

در کل واژه عسر و حرج به معنی این است که ادامه دادن زندگی برای زن مشکل می شود و  تحمل کردن آن برایش سخت و طاقت فرسا می شود، در این موارد دادگاه این حق را به زن می دهد که تقاضای طلاق کند.

شرایطی را قانون برای طلاق از جانب زن درنظر گرفته و به عنوان موارد عسر و حرج نیز شناخته شده است.

در صورتی که مردان از دادن خرجی و هزینه های لازم  به زن خود خودداری کنند و به مدت 6 ماه یا بیشتر حقوق زوجه را ندهد زن می تواند درخواست طلاق دهد و از حق خود دفاع کند.

بد رفتاری با همسر

مردانی که با همسر خود بدرفتاری کنند و این رفتارها به حدی باشد که ادامه دادن زندگی را برای همسرش غیر قابل تحمل کند دادگاه به این زن حق را می دهد که طلاق بگیرد.

در صورتی که ثابت شود که مرد دچار یک بیماری خطرناک است و این بیماری شرایط خیلی سختی را برای زن ایجاد می کند و  در مواردی حتی سلامتی او را به خطر بندازد از مصادیق طلاق برای زن است.

اگر مرد از لحاظ روانی بیماریثابت شود که مشکل حادی دارد یا به عبارتی دیوانه باشد زوجه می تواند درخواست طلاق دهد و عقد را فسخ کند.

در مواردی که مرد شغلی داشته باشد که به ضرر خانواده اش تمام شود و حیثیت زن در خطر باشد و به نوعی به مصالح خانوادگی خود و همسر لطمه وارد کند زن می تواند طلاق بخواهد.

اگر به هر دلیلی مرد به حبس محکوم شود و به مدت 5 سال یا بیشتر در زندان باشد قانون به زن این امکان را می دهد که مطلقه شود.

در مواردی که مرد اعتیاد دارد و به ضرر خانواده است و این اعتیاد شرایط زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل می سازد و حتی در مواردی مرد بیکار شود و مثلا به فکر فروش خانه و زندگی اش بیفتد دادگاه نیز اجازه طلاق را در این مورد به زن می دهد.

ترک خانه

در شرایطی که زوج خانه و زندگی خود را بدون هیچ گونه دلیلی ترک کند و به مدت 6 ماه فارغ از داشتن هر گونه عذری غیبت داشته باشد و در این مورد با مراجعه کردن به دادگاه در صورتی که زن اطلاع نداشته باشد که شوهرش در کجا ساکن است و اصلا از او اطلاعی نداشته باشد می تواند درخواست طلاق دهد و حتی بدون حضور همسرش طلاق را در دادگاه ثبت کند.

از جمله موارد دیگری که دادگاه درخواست زن را برای طلاق گرفتن می پذیرد به این موضوع اشاره دارد که با ارتکاب جرم به حیثیت زن لطمه وارد شود . این جرم ها شامل هر گونه مشکلی می شود که مغایر با حیثیت خانوادگی است.

در مواردی که از لحاظ پزشکی ثابت شود که مرد مشکل دارد و نمی تواند بچه دار شود به عبارتی عقیم بودن او ثابت شود و این مسأله تا پنج سال بعد از ازدواج به طول انجامد زن می تواند درخواست طلاق دهد.

مفقودالاثر

مورد دیگر به مفقودالاثر بودن مرد مربوط می شود که تا 6 ماه این اتفاق نیفتد دادگاه می تواند حکم طلاق را به آسانی صادر کند.

شرط دیگری که به زن اجازه طلاق می دهد در این مورد است که مرد بدون اینکه از همسرش اجازه بخواهد تن به ازداوج مجدد بدهد و همسر او در این مورد اصلا اطلاعی نداشته باشد. در این صورت زن حق طلاق را از همسر خود می تواند بگیرد.

این شروط را دادگاه به زن می تواند بسپارد و با این شیوه در صورت داشتن وکالت ضمن عقد و طی کردن مراحل و تشریفات قانونی آن به وسیله دادگاه امکانپذیر است.

 

زمان طول کشیدن طلاق از طرف زن چه مدت است؟

متأسفانه طلاق از جانب زوجه کاری بس دشوار است و در حدود سه ماه تا یکسال یا بیشتر می تواند طول بکشد تا زن بتواند از حق خود دفاع کرده و طلاق را انجام دهد. معمولا این یکسال شامل پروسه ای از درخواست طلاق از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا طی شدن تمام مراحل دیگر است.

زمان طول کشیدن طلاق از طرف زن چه مدت است؟
زمان طول کشیدن طلاق از طرف زن چه مدت است؟

وضعیت مهریه در طلاق از جانب مرد با طلاق از جانب زن چه تفاوتی دارد؟

در ابتدا باید گفته شود که در سند ازدواج مهریه طوری قید می شود که یا عندالمطالبه است یا اینکه به صورت عندالاستطاعه است. البته در هر دو مورد زن حق این را دارد که مهریه خود را به طور کامل از همسر خود دریافت کند.

عندالمطالبه یعنی در طول زندگی مشترک زن می تواند هر زمانی که بخواهد حتی در صورتی که با مرد زندگی می کند درخواست کند که مهریه خود را از همسر بگیرد و در مواردی که مهریه عندالمطالبه است این حق را دارد و  مرد نمی تواند از پرداخت آن اعتراض کند.

ولی مهریه اگر عندالاستطاعه باشد زن باید بتواند وضعیت مالی همسر خود و استطاعت مالی او را ثابت کند که مرد می تواند مهریه را پرداخت کند و در صورتی که تأیید شود مرد استطاعت مالی دارد مرد باید این مهریه را پرداخت کند.

در مواردی که مرد می خواهد زن را طلاق دهد تمام مهریه به زن تعلق می گیرد اما اگر زن درخواست طلاق دهد و شرایط لازم 12 گانه را نداشته باشد مهریه ای به او تعلق نمی گیرد.

وضعیت مهریه در طلاق از جانب مرد با طلاق از جانب زن چه تفاوتی دارد؟
وضعیت مهریه در طلاق از جانب مرد با طلاق از جانب زن چه تفاوتی دارد؟

 

در هر زمانی اگر ثابت شود که مرد وضعیت مالی او در شرایطی نیست که بتواند مهریه را تماما پرداخت کند از طرف دادگاه کارشناس موظف می شود که شرایط مالی مرد را بررسی کند، فیش حقوقی او را بررسی کرده و در صورتی که ثابت شود که مرد نمی تواند مهریه را به طور کامل پرداخت کند مرد می تواند تقاضای تقسیط مهریه کند و در این مورد هر ماه یا در طول سال چند بار موظف شود که مقداری از مهریه زن را پرداخت کند.

اجرت المثل چیست؟

هر مردی که قصد دارد همسر خود را طلاق دهد لازم است که تمامی حقوقی که قانون برای زن در نظر گرفته است را پرداخت کند و سپس این حق به او داده می شود که همسرش را طلاق بدهد.

البته طبق قانون هر چه مدت تشکیل زندگی مشترک بین این دو نفر بیشتر شود حقوقی که در نظر گرفته می شود نیز بیشتر می شود.

به دلیل همین موارد است که مردی که بدون هیچ دلیلی می خواهد همسرش را طلاق دهد اما نمی تواند این حقوق را پرداخت کند از انجام این عمل منصرف می شود.

از حقوقی که در قانون برای زن در نظر گرفته شده است به اجرت المثل اشاره شده است.

در صورتی که از ابتدا در زندگی مشترک زن مطرح کند که کارهای منزل را موظف نیست انجام دهد و این کار را برای حقوق در نظر گرفته شده ای انجام می دهد، پاداشی به او تعلق می گیرد که به عنوان اجرت المثل شناخته می شود.

کارهایی که هر فردی انجام می دهد محترم است و حق این را دارد که برای کار کردن اجرت و پاداش لازم را دریافت کند مگر اینکه خود فرد بیان کند که این کار را به قصد مجانی انجام داده و توقع پرداخت هیچ گونه پاداشی ندارد.

در صورتی که مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد موظف است که کاملا اجرت المثل او را پرداخت کند.

اجرت المثل چیست؟
اجرت المثل چیست؟

مراحل درخواست طلاق از جانب مرد شامل چه مراحلی است؟

مردی که متقاضی دادخواست طلاق است در مرحله اول باید به ثبت کردن این دادخواست اقدام کند. معمولا خیلی از مردان ترجیح می دهند که این مراحل را به همراه وکیل آشنا به امور خانواده انجام دهند و وکیل بتواند تمام کارهای مرد را انجام داده و از دادگاه حق طلاق را دریافت کند و مرد از این طریق همسر خود را طلاق دهد. در موارد دیگری مرد متقاضی طلاق سعی می کند که دادخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مطرح نماید.

بعد از این پرونده را به یک شعبه که زوجین در آن حضور داشته باشند یا اگر زن در شهری دیگر زندگی کند این پرونده به محل زندگی زوجه فرستاده می شود و در این مورد دادگاه تعیین می کند که مرد و زن از میان آشنایان خود دو نفر را به دادگاه معرفی نمایند که به عنوان داور در این مورد حضور داشته باشد. در مواردی که زوجین نتوانند فرد مورد نظری را به عنوان داور انتخاب کنند دادگاه خود نسبت به این کار اقدام می کند.

مراحل درخواست طلاق از جانب مرد شامل چه مراحلی است؟
مراحل درخواست طلاق از جانب مرد شامل چه مراحلی است؟

شرایط فرد متعهد

داور باید شرایط مورد نظر را دارا باشد از جمله این شرایط فرد متعهد، مسلمان باشد. این فرد باید حسن شهرت داشته باشد. سن داور حداقل 30 سال و به میزانی از زندگی زن و مرد و وضعیت روحی آنها اطلاع یابد.

دادگاه مدت خاصی چون یکماه را برای داوران در نظر می گیرد که باید سعی در اصلاح کردن این اوضاع بین زوجین کنند و اگر موفق به این کار نشدند به دادگاه گواهی عدم امکان سازش را می دهند تا دادگاه این گواهی را صادر کند.

سپس دادگاه در زمانی که شرایط انجام شود می تواند حکم طلاق را صادر کند، در صورتی که حکم طلاق انجام شود مدت اعتبار خاصی برای این حکم صادر می شود و این تاریخ را تا حدود سه ماه می دانند.

مرد موظف است در طی این مدت که به نوعی زمان عده محسوب می شود به دفترخانه برای ثبت کردن طلاق مراجعه کند در صورتی که این کار را انجام ندهد و مدت سه ماه سپری شود این گواهی دیگر اعتباری ندارد.

مدارکی که برای طلاق لازم است تحویل دادگاه داده شود کدامند؟

در صورتی که زوجین بخواهند درخواست طلاق را ارائه دهند لازم است که مدارکی را به همراه خود داشته باشند از جمله این مدارک به داشتن اصل شناسنامه و کپی صفحات آن، همراه داشتن کارت ملی و همچنین سند عقد نامه است.

در مواردی که زن و مرد سند ازدواج را به همراه نداشته باشند باید در اسرع وقت نسبت به دریافت آن اقدام کنند. برای انجام این کار لازم است که دفتری که در آن عقد انجام شده را در نظر بگیرند و درخواست یک کپی از سند عقدنامه و رونوشت را داشته باشند تا بتوانند به دادگاه ارائه دهند.

در صورتی که برای انجام طلاق این مدارک همراه فرد متقاضی طلاق نباشد دادگاه در این زمینه به فرد کمکی نمی کند و تنها در صورتی این کار انجام می شود که لازم است این مدارک را به طور کامل به همراه داشته باشد.

مدارکی که برای طلاق لازم است تحویل دادگاه داده شود کدامند؟
مدارکی که برای طلاق لازم است تحویل دادگاه داده شود کدامند؟

مخالفت زن با طلاق در مواقع درخواست طلاق از جانب مرد چه حکمی دارد؟

در مواردی که مرد درخواست طلاق بدهد و همسر او ناراضی باشد این حکم مجددا اجرا می شود و شکایت زن در کل هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی کند، چون در قانون حق طلاق کاملا با مرد است اما در مواردی که زن راضی به این طلاق نباشد می تواند اعتراض کند و از این طریق پرونده طلاق بیشتر از زمان در نظر گرفته شده طول می کشد. در خیلی مواقع این پرونده تا حدود یکسال نیز طول می کشد.

چون در این مورد زن می تواند حق و حقوق خود را دریافت کند.

تفاوت وضعیت حضانت فرزند در طلاق از جانب مرد با زن چیست؟

در زمانی که طلاق از جانب مرد انجام شود در مورد حضانت فرزندان قانون شرایط خاصی را در نظر نمی گیرد و  معمولا همان قانون کلی در ارتباط با حضانت را در نظر می گیرد یعنی فرزند پسر را تا سن 7 سالگی مادر محافظت کند و بعد از 7 سالگی تا سن 15 سالگی این فرزند در کنار پدر بوده باشد و سپس از این سن به بعد تصمیم بگیرد که چکاری انجام دهد و خود حق انتخاب کردن بین پدر و مادر را دارد.

در مورد فرزند دختر این سن متفاوت است و دختران تا 7 سالگی با مادر هستند و از سن 7 تا 9 با پدر هستند. از 9 سالگی به بعد حق اینکه در کنار مادر یا پدر باشد به خود دختر داده می شود و در این زمینه انتخاب می کند.

الیته این قانون در مواردی استثنا هم دارد. در مواردی رخ می دهد که زن و مرد به توافق می رسند که برای حضانت چه کسی عهده دار این مسئولیت باشد یا اینکه توافق لازم چگونه باشد.

قانون برای پرداخت هزینه ها هم به مردها مکلف شده که تا 18 سالگی هزینه پسر خود را پرداخت کنند و اگر تحصیلاتی را ادامه می دهد تا اتمام تحصیلات این کار را انجام دهد.

در مورد دختر نیز این قانون تا شرایطی ادامه دارد که یا دختر ازدواج کند یا اینکه شغل مورد توجهی داشته باشد در غیر اینصورت تمام هزینه های دختر با پدر می باشد.

اعطای حضانت

البته باید اضافه کرد که اعطای حضانت به هر یک از والدین در مواردی استثناهایی دارد و قاضی محترم در خیلی موارد لازم است که به مصلحت فرزند نیز توجه کند و این را در نظر بگیرد که اولا بچه سن او چند سال است، دوم حضانت را طبق قانون در این مورد به چه کسی می دهند، سپس قاضی بیان کند که برای این فرزند در حال حاضر در شرایط کنونی بهتر است فرزند در نزد کدامین والدین خود قرار بگیرد و حق حضانت با پدر یا مادر را  مطرح کند.

مثلا در صورتی که ثابت شود مرد اعتیاد دارد و به فرزند خود احتمال اینکه آسیب برساند زیاد است حتی اگر سن فرزند در دوره ای باشد که قانون حق حضانت را به مرد می دهد که از فرزند خود نگهداری کند دادگاه با توجه به شرایط وجود داشته می تواند این مسأله را در نظر بگیرد که بودن فرزند در کنار مادر به مصلحت او است.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام