قرار موقوفی تعقیب صادر شد یعنی چی

در این مقال قصد داریم به موضوع قرار موقوفی تعقیب صادر شد یعنی چی بپردازیم .

در مدت زمانی که داد خواست شکایت به دادگاه ارائه می شود و تا زمانی که به وسیله ی دادیار و یا بازپرس پرونده رسیدگی می شود می توان برای فرد قرار صادر کرد ، این قرار که با توجه به تصمیم بازپرس و یا دادیار داده می شود می تواند در زمان شروع تحقیقات تعیین گردد

قرار موقوفی تعقیب صادر شد یعنی چی
قرار موقوفی تعقیب صادر شد یعنی چی

و یا حتی زمانی تعیین شود که ختم رسیدگی به پرونده توسط قاضی اعلام می شود در این حالت فرد می تواند با فراهم کردن قرار برای خود از ادامه ی پیگیری و تحقیق در رابطه با پرونده ی خود جلو گیری کند .

برای اطلاع از وظایف وکیل دیوان عدالت اداری کلیک کنید.

 دراین مقاله قصد داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم .

 • منظور از قرار موقوفی تعقیب چگونه قراری می باشد ؟
 • چه دلایلی موجب صدور قرار موقوفی در دادگاه توسط قاضی خواهد شد ؟
 • در صورت وجود دلایل برای صادر کردن قرار چگونه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد ؟
 • چگونه قرار موقوفی تعقیب به فرد متهم ابلاغ می گردد ؟
 • اعترض به قرار مو قو فی تعقیب چگونه انجام خواهد شد ؟
 • حقوق دانان چگونه قرار موقوفی تعقیب را تعریف می کنند ؟
 • ماده ی 13 قانون آیین دادرسی در رابطه با قرار موقوفی تعقیب چه موضوعاتی را بیان می کند ؟
 • تبصره ی ماده 13 قانون آیین دادرسی در خصوص قرار موقوفی تعقیب چگونه به کار می رود ؟
 • در چه مرحله ای قاضی قرار نهایی موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد ؟
 • بند 3 در قانون تشکیل دادگاه های انقلاب و عمومی در رابطه با قرار موقوفی تعقیب به چه مواردی اشاره دارد ؟
 • موضوع تعقیب در رابطه با قرار موقوفی چگونه معنا خواهد شد ؟
 • دادگاه چگونه مطابق با ماده ی 179 قانون آیین دادرسی قرار موقوفی تعقیب را صادر می کند ؟
 • ماده ی 265 آیین دادرسی در مورد برائت از متهم در زمان قرار موقوفی تعقیب چه مواردی را بیان می کند ؟
 • در چه صورتی برای پزشک در حوادث پزشکی  می تواند قرارموقوفی تعقیب صادر شود ؟
 • در چه حالتی فوت متهم منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود ؟
 • باطل شدن و یا به عبارتی دیگر نسخ شدن قانون چگونه در صادر شدن قرار موقوفی تعقیب به کار برده می شود ؟

 • مرور زمان تعقیب و رسیدگی به چه صورتی در قرار موقوفی تعقیب آمده است ؟
 • مدت زمان تعقیب و رسیدگی تا صدور قرار موقوفی برای جرائم چه مدت طول خواهد کشید ؟
 • ماده ی 105 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب چه مباحثی را بیان می کند ؟
 • چه مواردی در قانون مجازات اسلامی شامل مرور زمان برای صدور قرار موقوفی نمی شوند ؟
 • توبه کردن چگونه می تواند منجر به صدور قرار موقوفی برای متهم شود ؟
 • توبه به عنوان یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب چگونه با توجه به ماده ی 114 تا 119 مجازات اسلامی انجام خواهد شد ؟
 • در چه صورتی اعتبار امر مختوم کیفری منجر به صدور موقوفی تعقیب خواهد گردید ؟
 • عفو به عنوان یکی از عوامل صدور قرار موقوفی تعقیب چگونه موجب صدور این قرار برای متهم خواهد شد ؟
 • در چه مواردی نسخ مجازات حتما منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد گردید ؟
 • قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب چه تفاو ت هایی دارد ؟
 • در چه حالتی احتمال همسان شدن قرار موقوفی با قرار منع تعقیب وجود خواهد داشت ؟
 • قرار موقوفی تعقیب با چه عنوانی در قانون آیین دادرسی جدید آمده است ؟

منظور از قرار موقوفی تعقیب چگونه قراری می باشد ؟

منظور از قرار موقوفی تعقیب قراری می باشد که با تعیین آن توسط دادیار و قاضی امکان عدم پیگیری و تعقیب برای فرد مهیا می شود و همچنین پروند ه ی فرد شکایت کننده از جریان مراحل رسیدگی در دادگاه خارج خواهد شد و دیگر به آن پرداخته نمی شود

اما باید به این نکته در مورد صدور قرار موقوفی که توسط قاضی داده می شود توجه کرد این است  که این قرار به این معنی نمی باشد که فرد مجرم هیچ گونه جرم و جنایتی انجام نداده است بلکه قاضی با علم بر اینکه فرد می تواند در مورد جرایم اعلام شده متهم باشد بنا به دلایلی این قرار را صادر خواهد کرد که به قرار موقوفی تعقیب شناخته می شود .

منظور از قرار موقوفی تعقیب چگونه قراری می باشد ؟
منظور از قرار موقوفی تعقیب چگونه قراری می باشد ؟

چه دلایلی موجب صدور قرار موقوفی در دادگاه توسط قاضی خواهد شد ؟

از جمله ی مواردی که باعث صدور قرار موقوفی خواهد شد می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 1. در صورتی که متهم فوت کند .
 2. در صورت رضایت دادن شخص شکایت کننده ، البته این مورد در جرایمی که امکان گذشت وجود دارد امکان پذیر می باشد .
 3. در صورتی که انجام عمل در زمانی که انجام می شود جرم تلقی گردد ولی در زمان تعققیب و پیگری جرمی برای فرد متهم محسوب نشود مانند موارد نسخ مجازات قانونی .

4.در حالتی که مدت زمان بسیاری از شکایت گذشته شده باشد در این صورت  با گذشتن مدت زمان زیادی که از جرم و شکایت گذشته است دیگر امکان طرح کردن شکایت و همچنین پیگیری و تعقیب آن برای فرد شکایت کننده و همچنین متهم وجود نخواهد داشت بنابراین نمی توان برای آن قرار موقوفی تعقیب صادر کرد .

5.متهم می تواند برای اینکه از قرار موقوفی استفده کند می تواند توبه کند این توبه کردن متهم در مواردی می تواند انجام شود که امکان آن توسط دادگاه برای جرم و جود داشته باشد در این حالت فرد متهم می تواند از قرار موقوفی تعقیب برای جرم خود استفاده کند .

6.در صورتی که در زمانی به یک اتهام رسیدگی شود و همچنین برای آن توسط دادگاه رای قطعی صادر گردد بنابراین دیگر نمی توان به آن اتهامی که قبلا رسیدگی شده است دوباره رسیدگی کرد .

 1. در صورتی که فرد از ماموران دیپلماتیکی و یا از افراد سیاسی بوده و دارای مصونیت سیاسی باشد .
 2. در حالتی که جنون فرد در زمان ارتکاب جرم برای دادگاه اثبات شود .

در صورت وجود دلایل برای صادر کردن قرار چگونه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد ؟

در صورتی که دلایل کافی ولازم برای صدور قرار موقوفی بنا بر آنچه که در بالا گفته شد وجود داشته باشد در این صورت قرار موقوفی تعقیب بدون توجه به اینکه فرد متهم باشد یا خیر این قرار توسط دادگاه برای فرد صادر خواهد شد و همچنین این قرار می تواند در تمام مراحل انجام دادرسی صادر گردد

حتی اگر تحقیقی و یا تعقیبی در مورد متهم توسط دادگاه آغاز شود و چنان چه که فرد در این مدت زمان فوت کند و یا حتی اگر قوانین قانون اساسی در رابطه با جرم مورد نظر تغییر پیدا کند در این صورت در هر مرحله ای از تعقیب که قرار داشته باشیم ، تعقیب و تحقیق در رابطه با متهم متوقف خواهد شد ، و حتی در صورتی که حکمی در رابطه با جرم فرد صادر شود و یا حتی اینکه اگر متهم در زندان قرار داشته باشد باید فورا از زندان آزاد گردد زیرا مانع از قرار موقوفی تعقیب خواهد شد .

در صورت وجود دلایل برای صادر کردن قرار چگونه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد ؟
در صورت وجود دلایل برای صادر کردن قرار چگونه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد ؟

چگونه قرار موقوفی تعقیب به فرد متهم ابلاغ می گردد ؟

با توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب که در دادسرا توسط دادیار و یا بازپرس داده می شود ، پرونده  مورد نظر برای دادن نظر نهایی و تعیین قرار موقوفی تعقیب برای دادستان مربوطه در دادسرا ارسال خواهد شد و دادستان نیز  با توجه به دلایل و شواهد موجود وبا  در نظر گرفتن تمام شرایط و ظوابط در صورت موافقت کردن با قرار موقوفی تعقیب آن را ابلاغ خواهد کرد و سپس بعد از ابلاغ دادستان قرار موقوفی تعقیب به طرفین پرونده یعنی شاکی و متهم ابلاغ خواهد شد .

چگونه قرار موقوفی تعقیب به فرد متهم ابلاغ می گردد ؟
چگونه قرار موقوفی تعقیب به فرد متهم ابلاغ می گردد ؟

اعترض به قرار مو قوفی تعقیب چگونه انجام خواهد شد ؟

پس از صدور قرار موقوفی تعقیب و ابلاغ آن از سوی دادسرا می توان حداکثر ظرف مدت 10 روز و همچنین در صورت صدور حکم توسط دادگاه می توان در مدت زمان 20 روزه پس از ابلاغ نسبت به قرار موقوفی اعتراض کرد و این اعتراض در دادگاه صالحه توسط فرد می تواند صورت بگیرد .

اعترض به قرار مو قوفی تعقیب چگونه انجام خواهد شد ؟
اعترض به قرار مو قوفی تعقیب چگونه انجام خواهد شد ؟

حقوق دانان چگونه قرار موقوفی تعقیب را تعریف می کنند ؟

از نظر حقوق دانان قرار موقوفی قراری برخلاف قرار منع تعقیب می باشد زیرا به موجب قانون این قرار می تواند در زمان دادرسی و همچنین پس از پایان پیگیری و ختم رسیدگی این قرار می تواند صادر شود ، هچنین در صورت به وجود آمدن مشکلاتی بر سر راه امکان صدور قرار موقوفی تعقیب مهیا می گردد ، که این مشکلات می تواند فوت شخص و یا عوض شودن قنون باشد تا موارد دیگر ، به عبارتی دیگر قرار موقوفی در زمان امکان عدم تعقیب و پیگیری اتهام می تواند صادر شود و همچنین پس از ابلاغ قرار موقوفی تعقیب پروند از جریان رسیدگی خارج خواهد شد .

حقوق دانان چگونه قرار موقوفی تعقیب را تعریف می کنند ؟
حقوق دانان چگونه قرار موقوفی تعقیب را تعریف می کنند ؟

ماده ی 13 قانون آیین دادرسی در رابطه با قرار موقوفی تعقیب چه موضوعاتی را بیان می کند ؟

مطابق با قانون 13 آیین دادرسی  در رابطه با قرار موقوفی تعقیب این گونه توضیح داده شده است ، تعقیب به عنوان یک امر کیفری برای متهم متوقف نمی شود و مجرم باید به خاطر جرمی که مرتکب شده است مجازات شود اما در صورتی که برای دادگاه مشخص شود که فرد به هر دلیلی که می تواند حتی فوت متهم باشد و یا حتی رضایت دادن شاکی باشد از قرار موقوفی تعقیب برای اتهام خود استفاده کند و یا اینکه قرار موقوفی برای او صادر می شود و در هر مرحله ای از دادرسی که پرونده قرار داشته باشد جریان رسیدگی متوقف خواهد شد و فرد متهم می تواند از زندان آزاد گردد .

ماده ی 13 قانون آیین دادرسی در رابطه با قرار موقوفی تعقیب چه موضوعاتی را بیان می کند ؟
ماده ی 13 قانون آیین دادرسی در رابطه با قرار موقوفی تعقیب چه موضوعاتی را بیان می کند ؟

تبصره ی ماده 13 قانون آیین دادرسی در خصوص قرار موقوفی تعقیب چگونه به کار می رود ؟

ماده ی 13 قانون اساسی شامل دو تبصره می شود .

تبصره ی یک ماده 13 قانون آیین دادرسی در رابط با دیه و مجازات مربوط به آن در قانون مجازات اسلامی موضوعاتی را بیان خواهد کرد .

تبصره ی دو ماده ی 13 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعاتی را در مورد قرار موقوفی تعقیب بیان خواهد کرد که اگر در زمان ارتکاب جرم جنون داشته باشد و همچنین در هنگام رسیدگی از سلامتی کافی برخوردار نباشد و نتواند جنون خود را برای دادگاه اثبات کند در این صورت دادگاه برای اینکه فرد بتواند جنون خود را اثبات کند اجازه ی گرفتن وکیل و یا قیم قانونی را به او خواهد داد در غیر این صورت اگر فرد نتواند وکیل و یا قیمی برای خود پیدا کند ، دادگاه برای او وکیل تسخیری خواهد گرفت تا بتوان از این طریق روند تعقیب دادرسی ادامه پیدا کند .

 در چه مرحله ای قاضی قرار نهایی موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد ؟

با پایان یافتن زمان تحقیقات قاضی پرونده موظف خواهد بود که قرار نهایی موقوفی تعقیب را صادر نماید ، این قرار نهایی که توسط قاضی صادر می گردد می تواند علاوه بر قرار موقوفی تعقیب ، قرارمجرمیت و یا قرار منع تعقیب نیز باشد .

البته در ایران صدور قرار به خصوص قرار موقوفی تعقیب دارای وضعیتی پر ابهام می باشد ، همچنین باید برای صدور این قرارقاضی پرونده تحقیقات بسیار جامعی را در رابطه با متهم انجام داده باشد تا بتواند به درستی قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید .

 در چه مرحله ای قاضی قرار نهایی موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد ؟
در چه مرحله ای قاضی قرار نهایی موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد ؟

بند 3 در قانون تشکیل دادگاه های انقلاب و عمومی در رابطه با قرار موقوفی تعقیب به چه مواردی اشاره دارد ؟

در این بند از قانون تشکیل دادگاه های انقلاب و عمومی در رابطه با موضوع قرار موقوفی تعقیب به سه مورد اشاره می کند ، به طوری که با توجه به نظر و عقیده ی قاضی اگر جرمی اتفاق نیفتاده باشد و یا متهم از نظر قاضی مجرم شناخته نشود به دلیل نبود مدارک و ادله ی کافی در این صورت برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .

بند 3 در قانون تشکیل دادگاه های انقلاب و عمومی در رابطه با قرار موقوفی تعقیب به چه مواردی اشاره دارد ؟
بند 3 در قانون تشکیل دادگاه های انقلاب و عمومی در رابطه با قرار موقوفی تعقیب به چه مواردی اشاره دارد ؟

موضوع تعقیب در رابطه با قرار موقوفی چگونه معنا خواهد شد ؟

در قرار موقوفی از تعقیب به عنوان یک امر جزایی یاد می شود و اجرای آن از نظر شرع و قانون متوقف نمی شود بنا به دلایلی که متهم در جریان رسیدگی فوت کند ، رضایت دادن شاکی پرونده در موضوعاتی که امکان گذشت وجود دارد ، قرار گرفتن متهم در شرایط عفو ، اثبات جنون در زمان ارتکاب به جرم به این معنی می باشد که اگر برای دادگاه محرض شود که فرد در زمان انجام جرم در حالت طبیعی خود قرار نداشته و همچنین از سلامتی کامل برخوردار نمی باشد و همین طور در زمان ارتکاب به عمل خلاف دچار جنون شده باشد در این صورت قرار موقوفی تعقیب برای او صادر خواهد شد .

موضوع تعقیب در رابطه با قرار موقوفی چگونه معنا خواهد شد ؟
موضوع تعقیب در رابطه با قرار موقوفی چگونه معنا خواهد شد ؟

دادگاه چگونه مطابق با ماده ی 179 قانون آیین دادرسی قرار موقوفی تعقیب را صادر می کند ؟

در دادگاه چنان چه اتهامی متوجه ی فرد نشود و یا اینگه عمل انجام شده توسط متهم از نظر دادگاه جرم تلقی نگردد در این صورت برای فرد قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد ، بنابراین با توجه به ماده ی 179 قرار موقو فی تعقیب در رابطه با گذشت و همچنین در مورد تعقیب نشدن متهم مطرح می گردد و این در صورتی می باشد که علت تعقیب نشدن فرد توسط دادگاه بیان می شود .

در حالتی دادگاه رای به قرار موقوفی تعقیب خواهد داد که در روند رسیدگی به پرونده شاکی خصوصی متهم رضایت بدهد در صورتی رضایت شاکی مورد قبول می باشد که در قانون اساسی آمده باشد و همچنین در صورتی که دادگاه صلاحیت رسیدگی ب پرونده را نداشته باشد و همین طور در جریان رسیدگی ایرادتی برای دادیار مشخص شود در این حالت برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .

دادگاه چگونه مطابق با ماده ی 179 قانون آیین دادرسی قرار موقوفی تعقیب را صادر می کند ؟
دادگاه چگونه مطابق با ماده ی 179 قانون آیین دادرسی قرار موقوفی تعقیب را صادر می کند ؟

ماده ی 265 آیین دادرسی در مورد برائت از متهم در زمان قرار موقوفی تعقیب چه مواردی را بیان می کند ؟

ماده ی 265 قانون آیین دادرسی کشور در زمانی که جرم متهم قابل اثبات نباشد در این حالت مطابق این قانون  دادگاه به سرعت رای به برائت و آزادی متهم از زندان می دهد و این آزادی در صورتی  امکان پذیر است که متهم به دلایل دیگر و به اتهام موارد خلاف قانون که مجزا از جرمی باشد که رای به قرار آن داده شده است صورت خواهد گرفت و در این حالت توسط دادگاه رفع اتهام از فرد صورت می گیرد .

ماده ی 265 آیین دادرسی در مورد برائت از متهم در زمان قرار موقوفی تعقیب چه مواردی را بیان می کند ؟
ماده ی 265 آیین دادرسی در مورد برائت از متهم در زمان قرار موقوفی تعقیب چه مواردی را بیان می کند ؟

در چه صورتی برای پزشک در حوادث پزشکی می تواند قرارموقوفی تعقیب صادر شود ؟

با توجه به ماده ی 59 قانون آیین دادرسی در صورتی که حوادثی برای بیمار در زمان جراحی به وجود بیاید در این حالت  اگر از عمد این اتفاق پیش نیامده باشد و جزء حوادثی باشد که احتمال رخ دادنش در حرفه ی پزشکی دور از انتظار نیست به همین دلیل در قانون به صراحت توسط قانون گذار مطرح شده است که اگر عملی جرم نباشد و یا اینکه فرد متهم در صورت مرتکب شدن به خطایی که از نظر قانو گذار جرم محسوب نشود می تواند بسته به نظر قاضی و دادیار برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر شود .

در چه صورتی برای پزشک در حوادث پزشکی می تواند قرارموقوفی تعقیب صادر شود ؟
در چه صورتی برای پزشک در حوادث پزشکی می تواند قرارموقوفی تعقیب صادر شود ؟

در چه حالتی فوت متهم منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود ؟

در قوانین اسلامی این مسئله به طور واضح مطرح شده است که هر کس باید به واسطه ی جرمی که مرتکب شده است مجازات گردد به همین دلیل نمی توان افراد و خویشاوندان متهم را در صورت فوت متهم مورد مجازات قرار داد

این موضوع در قانون اساسی به طور کامل توسط قانون گذار توضیح داده شده است که دیگران نمی تواند به جای کسی که مجرم شناخته می شود مجازات شوند و این مسئله به دلیل این می باشد که محور اصلی در قانون اساسی براساس عدالت و انصاف بنا گردیده است بنابراین در این حالت برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد .

در صورتی که جزای جرم متهم  به صورت نقدی و یا مال قرار گرفته شده باشد در این حالت با فوت متهم از بین خواهد رفت البته به جزء دیه که باید پرداخت گردد ، و از دیگر مواردی که در قانون به صورت صریح بیان شده است می توان به رد مال و همچنین ضبط اموال اشاره کرد که در صورت فوت متهم باید توسط دادگاه مالی که از مجرم باقی می ماند ضبط شود به عنون مثال اگر فردی متهم به سرقت شده باشد و در صورتی که این شخص به دلایلی فوت کرده باشد در این صورت اموال او توسط قانون مصادره می گردد تا به مالباختگان پرونده تحویل داده شوند .

باطل شدن و یا به عبارتی دیگر نسخ شدن قانون چگونه در صادر شدن قرار موقوفی تعقیب به کار برده می شود ؟

در قوانین اسلامی به صورت صریح و روشن آمده است که اگر در زمان بر رسی جرم متهم تغییراتی در قانون مجازات صورت بگیرد و یا به عبارتی دیگر قوانین مربوط به آن جرم باطل شده باشند در این صورت اعتبار و کارایی آن مجازات دیگر از بین خواهد رفت وبه معنی این  می باشد که اگر در یک  زمانی جرم اتفاق افتاده به عنوان مجازات عمل شناخته  شده باشد در صورت تغییر قانون می تواند اعتبار خود را در رابطه با مجازات از دست دهد ، به همین خاطر عمل مجرمانه ی متهم می تواند با تفییر قانون دیگر جرم محسوب نشود و قاضی بتواند از دادگاه قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید .

باطل شدن و یا به عبارتی دیگر نسخ شدن قانون چگونه در صادر شدن قرار موقوفی تعقیب به کار برده می شود ؟
باطل شدن و یا به عبارتی دیگر نسخ شدن قانون چگونه در صادر شدن قرار موقوفی تعقیب به کار برده می شود ؟

مرور زمان تعقیب و رسیدگی به چه صورتی در قرار موقوفی تعقیب آمده است ؟

در رابطه با زمان در مورد قرار موقوفی تعقیب این گونه می توان توضیح داد که مرور زمان در قرار موقوفی عبارت است از زمانی که می گذرد و بعد از آن مطرح نمودن شکایت و رسیدگی به آن و همین طور تعقیب و تحقیق دیگر صورت نخواهد رفت ، در نتیجه در دادگاه ها پس از سپری شدن زمان انتخاب مجازات برای جرم متهم امکان پذیر نمی باشد .

در قانون مجازات اسلامی زمانی برای تعقیب و رسیدگی به جرم مشخص شده است و اگر از زمان مشخص شده تحقیق و رسیدگی بیشتر به درازا بکشد دیگر نمی توان برای جرم مورد نظر مجازات تعیین کرد .

مدت زمان تعقیب و رسیدگی تا صدور قرار موقوفی برای جرائم چه مدت طول خواهد کشید ؟

جرائم را با توجه به نوع و درجه بندی آنها از زمان وقوع تا زمان پایان رسیدگی برای صدور قرار موقوفی به صورت زیر دسته بندی خواهند شد .

 1. جرائمی که در درجه بندی یک تا سه قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی پانزده ساله انجام می شود .
 2. جرائمی که در درجه بندی چهار قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی ده ساله انجام می شود .
 3. جرائمی که در درجه بندی پنج قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی هفت ساله انجام می شود .
 4. جرائمی که در درجه بندی شش قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی پنج ساله انجام می شود .
 5. جرائمی که در درجه بندی هفت تا هشت قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی سه ساله انجام می شود .

ماده ی 105 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب چه مباحثی را بیان می کند ؟

در ماده ی 105 قانون مجازت اسلامی به صورت صریح در مورد مرور زمان در قرار موقوفی تعقیب آمده است که مرور زمان از زمان آخرین اقداماتی که برای تحقیق و رسیدگی به جرم آغاز می شود تا زمان انقضای رسیدگی ادامه خواهد داشت ، این اقدامات با توجه به ماده ی 105 قانون مجازات اسلامی در راستای عمل کردن به وضایف قانونی می باشد که توسط دادیار و بازپرس انجام می شود که شامل موارد جلب ،بازجویی ، شهود ، استماع  و هر نوع تحقیقی می شود که در این بازه ی زمانی صورت خواهد گرفت .

چه مواردی در قانون مجازات اسلامی شامل مرور زمان برای صدور قرار موقوفی نمی شوند ؟

موارد زیر مطابق با تبصره ی ماده ی 36 قانون مجازات اسلامی شامل صدور قرار موقوفی تعقیب نخواهند شد که این موارد در قانون عبارتنداز :

 • جرائمی که منجر به خطر افتادن امنیت ملی شود و به وسیله ی اتفاق افتادن آن امنیت مردم در جامعه به مخاطره خواهد افتاد .
 • جرائمی که در حیطه ی جرم های اقتصادی و کلاهبرداری قرار می گیرند .
 • انجام اختلاس و همچنین اختلاس گران در شمول قانون صدور قرار موقوفی قرار نخواهند گرفت .
 • جرائمی که شامل اعمال نفوذ در قوانین و مقررات خواهند شد .
 • اعمال نفوذ وزرا و نمایدگان مجلس در معاملاتی که منجر به جرم می شود .
 • تبانی کردن و همچنین دریافت پورسانت توسط مسولان ارشد .
 • وقوع جرائم توسط کارمندان در گمرک که می تواند شامل پول شویی ، رشوه و قاچاق کالا شود .
 • جرائم مالیاتی در شمول قانون مرور زمان برای صدور قرار موقوفی قرار نمی گیرند .
 • تصرف نمودن اراضی ملی و دخل و تصرف در بیت المال
 • جرائم مربوط به مواد مخدر نیز در حیطه ی این قانون قرار خواهند گرفت .

توبه کردن چگونه می تواند منجر به صدور قرار موقوفی برای متهم شود ؟

توبه که عبارت است از پشیمانی از عملی که فرد به آن مرتکب شده است و در این صورت فرد در صدد جبران خطای خود خواهد بود ، در این حالت مطابق با قانون اساسی  مجازات جرم برای متهم صورت نخواهد گرفت ، اما در صورتی توبه برای جرم خود پذیرفتنی است که شامل موارد زیر نباشد .

 • در صورتی که برای قاضی محرض شود که متهم در رابطه با جرم خود توبه کرده باشد و این توبه کردن فقط به صورت لسانی نبوده باشد و در عمل نیز آن را به کاربرده باشد .
 • همچنین نباید این توبه کردن برا ی جرم به صورت تظاهر کردن و برای فرار و کاهش مجازات صورت بگیرد در این حالت اگر جرم از موارد مندرج در تعزیرات باشد و در صورت اثبات تظاهر بودن توبه ی فرد در این حالت متهم به حداکثر مجازات در رابطه با جرم خود محکوم خواهد شد .

توبه به عنوان یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب چگونه با توجه به ماده ی 114 تا 119 مجازات اسلامی انجام خواهد شد ؟

با توجه هماده ی 114 تا 119 قانون مجازات اسلامی که به طور ویژه در مورد مبحث توبه نوضیح داده شده است و موارد به کارگیری توبه به صورت صریح و روشن بیان گردیده است ، در این قوانین که در سال 1392 در رابطه با توبه نوشته شده است آمده است که گفتن توبه منجر به منتفی شدن بسیاری از جرائم خواهد گردید که در این حالت برای متهم می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و فرد به سرعت از زندان آزاد خواهد شد اما این امر موجب ندادن دیه و خسارت به  شاکی نخواهد شد .

در چه صورتی اعتبار امر مختوم کیفری منجر به صدور موقوفی تعقیب خواهد گردید ؟

در قانون بخصوص احکام کیفری پس از طی شدن مراحل مختلف از تجدید نظر گرفته تا بازرسی و تحقیق رسیدگی مجدد به آن دارای مجوز قانونی نخواهد بود ، بنابراین در قانون آمده است که اگر هرکس بخواهد نسبت به رای صادر شده دوباره درخواست رسیدگی بدهد در ای حالت نظم دادگاه به هم خواهد خورد در نتیجه اگر دوباره مبحث رسیدگی مطرح گردد توسط دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .

عفو به عنوان یکی از عوامل صدور قرار موقوفی تعقیب چگونه موجب صدور این قرار برای متهم خواهد شد ؟

یکی از عواملی که منجر به جلوگیری از رسیدگی و تحقیق در رابطه به جرم متهم خواهد شد و همچنین موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود عفو است که به معنای بخشیده شدن  فرد ازطرف جامعه به خاطر جرمی است که مرتکب شده است ، بنابراین مطابق ماده ی 13 قانون مجازات اسلامی عفو به عنوان یکی از موارد مهمی می باشد که در صدور قرار موقوفی تعقیب به کار برده خواهد شد .

در حالت کلی دو نوع عفو از نظر حقو ق دانان وجود خواهد داشت که عبارتند از عفو عمومی و همچنن عفو خصوصی ، که این دو عفو از نظر محتوا دارای تفاوت هایی از هم هستند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت .

 • در رابطه با عفو عمومی باید به این مورد توجه کرد که این نوع عفو از سوی قوه ی مقننه صورت خواهد گرفت ، اما عفو خصوصی با توجه به نظر بالاترین مقام کشور داده خواهد شد ، منظور از بالاترین مقام ایران رهبر می باشد .
 • انجام عفو در هر مراحله ای از رسیدگی ، کشف نمودن جرم ، در مرحله ی تحقیقات ، در زمان دادرسی و اجرای حکم قابل انجام نیست .
 • با صورت گرفتن عفو تمام آثار و شواهد جرم پاک خواهد شد و بعضی از حقوق دانان معتقدند که در دادن عفو به گونه ای می توان عمل کرد که گویی هیچ گونه جرمی اتفاق نیفتاده است و اصلا متهم مرتکب جرم نشده است ، و از دیگر مزایایی عفو عمومی می توان به پاک شدن سابقه ی محکومیت فرد از پرونده ی او اشاره داشت که در عفو خصوصی چنین چیزی امکان پذیر نمی باشد به دلیل اینکه عفو خصوصی اجرای مجازات را تا حدی موقوف خواهد کرد .

در چه مواردی نسخ مجازات حتما منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد گردید ؟

در موارد زیر حتما نخ مجاز منجر به صدور قرار موقوفی خواهد شد که عبارتنداز :

 • در زمانی که مجرم قبل از نسخ مجازات مرتکب جرم شده باشد ، در این حالت حتما قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .
 • در حالتی که جرم بعد از نسخ مجازات رخ داده باشد چون فاقد مجازات قانونی می شود بنابراین رسیدگی به اتهامات متهم ممکن نیست و در این حالت می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر گردد .
 • با توجه به ماده ی 10 قانون مجازات اسلامی اگر عملی که در گذشته جرم محسوب شده باشد در این حالت با گذشت زمان و عوض شدن قانون می تواند جرم محسوب نگردد و حتی امکان دارد این عوض شدن قانون در زمان اجرای حکم صورت بگیرد که در این حالت رسیدگی به پرونده متوقف خواهد گردید در این صدور برای فرد قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و اگر برای متهم رای در خصوص جرمش داده شده باشد و با بروز شدن و همچنین عوض شدن قانون دیگر این عمل جزء جرم شناخته نشود به همین دلیل در دادگاه برای متهم قراری صادر می شود که به قرار موقوفی تعقیب معروف است .

قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب چه تفاو ت هایی دارد ؟

قرار منع تعقیب با توجه به مواردی صادر خواهد شد که اصلا جرمی اتفاق نیفتاده باشد، به عبارتی دیگر قرار منع تعقیب در زمانی صادر می شود که دلایل کافی برای مجرم کردن فرد وجود نداشته باشد و یا اینکه در جریان رسیدگی مشخص شود که به فردی که اتهام وارد شده است دلایل و شواهد کافی که به اثبات این ادعا بپردازد وجود نداشته باشد

در این حالت قرار منع تعقیب صادر خواهد شد ، این در حالی است که قرار موقوفی تعقیب برای زمانی صادر می شود که فرد فوت کرده باشد ، قرار گرفتن فرد در شمول عفو ، رضایت دادن شاکی در جریان رسیدگی ،تغییر پیدا کردن قوانین در این حالت در صورت داشتن شرایط بالا برای فرد در خصوص جرمش قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .

قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب چه تفاو ت هایی دارد ؟
قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب چه تفاو ت هایی دارد ؟

در چه حالتی احتمال همسان شدن قرار موقوفی با قرار منع تعقیب وجود خواهد داشت ؟

در حالت اول هر دوی این قرار ها در رابطه با ممنوعیت تعقیب به کار برده خواهند شد در صورتی که عمل فرد جرم نبوده باشد و یا اینکه مورد رضایت شاکی قرار بگیرد ، در حالت بعدی هر دوی این نوع قرار ها از نوع قرار نهایی محسوب می شوند که این خود دلیلی بر همسان شدن این دو قرار خواهد گردید .

در حالت سوم تفاوت های بین این دو قرار هم به گونه ای نمی باشد که تاثیری بخصوصی در روند پرونده بگذارد به عنوان مثال از نظر حقوقی قرار موقوفی از نوع قرار های شکلی می باشد که این در حالی است که قرار منع تعقیب از نوع قرار های ماهوی بوده است .

در قرار موقوفی تعقیب امر اعتبار امر مختومه دخالت پیدا می کند اما در قرار منع تعقیب اعتبار امر مختومه هیچ جایی ندارد اما باید به این نکته اشاره داشت که براساس قانون این امکان وجود خواهد داشت که در پاره ای از موارد اعتبار امر مختومه در رابطه به جرم و قانون تغییر پیدا کند .

قرار موقوفی تعقیب با چه عنوانی در قانون آیین دادرسی جدید آمده است ؟

در قانون اساسی بازپرس و دادیار با جمع کردن تمام دلایل و شواهد و کنار هم قرار دادن آنها می توانند ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کنند در این حالت فرد از ارتکاب به جرمی که منجر شده است رهایی پیدا می کند در این حالتبراساس قانون جدید آیین دادرسی عمل وی به عنوان جرم تلقی نخواهد شد .

بر اساس نظر حقو ق دانان قرار موقوفی تعقیب قراری برخلاف قرار جلب دادرسی و قرار منع تعقیب می باشد که پس از پایان یافتن تحقیقات صادر می شود و در تمام مراحلی که به پرونده در رابطه با جرم رسیدگی می شود امکان صدور خواهد داشت. در قرار موقوفی تعقیب اگرچه تمام دلایل و شواهد برخلاف و برعلیه متهم باشد در این حالت در صورت داشتن دلایلی برای صدور قرار این قرار صادر خواهد گردید .

بنابراین با توجه به نظر بسیاری از صاحب نظران در زمینه ی مجازات جرم این گونه برداشت خواهد شد که  مجازات کردن مجرم همیشه به عنوان هدف قرار نخواهد گرفت به عبارتی دیگر انجام مجازت باعث می گردد تا فرد خاطی به جامعه پس از گذراندن شرایطی بتواند برگردد اما این مجازات همیشه موثر نخواهد بود و حتی ممکن است آثار نامطلوبی نیز داشته باشد در این صورت می توان در بعضی از جرائم که دلیلی بر جرم بودنشان وجود ندارد اقدام به تعیین قرار به خصوص قرار موقوفی تعقیب کرد تا به وسیله ی آن از زندان رفتن فرد یزهکار جلوگیری شود و تا بتواند این فرد به زندگی خود در خارج از زندان ادامه دهد .

امیدواریم که مقاله ی فوق در جهت راهنمایی شما عزیزان موثر بوده باشد .

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  2 thoughts on “قرار موقوفی تعقیب صادر شد یعنی چی

  1. سلام
   ممنون از مطالب بسیار مفید شما
   سئوال
   با صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی آیا اداره جهاد می تواند از پاسخ گویی به متقاضی دارای رای ممانعت نماید
   یا
   آیا رای قرار موقوفی تعقیب برای جهاد الزام آور است یا خیر ؟

  2. با تشکر از متن ارزندتان، بنده در تظاهرات ۴۰۱ دستگیر شدم و پس از چهارماه با وثیقه یک‌میلیارد آزاد شدم سپس پرونده ام در شعبه ۲۹ انقلاب قاضی مظلوم، رسیدگی و حکم موقوفه تعقیب و ختم پرونده صادر شد ولی وقتی رفتم وثیقه را بگیرم گفتن معاون دادستانی در مقدس اوین اعتراض کرده لذا پرونده به شعبه ۲۱ تجدید نظر رفت و با کمال حیرت هفته گذشته حکم عفو و ختم پرونده را رد کردن و دوباره به همان شعبه ۲۹ ارجاع دادن حالت سه شنبه پس فردا تاریخ مجدد دادگاهه، خواستم بدانم آیا چنین کاری قانونی است؟ چون شما در متن بالا نوشتید که وقتی قاضی این حکم موقوفه را صادر کند دیگر امکان رسیدگی مجدد منتفی است. لطفا راهنمایی بفرمایید

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام