نمونه راي معامله صوري-دادرسی فوری

امروز با بررسی موضوع نمونه راي معامله صوري با شما همراهیم.

رأی معامله صوری را افرادی می توانند در دادگاه اثبات نمایند که معامله انجام شده به شیوه صوری بوده که مدارک لازم را ارئه دهند و در صورتی که ثابت شود معامله صوری بوده باطل بودن آن اعلام می شود.

نمونه راي معامله صوري
نمونه راي معامله صوري

در ادامه مقاله به سوالاتی که برای شما نیز پیش بیاید و ذهنتان را درگیر کند پاسخ می دهیم.

معامله صوری چه نوع معامله ای است؟

معامله صوری در چه شرایطی صحیح اعلام می شود؟

در چه مواردی اموال بدهکار را می توان در معامله انجام شده توقیف کرد؟

عقد بیع صحیح چه شرایطی دارد؟

یک معامله صوری چه آثاری را از لحاظ مجازات می تواند داشته باشد ؟

در چه مواقعی انجام معامله صوری جرم محسوب نمی شود؟

چه زمانی استفاده از معامله صوری باطل اعلام می شود؟

اثبات کردن معامله صوری چگونه امکانپذیر است؟

نمونه رأی معامله صوری چگونه نوشته می شود؟

 

معامله صوری چه نوع معامله ای است؟

معامله ای که به صورت صوری انجام می شود معمولا از لحاظ ظاهری همانند معامله های واقعی است اما در کل این معامله را به هدف خرید و فروش انجام نمی دهند و در این معامله هیچ گونه خرید و فروشی که به صورت واقعی باشد اتفاق نمی افتد.

در حال حاضر در این معامله ها پولی بین فرد خریدار و  فرد فروشنده رد و  بدل نمی شود و هیچ کدام از این دو فرد قصد و هدفی برای انجام معامله ندارند و به نوعی گفته شود که به مفهوم قانونی که وجود دارد هیچ گونه ایجاب و قبولی رخ نمی دهد. در این زمینه اصلا بین خریدار و فروشنده قصد مشترکی وجود ندارد تا بتوانند مبلغی پول به کسی دیگر در این میان واگذار شود.

معامله صوری چه نوع معامله ای است؟
معامله صوری چه نوع معامله ای است؟

در مواردی که در یک معامله، ارکانی که ضرورت دارد در معامله صورت گرفته به طور کامل رعایت شود به آن معامله صوری گفته می شود.

معامله را زمانی صوری اعلام می کنند که فردی با اخطاری از طرف دادگاه مواجه شود یا نامه ای را مبنی بر اجرای احکام در مورد بدهی خود ببیند. در چنین مواقعی اگر معامله ای در این مدت اخطاریه انجام شود شبهه در مورد معامله صوری ایجاد شده و به احتمال خیلی زیادی بتوان معامله انجام شده را صوری قلمداد کرد چون این معامله به ضرر فرد مقابل که طلبکار محسوب می شود است و این فرد اقدام به انتقال اموال خود به فرد دیگر می کند.

 

معامله صوری در چه شرایطی صحیح اعلام می شود؟

اگر معامله ای صورت گیرد که صوری باشد اما هدف دو طرف انجام معامله برای فرار از دین نباشد این معامله را صحیح اعلام می کنند. در مورد این مطلب می توان اینطور گفت که فردی قصد دارد به فرد مقابل او که زحمات زیادی برایش کشیده  ( مانند همسر یا پدر و مادر خود) ملکی بدهد می تواند این کار را در قالب یک معامله صوری انجام دهد و در این مورد فرد فروشنده در ایام حیاتش این ملک را به صورت کاملا رسمی و از لحاظ قانونی به فرد مقابل می دهد.

کاملا از لحاظ قانونی نیز تمام موارد را پیگیر شده و رعایت موارد انتقال اموال انجام می شود، یعنی هم عوارض و مالیات دولت پرداخت می شود و هم در دفتر اسناد رسمی این بیع را انجام می دهند و کاملا به صورت قانونی حق الثبت و همچنین حق التحریر  را پرداخت می کنند.

معامله صوری در چه شرایطی صحیح اعلام می شود؟
معامله صوری در چه شرایطی صحیح اعلام می شود؟

در دفتر اسناد رسمی فرد اول به عنوان فروشنده و فرد دوم به عنوان خریدار سند را امضاء می کنند اما در این مورد پولی از فرد خریدار به فرد فروشنده انتقال داده نمی شود. این معامله چون ثمنی در کار نیست را صوری تلقی می کنند اما چون هدف برای نادیده گرفتن دین نیست و با انجام دادن آن هیچ کسی ضرری را متقبل نمی شود و در این میان طلبکارانی وجود ندارند معامله را صحیح اعلام می کنند با آنکه تمام شرایط یک معامله صوری را دارا می باشد.

در چه مواردی اموال بدهکار را می توان در معامله انجام شده توقیف کرد؟

در قانون برای افرادی که قصد دارند اموالشان را بفروشند تا فرار از دین انجام دهند اقداماتی لازم صورت می گیرد و پیشگیری های لازم را در نظر می گیرند تا از این راه بتوان جلوی سوء استفاده  کننده ها را در این زمینه گرفت . دادگاه در این موارد می تواند توقیف اموال بدهکار را خواهان باشد البته این توقیف به میزان بدهی فرد است که در صورت دادخواست طلبکار این کار انجام می شود و فرد بدهکار به هیچ عنوان اجازه ندارد اموال خود را بفروشد مگر در صورتی که دادگاه این جازه را بدهد.

در هر موقعی که طلبکار دادخواست ارائه دهد و با دلایل محکم اقامه کند که بده کار به قصد اینکه فرار از دین انجام دهد اموال خود را فروخته است. دادگاه بر اساس قانون مدنی توقیف اموال را به اندازه ای که بدهی دارد صادر می کند.

این حکم در مورد تاجرانی که تصرف اموالشان در اختیار آنها نیست و دادگاه حکم توقیف این اموال را دارد، اموالی فرد تاجر ورشکسته به اداره تصفیه داده می شود.

در چه مواردی اموال بدهکار را می توان در معامله انجام شده توقیف کرد؟
در چه مواردی اموال بدهکار را می توان در معامله انجام شده توقیف کرد؟

عقد بیع صحیح چه شرایطی دارد؟

هر عقد قراردادی که به صورت صحیح انجام شود دارای ویژگی ها و شرایط خاصی است و  تنها در این زمینه این معاملات صورت گرفته را صحیح قلمداد می کنند. از موارد مهم در ارتباط با  انجام بیع صحیح در این زمینه می توان به این گزینه ها اشاره کرد:

 1. اگر بعد از اینکه عقد بیع انجام شد و این معامله صورت گرفت فرد مشتری مالک کالا شود و فرد فروشنده به پولی که به عنوان فروش کالا در نظر گرفته شده است برسد و به نوعی مالک پول شود معامله درست اعلام می شود.
 2. این معامله فروشنده را ملزم کند که حتما در تاریخ مشخصی که در معامله ثبت شده است کالا را تحویل داده و فرد مشتری ملزم شود که در تاریخ تعیین شده پول مورد نظر را تحویل فروشنده دهد.
 3. این معامله فروشنده را تسلیم کند که حتما کالا را واگذار کند.
 4. معامله انجام شده مشتری و خریدار را ملزم کند که فراهم آورنده پول باشد و بتواند بدهی خود را به فرد فروشنده در زمان تعیین شده واگذار کند.

چون در معامله صوری بیع در ظاهر و به شکل صوری انجام می شود و هیچ گونه پولی در میان نیست و فروشنده در قبال پول دریافت کرده مالی را پرداخت نکرده پس این بیع را صحیح نمی دانند و خریدار نیز ضرورتی ندارد که به فکر تأدیه ثمن باشد.

یک معامله صوری چه آثاری را از لحاظ مجازات می تواند داشته باشد ؟

در قانون افرادی را که انتقال مال خود را  به قصد فرار از دین انجام دهند به عنوان مجرم شناخته می شوند و بر ای هم انتقال دهنده و هم انتقال گیرنده در صورتی که ثابت شود این انتقال را هر دو به صورت صوری انجام داده اند حکم به مدت 4 ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است.

همچنین در این مورد اگر مال هنوز وجود داشته باشد از مالکیت انتقال گیرنده بیرون آورده می شود و اگر عین مال موجود نباشد مانند آن مال یا به قیمت همان مال از اموالی که انتقال گیرنده دارد وصول می شود.

در این مورد قانون مدنی این طور اعلام می شود که هر گاه فردی با هدف فرار از دین  و پرداخت نکردن تعهدات مالی تلاش کند که اموال خود را به دیگری منتقل کند و  در این مورد ثابت شود که باقی مانده اموال که فرد دارد برای اینکه پرداخت بدهی او انجام شود مناسب نباشد عمل فرد فروشنده جرم تلقی می شود

و به چهار ماه تا دو سال حبس فرد را محکوم می کنند و اگر ثابت شود که انتقال گیرنده نیز در این مورد آگاهی داشته و با علم به اینکه فرد فروشنده چه هدفی دارد و قصدش از فروش اموال به او چیست اقدام به این کار کرده باشد به عنوان شریک جرم تلقی می شود و مال مورد نظر اگر در تملک انتقال گیرنده باشد از او گرفته می شود.

یک معامله صوری چه آثاری را از لحاظ مجازات می تواند داشته باشد ؟
یک معامله صوری چه آثاری را از لحاظ مجازات می تواند داشته باشد ؟

در چه مواقعی انجام معامله صوری جرم محسوب نمی شود؟

در مواردی که این انتقال اموال به فرد مورد اعتماد چون آشنایان و بستگان از راه های قانونی انجام شود و برای فرار از دین نباشد حتی اگر پولی یا مالی در این میان رد و بدل نشود معامله جرم به حساب نمی آید.

در چه مواقعی انجام معامله صوری جرم محسوب نمی شود؟
در چه مواقعی انجام معامله صوری جرم محسوب نمی شود؟

چه زمانی استفاده از معامله صوری باطل اعلام می شود؟

در مواقعی که انجام دادن معامله صوری با هدف این باشد که حق طلبکاران داده نشود و فرد فروشنده بخواهد اموال را در اختیار کسی دیگر قرار دهد تا از این طریق اموال مورد نظر طبق قانون در اختیار طلبکاران قرار نگیرد این معامله را باطل اعلام می کنند. البته برای ثابت کردن این مورد باید تلاش های لازم صورت گیرد.

اگر این معامله در مواقع انجام دادخواست و رأی دادگاه صورت گیرد این معامله صوری تلقی می شود و باطل بودن آن به راحتی امکانپذیر است.

نمونه ای در این مورد این است که فردی ملکی که دارد را در ظاهر از طریق قولنامه می فروشد  و به نام شخص دیگری می کند تا این فرد بتواند با آن ملک وام دریافت کند اما هدف خرید و فروش نیست و پولی ردو بدل نشده در این موارد نیز معامله را صوری و باطل اعلام می کنند.

چه زمانی استفاده از معامله صوری باطل اعلام می شود؟
چه زمانی استفاده از معامله صوری باطل اعلام می شود؟

اثبات کردن معامله صوری چگونه امکانپذیر است؟

معامله صوری در مواقع زیادی از آن استفاده می شود و از رایج ترین نوعی که از این شیوه حقوقی متأسفانه به کار می برند و به نوعی رواج یافته است در زمان هایی است که مردی برای پرداخت مهریه خود به همسرش این کار را انجام می دهد یا اینکه فردی به قصد اینکه طلبکاران زیادی دارد و بتواند از پداخت مال به آنها خودداری کند اقدام به این معامله و انتقال اموال خود می کند.

معمولا  افراد در این مواقع که قانون در نظر می گیرد که حق و  حقوق طرف مقابل را پرداخت کنند برای اینکه از این مسأله خود را مبرا کنند ترجیح می دهند اموالی که دارند را به کسی دیگر انتقال دهند و هیچ کدام از اموال در قانون به اسم فرد نباشد تا از این طریق دارایی به فرد مقابل تعلق نگیرد و بتواند این اموال را بعد از مدتی مجدد صاحب شود.

ولی در این شیوه افراد همیشه نمی توانند نتیجه لازمی را که مدنظر دارند دریافت کنند و قانون به آنها این اجازه را نمی دهد.

اثبات کردن معامله صوری چگونه امکانپذیر است؟
اثبات کردن معامله صوری چگونه امکانپذیر است؟

انتقال اموال

انتقال اموال در صورتی انجام می شود و مشکلی ندارد که پیش از مطالبه اموال باشد. مثلا اگر مردی بنا به شرایطی بخواهد اموال خود را به کسی دیگر انتقال دهد و فرد خواهان یک ماه بعد از طریق دادگاه پیگیر اموال شود قاضی این را نمی پذیرد که معامله ای که انجام شده است به صورت صوری بوده است و معمولا این معامله را کاملا قانونی می دانند.

در این موارد که فرد هدفش این بوده که اموال را به قصد از دست ندادن به کسی دیگر واگذار کند اما دادخواست ارائه شده از طریق قانون مدتها بعد از انتقال اموال باشد ثابت کردن این مورد که معامله به صورت صوری انجام شده یا خیر کاری بسیار مشکل می باشد.

در مواقعی که دادگاه با درخواست فرد شاکی مواجه شود که بیان کند این معامله ای که صورت گرفته برای انتقال یا فروش اموال واقعی نبوده دادگاه موظف است که این موضوع را مجددا مورد بررسی و تحقیق قرار دهد.

شرایط خاص قانون

قانون برای معاملاتی که صوری هستند و به قصد فرار از دین انجام شود شرایط خاصی در نظر گرفته و معمولا این معامله را فاقد اعتبار می دانند مخصوصا اگر ثابت شود که به قصد فرار در برابر طلبکارانی که در این مورد وجود دارند این کار انجام شده باشد.

در چنین شرایطی کار به دادگاه واگذار می شود و دادگاه حق این را دارد که از لحاظ قانونی پیگیر این مسأله شود. به عنوان مثالی در این زمینه مردی می باشد که بدهکاری زیادی از لحاظ مالی به طلبکاران دارد و اطلاع دارد که در صورت اینکه فرد طلبکار از لحاظ قانونی پیگیر شود دادگاه اموال مرد را می تواند مصادره کرده و حق و حقوق طلبکاران را پرداخت می کند. در این مورد فرد سریعا از طریق فردی که به او اعتماد دارد انتقال اموال را انجام می دهدد تا در صورت دادخواست دادگاه مالی در اختیار نداشته باشد.

معامله با نزدیکان خود

معمولا معامله هایی که صوری انجام می شود را افراد با نزدیکان خود انجام می دهند که بعدا بتوانند این اموال را پس بگیرند. مردی مدعی می شود که اموال خود را فروخته و مثلا خانه ای که سند به اسم او در قانون ثبت شده را به پدر و مادر خود فروخته است.

اگر اعلام شود که این معامله احتمالا در این شرایطی که صورت گرفته به شیوه صوری بوده است و در این موقع فرد سندی ارائه دهد که در آن سند قید شده باشد مادر یا پدر این فرد در زمان خاصی 100 میلیون به او داده اند تا این خانه را از او بخرند دادگاه وارد مسأله شده و  به بررسی این مورد می پردازد تا صوری بودن یا واقعی بودن معامله را مورد تأیید قرار دهد.

در چنین مواردی اگر ثابت شود که معامله به قصدی چون فرار از دین صورت گرفته است فرد طلبکار می تواند دادخواست دهد که معامله صوری بوده و آن را ابطال کنند و در این مورد دادگاه این کار را انجام داده و آن را باطل اعلام می کند و مالی که به نام کسی دیگر زده شده است به فردی که طلبکار است انتقال داده می شود.

انتقال اموال در مواقع مطالبه فرد شاکی

البته اگر فرد شاکی بتواند ثابت کند که این نقل و انتقال اموال در مواقع مطالبه فرد شاکی بوده باطل اعلام کردن این معامله راحت تر می تواند از طرف قانون انجام شود.

در همچین مواردی دادگاه  و قاضی سعی می کنند که از لحاظ قانونی تمام شرایط را بررسی کنند. مثلا اگر فردی ملکی دارد که 100 میلیون می ارزد و آن را به فروش می گذارد و در همان موقع ثابت شود که مرد 50 میلیون بدهکار ست دادگاه وارد ماجرا می شود و در نظر می گیرد که آیا فرد می تواند با وجود آنکه این 100 میلیون را دریافت کرده درخواست دهد که این پول که بدهکار می باشد را برای او قسط بندی کنند

و مثلا این مال را به صورت قسطی پرداخت کند یا خیر؟ اگر ثابت شود که فاصله ای که بین فروش ملک و اموال با درخواست طلب توسط فرد مقابل فاصله ای چندان نداشته باشد می توان درخواست معامله صوری انجام شود و قانون فرد را موظف می کند که از 100 میلیونی که در اختیار دارد حق و حقوق فرد طلبکار را پرداخت کند چون برای دادگاه ثابت شده است که فرد بدهکار دارای پول است.

در چنین موردی دادگاه از فرد بدهکار سوال می پرسد که با پول فروش اموال چه کاری انجام داده ای که حال در این موقعیت ادعا دارید که مالی ندارید که به بدهکار بدهید. اگر مرد ادعا کند که 500 میلیون بدهکار بوده و با این 100 میلیون هزینه ها را پرداخت کرده دادگاه اسناد موجود را بررسی می کند و سپس از اموال افراد آن چیزی را که مانده به طلبکاران دیگر می دهد.

باطل کردن معامله

اگر این معامله از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شده باشد و سندی بین فروشنده و خریدار در این دفاتر رد و بدل شده باشد اما ثابت شود که صوری فروخته شده است باطل کردن آن کاری ساده است. اما اگر در موقع تنظیم سند یا انتقال دادن مال طوری برنامه ریزی شود که انگار خریدی انجام شده است و پولی رد و بدل شده و تمام کارها از طریق قانونی و بدون هیچ عیب و نقصی انجام شده است صوری بودن آن مشکل می تواند اعلام شود.

به عنوان مثالی دیگر در این زمینه فردی که معامله را انجام داده به او چکی داده می شود یا اینکه به حساب او مالی واریز می شود و طبق قانون همه چیز در  شرایط درست رخ داده است. اما خیلی افراد تصور می کنند که در صورتی که سند را انتقال دهند همه تعهداتشان نسبت به آن وظایف از آنها برداشته می شود در این موارد نیز می توان صوری بودن معامله را ثابت کرد.

باطل کردن معامله
باطل کردن معامله

نمونه رأی معامله صوری چگونه نوشته می شود؟

نمونه معامله صوری به قصد فرار از دین

بسمه تعالی

شاکی : آقایان ………………… هر دو به اقامتگاه ظفر ،خ دولت شاه ،خ جام ،خ تایباد پلاک 4 متشکی عنه آقایان : ……………………………….. هردو به اقامتگاه میدان ونک ،ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ برزیل شرقی پ 75 و77 موضوع شکواییه : معامله صوری به قصد فرار از دین محل وقوع جرم : خیابان برزیل وکلای شاکی : ………… به اقامتگاه بندرعباس ، جنب دادگستری ،پ 3و ……………………………… به اقامتگاه زاهدان بلوار آزادی روبروی کتاب شهر ساختمان وکلا

دلایل و منضمات ، وکالت نامه، سند مالکیت، قرارداد مشارکت، پرونده های مطروحه شعبه 41 و42  و شعبه  15 و 16 و 31 تجدید نظر نمونه معامله صوری به قصد فرار از دین

سرپرست محترم دادسرای ناحیه با سلام و عرض ادب احتراماً با تقدیم یک برگ وکالتنامه و اعلام قبولی موکل مراتب ذیل را به استحضار میرساند که : خلاصه ماوقع با توجه  به  اینکه  موکلین   خواهان طلب از فرد طلبکار هستند و در کار ساخت و ساز بوده اند و مشتکی عنه  ردیف  اول در روز نامه اقدام به آگهی مشارکت  در ساخت  ملک  خویش  را  اعلام  نموده بود آشنا  شده و در دفتر املاک  رسمی اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت نموده و از باب این  قرارداد  مبلغ  دو میلیارد ریال دریافت نموده است

بدهی های ملک مشتکی عنه

و باتوجه به بدهی های که  ملک  مشتکی عنه  ردیف  اول  داشته است  مبالغ  را دریافت نموده و کلیه  مسائل  و مشکلات خویش را حل وفصل نموده ودر نهایت ملک را به  موکل به  سبب ساخت  تحویل  نداده  است و موکل سرگردان و ناچار راهی محاکم  قضایی گردیده است و مستند به پرونده های کلاسه های ذکرشده اقدام به طرح دعاوی علیه مشتکی عنه ردیف اول نموده که ایشان در اثنا رسیدگی و قبل از صدور احکام به نام همسرش به ایشان علی رغم انتقال مال خویش که در محکمه اعلام نموده حسب قدردانی از همسرش به ایشان منتقل نموده است ادعای اعسار مطرح نموده است کلیه اسناد ومدارک مورد استناد به پیوست حضور محترمتان تقدیم میگردد .

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  2 thoughts on “نمونه راي معامله صوري-دادرسی فوری

  1. سلام وقت بخیر! فقط امیدوارم پاسخ بدین چون مهمه! پدرم قبل از فوت به یکی از براردهام فروشنامه خونشو می‌ده! شاید باور نکنید خدایی فقط بهش فروشنامه می‌ده برای گرفتن کنتر نمی‌دونم آب، برق و گاز یعنی این عمق فاجعس، و خداییش بخاطر همین بهش فروشنامه می‌ده علاوه بر این بعدها بهش زمین می‌ده یه خونه درست کنه که ما به این کاری نداریم! ما مسئلمون خونس یه جورایی بگم این فروشنامه که توش قیمت، اینا ذکر شده که یکم حالت اصلی بودن فروشنامه به خودش بگیره ولی هیچ پولی به پدرم نداده و اصلاً این معامله صوری بوده بعد‌ها پدرم بهش می‌گه فروشنامه رو بهم تحویل بده می‌گه که پارش کردم! الان پدرم مرده ما 4 برادر جمع می‌شیم یعنی با این می‌شیم 4 برادر! می‌خواییم ارث رو تقسیم کنیم! تا میایم که این کار رو انجام بدیم این آقا این فروشنامه رو می‌یاره وسط می‌گه خونه مال منه الان ما چیکار باید بکنیم راهکار چیه؟ آیا راهی وجود داره؟ ما می‌تونیم شکایت بکنیم؟ خواهشاٌ پاسخ بدید با تشکر

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام