نمونه استشهادیه های حقوقی

امروز با مطالبی در مورد نمونه استشهادیه های حقوقی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم امیدواریم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

نمونه استشهادیه های حقوقی
نمونه استشهادیه های حقوقی

سوالاتی در رابطه با نمونه استشهادیه های حقوقی وجود دارد که در این مقاله سعی می کنیم به برخی از آنها پاسخ دهیم:

استشهاد محلی برای دادگاه در موارد حقوقی به چه عنوانی به کار می رود؟

استشهادیه های حقوقی در چند نوع مختلف وجود دارد؟

آیا ایجاد استشهادیه غیر واقعی مصداق جرم جعل می باشد؟

استشهادیه غیر واقعی به چه منظوری تنظیم می شود؟

آیا می دانید که چه مجازاتی برای جعل کردن استشهادیه در نظر گرفته شده است؟

به چه علت نباید استشهادیه‌ محلی را ندانسته امضا کرد؟

امضاء کردن استشهاد محلی برای  دادگاه و حضور نداشتن شاهد در دادگاه چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟

در تنظیم استشهادیه چه مطالبی باید نوشته شود؟

استشهادیه های حقوقی به چه عنوانی به کار می رود؟

کلمه استشهاد در معنی لغوی که برای آن در نظر گرفته اند به معنای طلب شهادت کردن، شاهدی را خواستن ، آوردن شاهد، صحبت های شخصی را به عنوان شاهد بیان نمودن، خواستن شاهد به منظور ثابت کردن دعوی می باشد.

هر فردی که دعوایی را شروع کرده است و طرف دعوا می باشد، در موارد حقوقی و طبق قوانین ذکر شده به این شخص مدعی گفته می شود که شخص مذکور باید به منظور شکایت کردن و  دادخواست نمودن در دادسرا و دادگاه اقامات لازم را در این باره به انجام برساند و وظیفه ای که این شخص برای ثابت کردن ادعایی که دارد بر عهده خود شخص و در محضر قاضی می باشد.

البته در رابطه با این موضوع بیان این نکته نیز الزامی است که شخصی که مدعی است به هیچ وجه نخواهد توانست که از هر گونه دلیلی برای اثبات کردن ادعایی که دارد، استفاده نماید و تنها در صورتی ادعای او صحیح می باشد و نزد قاضی از اعتبار برخوردار می باشد که دلایل، مدارکی و اسنادی که ارائه می دهد در قانون معین شده باشد در این صورت می توان گفت که ادعای شخص مورد قبول دادگاه می باشد.

استشهاد در موارد حقوقی به چه عنوانی به کار می رود؟
استشهاد در موارد حقوقی به چه عنوانی به کار می رود؟

ارائه سند و مدارک

اگر چه فرد دلایل خود را بر اساس سند و مدارکی که مورد قبول دادگاه بوده است ارائه نموده ولی شخصی که طرف دیگر دعوا می باشد نیز این حق را دارد و می تواند که دلایل ارائه شده شخص مدعی را انکار نماید و دلیل یا مدرکی که خود دارد و به آن اسناد نیز اطمینان دارد را به دادگاه ارائه نماید که با این کار خود و در صورت درست بودن اسناد می تواند دلایلی که مدعی ارائه کرده است را بی اثر نماید.

بر اساس قانون مدنی دلایل ثابت کردن دعوی شمل 5 مورد می باشد و به همین دلیل در این مقاله دلایل ثابت کردن دعوی را در امور حقوقی و کیفری که دارند به صورت خلاصه بیان می کنیم و همچنین سعی می کنیم به بررسی این مورد که استشهادیه حقوقی به چه عنوانی بیان می شود، خواهیم پرداخت:

در تعریفی که برای استشهادیه در موارد حقوقی در قانون در نظر گرفته اد می توان این گونه بیان کرد که: در حقیقت تعریف استشهاد محلی برای دادگاه با تعریفی که برای شهادت ذکر شده متفاوت می باشد.

شهادت شاهد

در مواردی که شهادت، شاهد را داشته باشیم استشهادیه نمی تواند در این مورد جایگاهی را داشته باشد، زیرا که در این صورت شهادت بسیار با ارزش تر می باشد و این امر نیز به این دلیل با اعتبار است که در آن شاهد در محضر قاضی حاضر خواهد شد

و هر کدام از اشخاص که در نظر قاضی ویژگی های لازم را داشته باشند و شرایطی که برای شهادت لازم است را داشته باشند، در این مورد می توانند که در دادگاه شهادت دهند، بر این اساس که هر کدام از شاهدین قسم را یاد کند و قاضی که مسئول پرونده در دادگاه می باشد به وحدتی که بین شهادت شهود وجود دارد، می پردازد.

نیازی به حضور شاهد نیست

ولی در استشهادیه چنین مواردی نیست و این شرایط نیز وجود ندارد و شاهد هایی که شهادت می دهند در مراجع قضایی یا دادگاه نیازی به حضور آنها نمی باشد. همچنین جایگاهی که دارد نیز به روشنی بین دلایل ثابت شده دعوی مشخص نشده است بنابراین با وجود این دلایل این چنین به نظر می رسد که به تحقیق های محلی نزدیک تر باشد.

در این صورت برای تعریف استشهادیه میتوان این چنین بیام کرد که استشهادیه سندی کتبی می باشد که شخصی که شاهد ماجرا می باشد گزارش های خود را ثبت می کند و برای درست بودن صحبت های خود آن را امضا می کند. بنابراین شخص گزارش هایی که در رابطه با خود او می باشد را برای کارهای قانونی و تحقیق هایی که به صورت عمومی انجام می شود را به دادگاه ارائه خواهد کرد.

استشهادیه های حقوقی در چند نوع مختلف وجود دارد؟

استشهادیه به منظور ثابت کردن دعاوی متفاوت به کار گرفته خواهد شد و بنابراین این نوع از استشهایه انواع مختلفی را نیز به خود اختصاص داده است که می توان از انواع مختلفی که استشهادیه های حقوقی دارند به جند مورد از آنه در متن پایین اشاره نمود:

استشهادیه های حقوقی در چند نوع مختلف وجود دارد؟
استشهادیه های حقوقی در چند نوع مختلف وجود دارد؟

نوعی از استشهادیه ای که تهیه می شوند به عنوان استشهادیه محلی به کار می رود.

نوع دیگری از استشهادیه هایی که موجود می باشد را به عنوان استشهادیه محل سند ازدواج به کار می برند.

استشهادیه دیگری که در این زمینه وجود دارد استشهادیه ای در رابطه با حاضر شدن  در دفترخانه می باشد.

نوع دیگری از استشهادیه های حقوقی، استشهادیه اعسار می باشد.

استشهادیه درخواست دفترچه بیمه خدمات درمانی روستایی نوع دیگری از استشهادیه های حقوقی می باشد.

استشهادیه توهین و … را نیز می توان نوعی دیگر از این استشهادیه نام برد.

آیا ایجاد استشهادیه های حقوقی غیر واقعی مصداق جرم جعل می باشد؟

کلمه جعل به معنی فریب دادن و ایجاد کردن دسیسه و نیرنگ به منظو فریب دادن شخص دیگری می باشد، فریب دادن مصداق های زیادی دارد که گسترش دادن این گونه مصداق ها لازمه توجه کردن به قوانین کیفری که جدید منتشر شده است را بیش از پیش مهم  کرده است

از انواع مختلفی از اسناد که در دعوی میان شخاص مورد استفاده قرار خواهد گرفت،استشهاد نامه می باشد که باید در رابطه با این مسئله باید به این سوال پاسخ داد که جعل کردن آن از مصداق های جعل به حساب می آید یا خیر؟

در رابطه با این موضوع لازم است به این نکته توجه کنید که باید استشهادیه ای که تنظیم می شود واقعی و براساس حقیقت باشد. اگر خلاف این موضوع باشد می توان گفت که این اقدام صورت گرفته جرم جعل به حساب می آید.

آیا ایجاد استشهادیه غیر واقعی مصداق جرم جعل می باشد؟
آیا ایجاد استشهادیه غیر واقعی مصداق جرم جعل می باشد؟

افرادی که متن استشهادیه های حقوقی را امضا می کنند

افرادی که متن استشهادیه را امضا می کنند، باید شخصی را که که به سود او شهادت می دهند و گفته های خود را امضا می نماید را حتما بشناسند و متنی که برای استشهادیه تنظیم شده است را با دقت کافی مطالعه کنند، اگر برخلاف این مواردی که گفته شد اقدامی صورت بگیرد، اثر و عواقب  حقوقی را به دنبال واهد داشت، به خصو اینکه اگر در شهادت دروغ دادن، ضرر مادی به شخص وارد شود به جرم های او و عوقب کار او نیز اضافه خواهد شد.

بنابر مطالب که در بالا هم به آن اشاره شد به این معنی که استشهاد به معنی شاهد خواستن و یا شاهد طلبیدن فرد دیگری در دعوی می باشد که داشتن شاهد در این مورد یک امر ضروری به شمار می رود تا بتوان درستی شخص را اثبات نمود.

استشهاد که خود در برخی از موارد یک امر محلی به حساب می آید باید از جانب افرادی که صادر شده است نسبت به طرفی که  استشهاد را درخواست کرده است، به صورت کامل آشنایی داشته باشند و یا اینکه درستی او را در دعوی مورد نظر قبول داشته باشند و از موضوع دعوی که می خواهد بر آن شهادت دهد به صورت کامل اطلاع داشته باشند .

افرادی که متن استشهادیه را امضا می کنند
افرادی که متن استشهادیه را امضا می کنند

استشهادیه های حقوقی غیر واقعی به چه منظوری تنظیم می شود؟

بنابر امر استشهاد طلبیدن غالبا به وسیله محکمه برای فردی که در پی آن است که حقی را برای خود به دست آورد، درخواست خواهد شد، اگرفرد نسبت به اقدام خود و حقی که دارد اطمینان کامل داشته باشد، بنابراین نسبت به استشهاد درستی که دارد، اقدام می نماید ولی اگر شخص قصد داشته باشد که حقی را از شخصی زایل نماید در این صورت به نوشتن استشهاد محلی برای دادگاه دروغین اقدام می کند

که در نتیجه این کار استشهاد صورت گرفته یک استشهادیه غیر واقعی و جعلی به شمار می آید و در رابطه با بحث جعل، ماده اصلی که در جعل استشهاد محلی برای دادگاه به کار می رود، تصمیم داشتن به فریب افراد می باشد و به دلیل اینکه در بحث جعل استشهاد هدف درست دانستن حق برای شخص میباشد و بنابراین انگیزه باطل کردن حق در افراد غیر قانونی به شمار می رود و مستلزم مجازات می باشد.

آیا می دانید که چه مجازاتی برای جعل کردن استشهادیه های حقوقی در نظر گرفته شده است؟

جرم در جعل کردن استشهاد یا به وجود آوردن استشهادیه ای که به صورت غیر واقعی باشد از لحاظ  فیزیکی معنوی جرم به حساب می آید و به دلیل اینکه استشهاد محلی برای دادگاه یک سند محلی می باشد و به صورت غیر رسمی به حساب می آید

مجازاتی که متناسب با جرم در جعل سندهای غیر رسمی می باشد برای آن در نظر گرفته خواهد شد بنابر مطالبی که در بالا ذکر شد اگر هم چنان قصد دارید یک ایجاد کننده برای تنظیم استشهاد جعلی باشید و برای کار های معمول و شخصی آن را مورد استفاده قرار دهید، مجازات ساده جرم برای شخص جعل کننده قرار داده خواهد شد

آیا می دانید که چه مجازاتی برای جعل کردن استشهادیه در نظر گرفته شده است؟
آیا می دانید که چه مجازاتی برای جعل کردن استشهادیه در نظر گرفته شده است؟

اختلال در خزانه دولتی

ولی اگر قصد جعل کننده ایجاد کردن اختلال در خزانه دولتی و یا اینکه یک نهاد دولتی باشد، برای این شخص نهایت مجازات اعمال خواهد شد زیرا علاوه بر اینکه اختلال ایجاد کره است مرتکب جرم در بیت المال نیز شده است.

علاوه بر این مواردی که ذکر شد بر اساس قانون شهادت دروغ دادن در استشهادهایی که محلی می باشند و امضاء نمودن شهود برای این موارد جرم به حساب نمی آید، ولی اگر شهادت کذب در دادگاه رسمی باشد بنابراین این شهادت دادن جرم به حساب می آید و این عمل مستلزم شلاق و مدت معلومی حبس برای شخص خواهد بود.

شهادت دروغ دادن در استشهاد نامه ها اگر به زیان کسی باشد، در این صورت هم جرم به حساب می آید ولی اگر در دعوی که نفع مادی برای شخص به دنبال نداشته باشد، از آن استفاده گردد جرمی برای شخص شهادت دهنده به دنبال نخواهد داشت.

بر اساس اصلی که تنظیم شده است، استشهاد گرفتن به منظور رسیدن به حق می باشد و زمانی که این استشهاد محلی برای دادگاه بر ساس دروغ به وجود آمده باشد، در هیچ موردی قابل قبول در محکمه ها نمی باشد و موضوعیت خود را در این مورد از دست می دهد.

به چه علت نباید استشهادیه های حقوقی محلی را ندانسته امضا کرد؟

در دفتر حقوقی شخص موکل در موارد بسیاری از دعاوی حقوقی که افرادی از جمله خواهان و یا اینکه خوانده پرونده ای می باشند ناگزیر هستند که: به منظور ایجاد کردن دلیل و یا اینکه تکمیل نمودن علت ها و دلایل، به جمع کردن دلایلو اسناد مدارک اقدام می کنند.

یکی از دلیل ها برای اثبات کردن دعوا در ارتباط با شهادت شهود می باشد که به طور معمول هر یک از طرفین دعوا به جمع کردن امضای شاهد در چارچوب استشهادیه محلی اقدام می کنند که در بعضی از موارد مشاهده می شود که افراد بدون اینکه به مفاد استشهادیه توجه کنند و آن را مطالعه کنند بعد آن را امضاء کنند

این افراد در همان ابتدای کار و بدون مطالعه و بر اساس اعتمادی که به طرف مقابل دارند اقدام به امضا کردن متن استشهادیه می کنند که بر اساس این کاری که انجام می دهند، عواقب و اثر های حقوقی را برعلیه آن ها به دنبال خواهد داشت.

امضاء کردن نمونه استشهادیه های حقوقی و حضور نداشتن شاهد در دادگاه چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟

برای شفاف کردن و توضیح در رابطه با امضا کردن و حضور نداشتن در دادگاه در ابتدا با ذکر مثالی این مسئله را برای شما روشن می کنیم و یک مورد از مشکلاتی که برای شخصی پیش آمده است و در این جا آن را عنوان می کنیم:

بنابر گفته یکی از شهود دعوی این چنین بیان شده است که: من یک برگه را امضا نموده ام و به عنوان شاهد دوم در این جریان قرار داشته ام و این استشهاد محلی برای دادگاه را به منظور توانایی نداشتن مرد برای پرداخت کردن یک بیستم مهریه زن و برای به اجرا گذاشتن مهریه می باشد.

در این رابطه می خواستم از این مسئله اطلاع داشته باشم که دادگاه برای من احضاریه ارسال خواهد کرد؟ و با توجه به این مسئله که من شناختی نیز در مورد به این خانم ندارم و هیچ اطلاعی هم درمورد ایشان ندارم آیا بنابر دلایلی که ذکر کردم باید در دادگاه حضور داشته باشم؟

امضاء کردن استشهادیه و حضور نداشتن شاهد در دادگاه چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟
امضاء کردن استشهادیه و حضور نداشتن شاهد در دادگاه چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟

عدم حضور در دادگاه

در صورت عدم حضور چه عواقبی برای من به دنبال خواهد داشت؟ آیا دادگاه مربوطه برای من مجازاتی در نظر خواهد گرفت؟ و با اینکه اگر برای شهادت بروم و به این مسئله اشاره کنم که با این خانم نسبتی ندارم و تنها به این دلیل که می خواستم برای کمک کردن به این خانم این کار را انجام دهم و به وسیله آشنایی با یکی از دوستان برگه استشهاد محلی برای دادگاه را امضا کرده ام مشکلی برای من به وجود نخواهد آمد؟

برای پاسخ به این سوال و یا سوالاتی که در این زمینه هستند و یا اینکه به این سوال نزدیک می باشند می توان این گونه بیان کرد و در پاسخی کلی بدان اشاره نمود که : اگر بنا بر هر دلیلی شاهد یا شخصی که مطلع می باشد برای حضور نداشتن خود در دادگاه دلیل مورد قبولی نداشته باشد، شخص مورد نظر جلب خواهد شد

ولی اگر در رابطه با این مسئله و عدم حضور خود عذر موجهی را به دادگاه رائه کند و بازپرس پرونده دلیل ارائه شده را قبول کند، دوباره شخص به دادگاه احضار خواهد شد و اگر برای مرتبه دوم در دادگاه حاضر نشود، فرد جلب می شود.

بر اساس تبصره ۱ ماده از ماده ذکر شده به این معنا می باشد. همچنین بر اساس تبصره ۲ از ماده بالا « اگر در صورتی که علت پرونده به شهادت شهود و مطلعان منحصر نباشد، تحقیق کردن از آنها به صورت الکترونیکی نیز می تواند باشد و با رعایت کردن مقرراتی است که مربوط به آیین دادرسی الکترونیکی می باشد، به عمل  خواهد آمد ».

ماده ۲۰۵

علاوه بر این موارد ذکر شده، در ماده ۲۰۵ آن قانون مشخص می شود که: « در صورتی که شخص شاهد یا مطلع از افراد نیروهای مسلح باشد، باید به مدت حداقل ۲۴ ساعت قبل از انجام تحقیق یا در جلسه محاکمه به وسیله فرمانده یا رئیس از او دعوت به عمل آید. فرمانده یا رئیس او موظف می باشد که بعد از دریافت کردن دستور در مقام قضایی، فردی که احضار شده است را در زمان تعیین شده، بفرستد »

به این صورت، در دعاوی کیفری، شاهد را به حضور داشتن در دادسرا می توان مجبور نمود، ولی در این صورت وی را نمی توان به دادن شهادت اجبار نمود. بر اساس ماده ۲۱۶ در قانون ذکر شده ” اگر چنان چه فرد شاهد یا شخصی که مطلع می باشد به دلیلی از جمله داشتن بیماری و یا اینکه بالا بودن سن نتواند در دادگاه حاضر باشد و یا تعداد افراد شهود یا مطلعان، بیشتر باشد و در یک یا چند محل هم مستقر باشند

همچنین، اگر چنان چه اهمیت و لزوم امر در این رابطه اقتضا نماید، بازپرس پرونده در مکانی که شاهد حضور داشته باشد، حاضر شده و تحقیق خود را انجام می دهد ” ترتیب های قانونی که در ارتباط با تحقیق از شهود باشد و گواهان پرونده بر اساس مواد ۲۰۴ تا ۲۱۶ در قانون آئین دادرسی و در دادگاه های عمومی در رابطه با امور کیفری تعیین گردیده است.

در تنظیم استشهادیه های حقوقی چه مطالبی باید نوشته شود؟

در تنظیم استشهادیه باید مطالبی که شما قصد دارید در دادگاه به آن استناد کنید، موجود باشد بنابراین باید در تنظیم آن مطالبی ذکر شود که در متن پایین به آن اشاره می کنیم:

در تنظیم استشهادیه چه مطالبی باید نوشته شود؟
در تنظیم استشهادیه چه مطالبی باید نوشته شود؟

بسمه تعالی

استشهادیه:

با عرض احترام اینجانبان با علم داشتن کامل نسبت به موضوع و اطلاع داشتن از حرمت شرعی و مجازاتی که در قانون برای شهادت دروغین در نظر گرفته شده است، گواهی می دهیم که آقا / خانم ………  قراردادی بر اساس انجام دادن تمامی فعالت های سنگ کاری ساختمان از قبیل: انجام دادن نمای ساختمان، کف و دیوارهای ساختمان و … که در………………… واقع شده است را که مالک آن ساختمان می باشد

به آقا / خانم …  واگذار خواهد کرد، که بعد از انجام دادن کار و تحویل گرفتن و متراژ نمودن موضوع قرارداد تنظیم شده مبلغ …… تومان طلب کار شده و تعیین شده است که به حساب ایشان و به صورت بانکی واریز شود و نسخه اصلی از قراردادی که تنظیم شده است به آقا / خانم ….. تحویل داده شود، بنابراین آقا / خانم  ….. بنابر عدم اجرایی شدن تعهداتی که خود ذکر کرد است از استرداد نسخه اصلی قرارداد خودداری می کند

و در صورت مراجعه نمودن دوباره آقا / خانم …… از پرداخت کردن بدهی خود خودداری می کند و حاضر به ادا نمودن شهادت شرعی با بیان کردن سوگند در حضور مبارک دادگاه خواهیم بود.

نام و نام خانوادگی:                                                 شماره ملی:

نشانی و امضاء:

1-

2-

3-

4-

نمونه استشهادیه های حقوقی

بدین طریق استعلام و استشهادیه می کنیم و از مطلعین و شهود تقاضا می کنم که مراتب پایین را گواهی کنند:

……. در این بخش شرح حال یا شرح آن چه که اتفاق افتاده است و باید شاهدان آن را تایید کنند، ذکر می شود…..

۱- اینجانب…………….. فرزند…………………. به شماره ملی ………….. در مدت …………سال می باشد که نسبت به آقا / خانم ………… شناخت دارم و درست بودن موارد بالا را گواهی می کنم.
آدرس شاهد:………………………………………………………………

امضا:

نکته

نکته ای هم در این رابطه وجود دارد که دانستن آن مهم می باشد: با مراجعه کردن به دفاتر اسناد رسمی یا شورای محل بخش پایین را هم می توانید به آن اضافه نمایید و امضاهای اشخاص مورد گواهی قرار خواهد گرفت که البته در رابطه با این مورد الزامی می باشد که برای این امر وجود نخواهد داشت و اختیاری می باشد.

دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل :

صحت موارد بالا و امضا / اثر انگشت شهود بالا مورد تایید قرار می گیرد.

مهر و امضا:

نمونه استشهادیه های حقوقی

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام