مراحل تقسیم ترکه

در این مقاله قصد داریم پیرامون موضوع مراحل تقسیم ترکه مطالبی را برای شما دوستان ارائه نماییم.

مراحل تقسیم ترکه
مراحل تقسیم ترکه

در برخی از خانواده ها وقتی شخصی فوت می کند بر سر تقسیم اموال متوفی اختلافاتی به وجود می آید و علت این اختلافات نداشتن آگاهی در مورد مراحل تقسیم ترکه می باشد. در ابتدای کار باید کل افرادی که از این اموال سهم دارند مشخص شود و انجام تمام این کارها باید قانونی و با مقررات حقوقی خاص این مورد رسیدگی شود.

در این بین ممکن است سوالاتی برای شما عزیزان پیش بیاید که ما به آنها پاسخ خواهیم داد.

 • مفهوم ترکه چیست؟
 • چه اقداماتی برای تقسیم ماترک لازم است؟
 • چه افرادی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند؟
 • مالیات بر ارث بر چه اساسی تعیین می شود؟
 • هزینه ی انحصار وراثت چقدر است؟
مراحل تقسیم ترکه
مراحل تقسیم ترکه

مفهوم ترکه چیست؟

طبق ماده 300 قانون امور حسبی زمانی که تعداد ورثه بیشتر باشد هر یک از این وراث میتوانند از دادگاه درخواست تقسیم ارث خود را درخواست کنند. میراثی که وارث نسبت به آن حقی را دارا می باشد این میراث میتواند شامل: اموال که عینی هستند و منافع، تمام طلب ها ، و هر مالی که متعلق به شخص فوت شده باشد.

مفهوم ترکه چیست؟
مفهوم ترکه چیست؟

و باید به این نکته توجه کرد که اگر متوفی بدهی داشته باشد باید آن را در اولویت اول قرار دهند و آن را به طلبکار ها پرداخت کنند پس از آن هر چیزی که از اموال متوفی باقی ماند بین وراث تقسیم می شود. در مورد ترکه دو گزینه وجود دارد که یکی از این گزینه ها این می باشد که اگر شخص فوت شده حق گرفتن دیه نسبت به فرد دیگیری را داشته باشد این دیگه متعلق به وراث می باشد و آن را باید جز اموال وارث حساب کرد.

نکته دوم این است که پس از فوت شخص کلیه ی قرض های موجل آن شخص به صورت حال می گردد به عنوان مثال : به طوری که چک مدت داری از شخص فوت شده در دست شخصی باشد ، از تایم فوت، چک او پرداخت می شود.

 

چه اقداماتی برای تقسیم ماترک لازم است؟

 • تصفیه ی ترکه

طبق گفته های بالا باید کلیه قرض های شخص فوت شده از اموال او پرداخت شود در این بین شخصی را به عنوان تصفیه کننده و راهنما انتخاب می کنند و او در اولین مرحله قرض های شخص فوت شده را پرداخت می کند و همچنین اگر شخص فوت شده وصیتی را داشته باشد و وصیت او طبق قانون در مورد ماترک او اجرا شود. همچنین وارث شخص فوت شده می توانند تصفیه ی اموال را از دادگاه درخواست کنند و پس از آن توسط وکیل انتخاب شده برای این اعمال و زیر نظر دادگاه انجام می شود.

تصفیه ی ترکه
تصفیه ی ترکه

 

 • تحریر ترک

بعد از مرحله ی ادای قرض شخص فوت شده مبحث تحریر ترکه می باشد. در این بخش از ترکه که بعد از پرداخت کلیه ی قرض های متوفی باید کل دارایی و اموال که باقی مانده باید به صورت کامل گرد آوری شده و این جمع آوری اموال اوصول خاصی را دارد به عنوان مثال تکلیف اموالی که تلف شده اند را مشخص شود.

پس از انکه امور مربوط به تحریر ترکه به پایان رسید باید اموال مشترکی که بین وراث وجود داشته باشد وهمچنین اگر حق و حقوق کسی مشخص نشده باشد به درخواست هر یک از اشخاصی که وارث اموال متوفی می باشد می تواند مهر موم و ترکه را انجام دهد و این مهر و موم برای محفوظ ماندن و امن بودن اموال می باشد تا موقعی که تقسیم اموال انجام گیرد و پس از انجام تقسیم اموال متوفی بین وراث توسط وکیل و مدیر زیر نظر دادگاه انجام می شود.

تحریر ترک
تحریر ترک

و همچنین باید این موضوع را در نظر داشت که در سه صورت تحریر ترکه مهم می باشد:

اول: جایی که در کنار وارث صغیر یا وارثی که منع شده از ارث باشد یا در کل وارث آن مشخص نباشد. دوم: زمانی که تعدادی از وراث برای دادن بدهی متوفی را قبول نکرده و رد کرده باشند و بخش آخر این که شخص فوت شده تابعیت خارجی داشته باشد.

 

 • انحصار وراثت

افرادی که وارث اموال متوفی هستند برای انجام امور مربوط به اموال فرد فوت شده باید مشخص کننو که در زمان فوت فرد از وراث شخص فوت شده بوده اند. این اثبات به روش گواهی انحصار وراثت انجام می پذیرد که برای دریافت گواهی باید مدارک متوفی که شامل گواهی فوت و شناسنامه ی فرد فوت شده و همچنین کپی سجل وراث، استشهادی محضری که متن آن در مورد انحصار ورثه به شخصی که معرفی شده

و همچنین گواهی که مالیات ارث را به شورای حل اختلاف که در محل سکونت شخص فوت شده داده شود. شورای حل اختلاف پس از رسیدگی به مدارک ، آگهی را نشر کرده و اگر بعد از یک ماه از نشر آگهی شخصی به آن معترض نشد گواهی آن صادر می شود و اگر خلاف این شود یک جلسه ای را برای واضح شدن موضوع با آمدن خود وارث و شخصی که اعتراض دارد تشکیل می شود.

 • مهرو موم ماترک

مهروموم عملی است که برای حفظ میراث متوفی از هر تصرف و دخالت حقوقی و مادی انجام می گیرد. بدین گونه که بر اساس درخواست وارث یا شخصی که متوفی به سود او وصیت خود را کرده و همچنین شخصی که به عنوان نماینده برای رسیدگی به اموال خود تعیین کرده یا طلبکاری که طلبش بر اساس حکم دادگاه می باشد و ترس از ضایع شدن اموالش را دارد شورای حل اختلاف به مهرموم اموال می پردازد و این کار فقط به درخواست شخصی که طلبکار است رفع می شود.

در دو مورد مهرموم اموال وارث نیاز به در خواست نیست: اول، مکان هایی که فرد در هتل یا مهمان سرا فوت می کند و شخصی برای اینکه از مال او محافظت کند را ندارد و دوم، اموال دولتی یا عمومی که متوفی آنها را برای امانت نزد خود نگه داشته بود.

 • تقسیم ما ترک

پس از انجام تصفیه ی قرض های متوفی نوبت به مرحله ی تقسیم اموال می رسد زیرا بر اساس ماده ی 868 قانون مدنی شرط مستقر بودن مالکیت وراث نسبت به ماترک ، پرداخت وام ها و انجام وصیت های متوفی می باشد.

تقسیم ما ترک
تقسیم ما ترک

در باب تقسیم اموال به درخواست وراث در دادگاه و شورای حل اختلاف هیچ محدودیت و مخالفتی برای درخواست اموال تعیین نکرده است .پس اگر یکی از ورثه پس از گذشت چندین سال از فوت مورث، درخواست به گرفتن سهم و اموال خود کند با هیچ ممانعتی از سوی دادگاه رو به رو نخواهد شد.

با این حال تقسیم اموال به چند شکل انجام می شود: در صورتی که وراث در تقسیم کردن سهم و اموال راضی باشند قاضی تمام این مراحل را صورت جلسه کرده و از هر یک از وراث امضاء می گیرد، ولی اگر بین وراث اختلافی به وجود بیاید و کل اموال تقسیم شده و به صورت مساوی و همسان باشد قاضی سهم هر یک از وراث را مشخص می کند و اگر از میزان ارزش فرقی بین آن باشد قاضی به روش عادلانه سهم ورثه را تعیین می کند و اگر تقسیم اموال عادلانه نباشد قاضی با استفاده از روش رد اموال را تقسیم می کند.

مثال

مثال: وارث زمینی به پیمایش هزار متر مربع و تمام قسمت های زمین به یک اندازه دارای ارزش می باشد و قاضی این زمین را به 5 قسمت به مساحت 200 متر تقسیم می کند و با استفاده از روش قرعه انداختن سهم هر یک از ورثه را تعیین می کند

ولی اگر یک بخشی از زمین دارای ارزش بیشتری باشد و بخش دیگر آن ارزش کمتری داشته باشد قاضی به صورت عادلانه سهم هر یک از وراث را مشخص می کند، به این گونه که اگر شخصی زمین کم ارزش تری گرفت مساحت زمین او نسبت به بقیه وراث بیشتر باشد تا کم بودن ارزش زمین با مساحت بیشتر زمین جبران شود ولی اگر این راه هم ممکن نبود شخصی که زمین با ارزش تری را گرفته است با پرداخت مقداری پول جبران این تفاوت ارزش در زمین باشد.

اگر شخصی برای گرفتن ارث خود از دادگاه کمک بگیرد باید اول از درخواست تحریر و پس از آن درخواست تقسیم ترکه را انجام دهد زیرا در دادگاه درخواست تقسیم ترکه ، قبل از تحریر مورد قبول نمی باشد.

 

 • قبول یا رد ترکه

رفتار وراث در مقابل به ترکه به سه نوع تقسیم می شود:

نوع اول، ترک را به صورت کامل می پذیرند و همه ی قرض های شخص فوت شده را می پردازند، در این صورت فرض را بر این می گیریم که وارث توانایی پرداخت قرض های متوفی را دارد و اگر شخص مدعی شود که توان پرداخت بدهی ها را ندارد باید ناتوانی خود برای عدم پرداخت بدهی را ثابت کند و اگر این ناتوانی را اثبات کرد دیگر دینی به پرداخت بدهی های متوفی ندارد.

رفتار وراث در مقابل به ترکه به سه نوع تقسیم می شود:
رفتار وراث در مقابل به ترکه به سه نوع تقسیم می شود:

نوع دوم:  وارث ترکه را بر طبق صورت تحریر پذیرفته است ، به این گونه که فقط به اندازه ی میراث متوفی مکلف به پرداخت بدهی می باشند و اگر توانایی پرداخت را با اموال متوفی وجود نداشت ، لازم نیست که آن را اثبات کند.

نوع سوم: وارث اموال متوفی را رد کند. باید مد نظر داشت که مالک بودن ورثه به اموال فرد متوفی ، به دستور قانون انجام می پذیرد ، پس مفهوم رد کردن آن این نیست که وارث ، ارثیه ی خود را نمی خواهد، بلکه منظور از رد کردن این می باشد که نمی خواهد وام ها و بدهی های شخص فوت شده را بپردازد.

پس نکته ی قابل توجه در این مورد این است که سرپرست منع شده از اموال و قیم صغیر به دلیل رعایت صلاح دید آنها فقط توانایی ترکه را به اندازه ی نگارش آن بپذیرد.

 

نمونه های دادخواست در طرح دعوی تقسیم ترکه بر اساس نوع دعوی هر فرد :

نمونه دادخواست۱

 برگ دادخواست به ……

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن الزام به تقسیم ماترک مرحوم ………….  با تعیین قدرالسهم هر یک از وراث طبق فرم ۱۹ اداره مالیاتی ومطالبه هزینه دادرسی وفق ماده ۵۱۹ ق. آ. د. م وخسارت وارده ناشی از دادرسی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱-گواهی انحصار وراثت شماره …… صادره از شعبه….. دادگاه عمومی ” نام شهرستان “۲- عندالاقتضا و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری۳- ” مدرک مورد نیاز دیگر “
 

ریاست محترم …..

احتراماً به عرض می رساند اینجانب و خوانده های محترم همگی ورثه حین الفوت مرحوم ………… می باشند که در تاریخ …….. درگذشته است که گواهی انحصار وراثت شماره ……………. صادره از شعبه اول حقوقی حصر وراثت مبارکه نیز موید این امر می باشد.

نظر به عدم توافق وراث به تقسیم ترکه، تقاضای صدور حکم بر تقسیم ماترک فیمابین ورثه  به استناد ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی و در صورتیکه ماترک قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

امضا

 

 

 

نمونه دادخواست۲

 برگ دادخواست به ……

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱-گواهی انحصار وراثت شماره …… صادره از شعبه….. دادگاه عمومی ” نام شهرستان “۲- عندالاقتضا و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری۳- ” مدرک مورد نیاز دیگر “
 ریاست محترم مجتمع قضایی ” نام شهرستان محل اقامت متوفی ”

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان………فرزند……..مورث قانونی در تاریخ……در محل اقامت دائمی خود در ……. در گذشته اند و اینجانب      به شماره شناسنامه ………. و خوانده/ خواندگان به ترتیب به شماره‌های شناسنامه ………… ورثه حین الفوت می باشیم که گواهی انحصار وراثت صادره به شماره ……… مورخ   صادره از شعبه ” شماره و نام شهرستان”مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینکه ما ترک فیما بین ورثه تقدیم نگردیده است فلذا صدور حکم بر تقسیم ماترک فیمابین ورثه  به استناد ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی مورد استدعاست. در صورتیکه ماترک قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

امضا

 

 

نمونه دادخواست۲

برگ دادخواست به ……….

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن ۱_ مهر و موم ترکه ۲_ تحریر ترکه ۳_ تقسیم ترکه ۴- پرداخت کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱تصویر مصدق گواهی حصر وراثت شماره ………….. ۲- تصویر مصدق لیست ماترک

 ریاست محترم …..

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

۱اینجانب ………….. ورثه ی قانونی شادروان آقای/خانم ………… به شماره شناسنامه ……………. متولد …………. صادره از ……………. که دارای نسبت …….. با متوفی هستم. ایشان در تاریخ ………… به علت ………….در منزل شخصی/ بیمارستان واقع در …………… به رحمت خدا رفتند. ۲- به موجب گواهی انحصار وراثت به شماره …………. صادره از شعبه …………… ورثه ی شخص متوفی مشخص شده‌اند. ۳_ در حال حاضر ماترک متوفی در تصرف دیگر وراث می‌باشد. ۴_ لازم به ذکر است که بنده با توجه به مراجعات مکرر به دیگر وراث خواهان مشخص شدن وضعیت ترکه شده‌ام ولی متاسفانه هیچ سودی در بر نداشته است. ۵_ همچنین ماترک مورث اینجانب فی‌الحال در خطر تضییع و تفریط می‌باشد. فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به مواد ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۷۴، ۱۷۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعا است.امضا                                                                                                                           

 

 

چه افرادی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند؟

طبق مواد قرار داده شده هر یک از افراد ذیل به عنوان خواهان دعوی تقسیم قرار داد کرده اند

چه افرادی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند؟
چه افرادی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند؟

1- هر یک از ورثه قانونی شخص فوت شده

در همین زمینه از اداره حقوقی دادگستری استعلام شده است:

” زمانی که ارثیه ی فرد فوت شده فقط یک فقره خانه باشد و تنها یک نفر از وراث خواهان تقسیم ارثیه را کند و آیا در این صورت دادگاه نسبت به درخواست فرد عمل انجام خواهد داد؟

اداره حقوقی طی نظریه شماره 294/7 مورخه 30/1/1377 این چنین بیان کرده است که: با در نظر گرفتن مقررات ماده 300 قوانین مربوط به حبس و ماده 589 قانون مدنی دادگاه باید با توجه به درخواست ورثه رسیدگی کرده و اگر این ملک مناسب تقسیم کردن باشد باید ملک مربوطه را تقسیم کند در غیراین صورت حسب درخواست متقاضی طبق ماده 9 آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید.

 مرجع صالح در دعوی به ارث اموال فرد فوت شده چند قسم می باشد؟

2- اگر هر یک از افرادی که ارث می برند به سنی قانونی نرسیده باشند پدر یا جد پدری طفل ، میتواند درخواست تقسیم ارث را به دادگاه کند.

3- اگر شخص فوت شده برای بعد از زمان فوت خود، وصیتی را ذکر کرده باشد ، وصی منتخب حق درخواست تقسیم کند.

4- اگر برای وراثی که از ارثیه خود در اموال و حقوق مالی ممنوع هستند مانند طفل صغیر، فرد غیر معلول ذهنی و دیوانگان ، قیمی برای این افراد تعیین شده باشد ،در این حالت فردی که از ارث محروم شده یا همان قیم محجور می تواند درخواست تقسیم اموال را کند.

 مرجع صالح در دعوی به ارث اموال فرد فوت شده چند قسم می باشد؟
مرجع صالح در دعوی به ارث اموال فرد فوت شده چند قسم می باشد؟

5- اگر شخص گمشده برای بررسی اموال خود کاری را تعیین نکند و شخصی هم نباشد که به صورت قانونی عهده دار کار های او باشد دادگاه برای رسیدگی اموال شخص یک نفر که بسیار امانت دار می باشد را تعیین می کند

و درخواست فرد امانت دار فقط باید از سمت مدعی العموم و شخص که منفعتش در این امرنیست مورد قبول است در ماده 1012 قانون مدنی و هم چنین ماده 303 قانون امور حبسیاین گونه نوشته شده است که :

هر وقت یکی از افراد ورثه فرد فوت شده غایب و گم شده باشدو هیچ وکیلی برای او تعیین شده نباشد و تقاضای تقسیم اموال فرد فوت شده داده شود در اول کار برای فرد گم شده ، شخص امانت داری تعیین می شود و بعد از آن تقسیم  اموال می کنند. لازم به ذکر است مطابق ماده 303 قانون امور حبسی، وکیل شخص گم شده می تواند یکی از افرادی باشدکه حق دار تقاضای تقسیم اموال فرد فوت شده را داشته باشد.

 

دادخواست تقسیم ترکه و افراز 

6- زمانی که جنینی ، متعلق به شخص فوت شده ای باشد ، ولی قیم نداشته باشد ، برای رسیدگی به ارثیه و اموالی که به طفل می رسد، فردی به عنوان امین برای آن جنین تعیین می کنند، فرد امانت دار علاوه بر اینکه اموال و ارثیه جنین را اداره می کند متواند تقاضای تقسیم ترکه فرد فوت شده را داشته باشد.

دادخواست تقسیم ترکه و افراز 
دادخواست تقسیم ترکه و افراز

نکته مهم این موضوع که به نظر می رسد  در بیشتر مواقه دادگاه رسیدگی به امر علاوه بر این که شخص امانت داری را تعیین می کند باید چند فرد را به عنوان نظارت کننده بر کارهای شخص امانت دار نیز انتخاب کند ، در باب این موضوع دادگاه باید اندازه ی دخالت های ناظر یا ناظر ها را تعیین کند. اشکاراست اگر چه دادگاه، تقاضای تقسیم و رسیدگی به ارثه ی جنین را مشروط به تأیید و صلاح دید ناظر یا ناظرین  را در نظر بگیرد ، و این خود موضوع ضروری و مهمی می باشد.

7- شخصی که ارثیه ی او و بعضی از ورثه به او داده شده است.

در بیان عبارت فوق  باید به ماده 583 قانون مدنی که اشاره شده : هر یک از افرادی که شریک هستند می توانند بدون اینکه رضایت شریک های خود را بگیرند ارثیه ی خود را هم به صورت کلی و هم جزیی به نقر سوم انتقال دهند.

این اموال داده شده می تواند موضوع آن همانند سهم باشد یا منفعت آن. در ماده 475 قانون مدنی  هم چنین محتوای حکم که در ان اموال و امکلاک به صورت اشتراکی و دیگر اموال حقوقی مانند : ماده 773 قانون مدنی  و وجود دادن سهم شریک بدون اجازه ی شرکا، پس دلیل اینکه در تصرف حقوقی شرکا و در اموال خصوصی خود سهم اشخاص دیگر نیست. در ماده 326 قانون مدنی بیان اشاره شده است : قوانین  قانون مدنی در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مشخص شده در مورد تقسیم اموال جاری خواهد بود.

بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه 

نکات مهم این مبحث ، در مورد معاملات ورثه نسبت به اعیان ترکه امنیت که در چنین مواردی چنانچه متوفی دارای دیونی باشد، وراث قبل از معاملات یا باید اجازه بستانکاران را کسب نمایند یا نسبت به ادای دیون متوفی اقدام نمایند والا با ضمانت اجرای ماده 229 ق. ا. ح و ماده 871 ق. م مواجه خواهند شد.

بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه 
بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه

8- موصی له، شخصی است که می تواند تقاضای تقسیم اموال را داشته باشد.

9- وصی، به فردی  گفته می شود که از طرف شخصی که وصیت کرده و او را برای اجرای وصیت های خود  معین کرده است، این وصیت می تواند شامل مواردی مانند: رسیدگی و یاسرپرستی کودکان باشد یا رسیدگی به اموال و صاف کردن ترکه یا تصرف مال تعیین شده یا انجام دادن مراسمات مذهبی و کفن و دفن و به جا آوردن اعمال واجب . ماده 1188 قانون مدنی و بند 2م 826 قانون به این مورد اشاره کرده است

و باید به آن توجه کرد در مورد موضوع تقاضای حق تقسیم از طریق قیم است و رسیدگی امور مربوط به شخص فوت شده را برعهده دارد و این گونه است که بیشتر اشخاص یک سوم دارایی خود را برای استفاده برای اهداف خاص اختصاص می دهند، و شخص کار بلدی را هم برای انجام دادن کار های خود تعیین  می کنند و همچنین سرپرست تعیین شده برای کودکان موصی و وصیت کننده مربوط به اداره و ترکه موصی از دست وصیان خارج می شود.

 

مالیات بر ارث بر چه اساسی تعیین می شود؟

مالیات برای ارث با توجه به طبقه ی وارث و انواع املاک و دارایی او بررسی می شود.

در طبقه ی اول افرادی مانند : پدر ، مادر، همسر، فرزند قرار دارند.

برای این افراد و طبقه ی اول مالیات برای املاک 7.5 درصد ارزش معمله را دارد.

همچنین عواملی مانند انواع املاک و دارایی فرد در گذشته و هم چنین طبقه ی وارث در میزان مالیات در ارث را معین می کند.

مالیات بر ارث بر چه اساسی تعیین می شود؟
مالیات بر ارث بر چه اساسی تعیین می شود؟

طبقات ارث:

شخصی که وارث است از نظر حقوقی بر سه حالت تقسیم می شود ولی همه ی افراد هر سه طبقه به عنوان وارث نمی توانند از فرد فوت شده مالی را به ارث ببرند واین طبقات به ترتیب اولویت تقسیم بندی شده است و در هر حال اگر شخصی حتی اگر یک نفر هم باشد و از طبقه ی اول رنده باشد و به عنوان گیرنده ی ارث باشد به هیچ کدام از افراد در دیگر طبقات ارثیه تعیین نمی شود. و میزان مالیات ارث در قرار گرفتن به طبقه نیز مربوط می باشد .

طبقه اول

درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی

درجه دوم : اولاد اولاد (نوه ها)

درجه سوم : اولاد اولاد اولاد (نبیره ها)

طبقه دوم

درجه اول: جد (پدر پدر و پدر مادر) و جده (مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر

درجه دوم : پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر

طبقه سوم

درجه اول: عمو و عمه و خاله و دایی، عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر

درجه دوم: فرزندان عمو و عمه و دایی، فرزندان عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر.

هزینه ی انحصار وراثت چقدر است؟

میزان هزینه انحصار وراثت برای همه ی افراد به طور جداگانه حساب می شود و برای همه به صورت متفاوت است. گرفتن وکیل، آگهی چاپ کردن، مالیات برای املاک و دارایی فرد فوت شده، مدارک مورد نیاز برای تقسیم اموال و انحصار وراثت، همه ی  این موارد برای کل وراث یکسان نیست .

و باید این را نیز در نظر گرفت که شاید فرد فوت شده بدهی ، وام، یا قرضی داشته باشد پس کل این بدهی ها باید به دست وارث آن شخص پرداخت شود و این نیز خود به عنوان هزینه برای انحصار وراثت می باشد.

هزینه ی انحصار وراثت چقدر است؟
هزینه ی انحصار وراثت چقدر است؟

برخی از اشخاص برای اینکه زمان کمتری صرف انحصار وراثت کنند از یک وکیل کمک می گیرند تا زودتر کارها پیش رود و گرفتن وکیل خود نیز هزینه ای را در بر دارد این هزینه بین افراد تقسیم می شود .

قانونی بودن کار این است که شورای حل اختلاف کل بد هی ها رسیدگی کرده و اگر مورد تایید واقع شد هزینه ی آن را از دارایی شخص فوت شده و ارثیه ی وراث کاسته می شود.

و در آخر اینکه تا زمانی که تقسیم ارث بین وراث انجام نشود هیچ یک از وراث حق هیچ گونه تصرف در اموال فرد فوت شده را ندارند.

برای اینکه اموال متوفی تقسیم شود باید تقاضای گواهی انحصار وراثت را داد و با در دست داشتن مدارک مهم و مورد نیاز برای گرفتن گواهی نیز از مسایل مورد اهمیت می باشد.

میزان هزینه در انحصار وراثت عوامل بسیاری را در بر دارد و باید بین ورثه تقسیم شود.

مالیات اموال فرد فوت شده شامل همه ی املاک و اموال او می شود و دادن این مالیات بر طبق اینکه فرد در کدام طبقه قرار دارد حایض اهمیت می باشد.

تقسیم ارث خانه فقط پس از اینکه خانه را فروختند ممکن می باشد و قبل از فروختن خانه هر نوع دخل و تصف و تغییر در ملک بر خلاق قوانین می باشد.

یکی از روش های انحصار وراثت چاپ یک اگهی در روزنامه می باشد که اگر شخصی به عنوان ورثه وجود داشته باشد به دادگاه مراجعه کند ولی اصل شامل افرادی که در روستا زندگی می کنند نمی شود و اگر میزان ارثی که از متوفی به جا مانده بیشتر از 10 میلیون باشد افرادی که ارث می برند وطیفه دارند برای فرد فوت شده در همان روستا در اماکن عمومی یک آگهی فوت قرار دهند.

اداره ثبت احوال پس از اینکه شخصی فوت کرد شناسنامه ی فرد را باطل کرده و برای او گواهی فوت صادر می کنند و همچنین برای انحصار وراثت باید اصل گواهی فوت و کپی که برابر اصل می باشد را به ضمیمه ی درخواست خود نصب کند.

 

از اینکه این مقاله را برای کسب اطلاعات بیشتر انتخاب کرده اید نهایت تشکر را داریم.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام