نمونه استشهاد محلی اثبات مالکیت زمین

نمونه استشهاد محلی اثبات مالکیت زمین

در این مقاله قصد داریم مطالبی در مورد نمونه استشهاد محلی اثبات مالکیت زمین را برای شما بیان کنیم، امیدواریم از مطالعه این مطالب بهره کافی را ببرید.

سوالاتی در رابطه با نمونه استشهاد محلی اثبات مالکیت زمین وجود دارد که در این مقاله قصد داریم به برخی از آنها پاسخ دهیم:

منظور از استشهاديه چه چیزی می باشد؟

در یک استشهاديه محلی در چه صورتی شهادت افراد مورد قبول دادگاه می باشد؟

چگونه می‌ توان با استشهاد محلی مالک بودن خود را نسبت به زمین اثبات نمود؟

آیا می دانید که چه دلایلی برای اثبات مالکیت وجود دارد؟

چگونه می توان استشهادیه محلي را تهیه کرد؟

نمونه استشهاد محلی اثبات مالکیت زمین
نمونه استشهاد محلی اثبات مالکیت زمین

 

منظور از استشهاديه چه چیزی می باشد؟

تعریفی که برای استشهاديه وجود دارد این است که يک سند رسمی و کتبی  است که در آن يک شخص گزارش مربوطه ای که دارد را برای خود استفاده  کند و در زمینه فعالیت های  قانونی ثبت آن را می کند. بنابراین استشهاديه ها قسمت مهمی از اسنادی می باشند  که به وسیله تحقيقات عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گروه تحقيقات می تواند از بسياری از اشخاص و سازمان های مربوطه، تقاضای استشهاديه  کند.

این امکان وجود دارد که از مرجع های دولتی و دیگر سازمان ها تقاضا می گردد تا گزارشی را مبنی بر این که چرا يک تصميم معین گرفته شده است، عرضه خواهد شد.به عنوان مثال از بیشتر افرادی که در جریان یک اتفاق زیان ديده اند یا اینکه می خواهند نسبت به یک زمین ادعای مالکیت نمایید، می خواهند که در مقابل  بقیه موارد، می توانند گزارشی از اتفاقات به وقوع پیوسته را عرض نمایند.

منظور از استشهاديه چه چیزی می باشد؟
منظور از استشهاديه چه چیزی می باشد؟

تقاضای استشهاد محلی اثبات مالکیت زمین

رئيس گروه تحقيقات در هر زمانی می تواند تقاضای استشهاديه نماید و ممکن است اين کار را به اين علت به انجام برساند که شواهد عرضه شده را به وسیله يک فرد و سازمان ديگر را پیگيری نمایند.

در برخی از موارد از شهود  درخواست می شود تا شواهد را به  صورت حضوری در جريان يک جلسه دادرسی  آن را ارائه نمایند که در بیشتر موارد به آن، شواهد شفاهی می گویند. که البته از بیشتر شهودی که استشهاديه را به صورت کتبی عرضه می نمایند و آنها نیز تقاضا نمی شود که شواهد را به صورت شفاهی به دادگاه عرضه نمایند.

به عنوان  نمونه، اگر در مسئله ای اتفاق افتادن يک مشکل دو نفر با همديگر همراه باشند، این امکان وجود دارد که فقط به يک نفر احتیاج باشد. در رابطه با این موضوع این سوال پیش می آید که چه کسی بايد استشهاديه را عرضه نماید؟

این امکان وجود دارد که از هر کسی که رئيس گروه  تحقيقات احتمال دهد که بتواند او کمکی در رابطه با این مورد انجام دهد و شواهدی را در دست داشته باشد و بتواند آن را ارائه نماید تا به پیشرفت تحقيقات کمک  کند، تقاضا میشود که يک نوع استشهاديه را به محضر دادگاه عرضه کند.

در رابطه با این مسئله نیز احتیاجی نیست که يک شرکت کننده اصلی  و ویژه در این زمینه باشيد تا این توانایی را داشته باشید که استشهاديه را عرضه نماید. اگر چنان چه رئيس گروه  تحقيقات از شخصی تقاضا کند که استشهاديه را خود آن شخص ارائه کند باید این کار را انجام دهد.

در غیر این صورت آن شخص باید بتواند دليل خوبی را به منظور اینکه کار خواسته شده را انجام نداده است به دادگاه ارائه نماید

و در اين صورت، آن شخص می تواند که ازرئيس گروه تحقيقات بخواهد تا با توجه به دلايل ارائه شده، در  تقاضای خود تجديد نظر نماید.

اين مسئله زمينه را برای اين امر فراهم می  نماید که گروه تحقیقات این توانایی را داشته باشد که بتواند کلیه شواهدی که در ارتباط با موضوع مورد نظر است را مورد بررسی قرار دهد و بااطمينان خاطر، به یک نتيجه گيری مناسب و درست اقدام کند.

البته این امکان وجود دارد که در صورت لزوم از هر شخصی که مقداری شناخت  در مورد جریان اتفاق افتاده داشته باشد و یا از موضوعاتی که در ارتباط با مسئله ای است که برای آن شهادت داده اند، تقاضا شود که با آوردن دلایل و اسناد درست و منطقی به حل قضیه اتفاق افتاده، کمک نمایند.

در یک استشهاد محلی اثبات مالکیت زمین در چه صورتی شهادت افراد مورد قبول دادگاه می باشد؟

در انجام استشهاد محلی اثبات مالکیت زمین که شخص برای گرفتن حقی مانند اثبات کردن حق مالکیت خود نسبت به یک زمین اقدام به تهیه استشهاد می کند، باید افرادی گواه ماجرا باشند و برگه استشهادیه را امضا کنند و در بیشتر موارد نیزی به حاضر شدن این افراد که برگه استشهادیه را امضا کرده اند نمی باشد ولی در برخی از موارد نیاز است که شخص در دادگاه حضور پیدا کند و شهادت خود را به صورت حضوری در دادگاه ارائه نماید

به این منظور که شهادت این افراد در دادگاه مورد پذیرش قرار بگیرد و قاضی بتواند بر اساس آن رأی را صادر نماید، همچنین شخص قانون گذار نیز شرایطی را پیش‌ بینی نماید. اگر چنان چه شاهد این شرایط و ویژگی ‌ها را دارا نباشد، شهادت داده شده اعتباری در محضر دادگاه مربوطه نخواهد داشت.

در یک استشهاديه محلی در چه صورتی شهادت افراد مورد قبول دادگاه می باشد؟
در یک استشهاديه محلی در چه صورتی شهادت افراد مورد قبول دادگاه می باشد؟

مهم‌ ترین و اساسی ترین این شرایط شامل موارد زیر می باشد:

 •  بالغ بودن ( ملاک قانونی که برای این مورد در نظر گرفته شده است و سن بلوغ ۹ سالگی در دختران و سن ۱۵ سالگی در پسران می باشد )
 • عاقل بودن ( فرد شاهد نباید شخصی مجنون یا دیوانه باشد )
 • عادل بودن ( مهم ‌ترین و اساسی ترین معیار برای عدالت این مورد می باشد که شاهد به انجام معصیت و گناه شهرت نداشته باشد )
 • ایمان داشتن شخص شهادت دهنده به این منظور که در رابطه با مسئله شهادت دروغ ندهد
 • پاک بودن مولِد ( نسب شاهد باید مشروع باشد و شخص نباید در جریان روابط نامشروع به دنیا آمده باشد)
 •  اشتغال نداشتن به تکدی ‌گری
 •  شخص شهادت دهنده نباید ولگرد باشد.

چگونه می‌ توان با متن استشهاد محلی برای زمین خود را نسبت به زمین اثبات نمود؟

از لحاظ موارد قانونی که وجود دارد و به اثبات قانون گذاران نیز رسیده است، اشخاص فقط در صورتی می توانند حق مالکیت خود را اثبات نمایند که به یکی از این چهار باشد: یکی از این راه ها می تواند زنده نگه داشتن زمین های موات و حیازت در اشیاء مباحه می باشد.

در توضیحی که برای این مورد وجود دارد این است که  باید در این رابطه گفت که زنده نگه داشتن زمین های موات، مالک شدن برزمین‌ ‌‌های بدون مالک و یا اینکه بدون استفاده می باشد که از راه عمران و آبادی آنها می توان ماللکیت خود را بر آن زمین ها اثبات نمود و برای این کار نیز می تواند با طرح استشهاد محلی مالکبودن خود را به اثبات برساند. طبق مورد گفته شده اگر شخص در زمین هایی که ملکی ندارند و سابقه ای هم برای آبادانی آن وجود ندارد به زراعت اقدام نماید

درخت‌ کاری و یا اینکه ساخت انجام دهد و از این را زمین مورد نظر را تصاحب کند. ولی منظوری که از حیازت اشیای مباحه، سیطره و یا تسلط پیدا کردن مادی افراد  وجود دارد این است که بر چیزهای بدون مالک تصاحب پیدا کنند. در هر نقطه از هر سرزمینی منابعی موجود می باشد که مالکی نداشته و بیشتر مردم حق استفاده از آن را خواهند داشت.

حال اگر دررابطه با این موضوع اشخاصی وجود داشته باشند و به نیت مالک شدن بخواهند که از این اموال و منابع استفاده کنند تا مقداری که از آن بهره برداری کرده ‌اند، مالک آن زمین به حساب می آیند.

چگونه می‌ توان با استشهاد محلی مالک بودن خود را نسبت به زمین اثبات نمود؟
چگونه می‌ توان با استشهاد محلی مالک بودن خود را نسبت به زمین اثبات نمود؟

به‌ عنوان نمونه، شخصی یک حیوان که در طبیعت رها شده است را شکار نماید، براساس این قاعده صاحب آن حیوان شناخته خواهد شد.

امروزه به علت حفظ و حراست از مصالح عمومی، زمین‌هایی که  بدون استفاده هستند و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار  گرفته شده است، تا با توجه به مصالحی که برای کشور در نظر گرفته شده است، در مورد آن‌ها تصمیمی درست اتخاذ می گردد. ‌‌بنابراین در راطه با این مسئله شاهد این قضیه می باشیم که محدودیت ‌های زیادی در رابطه با زنده نگه داشتن زمین های موات و حیازت مباحات وجود خواهد داشت.

روش  دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که گرفتن آن به صورت تملک یا قراردادی می باشد به عنوان نمونه اینکه شخصی به روش قانونی مالی را از فرد دیگری خریداری نموده است و یا اینکه آن را به عنوان هدیه دریافت کرده است. قانون گذار روش دیگر مالک شدن اشخاص را « گرفتن به شفعه »‌ بیان می کند.

منظور از این مطلب حق به شفعه این مورد می باشد که در صورتی که صاحب ملک یا زمینی دو نفر باشند و یکى از این افراد بخواهد که سهم خود را به شخص دیگری بدهد؛ شریک او این حق را دارد که مبلغی را که مشترى پرداخت کرده است و سهمی را که او خریده است را به او بدهد.

در رابطه با اثبات کردن حق مالکیت ارث مورد دیگری می باشد که اشخاص را به صورت قهری مالک اموال می کند. اگر شخص به جز این موارد گفته شده بخواهد نسبت به مال دیگری استشهادی را تهیه نماید و بخواهد مالی را کسب کند، طبق قانون مالکیت شخص بر مال مورد نظر مورد قبول نخواهد بود و استشهادیه شخص نیز پذیرفته نخواهد شد.

آیا می دانید که چه دلایلی برای استشهاد محلی اثبات مالکیت زمین وجود دارد؟

در بیشتر موارد مشکلاتی در رابطه با حق مالکیت افراد وجود دارد که در برخی از موارد این چنین می باشد که گاهی ان اتفاق رخ می دهد که به صورت همزمان دو نفر یا چند نفر خود را به عنوان مالک یک مال اعلام می کنند، در نتیجه ای ادعایی که اتفاق می افتد میان این دو اختلاف و دعوایی صورت می گیرد.

در بیشتر موارد به وسیله تهیه کردن استشهادیه در محل و با شهادت دادن چند نفر از اهالی محل استشهادیه تهیه می شود و در این هنگام هم بعد از ارائه دادن آن، قانون گذار در این راه قدم می گذارد و راه حلی برای این اختلاف را نشان خواهد داد.

همچنین راهی که وجود دارد این است که هر شخصی که ادعای مالکیت مالی را دارد که در اختیار شخص دیگری قرار گرفته است، می تواند با استفاده از دلایلی که برای ثابت کردن مالکیت خود دارد از قبیل سند، شاهد یا … صحت ادعایی را که داشته است، را ثابت نماید. بنابراین باید در رابطه با این مسئله باید بدانید که اگر چنین مشکلی برای شما پیش بیاید باید بدانید که برای برنده شدن در این مسئله راه چاره ای به جز موارد زیر ندارید که در متن پایین به توضیح این موارد می پردازیم:

آیا می دانید که چه دلایلی برای اثبات مالکیت وجود دارد؟
آیا می دانید که چه دلایلی برای اثبات مالکیت وجود دارد؟

سند مهم ترین علت برای اثبات کردن مالکیت:

مهمترین و اساسی ترین علتی که هر شخص برای ادعای خود نسبت به یک مال می تواند داشته باشد و کفته او برای همه درست و صحیح باشد این است که سند مالکیت را در مورد مال خود داشته باشد. بنابراین و بر اساس قانون، اموالی از قبیل املاک، در دفتر های اسناد رسمی ثبت می‌ گردند، به این ترتیب و براساس موارد گفته شده دولت تنها به کسی را که مال مشخص شده به اسم او ثبت شده باشد، را به عنوان مالک در اموال تعیین شده می شناسد.

سند مهم ترین علت برای اثبات کردن مالکیت:
سند مهم ترین علت برای اثبات کردن مالکیت:

ارزش اثباتی برای شاهد:

بنابر مطالب گفته شده و با وجود این مطلب که سند، می تواند مهم ترین و اساسی ترین علت برای اثبات مالکیت در هر مالی به حساب آید، بنابراین در این زمینه ها نمی توان از ارزش اثباتی که شاهد دارد نباید غافل ماند.

به این دلیل که در بسیاری از موارد، با استفاده از شاهد در این زمینه ها می توان مالکیت خود را بر اموالی که ادعای مالکیت آن را دارد اثبات نمود. بنابراین در این مسئله نباید البته این نکته را فراموش کرد که شهادت هر کسی در این زمینه اعتبار نخواهد داشت بلکه برای شهادت و بر اساس مواردی که در بالا گفته شد و شرایط و ویژگی های شاهد در آن بیان شد، باید شخص راستگو و درستکار باشد و در ظاهر شخص نیز مشکلی وجود نداشته باشد که بتواند به اعتبار شهادتی که داده است، نقصانی وارد نماید.

تصرف:

راه دیگری که برای اثبات کردن مالکیت هر شخص وجود دارد می تواند تصرف نیز باشد. منظوری که از این قاعده وجود دارد این است که فردی که مالی در اختیار خود داشته باشد و مثل یک مالک با آن رفتار خواهد کرد، مالک آن مال می باشد، در غیر این صورت که خلاف این مطلب ثابت گردد. به ‌عنوان نمونه شخصی که اتومبیلی سوار می باشد، مالک آن اتومبیل می باشد و نباید این گونه تصور نمود که او اتومبیل را از راه غیرقانونی و یا اینکه نامشروع کسب کرده است.

بنابراین در رابطه با این این نکته وجود دارد که تصرف در مال به‌ عنوان اینکه مالک باشد، علتی بر مالک بودن شخص متصرف می باشد. تصرف کردن تا جایی اعتبار قانونی دارد که علت دیگری از قبیل سند مالکیت یا شاهد نتواند خلاف این مطلب را ثابت کند.

در صورتی که شخصی ادعا نماید که متصرف، مالک مال ذکر شده نمی باشد و این موضوع را نیز بتواند به وسیله سند یا شاهد آن را اثبات نماید، در این صورت و با اثبات کردن آن مالکیت شخص متصرف باطل می باشد.

اگر در این زمینه شخصی هم پیدا گردد و بتواند سند مالکیت اتومبیل را رو کند، در این مورد هم دیگر مالکیت متصرف منقضی است. در عصر کنونی، با داشتن سند مالکیت یا قولنامه نشان دهنده تصرف دارنده آن به حساب می آید، بنابراین تسلط داشتن مادی بر روی اموال، به تنهایی نمی تواند علتی شناخته ‌شده برای تصرف داشتن نمی باشد. به عنوان نمونه شخصی که سند اتومبیلی را به نام خود او می باشد، مالک آن به حساب می آید، حتی بدون اینکه اتومبیل در تصرف او باشد.

شرایط دعوای اثبات به منظور داشتن مالکیت:

دعوا برای اثبات نمودن مالکیت جزء یکی از دعاوی رایج در زمینه املاک می باشد که در برخی از موارد اشخاص به منظور اثبات کردن حق خود در زمینه مالکیت نسبت به طرح کردن آن اقدام می‌ نمایند که باید شرایط و ویژگی های خاصی نیز در این زمینه موجود باشد.

شرایط دعوای اثبات به منظور داشتن مالکیت:
شرایط دعوای اثبات به منظور داشتن مالکیت:

موجود بودن قرارداد کتبی یا شفاهی:

اشخاصی که خواهان دعوای ثابت کردن مالکیت هستند باید در ابتدا نسبت به ثابت کردن وجود قرارداد و یا اینکه دلایلی مبنی بر انتقال دادن مالکیت اقدام نمایند که در برخی از موارد خواهان در این زمینه با عرضه کردن سند عادی برای اثبات کردن وجود قرارداد اقداماتی را انجام می دهند

به دلیل اینکه خواهان دعوی برای اثبات نمودن مالکیت بدون شک، سند عادی یا مدرکی به غیر از سند رسمی از قبیل قرارداد شفاهی را دارا باشند که در رابطه با گزینه کنونی باید وجود داشتن چنین قراردادی را با سایر دلایل بیان شده را بتوان ثابت کرد، ولی برای مطرح کردن دعوای ثابت کردن مالکیت صرف وجود داشتن سند، قرارداد یا هر گونه دلیلی  مبتنی بر وجود داشتن قرارداد شفاهی یا عادی کافی و لازم نمی باشد.

موجود بودن قرارداد کتبی یا شفاهی:
موجود بودن قرارداد کتبی یا شفاهی:

اثبات برای اعتبار داشتن قرارداد:

به منظور اثبات کردن موجودیت یک قرارداد یا ثابت کردن راه قانونی در زمینه نقل و انتقالات ملک، وظیفه خواهان دعوا برای طرح کردن دعوا در ثابت کردن مالکیت به پایان خواهد رسید و شخص خوانده دعوا باید با توجه به اینکه اعتبار سند عادی دارای ایراد می باشد در دعوا از خود دفاع نماید

و اگر علتی از جانب خوانده مبنی بر بدون ‌اعتبار بودن قرارداد وجود داشته باشد باید از طرف خواهان عرضه گردد، ثابت کردن اعتبار قرارداد هم می تواند بر عهده خواهانی باشد که ادعای اعتبار قرارداد را دارند، می باشد.

زیرا که این امکان وجود دارد که قرارداد با اعتباری هم در این زمینه تنظیم شود، ولی از جهت های قانونی پس از تنظیم کردن، فسخ نمودن، اقاله یا باطل شده باشد؛ بنابراین در این زمینه با دفاع کردن تاثیر گذار از جانب شخص خوانده، خواهان باید بتواند اعتبار قرارداد خود را اثبات نماید.

خواسته لازم برای تنظیم کردن سند در مقابل ثابت کردن مالکیت:

از دیگر شرایطی که در طرح کردن دعوای ثابت کردن مالکیت، یعنی هنگامی که دارنده سند عادی این قصد را داشته باشد که مالکیت خود را اثبات نماید، باید در این مورد رعایت شود، طرح کردن خواسته ای که ملزم به تنظیم کردن سند در کنار ثابت کردن مالکیت باشد.

به خصوص هنگامی که دارنده سند عادی در برابر دارنده سند رسمی قصد داشته باشد که مالکیت خود را اثبات نماید، زیرا که در برخی از موارد دادگاه‌ها در زمینه چنین مورد هایی دعوای ثابت کردن مالکیت را مطابق با بند ۷ در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی را نمی پذیرد با این وجود که دعوا با فرض ثابت شدن، تاثیر قانونی را نخواهد داشت.

خواسته لازم برای تنظیم کردن سند در مقابل ثابت کردن مالکیت:
خواسته لازم برای تنظیم کردن سند در مقابل ثابت کردن مالکیت:

چگونه می توان استشهاد محلی اثبات مالکیت زمین را تهیه کرد؟

به این وسیله از آقايان، ريش سفيدان، معتمدين روستای ……….. در اطراف شهرستان ……… استشهاد و استعلام مي شود که  در رابطه با اينکه مطلع هستند که اینجانب آقای …….. فرزند …….. مالک یک باغ / زمین کشاورزی چهار دیواری به وسیله مصالح خشت و گِل به مدت ……. سال با حدود اربعه ی ذیر:
شمال ….…  جنوب ……. شرق …..  غرب …… در روستای …… هستم.

لازم به ذکر است که در روز ……. به تاریخ …… ساعت ……. مامورین اداره ……….. در موقعیت زمین ذکر شده حضور پیدا کرده اند و بدون علت و انجام هماهنگی و بدون اخطار قبلی و ارا بودن سِمَتِ قانونی به تخریب کردن بخشی از چهار دیواری ( که با تخریب بخشی از دیوار گِلی آن که در ارتباط با سال های گذشته می باشد و آن را بدون هیچ تخلفی درست کردیم ) اقدام کرده اند.

بنابراین از اشخاصی که آگاه و مطلع هستند نسبت به اين موضوع تقاضا می کنم که گواهي خود را بدون طرفداری کردن و اصلاح مرقوم نمايند.
با تشکر و احترام

اینجانبان نامبردگان زیر با آگاهی یافتن از عاقبت شهود دروغ، درستی گفته های بالا را از آقای ……… می پذیرم.
و حاضر می باشم که در هر زمانی که رییس محترم دادگاه صلاح بدانند با رعایت کردن تشریفات قانونی سوگند شرعی را در رابطه با موارد بالا یاد کنیم.

گواهان و شاهدان و امضاء کنندگان:

اينجانب  ……… درستی اظهارات بالا را تأييد و گواهی می کنیم.
اينجانب ………. درستی اظهارات بالا را تأييد و گواهی می کنیم.
اينجانب ……… درستی اظهارات بالا را تأييد و گواهی می کنیم.

درستی اظهارات بالا و امضاء گواهان مورد تأييد می باشد.

رئیس شورای اسلامی روستای ……

نمونه دیگر از استشهاد محلی:

بسمه تعالی

استشهاد محلی اثبات مالکیت زمین

به این وسیله از معتمدین و ساکنین محل که اطلاع کامل نسبت به موضوع دارند که اینجانب ……. فرزند ……… همسر آقای ……. هستم و ساکن …….. می باشم، تقاضا دارم که مراتب را گواهی فرمایید.

با تشکر

اینجانب فرزند …… به شماره شناسنامه ….. درستی مطالب بالا را گواهی می کنم. امضا

اینجانب فرزند …… به شماره شناسنامه ….. درستی مطالب بالا را گواهی می کنم. امضا

اینجانب فرزند …… به شماره شناسنامه ….. درستی مطالب بالا را گواهی می کنم. امضا

اینجانب فرزند …… به شماره شناسنامه ….. درستی مطالب بالا را گواهی می کنم. امضا

دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل ثبت :

درستی موارد فوق و امضا:

اثر انگشت شهود:

مهر و امضا:

اگر فردی جرمی مرتکب نشده باشد و در واقع بخواهد حق گرفته شده خود را مطالبه کند باید دادخواست مد نظر خود را بنویسد.

در این مقاله به سوال های زیر پاسخ می دهیم:

دادخواست اثبات مالکیت چیست؟

ثبات مالکیت در زمین مشاعی که به واسطه ارث به مشاع رسیده است چگونه است؟

چگونه می توان علاوه بر اثبات مالکیت زمین, حق انتفاعی خود را نیز طلب کنید؟

نمونه ی متن دادخواست اثبات مالکیت زمین چگونه است؟

 

دادخواست اثبات مالکیت زمین چیست؟

دعوای اثبات مالکیت عنوان دعوایی است که کسی ادعای  مالکیت مال منقول یا غیر منقولی را دارد یا حقوق غیر مالی که مرتبط با عین، ملکیت است که در این جا ملک زمین است هر چند بعضی از دادگاه های حقوقی مالکیت را فقط مختص مال غیر منقول می دانند.

اما چیزی که بین قضات مورد اختلاف نیست این است که دعوای مالکیت در صورتی مورد تایید قرار می گیرد, و بررسی می شود و جلسه برای او تشکیل می شود که ملک مورد نظر ثبت نشده باشد چرا که سند بالاترین ادله حقوقی در دادگاه محسوب می شود و اگر سند نباشد به دعوا رسیدگی می شود.

گاهی پیش خواهد آمد که مورد اختلاف و دعوا راجع به خود سند می باشد تنها ادله ایی که از سند بالاتر است علم قاضی است که طی جلسات رسیدگی به آن می رسند.

مالک

در هر حال طبق ماده بیست و دو و چهل و هفت قانون ثبت کشورمان فردی که سند به اسم اوست مالک محسوب می شود مگر آن که علم قاضی آن را رد شده بداند.

اول بهتر است بدانیم داد خواست چیست و چگونه باید نوشته شود و چه نکاتی برای نوشتن آن لازم است.

در حالت کلی می توان گفت دادخواست درخواستی است که از سوی خواهان تنظیم می گردد ذکر مشخصات خود آدرس و محل اقامتش و مشخصات, آدرس و محل اقامت خوانده از اولین مواردی است که باید به زبان فارسی و در برگه مخصوص چاپی نوشته شود.

نکته بسیار مهم این می باشد که محل اقامت خوانده بسیار مهم است چرا دادگاهی صالح یعنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی دارد دادگاه محل اقامت خوانده است شاید خوانده محل سکونتش شهر یا کشور دیگری باشد ولی محل کار و یا محلی که بیشتر در آن است جای دیگری باشد محلی که فرد بیشترین ساعت  و اساسی ترین کارهایش در آن جا است محل اقامت محسوب می شود.

ثبات مالکیت در زمین مشاعی که به واسطه ارث به مشاع رسیده است چگونه است؟

گاهی پیش می آید که اسم یکی از وراث در برگه انحصار وراثت نیست و یا این که وجود رابطه ی  نسبی اثبات نشده است در چنین موردی  فرد باید دادخواست اثبات مالکیت با ذکر دلایل وادله قانونی نماید.

چگونه می توان علاوه بر اثبات مالکیت زمین, و حق انتفاعی خود را نیز طلب کنید؟

در چنین موردی ابتدا بایستی ادعای اولیه خود را ثابت کرده و توسط دادگاه و قانون صاحب و مالک شوید ودر مرحله ی بعد مالکیت شما نسبت به منافع آن هم به خودی خود تایید می گردد مثلا در زمین درختان و میوه درختان منافع آن ملک و زمین هستند که با اثبات مالکیت شما در زمین شما صاحب درخت و میوه آن هم خواهید شد.

برای اثبات مالکیت سه  مورد خیلی مهم و اساسی است اول این که موردی که دادخواست راجع به آن است موجود باشد و موجودیت و عین آن باشد دوم این که باید در تصرف متصرف باشد و سوم متصرف هم باید موجود باشد.

یعنی ممکن است زمینی که مورد دعوا است موجویتش و یا عینیت آن مشخص نباشد مثلا تکه زمینی در بی نهایت باشد و دقیقا مشخص نباشید که کجا و به چه شکل است و یا به طور مثال زمین به امان خدا باشد و یک نفر برای ساعاتی آن را تصرف کرده و خسارتی به آن نزند این جا فرد متصرف محسوب نمی شود و یا این که فردی سالها زمینی را تصرف کرده  و درحال حاضر فوت شده است و موجودیت ندارد نمی توان بر علیه ورثه او دادخواست داد .

نکته مهم دادخواست اثبات مالکیت زمین

نکته ایی می تواند به شما در چنین دادخواست هایی کمک بسیاری کند, ادله است برای اثبات دادخواست بایستی  چندین یا حداقل یک ادله قانونی و مورد قبول دادگاه ارائه کنید در مواردی که سند عادی یا وکالت نامه در دست دارید شهادت کسانی که امضای کنندگان یا شاهد معامله بوده اند یک ادله است به اسم شهادت شهود

گاهی پیش آمده است که صاحب امضا  و یا شهود به هر دلیلی حاضر نیستند که در دادگاه حاضر شوند و شهادت دهند در چنین حالتی اگر ادله دیگری در دست ندارید می توانید درخواست کارشناسی خط کنید یا این که طی فراخوانی او را  به ادعای سوگند در دادگاه  بخوانید. البته این ها در موارد قانونی و شرایط خاص می تواند در اجرا متفاوت باشد.

نمونه دادخواست اثبات مالکیت زمین

برای این که بتوانید راحت تر مراحل قانونی را انجام دهید لازم است با نمونه ای از دادخواست اشنا شوید. در عکسی که پیش روی شما است جدولی را مشاهده می کنید که در ستون اول آن در قالبی به نام مشخصات طرفین، عنوان خواهان و خوانده و وکیل را آورده است.

نمونه ی متن دادخواست اثبات مالکیت زمین چگونه است؟
نمونه ی متن دادخواست اثبات مالکیت زمین چگونه است؟

در دادخواست باید اطلاعات کافی مانند نام و نام خانوادگی و همچنین نام پدر و شغل و محل اقامت را داشته باشید و بتوانید دادخواست را کامل کنید.

در نهایت می توان تمامی مطالب بالا را به این شکل بیان کرد که دادخواست به درخواست حقوقی گفته می شود که باید در برگه ای چاپی و مخصوص خود نوشته شود, و بایستی به دادگاه حقوقی صالح تقدیم شود.

نمونه ی متن دادخواست اثبات مالکیت زمین چگونه است؟
نمونه ی متن دادخواست اثبات مالکیت زمین چگونه است؟

همان طور که در سطر های بالا هم به آن اشاره کردیم وجود سه رکن مهم و اساسی برای اثبات مالکیت و همچنین برای عدم رد آن, از سوی دادگاه مربوطه به شرح زیر می باشد. ابتدا زمین موجود باشد در مرحله ی دوم هم این که زمین در تصرف بوده و مورد سوم هم شخص تصرف کننده زنده و موجود باشد.

 

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام