بهترین وکیل دیوان عالی کشور

امروز با بررسی موضوع بهترین وکیل دیوان عالی کشور با شما همراهیم.

بهترین وکیل دیوان عالی کشور دارای ویژگی های خاصی است که می تواند به افراد در حیطه های مختلفی که نیاز به کمک و مشاوره های حقوقی در ارتباط با پرونده های مرتبط با  دیوان عالی کشور دارند، یاری برساند.

بهترین وکیل دیوان عالی کشور
بهترین وکیل دیوان عالی کشور

اگر مایل به مشاوره با وکیل دیوان عالی کشور هستید، پیشنهاد می کنیم با مشاوران گروه راهیان عدالت تماس بگیرید

در ادامه مقاله به سوالاتی که شاید برای شما نیز پیش بیاید و ذهنتان را درگیر کند پاسخ می دهیم.

منظور از دیوان عالی کشور چه سازمانی است؟

وظایفی که دیوان عالی کشور دارد کدامند؟

پیگیری پرونده به چه طریقی در دیوان عالی کشور صورت می گیرد؟

رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور در چه مدتی انجام می شود؟

آیا در صورت پرونده ای به شعبه ای از دیوان عالی داده می شود می توان آن را به شعبه دیگر منتقل کرد؟

ویژگی هایی که بهترین وکیل دیوان عالی دارد شامل چه مواردی می شود؟

کار  وکیل در هنگام قبول یک پرونده در دیوان عالی کشور چگونه است؟

دیوان عالی کشور در چه جایی مستقر است؟

خصوصیات مهمی که یک وکیل باید داشته باشد؟

انجام فرجام خواهی از طریق دیوان عالی کشور چگونه صورت می گیرد؟

منظور از وحدت رویه در مورد وظیفه دیوان عالی کشور چیست؟

در مواردی که دادگاه ها اختلاف در صلاحیت دارند وظیفه دیوان عالی کشور چیست؟

تجدید نظر در آراء دیوان عالی کشور به چه صورتی انجام می شود؟

مراجع رسیدگی به پرونده های تجدید نظر شده چه ارگان هایی هستند؟

وظیفه وکیل در ارتباط با موکل خود چیست؟

معیارهایی که افراد می توانند برای انتخاب بهترین وکیل در نظر بگیرند کدامند؟

بخش های مختلف دیوان عالی کشور کدامند؟

 

منظور از دیوان عالی کشور چه سازمانی است؟

برترین مرجعی که می تواند به پرونده های قضایی در کشور ایران رسیدگی کند دیوان عالی کشور است. این دیوان سال های زیادی است که در زمینه های مختلف خدمت رسانی به افراد و  قانون را مد نظر دارد.

این مرکز به عنوان عالی ترین و برترین مرجع برای دادگستری اعلام می شود. برای راه اندازی و تأسیس این مرکز قانون اساسی دخیل بوده تا بهتر بتوان به پرونده ها رسیدگی کرد.

در اصل 161 قانون اساسی کشور وظایفی که دیوان عالی کشور بر عهده دارد کاملا معرفی شده است و دیوان تمام این موارد و اصول مرتبط با قانون را باید انجام دهد. در کنار این وظایف تعیین شده وظایف دیگری در مواردی شاید بر عهده دیوان عالی گذاشته شود.

امروزه در پرونده هایی که در قانون برای آن ماده و تبصره ای وجود ندارد پرونده باید به مراجع دیوان عالی کشور صادر شده و این سازمان در مورد پرونده مورد نظر رأی را صادر کنند.

منظور از دیوان عالی کشور چه سازمانی است؟
منظور از دیوان عالی کشور چه سازمانی است؟

وظایفی که دیوان عالی کشور دارد کدامند؟

وظایف خیلی مهمی بر عهده دیوان عالی کشور است و لازم است که به تمام این موارد رسیدگی کند. این مرجع در مواردی می توانند به پرونده ها وارد شده و رای های خاصی را صادر کنند. از جمله اینکه پرونده ای که به هر صورتی نیاز باشد در رأی آن تجدید نظر شود و فرد موکل از دادگاه بخواهد پرونده مجدد بررسی شود این بررسی در دیوان عالی انجام می شود.

در موارد دیگری چون انجام هر گونه پژوهش خواهی نیز دیوان عالی کشور به پرونده مورد نظر ورود پیدا می کند و در این زمینه نیز حکم لازم را صادر می کند.

از وظایف مهمی که دیوان عالی کشور بر عهده دارد همان طور که اشاره شد اجرای کامل قانون ها در محاکم مختلف است و در این مورد دیوان موظف است به رأی هایی که دادگاه ها ارائه می دهند و صدور این رأی ها شکایاتی را از طرف افراد در پی دارد رسیدگی کنند. به این مورد فرجام خواهی می گویند که از جمله وظایف برتر دیوان عالی کشور است.

وظایفی که دیوان عالی کشور دارد کدامند؟
وظایفی که دیوان عالی کشور دارد کدامند؟

برای مسأله ای چون فرجام خواهی نیز دیوان عالی وظایفی دارد و می تواند به صادر کردن دادنامه هایی طبق قانون مبادرت کند.

در این زمینه دیوان و افراد شاغل در این مورد موظف هستند که به انطباق این رأی بر اساس قانون یا عدم انطباق آن بپردازند و به هر گونه قانون و شرع در این مورد که وجود دارند دقت کنند و در خیلی موارد که ممکن است مواردی چون نقض حکم ممکن باشد بتوان این کار را انجام داد.

یکی دیگر از کارهایی که دیوان عالی انجام می دهد به اعاده دادرسی مربوط می شود. دیوان در این مورد نیز می تواند این کار را انجام دهد.

پیگیری پرونده به چه طریقی در دیوان عالی کشور صورت می گیرد؟

بعد از اینکه پرونده ای به مرکز دیوان عالی کشور ارجاع داده می شود در این مورد رئیس دیوان عالی یا اینکه یکی دیگر از معاونان رئیس در دیوان عالی، پرونده ارجاع داده شده را به طور کامل بررسی می کند و با در نظر گرفتن اینکه نوبت پرونده بعد از چه مدتی است و ترتیب اینکه این پرونده در چه زمانی به دیوان عالی منتقل شده است رأی مرتبط با پرونده را بر طبق قانون صادر می کند و با بررسی تمام جوانب این پرونده را به یکی از شعبه های دیوان عالی تحویل می دهد تا این رأی از طریق شعبه مورد نظر به فرد ارائه شود.

پیگیری پرونده به چه طریقی در دیوان عالی کشور صورت می گیرد؟
پیگیری پرونده به چه طریقی در دیوان عالی کشور صورت می گیرد؟

رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور در چه مدتی انجام می شود؟

طبق  قانون هر پرونده ای که به دیوان عالی کشور فرستاده می شود باید در فرصت مناسب و با نوبت مشخص بررسی شود و به حکم صادره در این مورد رسیدگی شود. در نظر گرفتن نوبت پرونده از وظایف افراد در این مقام ها است.

اما در مواردی رئیس شعبه دیوان عالی ترجیح می دهد که به دلیل حساس بودن پرونده در خارج از نوبت به آن پرونده رسیدگی شود و ضرورت دارد که زودتر این کار انجام شود در این موارد انجام دادن کار خارج از نوبت مشکلی ایجاد  نمی کند، البته این مورد تنها در پرونده هایی که نتیجه آن به صلاح مملکت و افراد بیشتری باشد و قاضی این حساسیت را در نظر بگیرد صورت می گیرد.

رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور در چه مدتی انجام می شود؟
رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور در چه مدتی انجام می شود؟

آیا در صورت پرونده ای به شعبه ای از دیوان عالی داده می شود می توان آن را به شعبه دیگر منتقل کرد؟

در خیلی موارد افراد بعد از اینکه یک پرونده را در یک شهر یا مکان تنظیم می کنند به مشکل بر می خورند و ترجیح می دهند که پرونده را به جای دیگر و شعبه ای در شهر و مکان دیگر منتقل کنند.

در این مورد اگر پرونده به دیوان عالی ارجاع داده شده باشد باید در همان شعبه بررسی شود و گرفتن این پرونده به هر دلیلی از دیوان عالی یا منتقل کردن به شعبه ای دیگر امکان ندارد مگر اینکه قانون در این مورد این اجازه را بدهد و تجویز قانون در این زمینه صادر شود. به همین دلیل در هنگام تنظیم پرونده فرد باید به این موارد دقت کند تا در حین انجام کارهای قانونی پرونده نقل مکان و… انجام نگیرد و درخواست جا به جایی داشته باشد.

البته این مسأله که ارجاع دادن یک پرونده بعد از گذراندن مراحل قانونی و ثبت در قانون، نه تنها در دیوان عالی کشور بلکه در تمامی دادگاه ها نیز باید رعایت شودو افراد قبل این کار با دقت به این مسأله اقدام کنند.

آیا در صورت پرونده ای به شعبه ای از دیوان عالی داده می شود می توان آن را به شعبه دیگر منتقل کرد؟
آیا در صورت پرونده ای به شعبه ای از دیوان عالی داده می شود می توان آن را به شعبه دیگر منتقل کرد؟

ویژگی هایی که بهترین وکیل دیوان عالی دارد شامل چه مواردی می شود؟

موارد زیادی برای اینکه بهترین وکیل چه ویژگی های زیادی دارد وجود دارد. اما مهم ترین این موارد که سبب یافتن بهترین وکیل برای پیگیری پرونده در دیوان عالی کشور می شود شامل این موارد می شود. از جمله :

وکیل نباید از ابتدای کار صد در صد و با تضمینی به موکل اعلام کند که نتیجه پرونده چه می شود زیرا نتیجه پرونده را دیوان عالی و رئیس آن مشخص می کند و در این مورد وکیل نباید این مطلب را با قاطعیت اعلام کند.

زیرا رئیس دیوان عالی با بررسی پرونده و در نظر گرفتن تمام جوانب به این که حکم صادره بهتر است چه حکمی ارائه شود اقدام به این کار می کندو  از همان اول کار مشخص نمی شود که در طول کارهای قانونی برای ارائه دادن پرونده چه مسائلی ایجاد می شود و بهترین وکیل از این کار خودداری می کند  و واقع بینانه به موکل همه چیز را بیان می کند تا به این طریق موکل با آگاهی اقدامات لازم را انجام دهد.

بهترین وکیل دارای بالاترین مدارک دانشگاهی و شرکت در آزمون وکالت و اخذ پروانه وکالت است.در دادگاه های مختلف فعالیت داشته باشد و تکالیف متفاوتی را عهده دار شده باشد.

دوره وکالتی را که مربوط به ارگان هایی چون دادگستری است سپری کند.بهترین وکیلی که می تواند در دیوان عالی کشور به افراد خدمت کند باید در کار خود تجربه داشته باشد و به نوعی در حال حاضر حق این را داشته باشد که در تمامی دعاوی از این حق خود استفاده کند و موکلانی را قبول کند و  به نوع کار و آسان بودن یا پیچیدگی پرونده ربطی ندارد. همچنین این وکیل می تواند در تمامی محاکم که به پرونده های خود مربوط می شود حضور داشته باشد و در صورت امکان اگر جلسه علنی بتواند انجام شود در همه مراحل دادرسی حضور داشته باشد.

دیوان عالی کشور از وکیلانی در این مورد استفاده می کند که صلاحیت آنها به اثبات رسیده باشد و بتوانند به افراد کمک کنند.

 

کار  وکیل در هنگام قبول یک پرونده در دیوان عالی کشور چگونه است؟

وکیل که در ارتباط با پرونده هایی که به دیوان عالی کشور صادر می شود فعالیت دارد در مرحله اول باید دقت کند که هر چیزی را که موکل گفته بررسی کند و تمام ملاحظاتی که نیاز است در رأی صادره انجام شود را در نظر بگیرد.

وکیلی که از همان اول پرونده موکلش را در دیوان عالی و دادگستری بر عهده داشته باشد در مواقعی که کار به دیوان عالی فرستاده می شود نیز راحت تر می تواند اقدام کند و از حق موکل خود دفاع کند. پس موکلان می توانند در صورت ایجاد یک مشکل حقوقی از اوایل با مشورت لازم به دنبال یافتن وکیل باشند و به این طریق کار را آسان تر در نظر بگیرند، زیرا وکیل از همان ابتدا به کار تسلط دارد و از حق موکل خود در تمام مراحل چه در دادگاه بدوی و چه در مرحله ارجاع به دیوان عالی کشور می تواند دفاع کند.

دریافت نتیجه ای که مد نظر موکل است مهم ترین کار یک وکیل است ولی یک وکیل بر اساس قانون موظف است از حق و حقوق موکل خود دفاع کند اما این نتیجه مورد نظر به ضرر بقیه تمام نشود و به قانون در این مورد توجه کند. یعنی رعایت حق موکل مهم ترین اصل است اما رعایت قانون و اصول قانونی بالاتر از حق این فرد است.

وکیلی باید در دیوان عالی کشور کار کند که تجربه بالایی داشته باشد و در حرفه خود به مرور مهارت های بالایی را به دست آورده باشد.

کار  وکیل در هنگام قبول یک پرونده در دیوان عالی کشور چگونه است؟
کار  وکیل در هنگام قبول یک پرونده در دیوان عالی کشور چگونه است؟

دیوان عالی کشور در چه جایی مستقر است؟

مرکز اصلی دیوان عالی کشور در شهر تهران است اما این دیوان شعبه های مختلفی در چند شهر بزرگ دارد که می تواند به پرونده ها رسیدگی کند. در حال حاضر افرادی که در دیوان عالی کشور فعالیت دارند از بهترین و بالاترین قاضی های کشور که تجربه کاری بالایی دارند تشکیل شده است و این قاضی های محترم وظایفی را بر عهده دارند از جمله اینکه نظارت کامل را بر اجرای هر گونه قانون داشته باشند، از وظایف دیگر این است که در همه موارد به فکر ایجاد وحدت در رویه قضاوت خود باشند و به این مسأله دقت زیادی کنند.

دیوان عالی کشور در چه جایی مستقر است؟
دیوان عالی کشور در چه جایی مستقر است؟

خصوصیات مهمی که یک وکیل باید داشته باشد شامل چه مواردی می شود؟

وکیل فردی است که به عنوان یک نماینده از طریق یک شخص که حقوقی باشد یا حقیقی انتخاب می شود و وکالت را در این مورد به عهده می گیرد.

وکیلی که در این موارد ویژگی های لازم را دارا باشد می تواند که به راحتی از حق و حقوق موکل دفاع کند و سیر قانونی را زودتر بگذراند تا پرونده در جریان قانون قرار  بگیرد و بهتر بتوان اقدامات لام را برای موکل انجام داد.

وکیل به نوعی مدافع آبروی افراد است، سعی می کند که مال افراد را محافظت کند و به افراد در حیطه های مختلفی که مد نظر دارند خدمت کند. ممکن است این حیطه شامل آبروی خانواده و فرد باشد یا اسنکه در مورد یک پرونده مربوط به املاک و … یا حتی تجارت باشد.

وکیل باید همیشه شجاعت داشته باشد و بتواند از موکل دفاع کند، اقتدار داشتن این فرد نیز در همه مراحل در دادگاه و در حضور موکل و قاضی باید نمایان باشد. برای یافتن یک وکیل با اقتدار می توان از افرادی که کار را به وکیل واگذار کرده اند و از عملکرد وکیل در دادگاه رضایت دارند مشورت کرده تا بتوان بهترین وکیل را در این مورد یافت.

خصوصیات مهمی که یک وکیل باید داشته باشد شامل چه مواردی می شود؟
خصوصیات مهمی که یک وکیل باید داشته باشد شامل چه مواردی می شود؟

وکیل به نوعی سعی می کند که از حق موکل خود دفاع کند و تا حدی که می تواند ضمانت کننده این حق باشد که حق اصلی به موکل بر گردد.

البته وکیل در مرحله اول قبل از اینکه به خود موکل و حق این فرد توجه داشته باشد تسلط او بر قانون و ماده های قانون باید سبب شود که وکیل به این مورد بیشتر اهمیت دهد و در هر زمانی اول به این دقت کند که قانون نقض نشود و  مراحل قانونی انجام گیرد. سپس به حق و حقوق کامل موکل توجه کند.

در برابر  قاضی از گفتار مناسب استفاده کند و رفتار درستی داشته باشد. اگر وکیل در این مورد گفتار مناسب داشته باشد بهتر می تواند از حق موکل دفاع کند، همچنین در دادگاه به نظرات و استدلال های این وکیل بیشتر دقت می شود.

وکیلی می تواند جزء بهترین ها در دیوان عالی کشور باشد که به تمام قوانین احاطه داشته باشد و به همه مصوبات تسلط آگاه باشد. وکیل باید همیشه در حال مطالعه باشد و دانش خود را در مورد قانون های اساسی بیشتر کند.

داشتن فن بیان

داشتن فن و بیان خیلی قوی و مسلط، ارائه دادن استدلالات قوی و اصولی از ویژگی های دیگر یک وکیل است. داشتن هوش عالی در مواردی که اموری به این فرد سپرده می شود نیز می تواند خیلی حائز اهمیت باشد.

وکیل باید به نوعی بتواند همه مواردی که به حفظ حقوق فرد موکل مربوط می شود را در نظر بگیرد و هر چه در توان خود دارد برای نتیجه گرفتن از حق موکل انجام دهد. برای دست یافتن به این نتیجه مهارت و تجربه خیلی مهم هستند و وکیل مورد نظر باید تجربه کاری بالایی به خصوص در پرونده هایی داشته باشد که این نوع کارها به او واگذار می شود.

 

انجام فرجام خواهی از طریق دیوان عالی کشور چگونه صورت می گیرد؟

از جمله راه هایی که در مورد اعتراض کردن به رأی صادره از طریق دادگاه ها وجود دارد این است که فرجام خواهی صورت گیرد. البته انجام این کار باید توسط یک وکیل خبره و مسلط و توسط دیوان عالی کشور انجام پذیرد. در مواقعی که به رأی صادر شده از دادگاه در هر مرحله ای افراد اعتراض داشته باشند این شکایت را تنظیم می کنند و سپس دیوان این شکایت را بررسی کرده و دستور داده می شود که این رأی صادر شده در اسرع وقت به دیوان عالی کشور فرستاده شود.

انجام فرجام خواهی از طریق دیوان عالی کشور چگونه صورت می گیرد؟
انجام فرجام خواهی از طریق دیوان عالی کشور چگونه صورت می گیرد؟

نکته

دیوان عالی کشور طبق قانون موظف می شود که همه این مقررات را در نظر بگیرد و در مواردی که رأی را طبق قانون بداند این رأی را تأیید کرده و این مورد را به دادگاه مجددا می فرستد و درخواست فرد برای اعتراض به پرونده را رد می کند، زیرا همه چیز طبق قانون پیش رفته است و در این مورد مشکلی وجود ندارد.

اما در مواردی که رأی را دیوان عالی کشور دوباهر بررسی کرده و نتیجه بگیرد که رأی صادره صحیح نمی باشد، دیوان عالی کشور این حق را دارد که رأی صادر شده توسط دادگاه را نقض کرده و آن را فاقد اعتبار بداند و بررسی های لازم را انجام دهد و رأی دیگری گه بر اساس قانون و در نظر گرفتن همه موارد حائز اهمیت در پرونده است صادر کند.

دیوان عالی کشور جزء بالاترین موارد است و در این مرحله باید برای اینکه رأی را صادر بکند به دادگاه هایی که در این مورد پایین تر هستند فرستاده تا به این مورد مجددا رسیدگی کند و رأیی که دیوان عالی کشور صادر می کند را به افراد ابلاغ کند. دیوان در این مورد وظیفه دارد که پس از صدور حکم جدید رأی این کار را انجام دهد.

منظور از وحدت رویه در مورد وظیفه دیوان عالی کشور چیست؟

در خیلی موارد این اتفاق می افتد که برای یک موضوع و پرونده ای حکمی به صورت قانون تصویب شده وجود نداشته باشد یا اینکه در مورد حکم های موجود صراحت خاصی یافت نشود و از طریق قانون نتوان پیگیر این مسأله شد که پرونده طبق قانون چه مراحلی را باید بگذراند تا رأی صادر شود.

در خیلی موارد در ارتباط با یک موضوع شاید دادگاه های مختلفی رأیی که صادر می شود را در شعبه های مختلف متفاوت اعلام کنند. مثلا برای یک پرونده در یک دادگاه رأی بر موافق بودن با این پرونده انجام گیرد اما در همان پرونده دادگاه دیگری رأیی کاملا متفاوت را در نظر بگیرد و این اختلاف در رأی به ایجاد مشکلاتی منجر شود.

قانون گذار در این مورد به دیوان عالی کشور در مورد رأی صادره مراجعه می کند و هیأتی که به عنوان هیأت عمومی در دیوان عالی کشور فعالیت دارند به صادر کردن این رأی به نام رأی وحدت رویه اقدام می کنند به این طریق که در موارد خاص تمام شرایط را بررسی می کنند و جانب حق را رعایت کرده و به حل مشکل می پردازند.

رأی هایی که توسط دیوان عالی کشور صادر می شود در موارد مختلفی اعتبار خود را دارد و در حکم یک قانون می باشد. این حکم اعتبار زیادی دارد و دادگاه ها در موارد مشابه از این قانون جدید می توانند بهره ببرند.

زیرا همه افراد شاغل در دیوان عالی افراد متخصص و ماهر هستند و در این مورد تجربه کافی را دارند و یک هیأت با بررسی تمام جوانب به این مورد اقدام می کنند. پس در موارد مشابه می توان از این قانون استفاده کرد و به وحدت رویه در مورد یک پرونده دست یافته شود.

منظور از وحدت رویه در مورد وظیفه دیوان عالی کشور چیست؟
منظور از وحدت رویه در مورد وظیفه دیوان عالی کشور چیست؟

در مواردی که دادگاه ها اختلاف در صلاحیت دارند وظیفه دیوان عالی کشور چیست؟

در موارد زیادی ممکن است این مورد پیش بیاید که دادگاهی پرونده ای را در نظر بگیرد و پرونده ای به آن مرکز ارجاع داده شود دارای مواردی باشد که نیاز است که فرد صالح تر و آگاه  به این پرونده رسیدگی کند و  دادگاه خود را در این مورد مبرا می داند و قاضی امکان دارد که صادر کند که نمی تواند رأی درستی را در مورد این پرونده لحاظ کند.

در مواردی این چنینی قاضی دادگاه موردی به نام قرار عدم صلاحیت را در این پرونده ارسال می کند و از قضات دیگر می خواهد که رسیدگی به این پرونده را عهده دار شوند. در خیلی موارد اگر این اتفاق بیفتد دادگاه پرونده را می تواند به دادگاهی دیگر ارائه دهد و قاضی در این دادگاه به بررسی این پرونده اقدام کند و رسیدگی لازم را انجام دهد

در این زمینه اختلافی که به در رأی های صادره از قضات وجود می آید به نام اختلاف در صلاحیت مطرح می شود و هیچ کدام از دادگاه ها خود را در مورد پرونده مورد نظر صالح نمی دانند و تصور بر این است که شاید صلاحیت مورد نظر را نداشته باشند

و برای اینکه طبق قانون اقدام کنند و با توجه به حق و حقوق افراد و صلاح مملکت نتیجه بگیرند نیاز را بر این می دانند که دیوان عالی کشور به این پرونده ورود پیدا کند و این اختلاف در مورد صلاحیت در مورد خاص را بر عهده گرفته و رأی را با استفاده از هیأت عمومی خود صادر کند. در چنین مواردی دادگاه ها می توانند پرونده را به دیوان ارجاع داده و در اسرع وقت دیوان عالی کشور به رأی در مورد پرونده مورد نظر با توجه به موارد قانونی اقدام کند.

در مواردی که دادگاه ها اختلاف در صلاحیت دارند وظیفه دیوان عالی کشور چیست؟
در مواردی که دادگاه ها اختلاف در صلاحیت دارند وظیفه دیوان عالی کشور چیست؟

تجدید نظر آراء در دیوان عالی کشور به چه صورتی انجام می شود؟

واژه تجدید نظر یعنی اینکه دوباره در مورد یک امر یا نوشته ای نظری که وجود دارد بررسی شود. هر فردی در معرض اشتباه کردن قرار دارد و هر قاضی نیز ممکن است در مواردی که رأیی را صادر می کند به اشتباه این رأی را صدور بکند و برای فردی که پرونده به او مربوط می شود مشکلاتی پیش بیاید.

در این موارد افراد از قاضی شکایت می کنند و درخواست این را دارند که در رای مورد نظر تجدید نظر شود و اعتراض می کنند که رأی صادره فاقد رعایت قانون بوده. در این مورد دیوان عالی کشور برای اینکه با بی گناهی یک فرد محکوم نشود و مجازاتی بر علیه افرادی که در این پرونده ها دستی ندارند رخ ندهد ترجیح می دهد که حکمی به نام تجدید نظر را بررسی کند. امکان دارد که در این مورد دیوان عالی کشور در رأی مورد نظر تجدید نظر کند و به نوعی رأی موجود را فاقد اعتبار  لازم بداند.

تجدید نظر آراء در دیوان عالی کشور به چه صورتی انجام می شود؟
تجدید نظر آراء در دیوان عالی کشور به چه صورتی انجام می شود؟

مراجع رسیدگی به پرونده های تجدید نظر شده چه ارگان هایی هستند؟

در مواردی که رأی صادره شکایتی در پی داشته باشد می توان گفت که رأی قطعی نیست و قابلیت این را دارد که اعتراضی به این پرونده و نتیجه آن صادر شود، دو مرجع قضایی که برای رسیدگی دوباره به رأی هایی که دادگاه ها از ابتدا صادر می کنند وجود دارد که شامل دادگاهی تجدید نظر در استان مربوطه است و اگر این دادگاه نتوانست به این مورد رسیدگی کند پرونده و نتیجه به دیوان عالی کشور فرستاده می شود تا این سازمان در مورد پرونده  خاص اقدامات لازم را انجام دهد.

مراجع رسیدگی به پرونده های تجدید نظر شده چه ارگان هایی هستند؟
مراجع رسیدگی به پرونده های تجدید نظر شده چه ارگان هایی هستند؟

وظیفه وکیل در ارتباط با موکل خود چیست؟

در ابتدا وکیل هنگامی که یک پرونده را بر عهده می گیرد و با مشکل موکل و درخواست اصلی برای وکالت گرفتن آشنا شود نیاز است که وکیل در این زمینه توجه کند و  مواردی را رعایت کرده و  وظایف خود را به درستی انجام دهد. از جمله اینکه به موکل خود واقعیت را بیان کند و هر چه که امکان دارد در این پرونده اتفاق بیفتد را با او در میان بگذارد.

وظیفه دیگری که یک وکیل با تجربه دارد این است نتیجه ای که حدس می زند با توجه به گفته های موکل از پرونده، توسط دادگاه یا دیوان عالی کشور صادر شود را به درستی بیان کند و از اینکه چیزی را بیان کند که در آن غلو کرده یا به نوعی این کار نشدنی است خودداری کند و به فرد بیان نشود که حتما در این پرونده برنده خواهد شد. اگر اشکالاتی در این مورد وجود دارد از همان ابتدا مشخص کردن این اشکالات به موکل، نیز جزء وظایف وکیل است.

وظیفه وکیل در ارتباط با موکل خود چیست؟
وظیفه وکیل در ارتباط با موکل خود چیست؟

در مواردی که به این مسأله اطمینان می یابد که موکل در مورد این پرونده در حال خطا کردن است و به نوعی می خواهد راه انحرافی را در پیش بگیرد او را از این کار محافظت کند

و در مواقعی که فرد به فکر ضربه زدن به افراد دیگر است به او بیان کند که راه رفته به مشکل بر می خورد و فرد وکیلی که به نوعی امانت ملت است و مردم به او توجه دارند باید به این کار رسیدگی کند.

وکیل باید به سود و  پولی که در پرونده ها به دست می آورد فکر نکند و تنها به این مسأله فکر نکند که کاری را متقبل شود که سودآوری بالاتری داشته باشد. بهترین وکیل به انجام دادن کار و اینکه رضایت فرد موکل را به سوی خود جلب کند توجه می کند و  به سودآوری این پرونده در مرحله آخر فکر می کند.

وظیفه ای که یک وکیل دارد که به بهتر شدن کار و مهارت او نیز منجر  می شود این است که از اینکه پرونده را پیچیده تر کند خودداری کرده و به نوعی در پی ارائه دادن موارد قانونی باشد تا رأی صادره از دیوان عالی کشور یا دادگاه ها بهترین رأی باشد و بر اساس موازین قانونی تصویب شده باشد.

ساده سازی پرونده

وظیفه دیگر وکیل که در ارتباط با قاضی است به این مورد بر می گردد که این فرد نیاز است که از حرفه ای که یادگرفته به کار ببرد تا پرونده را ساده تر کند و از اینکه قاضی سردرگم شود و کار پرونده مدت زمان زیادی طول بکشد جلوگیری کند. در خیلی موارد قاضی به فرد وکیل و کار او آگاه است و به گفته های این فرد اطمینان کرده و این کار را انجام می دهد.

رفتار وکیل هم با موکل خود و هم با قاضی و افراد دیگری که به نوعی به واسطه پرونده در این مورد درگیر است این است که با احترام برخورد کند و شان یک وکیل محترم را نشان دهد و موکلان این اطمینان را در این وکیل ببینند که کار را بر طبق قانون پیش می برد.

وکیل در صورتی می تواند به امانتی که به او واگذار شده عمل کند که در کار خود دارای امنیت شغلی باشد و  از بالاترین آرامش در زمینه های شغل خود برخوردار ش.د، همچنین این فرد در دفاع از موکل خود به حدی آزادی داشته باشد و بتواند به پرونده رسیدگی کند.

معیارهایی که افراد می توانند برای انتخاب بهترین وکیل در نظر بگیرند کدامند؟

برای اینکه کار حقوقی روال خود را به درستی طی کند نیاز است که از فرد آگاه به این مورد کمک خواست .در حال حاضر بهترین فردی که در پرونده های حقوقی می تواند به افراد یاری برساند وکیل است. این فرد با در نظر گرفتن مواردی می تواند بهترین وکیلی که در دادگاه ها یا در مورد دیوان عالی کشور می تواند خدمت کند و به اجرای قانون بیشتر کمک کند وکیل است.

در خیلی موارد افراد به دنبال یافتن بهترین وکیل هستند و باید بدانند که برای انتخاب بهترین وکیل باید به معیارهایی فکر کرد. از جمله این معیارها شامل این موارد می شود:

بهترین وکیل در کار خود تخصص کافی و مهارت لازم را دارد.

این یکی از معیارهایی است که فرد موکل برای یافتن بهترین وکیل می تواند مد نظر داشته باشد. با توجه به گسترش رشته های مختلف دانشگاهی یافتن بهترین وکیلی که بتواند کار را انجام دهد ضرورت دارد. مثلا اگر پرونده به مواردی چون موارد تجارت بین الملل و .. مربوط می شود  از وکلایی استفاده شود که در این مورد تجربه کاری بالا دارند و به نوعی تخصص آنها در این مورد است. رشته های دانشگاهی و مدرک تحصیلی می تواند به فرد برای یافتن وکیل مناسب کمک کند.

در خیلی موارد وکیلی که به پرونده مسلط باشد می تواند راه حلی را برای آن مشکل حقوقی در نظر بگیرد که به نسبت دیگر وکیلان، این  پرونده به نتیجه بهتری برسد و تنها این افراد  از آن مطلع باشند.

این مسأله به تسلط و مهارت وکیل مربوط می شود. وکیلی که به کار آگاه باشد راحت تر می تواند به پرونده و نتیجه آن از همان ابتدا خوش بین باشد به شرطی که مهارت داشته باشد. توجه به رزومه وکیل در این مورد راهگشا می شود.

بهترین وکیل در بین مردم و کسانی که کار را به او واگذارکرده اند به حسن شهرت معروف باشد و خوش نامی را دارا است و از این طریق فرد اطمینان می باید که کار را به دست کار بلد می تواند بسپارد.

قبل از سپردن یک پرونده به یک وکیل نیاز است که در مورد این فرد آگاهی های لازم را کسب کند. در بین مردم اعتبار یک وکیل مشخص می شود. وکیلی که بتواند با کارمندان دیگر دادگستری ارتباط درستی را داشته باشد، هیچ گونه کوتاهی در مراجع قضایی نداشته باشد و به نوعی تعامل کافی را با دیگر موکلین در پرونده کاری خود داشته باشد می تواند به عنوان  بهترین وکیل انتخاب شود.

بهترین وکیل در برقرار کردن ارتباط با موکل خود و هر فرد دیگری به صورت خیلی قوی و موثر عمل می کند و از طریق این بیان واضح و… می تواند موفقیت را در کار خود ضمانت کند.

در خیلی موارد اگر وکیل ارتباط درستی را با افراد دیگر و وکیلان داشته باشد می تواند این ارتباط منجر شود که در مواردی که کار به مشکل بر می خورد از راهنمایی دیگران بهره ببرد و در مورد حقیقت به نتیجه مورد نظر دست یابد.

معیار دیگری که افراد در انتخاب بهترین وکیل توسط موکلان وجود داشته باشند این است که وکیل تا حد لازم امانت دار باشد و مواردی که به او منتقل می شود را به افراد دیگر ندهد. هم خود قانون و هم به موجب کار وکالت نیاز است که رازداری جزء معیارهای وکیل باشد.

مورد دیگری است که در مورد یافتن یک وکیل بهتر کمک کند به صداقت این فرد مربوط می شود . هر چه وکیل صادق باشد و به درستی بیان کند که نتیجه چه می شود بهتر می تواند به همه کمک کند.

وظیفه دیگر دیوان عالی این است که عملکرد را به درستی کنترل کند و به کار محاکم  آن چنان که هست رسیدگی کند.

بخش های مختلف دیوان عالی کشور کدامند؟

دیوان عالی کشور شعبه های مختلفی دارد و هر کدام از این شعبه ها قاضی های خبره ای را دارا است که یکی رئیس این مرکز است و دیگری قاضی به عنوان مستشار است.

همان طور که بیان شد شعبه های مختلفی از دیوان در شهرهای مختلف وجود دارد که باید قضات در این مکان از لحاظ همه موارد مهم مجتهد باشد و ریاست محترم قوه قضاییه صلاحیت این قاضی را تأیید کند.

دومین قسمتی که دیوان عالی دارد به هیأت عمومی مربوط به این دیوان است. هیأت عمومی به مواردی که در پرونده ها در قانون وجود ندارد رسیدگی می کند و یک رأی مناسب را بر اساس پرونده صادر شده در نظر می گیرد.

کانون وکلا برای اینکه بهتر بتوانند افراد کار خود را انجام دهند و وکیل بهتر را پیدا کنند اقدام به کارهای متفاوتی کرده است و لیست کاملی از وکیلان خبره را در موارد مختلف در اختیار افراد قرار می دهد. کسانی که به دنبال یافتن این بهترین وکیلان هستند می توانند که راحت تر وکیل مورد نظر خود را بیابند.

ورود به سایت هایی که زیر نظر کانون وکلا می باشد در این مورد به افراد کمک می کند. یافتن بهترین وکیل دیوان عالی کشور بر اساس صلاحیت وکیل و تخصص و ماهر بودن این فرد در کار خود مربوط می شود.

در این مقاله سعی شد که به مواردی اشاره شود که به یافتن بهترین وکیل دیوان عالی کشور کمک کند. امیدواریم که این مقاله راهنمای مناسبی برای شما باشد.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام