دفتر وکالت ستارخان

امروز در این مقاله با بررسی موضوع دفتر وکالت ستارخان در خدمت شما عزیزان هستیم.

هدف دفتر وکالت  کمک کردن به اجرای درست عدالت می باشد. منظور از عدالت، تأمین کردن منافع مردم که مربوط به نیاز های ذاتی و اجتماعی است می باشد. بنابراین، نقش دفتر وکالت  به کارکرد دستگاه قضایی برمی گردد که در جهت حقیقت هایی است که حق و باطل را تشخیص می دهد. در ادامه درباره وظایف دفتر وکالت  و نقش آن توضیح بیشتری خواهیم داد.

ممکن است سوال هایی درباره دفتر وکالت داشته باشید که ما به آن ها پاسخ می دهیم.

در دفتر وکالت چه کار هایی صورت می گیرد؟

وظایف دفتر وکالت چیست؟

مدیر دفتر وکالت چه وظیفه ای دارد؟

مدیر دفتر وکالت چه شرایط اختصاصی باید داشته باشد؟

شرایط مخصوص کارشناس حقوقی در دفتر وکالت چیست؟

کارشناس فناوری اطلاعات و کارمند های دفتر وکالت چه شرایط اختصاصی دارند؟

 

در دفتر وکالت چه کار هایی صورت می گیرد؟

در این دفتر حرفه های همه ی وکیل ها ثابت می باشد و یک ابزاری دارند که به صورت قانونی می باشد و به شکل واحد برای همه آن ها استفاده می شود ولی طریقه استفاده کردن آن ها از این ابزار شبیه به هم نیست.

در دفتر وکالت نیت وکیل تنها به دست آوردن مال نباید باشد و تنها حق را باید بشناسد و در این راه می تواند امرار معاش هم می کند. باید توجه داشت که شأن یک وکیل تنها مسائل مادی نمی باشد و باید حرفه خود را در وکالت که شغل او می باشد به کار ببرد.

در دفتر وکالت چه کار هایی صورت می گیرد؟
در دفتر وکالت چه کار هایی صورت می گیرد؟

همچنین وکیل نباید تمام حق را به موکلش بدهد و باید وجدان را در کارش به کار ببرد تا به مفهوم عدالت و شرافت برسد.

در میان همه وظیفه هایی که یک وکیل در دفتر وکالت در برابر موکل خودش دارد؛ اداره کردن دعوا می باشد. زیرا این وظیفه از حرفه وکالت است تا در میان کارهایی که یک وکیل انجام می دهد فن های ویژه و زیادی را در خواست کند و بتواند واژه وکیل را ایجاد کند. اداره کردن دعوا نیاز به یک حرفه چند بعدی دارد و برای به دست آوردن چنین حرفه ای باید توانایی های بی اندازه ای وجود داشته باشد.

در دیدگاه وکیل حقیقت معنی واقعی نمی باشد، زیرا در جهت تأمین صلاح موکلش دفاع می کند و جز این هم نمی تواند باشد چون با توجه به جایگاهی که دارد حرفه او در شغلش همین است و توانایی این را ندارد که بدون مصلحت موکلش به واقعیت ها بنگرد اگر جز این باشد او ویژگی حرفه خود را از بین برده است.

هدف از ایجاد موسسات غیر تجاری؛

مجموعه موسسات غیر تجاری زیر مجموعه هایی به نام موسسات حقوقی دارند. در ماده یک آیین نامه که موسسه های غیر تجاری را ثبت کرده است منظور از تشکیل موسسات غیر تجاری را اموری مانند کارهای علمی و خیریه می نامند حال چه هدف سود بردن داشته باشند یا نداشته باشند.

وظایف دفتر وکالت چیست؟

در حقیقت وظیفه دفاتر وکالت دفاع کردن از وزارت متبوع در قبال افراد حقوقی در همه مرجع های قانونی ذیصلاح می باشد. دفتر های حقوقی به همراه وکلا خواهان اجرای عدالت می باشند و اشخاص حاکم قضایی در این مورد بی توجهی نمی کنند و دادگاه وکیل را به عنوان طرف دعوا نمی شناسند. زیرا وکیل ها در این باره می توانند نقش بسیار با ارزشی برای اجرای درست عدالت داشته باشند همچنین دفتر وکالت وظیفه بررسی کردن و تشخیص دادن درست کار دستگاه قضایی که بر پایه عدالت است  را دارد.

البته اگر چنین فرض کنیم که هر کسی نسبت به کار اشتباهی که مرتکب شده است به طور داوطلب به پیشگاه قاضی برود و جرم خود را اعتراف کند دیگر احتیاجی به وکیل و دفتر وکالت نخواهد بود ولی در حقیقت چنین چیزی وجود ندارد و باید برای صادر کردن یک حکم با عدالت نسبت به مشکلات، دستگاه قضایی باشد تا نتیجه مفید را بدهد.

وظایف دفتر وکالت چیست؟
وظایف دفتر وکالت چیست؟

یک دفتر وکالت به طور کامل از دیگر شغل های حقوقی جدا می باشد، در چنین دفتری تنها چیزی که باعث شده است وکلا از هم دیگر متمایز شوند روشی است که در ابزار های قانونی استفاده می شود. در دفتر وکالت هر شخصی برای حل مشکل خود می تواند یک وکیل با اطمینان را انتخاب کند و با کمک تنظیم کردن یک وکالت نامه ، پرونده خود را در نزد او قرار دهد.

وکلای دادگستری و دفتر وکالت مانند سازمان های قضایی هستند که مظلومان می توانند به آن مراجعه کنند. برای نهاد یک دفتر حقوقی باید پیشنهاد شورای مشورتی و دفتر های خدمات الکترونیک و به علاوه تأیید از سوی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضروری است.

مدیر دفتر وکالت چه وظیفه ای دارد؟

مدیر چنین دفتری شخصی است که پروانه دفتر حقوقی را به اسم او صدور می کنند و باید در همه ی وقت ها در محل کار خود حضور داشته باشد. همچنین دفتر وکالت باید تشکیل شده از یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعت و دونفر کارمند دفتری باشد. ولی هنگامی که میزان خدمات دفتر وکالت زیاد شود توسط اداره کل دفتر خدمات الکترونیک قضایی باید نیروی انسانی هم اضافه شود.

مدیر دفتر وکالت چه شرایط اختصاصی باید داشته باشد؟

1-دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر مروبوط به رشته حقوقی، فقه و علوم قضایی در دانشگاه ها یا موسسات و آموزش های عالی باشد علاوه بر این ها مدرک سطح دو یا بالاتر در حوزه هی علمیه هم شامل می شود.

2-شخص باید دارای سن حداقل 25 سال باشد.

-3باید دارای سابقه ای حدود 5 سال مربوط به کار داشته باشد.

4-داشتن اطلاعاتی پایه درباره کار و داشتن مهارت با کار کردن رایانه که مورد تأیید سازمان کل برای این سمت باشد.

همچنین به جزء مواردی که ذکر شد اشخاصی که سابقه های خدمتی داشته باشند اگر توسط اداره کل دفتر های خدمات الکترونیک قضایی تأیید شوند در اولویت قرار می گیرند.

مدیر دفتر وکالت چه شرایط اختصاصی باید داشته باشد؟
مدیر دفتر وکالت چه شرایط اختصاصی باید داشته باشد؟

شرایط مخصوص کارشناس حقوقی در دفتر وکالت چیست؟

1داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های مربوط به حقوق، فقه، علوم قضایی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی یا داشتن مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه ی علمیه.

2دارای سن حداقل 25 سال باشد.

3اطلاعاتی مربوط به این کار و داشتن مهارت کار با رایانه که توسط اداره کل برای این مقام تأیید شده باشد.

کارشناس فناوری اطلاعات و کارمند های دفتر وکالت چه شرایط اختصاصی دارند؟

1دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر مربوط به رشته های حقوقی، فقه و علوم قضایی در دانشگاه ها و موسسه های آموزشی یا داشتن مدارک سطح دو یا بیشتر در زمینه های علمیه.

2حداقل باید 25 سال سن داشته باشد.

3دارای اطلاعاتی اساسی و داشتن مهارت کار با رایانه که از سوی اداره کل برای این مقام تأیید شده است.

کارشناس فناوری اطلاعات و کارمند های دفتر وکالت چه شرایط اختصاصی دارند؟
کارشناس فناوری اطلاعات و کارمند های دفتر وکالت چه شرایط اختصاصی دارند؟

برای چه اشخاصی داشتن پروانه و مشغول شدن در دفتر وکالت  ممنوع می باشد؟

1-وکیل های دادگستری و مشاور های موضوع ماده 187 و کارشناس های رسمی دادگستری

2-سر دفتر هایی که به برکناری محکوم شده اند و این حکم به طور قطعی صادر شده است.

3-طبق گفته ماده 2 قانون تجارت افرادی که درزمینه تجارت شاغل اند ممنوع می باشند.

4-کارمند های استخدام دولت و کارمند های موسسه های عمومی غیر دولتی

وظیفه های دفتر های خدمات الکترونیک در مراکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به شرح زیر می باشد؛

الف -ثبت نام های افراد متقاضی را برگزار می کند و به بررسی و تأیید کردن آن ها می پردازد.

ب -واکنش نشان دادن نسبت به پیشنهادات شورا در رابطه با تقاضای صدور، تداوم، منصرف شدن و لغو ومعلق کردن پروانه و جا به جایی و جایگزین کردن دفتر و دادن پیشنهاد آن به رئیس مرکز

ج -انتخاب مقدار هزینه های در رابطه با خدمت های دفتر و عضویت سالانه دفتر و به تصویب رسیدن آن توسط رئیس مرکز

د -کنترل بر همه ی کارهای اجرایی دفترها و کانون ها و براندازی کردن کارهای کمی و کیفی و دادن گزارش آن به رئیس مرکز

ه -نظر دادن در رابطه با دستور کار و نظام نامه هایی که دفتر ها در رابطه با تصویب مراجع به آن ها احتیاج دارند.

و -اظهار نظر کردن در رابطه با تغییر دادن وظیفه ها و اختیار هایی که کانون ها دارند به رئیس مراکز و به تصویب رسیدن توسط ریاست قوه قضاییه

ز -ایجاد تعادل و داشتن هماهنگی لازم با مرجع های قضایی و دفتر های خدماتی و بقیه موسسه های دولتی به هدف انجام دادن خدمات عالی در حیطه ی قانون و آیین نامه هایی که مصوب شده اند.

 

شغل دستیار دفتر وکالت

وظیفه این دستیار ها انجام دادن کارهای اداری می باشد و وکیل ها را در کارهای حقوقی مانند تحقیقات و ارائه پرونده در دادگاه وایجاد روابط با مشتری کمک می کنند. وکیل ها، دستیار های دفتر وکالت را زیر نظر می گیرند و در کارهای تنظیم جلسات مانند جلسه های دادرسی و دادگاه نظارت می کنند.

علاوه بر این، پروژه های مربوط به تحقیقات را در کارهای مختلف برای انتخاب کردن سابقه و نوشتن کل اسناد حقوقی و اطمینان خاطر داشتن از درستی مدرک ها در یک مدت زمان ویژه ای به داد گاه ارائه می دهند. البته خیلی از دستیار های دفتر وکالت به طور مستقیم با مشتریان در رابطه با جواب دادن به سوال های آن ها و تنظیم کردن قرار ملاقات با آن ها و مطمئن بودن از انجام همه شرایط دادگاه،  کار خواهند کرد.

شرایط ثبت دفتر وکالت؛

باید توجه داشته باشید که برای نهاد یک دفتر وکالت باید حداقل سه وکیل دادگستری که کارهای مشاوره و کارهای حقوقی انجام می دهند را داشته باشید. با توجه به خصوصیاتی که گفتیم این اشخاص نباید هیچ گونه سابقه کیفری داشته باشند علاوه براین نباید کار های فساد و منافی را همراه شغل خود انجام دهند. همچنین باید به بازنگری کردن مداوم پروانه وکالت مربوط به خود اقدام کنند و در دفتر وکالت دیگری عضو نباشند.

برای ثبت کردن دفتر وکالت موارد زیر ضروری است؛

الف-دارای حداقل اعضای دو نفر و داشتن سرمایه ای که به آن نیاز است.

ب-در میان وکلا باید یک نفر از آن ها سابقه ده سال کاری را داشته باشد.

ج-تابعیت ایرانی

د-یک نسخه از آگاهی منتشر شده را باید به کانون وکلا نشان دهد.

علاوه بر موارد بالا باید مدارکی مانند کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه ی افراد عضو هیئت مدیره، کامل کردن اساس نامه و تقاضا نامه حقوقی در دو عدد نسخه داشته و همچنین یکی از افرادی که عضو هیئت مدیره می باشد باید دارای مدرک کارشناسی باشد.

برای ثبت کردن دفتر وکالت موارد زیر ضروری است؛
برای ثبت کردن دفتر وکالت موارد زیر ضروری است؛

فرق موسسه حقوقی با دفتر وکالت؛

شرکت های غیر تجاری به قصد هدف های غیر تجاری ساخته می شوند و موسسان آن توانایی نفع بردن یا نبردن را دارند. همچنین موسسه حقوقی جزء شرکت های غیر تجاری حساب می شود.

دفاتر وکالت از طرف وکیل دادگستری ساخته می شود و همه ی کار ها توسط وکیل دادگستری انجام می شود که دارای پروانه وکالت می باشد. منظور از ایجاد کردن یک دفتر وکالت، تأمین کردن منافع مردم و همکاری کردن با دستگاه قضایی می باشد.

بنا کردن دفتر وکالت در جاهای مسکونی؛

با توجه به اینکه دفتر وکالت توسط وکیل پایه یک دادگستری کنترل می شود باید در محلی که پروانه وکالت خود را دریافت کرده اند بنا شود. همچنین وکیل می تواند دارای کارمندانی باشد. دفتر وکالت قابلیت این را دارد که در ساختمان های کاربری مسکونی ساخته شود. علاوه بر این، کاربر نمی تواند ملک را عوض کند یا از آن برخلاف کاربری استفاده کند ولی در دفتر های دیگری مانند دفتر ازدواج و دفتر طلاق چنین قانونی وجود ندارد.

 

تخلف دفتر وکالت

همان طور که گفتیم دفتر وکالت باید مستقل باشد و بر اساس قانون های کانون وکلا در جایگاه پروانه وکیل برگزار شود. اگر وکیلی پروانه وکالتش برای آن محل (شهر) صادر نشده باشد دفتر وکالت نهاد کند دچار تخلف انتظامی شده، برای چنین موضوعی مرجع صالح به بررسی دادسرای انتظامی کانون وکیل های دادگستری می پردازد. همچنین جهت دریافت پروانه وکالت باید به کانون مرتبط به آن شهر مراجعه کند.

تخلف دفتر وکالت
تخلف دفتر وکالت

در پایان از تمامی عزیزانی که این مقاله را مطالعه کردند سپاس گزاریم.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام