وکیل اعاده دادرسی ( تنظیم لایحه اعاده دادرسی )

در ابتدا لازم است تعریفی در رابطه با دادرسی و اعاده دادرسی داشته باشیم:

دادرسی به معنای به داد مظلوم و به دادخواهی دادخواه رسیدن است که به انواع اختصاری(شنیدن دفاعیات طرفین دعوا که به صورت شفاهی بیان میشود و صورت جلسه کردن آنها)، عادی(دفاعیات در این نوع دادرسی به صورت کتبی و تنظیم کردن لایحه است)،حضوری و غیابی  تقسیم میشود.

به عبارت دیگر دادرسی یک سری اعمال را شامل میشود که از ارائه درخواست برای دادرسی کردن شروع میشود و تا زمان صادر کردن رای ادامه پیدا میکند.

اعاده دادرسی هم به ابن معناست که طرفین دعوا یا کسی که حکم برعلیه او صادر شده نسبت به حکم صادر شده اعتراض دارد و معتقد است که حکم به درستی صادر نشده است از همین رو درخواست  اعاده دادرسی میکند  تا رای صادر شده  مجددا بررسی شود و نواقص آن برطرف شود و اگر رای صادر شده ایرادی دارد اصلاح شود.

وظیفه وکیل اعاده دادرسی در دادگاه های کیفری

یکی از بحث برانگیز ترین و پر چالش ترین اعاده دادرسی ها در دادگاه های کیفری اتفاق میفتد. در واقع احکام صادر شده در دادگاه های کیفری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با جان ، یا اموال طرفین دعوی در ارتباط است.به همین خاطر قانونگذاران حساسیت بسیار زیادی در دادگاه کیفری دارد.

برای درخواست وکیل کیفری با مشاوره رایگان با ما در این صفحه همراه شوید.

نکته مهم اعاده دادرسی در دادگاه های کیفری

 امکان اعاده دادرسی حتی بعد از اجرایی شدن حکم نیز وجود دارد. در واقع در حالتی که رای صادر شده توسط اجرای احکام اجرا شده باشد، همچنان وکیل اعاده دادرسی این امکان را دارد که بتواند با ارائه دادخواستی اعاده دادرسی درخواست بررسی مجدد پرونده و حکم صادر شده را داشته باشد. اما قبول شدن اعاده دادرسی در دادگاه های کیفری شرایط خاصی دارد.

به عنوان مثال در صورتی که فردی به جرم قتل فردی دیگر محکوم شده باشد و ثابت شود که مقتول زنده است، عملا امکان اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده و حکم صادر شده ممکن میباشد . همچنین در صورتی که برای ارتکاب یک جرم ، چندین نفر محکوم شده باشند در صورتی که به شکل منطقی امکان وقوع چنین اتفاقی وجود نداشته باشد. یعنی زمانی که امکان ارتکاب جرم توسط چند نفر به شکل همزمان وجود نداشته باشد، وکیل اعاده دادرسی می تواند دادخواست اعاده دادرسی را به دادگاه ارائه دهد.

نکته مهمی که در این دادگاه ها وجود دارد، مسئله شهادت است. در صورتی که توسط یک دادگاه صالح مشخص شود که شهادت داده شده دروغ بوده است ، امکان اعاده دادرسی ایجاد می شود.

به طور کلی : هر نوع اتفاق یا مدرکی که بتواند اثبات کند رای داده شده توسط دادگاه کیفری قابل تغییر است، می تواند امکان استفاده از اعاده دادرسی را برای محکوم علیه و یا وکیل اعاده دادرسی آن ایجاد کند.

اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور از ابتدای پذیرش چه مراحلی را طی میکند؟

 1. اولین قدم پیدا کردن مستندات و مدارکی است که در مرحله ی رسیدگی به پرونده به آنها توجه نشده است و ارائه ی آن میتواند بی گناهی متهم را اثبات کند.
 2. ممکن است متهم جرم خود را پذیرفته و بر آن اقرار کرده باشد اما فقط نسبت بیش از حد مجاز بودن حکم اعتراض داشته باشد که با کمک وکیلی که در امور اعاده دادرسی تخصص دارد میتواند میتواند اعتراض خود را به دیوان عالی کشور تقدیم نماید.
 3. وکیل متخصص اعاده دادرسی باید با مستندات و مدارک و آرای صادر شده یک لایحه ی مختصر و دقیق تنظیم کرده و مسائلی که میخواهد در آنها بازنگری شود و پرونده از آن جهات اعاده دادرسی شود را بیان نماید.
 4. مرحله ی بعدی مراجعه کردن به دیوان عالی کشور وبه ثبت رساندن اعتراض است.

انواع وکیل اعاده دادرسی بر اساس نوع پرونده

به طور کلی در نظام حقوقی ایران در هفت نوع دادگاه امکان ارائه دادخواست اعاده دادرسی وجود دارد. این هفت مورد عبارتند از:

1_اعاده دادرسی در امور مدنی

2_اعاده دادرسی در امور کیفری

3_اعاده دادرسی ویژه رئیس قوه قضایی

4_اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

4_اعاده دادرسی در دادگاه ویژه روحانیت

5_اعاده دادرسی در دادگاه نظامی

6_اعاده دادرسی در داوری

نکته مهمی که باید در اینجا به آن توجه داشت این است که هر کدام از این بخش های گفته شده، بخش های کاملا مجزا از قانون و حقوق محسوب می شود. در واقع مسائل مطرح شده در دادگاه های کیفری از نظر قانونی و حقوقی به طور کامل با مسائل مطرح شده در دادگاه های امور مدنی کاملا متفاوت است. از این رو به نظر می رسد که وکیل اعاده دادرسی نیز باید به صورت تخصصی در این موارد ورود کند.

اعاده دادرسی به دلیل پیچیدگی های خاص حقوقی و الزامی بودن رعایت موازین شرعی و قانون نسبت به نگارش درخواست اعاده دادرسی باید این درخواست توسط وکیل اعاده دادرسی نوشته شود، شیوه اعتراض اعاده دادرسی حقوقی با کمک وکیل اعاده دادرسی در کنار سایر شیوه های اعتراض نظیر تجدیدنظرخواهی، واخواهی و … از اهمیت بالایی برخوردار است که به موجب عدول قاضی از رایی که سابقا صادر نموده مطرح می گردد.

شیوه اعتراض اعاده دادرسی با کمک وکیل اعاده دادرسی

به موجب مواد 426 قانون آیین دادرسی مدنی و 474 قانون آیین دادرسی کیفری یکی دیگر از شیوه های اعتراض به احکام قطعیت یافته اعاده دادرسی می باشد که به دلیل پیچیدگی های خاص حقوقی و الزامی بودن رعایت موازین شرعی و قانون نسبت به نگارش درخواست اعاده دادرسی باید این درخواست توسط وکیل اعاده دادرسی نوشته شود، شیوه اعتراض اعاده دادرسی با کمک وکیل اعاده دادرسی در کنار سایر شیوه های اعتراض نظیر تجدیدنظرخواهی، واخواهی، فرجام خواهی و … از اهمیت بالایی برخوردار است که به موجب عدول قاضی از رایی که سابقا صادر نموده مطرح می گردد.

وکیل اعاده دادرسی

به استناد ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی درباره آرا و احکام قطعی دادگاه ها اعم از اینکه حکم یا رای صادر شده به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:

1) شخصی به اتهام قتل دیگری محکوم و سپس برای دادگاه محرز گردد که مقتول زنده است.
2) چند تن به ارتکاب یک جرم متهم شوند به گونه ای که لازمه ی وقوع جرم بیش از یک نفر نیست و حتی اگر یک نفر آن جرم را انجام دهد جرم به وقوع می پیوندد.
3) درباره یک اتهام برای یک شخص آرا و احکام متعدد و متضادی صادر شود
4) هنگامی که برای دادگاه محرز گردد که نسبت به مدارک جعلی و یا شهادت خلاف واقع حکم صادر شده است.
5) در صورتی که عمل به وقوع پیوسته در قانون جرم انگاری نشده باشد و برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد عمل ارتکابی جرم نیست و میتوان مطابق با قانون درخواست اعاده دادرسی نمود.
وکیل اعاده دادرسی در تمام زمینه های دادرسی با تجربه های بسیاری که دارد به راحتی می تواند نسبت به لغو رای و دادرسی مجدد حکم صادر شده اقدامات لازم را انجام دهد و با فنونی که به کار میگیرد موکل خویش را به نتیجه مطلوب برساند.

1) درخواست اعاده دادرسی به چه جهاتی مطرح می شود؟

به موجب ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی به جهات مختلفی مطرح می گردد که چند مورد از آن را به اختصار برای شما توضیح خواهیم داد.
1_ موضوع رای یا حکمی که نسبت به موضوع پرونده صادر شده متضاد با ادعای خواهان باشد، بنابراین در صورتی که دادگاه رایی صادر نماید که آن رای مورد تقاضا و ادعای خواهان نبوده، در صورتی که حکم قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود به همین دلیل خواسته دعوا مطروحه باید برابر با مفاد رای و حکم صادر شده باشد.
2_ از آنجایی که احکام و آرا صادره باید مطابق با اصول و رعایت قوانین باشند چنانچه حکم صادر شده با اصول و مواد قانونی متضاد باشد می توان درخواست اعاده دادرسی نمود.

3_حکم صادر شده توسط دادگاه از خواسته ی شاکی بیشتر بوده باشد.

4_در متن حکم صادر شده تضادی وجود داشته که رای را دچار مشکل میکند.

5_حکم با تقلب و حیله صادر شده باشد.

6_سندی که دادگاه با توجه به آن حکم صادر کرده جعلی بوده باشد.

7_سند و مدرکی وجود داشته باشد که دادگاه به آن توجه نکرده ولی میتوانسته در حکم صادر شده تغییر ایجاد کند.

8_بعد از اینکه حکم توسط دادگاه صادر شد مدارکی پیدا شود که صحت حکم صادر شده را زیر سوال ببرد و نیاز به بررسی مجدد حکم ایجاد کند.

9_رئیس قوه قضائیه تشخیص بدهد که حکم صادر شده خلاف شرع بوده و باید دوباره بررسی شود.

وکیل اعاده دادرسی

2) نحوه رسیدگی به اعتراض اعاده دادرسی و شیوه درخواست آن با کمک وکیل اعاده دادرسی چگونه است ؟

به طور کلی پس از بررسی درخواست اعاده دادرسی مرجع صالح رسیدگی کننده موضوع دعوا را صورت جلسه می کند و پس از صورت جلسه آن موضوع را مورد بررسی قرار می دهد چنانچه درخواست مود تایید دادگاه باشد، قرار قبول صادر و در غیر اینصورت قرار رد درخواست را صادر میکند، در صورت صدور قرار قبولی درخواست دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی می دهد و ابلاغیه ای به همراه نسخه دوم درخواست اعاده دادرسی به طرف مقابل دعوا و ابلاغ وقت را نیز برای متقاضی ارسال می کند.
در صورتی که قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی صادر شود حکم سابق نقض و حکم مقتضی صادر می گردد و اقدامات اجرایی که در مرحله قبل اجرا شده به حالت سابق باز می گردد شایان ذکر است بیان کنیم بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت سابق یعنی قبل از اجرا مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بر پایه نهایی شدن حکم می باشد که پس از اعاده دادرسی صادر شده است، حضور وکیل اعاده دادرسی در دادگاه یکی از ملزومات رسیدگی به اعتراض اعاده دادرسی می باشد تا موکل با کمک وی روش درستی را طی نماید و به نتیجه مطلوب برسد.

3) مرجع صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کدام مرجع می باشد؟

مطابق قانون مرجع صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی مرجعی است که حکم قطعی از جانب آن صادر شده است به طور مثال چنانچه یک حکم در دادگاه بدوی صادر شود و قطعیت یابد مرجع صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاه بدوی می باشد و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی قبول شود حکم مقتضی صادر می گردد.
وکیل اعاده دادرسی، با تکیه بر دانش، تخصص و تجربه خود تا زمانی که دادگاه پرونده را مختومه نماید همراه موکل خواهد بود.

وکیل اعاده دادرسی کیفری

وکیل اعاده دادرسی اگر با تجربه و تخصص بسیار عالی بتواند پرونده شما را به راه اندازد بدون شک این وکیل پایه یک دادگستری یک وکیل حتذق و با تجربه می باشد، چرا که اعاده دادرسی کار بسیار سختی است بدین طریق که به اعتبار دادگاه مربوط می شود و پرونده ای که حکم آن صادر شده است بدون شک در شرایط خاص و البته سختی می تواند دوباره حکم را منتفی کند و درخواست تجدید نظر برای آن صادر شود.

اما برخی اوقات بنا به دلایلی که ممکن است در هنگام رأی و حکم نهایی وجود داشته است می‌توان به حکم اعتراض کرد و این گونه درخواست اعاده دادرسی داد، که بدین شکل وکیل اعاده دادرسی می تواند با تنظیم دادخواست برای دادرسی آن را برای دادگاهی که حکم در آن صادر شده است ارسال نمایند، تا در صورت قبول؛ پرونده دوباره به جریان بیفتد.

اگر به دنبال وکیل حقوقی یا وکیل کیفری هستید می توانید با مشاوران ما در تماس باشید .

09121304085

نحوه رسیدگی به پرونده با وکیل اعاده دادرسی

البته خاطر نشان می کنم تنها به موردی که به عنوان اعاده دادرسی به آن اشاره شده است رسیدگی می‌شود و این نکته را صدالبته وکیل ماهر برای شما روشن خواهد کرد،تا در کمترین زمان ممکن بتوانید به نتیجه مطلوب خود برسید و البته این وکیل با مهارتی که در طی سالیان سال کار و تجربه به دست آورده به طور حتم خواهد توانست مدارک و مستندات خوبی را برای شما دست و پا کند تا بتوانید هر چه سریع تر به نتیجه ای که حق شماست برسید.

وکیل اعاده دادرسی به‌خوبی می تواند شرایط و جو دادگاه را در دست بگیرد و بداند که در چه زمانی و با چه شرایطی باید سخن بگوید، تا رای مورد نظر را به نفع موکل خود تغییر دهد چرا که دادگاه به همین راحتی اعاده دادرسی را قبول نمی‌کند و اگر قبول نماید، باید کاملاً با برنامه ریزی درست روند پرونده را به انجام رساند.

و البته وکیل اعاده دادرسی مهلت مشخص شده را کاملاً در نظر دارد و به همین خاطر باید تمام سعی خود را بکند که در کمترین زمان ممکن بهترین بازدهی را برای کار خود در بر داشته باشد، اثبات بسیاری از مواردی که باعث شده است تا اعاده دادرسی انجام شود شاید کمی سخت باشد اما اگر وکیل از مهارت بالایی برخوردار باشد به خاطر سابقه درخشانی که دارد خواهد توانست مدارک مهم و مستندی را به دادگاه ارائه دهد.

اعاده دادرسی مدنی به چنددسته تقسیم میشوند؟

1.اعاده دادرسی اصلی:

اعاده دادرسی اصلی به این معناست که شخص به طور مستقل و یرای رایی که دادگاه به صورت اشتباه صادر کرده است اعاده دادرسی کند.

اعاده دادرسی اصلی چه شرایطی دارد:

الف_شرایط برای اعاده دادرسی اصلی فراهم باشد

ب_یکی از جهات اعاده دادرسی تحقق یافته باشد

ج_دادخواست اعاده دادرسی اصلی را تقدیم کنند

د_احکام صادر شده قطعیت داشته باشند.

برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی اصلی ابتدا لازم است که در خواست خود را به دادگاه عرضه نمایند و سپس دادگاه درمورد قبول شدن یا رد شدن درخواست فرد تصمیم میگرد و اگر درخواست اعاده دادرسی از سوی دادگاه پذیرفته شود سپس پرونده را بررسی مینمایند.

به عبارت دیگر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دو بخش انجام میشود ابتدا بررسی درخواست و سپس بررسی پرونده.

2)اعاده دادرسی طاری:

اعاده دادرسی طاری زمانی اتفاق می افتد که در اثنای دادرسی،شخصی که حکم برعلیه او صادر شده است میتواند نسبت به حکم صادر شده درخواست اعاده دادرسی نماید که در آن 3 دعوا مطرح میشود:

 1. دعوی سابق که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی در پی آن صادر شده است.
 2. دعوی جدیدی که مطرح گردیده و حکم سابق به عنوان دلیل در آن ابراز شده.
 3. دعوی اعاده دادرسی طاری که صدور حکم دلیل اقامه شدن آن است.

اعاده دادرسی طاری در چه شرایطی تحقق میابد؟

 1. باید دعوایی در دادگاه مطرح شده باشد
 2. حکم ارائه شده باید در اثنای دادرسی باشد
 3. در باره ی حکمی که ارائه شده یکی از جهات اعاده دادرسی وجود داشته باشد
 4. در قانون اعاده دادرسی طاری مهلت هایی مقرر شده که باید رعایت شوند
 5. درخواست اعاده دادرسی ارائه شود
 6. دادخواست اعاده دادرسی ارائه شود

برنامه ریزی درست

وکیل مجرب اعاده دادرسی اصولاً در مورد فسخ حکم نیز باید راه های خاصی را در نظر بگیرد چراکه در برخی شرایط تنظیم دادخواست اگر به شیوه‌ای درست باشد می‌تواند تاثیر خود را در جو و فضای دادگاه بگذارد، اما در شرایط دیگر وکیل به خوبی می‌داند که باید بنا به دلایلی تجدید نظر را برای حکم در نظر گرفت؛ شما اگر یک وکیل مجرب  داشته باشید به خوبی به شما اعلام خواهد کرد که چه هزینه ای را برای دادگاه باید صرف کنید و چه مدت را باید صبر نمایید تا دادگاه رای اعاده دادرسی را برای شما ابلاغ نماید.

وکیل برای تنظیم لایحه بدون شک برای اعاده دادرسی باید حضور داشته باشد چرا که شما با چارچوب قانون و قوانین دیوان عدالت آشنایی کاملی ندارید و بدین جهت با پروسه طولانی روبه رو خواهید شد و البته که باید به هزینه های بسیار زیاد ان نیز فکر کنید.

وکیل اعاده دادرسی به خوبی می‌تواند وکالت شما را برای اعاده دادرسی قبول کرده و شرایط را کاملا واضح برای شما شرح می دهد چرا که اعاده دادرسی کار آسانی نیست و باید با شرایط خاصی و با برنامه ریزی درستی همراه باشد.

به هیچ عنوان این نکته را ندید نگیرید، که قبل از درخواست اعاده دادرسی حتماً با وکیل در این مورد مشورت نمایید، تا وکیل به شما موارد خاصی را متذکر شود که آیا اعاده دادرسی شما به نتیجه خواهد رسید یا خیر.

اهمیت تجربه و تخصص وکیل

چرا که موارد بسیاری باید وجود داشته باشد تا اعاده دادرسی شما در دادگاه مورد قبول واقع شود، اعاده دادرسی در برخی مواقع کیفری و در برخی شرایط دیگر حقوقی می باشد؛ که وکیل مجرب با تمام این حوزه آشنایی کامل دارد، به این دلیل که این وکیل یک وکیل ماهر و از جمله وکلای پایه یک دادگستری می باشد.

تخصص وکیل اعاده دادرسی به شکلی است که می تواند شما را به بهترین نحو ممکن به نتیجه دلخواه برساند به شرطی که شما همکاری لازم را داشته باشید و تمام مدارک و مستندات موجه و لازم را به صورت کاملاً جزئی و کامل در اختیار او قرار دهید تا بتواند بهترین ها را در دادگاه ارائه دهد.

البته بدین سبب نتیجه را به نفع شما تغییر دهد، شما برای اینکه یک وکیل اعاده دادرسی خوب را بتوانید بشناسید اولین کاری این است که به سابقه کاری وی توجه نمایید و ضمن تحقیق در مورد تخصص و تجربه او با مشورت در ابتدای کار و همچنین واگذاری پرونده به او برای اعاده دادرسی قدم های محکم را شروع به برداشتن نمایید.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  5 thoughts on “وکیل اعاده دادرسی ( تنظیم لایحه اعاده دادرسی )

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام