تأمین دلیل

تأمین دلیل چیست ؟

هر یک از اصحاب دعوا تکلیف به ارائه ی دلایل اعمال و وقایعی است که ادعاهای خود را بر آن بنا نهاده است از این رو طرفین در اعمال حقوقی معمولاً پیش از آنکه اختلافی رخ دهد ، از همان ابتدا دلایلی را که برای اثبات دعوا و یا دفاع از آن لازم است برای خود فراهم می آورند تا در دعوای احتمالی حسب مورد از آن استفاده نمایند.

برای مثال عقد یا قرارداد واقع شده را در سندی می نویسند و یا اشخاصی را به آن گواه می گیرند در عین حال در وقایع حقوقی که زمان وقع آنها معمولاً برای هر دو طرف معین نبوده و قابل پیش بینی نیز نمی باشد ، دلیل از پیش فراهم شده ای وجود ندارد و اثبات واقع و یا کیفیت و ابعاد آن با دلایلی است که از زمان تحقق واقعه به بعد تدارک می شود .

برای مثال خسارت وارده به ملک ، عامل و میزان آن با معاینه محل ، تحقیق محلی و رجوع به کارشناس اثبات می باشد. ادله ای که در خصوص مورد ، پس از روی دادن واقعه منشأ حق ادعایی امکان پذیر است. در فاصله زمانی تا اقامه دعوا رسیدگی به آن ادله ی موجود ممکن است در معرض غیر ، جابجایی و یا نابودی قرار گیرد مانند آنکه ملک خسارت دیده برای امکان ادامه سکونت در آن ، باید بازسازی شود واقعیات مزبور موجب شده که تأمین دلیل در کشور ما پذیرفته شود.

برای ارتباط با وکیل کیفری با ما در تماس باشید

تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. به موجب ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی « در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یا مقصر خواهد شد ، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آن را بنمایند ».

مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.

شیوه درخواست رسیدگی تأمین دلیل

مطابق با ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تأمین دلیل می تواند کتبی یا شفاهی باشد که البته مطابق رویه قضایی درخواست تأمین دلیل می بایستی در برگ مخصوص دادخواست نوشته شود و مرجع قضایی به درخواست شفاهی و درخواستی را که در برگ های دادخواست نخستین نوشته نشده باشد رسیدگی نمی نماید.

در درخواست تأمین دلیل گاهی به دلیل عدم ترافعی بودن موضوع ممکن است جای نام خوانده دعوی خالی بماند و نمی توان درخواست را به دلیل عدم معرفی طرف رد نمود.

مرجع رسیدگی تأمین دلیل

مطابق با بند چ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و البته شورای حل اختلافی که دلایل در آن حوزه قرار دارند.

هزینه دادرسی تأمین دلیل

میزان هزینه دادرسی برای تأمین دلیل مبلغ 590.000 ریال در سال 1396 می باشد.

نکات مهم تأمین دلیل

نکته : به موجب ماده 152 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه طرف مقابل در درخواست تعیین شده باشد ، علی القاعده باید برای تأمین دلیل احضار شود مگر اینکه فوریت داشته باشد که در این صورت بدون احضار طرف ، اقدام به تأمین دلیل می شود.

نکته : به موجب ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی « تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می باشد ».

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره : 09121304085

نکته : مقصود از تأمین دلیل تنها صورت برداری و حفظ دلایل است. بنابراین در تأمین دلیل برای مثال محلی که مشخص شده معاینه می شود ، در محلی که مشخص گردیده تحقیق می شود ، اطلاع مطلعین کسب ، نظر کارشناسان استعلام ، از قسمت های مربوط دفاتر تجاری صورت برداری می گردد و …

بنابراین در اجرای قرار تأمین دلیل نمی توان طرف مقابل را مکلف به انجام و یا خودداری از انجام امری نمود و یا مال یا وجهی از او گرفته و یا حتی بازداشت نمود زیرا علاوه بر صراحت نص مزبور اقداماتی از این قبیل باید به وسیله نهادهای دیگری مانند دستور موقت و تأمین خواسته انجام شود.

نکته : درخواست تأمین دلیل قبل از اقامه دعوا و در حین رسیدگی قابل انجام می باشد.

نمونه دادخواست تامین دلیل

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامتشهر – خیابان -كوچه –  شماره –پلاك شماره ملی
خواهان
خوانده نام مقصر حادثه در این سطر نوشته شود
وكیل یا نماینده قانونى نیازی به نوشتن در این سطر نیست
تعیین خواسته وبهای آن تأمین دلیل خسارات وارده به اتومبیل با جلب نظر کارشناس
دلایل ومنضمات دادخواست كپی مصدق 1 – كروكی تنظیمی افسر كاردان فنی به شماره ، 2 – سند مالكیت اتومبیل، 3 – نظر كارشناسی4- (” مدرك مورد نیاز دیگر”.(اگر مدرک دیگری دارید  بنویسید
ریاست محترم شورای حل اختلاف ” نام شهرستان محل استقرار اتومبیل “با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:به موجب مستندات مذكور و خصوصاً نظریه افسر كاردان فنی، اقدامات خوانده در بی‌احتیاطی در رانندگی، منجر به وقوع صدمه و خسارات در اتومبیل اینجانب به شماره گردیده است.

نظر به اینكه خوانده با وصف مقصر بودن در تصادف، حاضر به جبران خسارات وارده نمی‌باشد و از طرفی اینجانب در مقام جمع‌آوری دلایل حقانیت خویش می‌باشم فلذا به منظور ثبت و حفظ آثار تصادف و ارزیابی میزان خسارات وارده به استناد ماده 149 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین دلیل با جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری از محضر شورای حل اختلاف محترم مورد استدعاست.محل امضاء – مهر – انگشت

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام