نمونه اظهارنامه مطالبه وجه

در این مقاله قصد داریم شما را با موضوع «نمونه اظهارنامه مطالبه وجه» آشنا نماییم. اظهار نامه انواع مختلفی دارد که مطالبه وجه یکی از این موارد می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نمونه نوشتاری اظهار نامه مطالبه وجه، با ما همراه باشید.

یکی از مشکلات عمده در جامعه امروز مطالبه وجه می باشد ، عمدتا مطالبه وجه به دلیل کلاهبردای یا خیانت در امانت می باشد و متاسفانه افراد بر اساس اطمینانی که نسبت به یکدیگر دارند بابت وجه داده شده به متشاکی مدرکی دریافت نمی کنند و برای مطالبه وجه خود به مشکل می خورند .

فایل دانلود word نمونه اظهارنامه مطالبه وجه

اظهار نامه چیست و چه سنخیتی با اظهاریه دارد؟

آیا اظهارنامه باید فقط از سوی افراد شاکی ارسال شود یا برای موارد دیگر هم اظهارنامه به کار می رود؟

ماهیت اصلی اظهارنامه چیست و در قانون مدنی کدام ماده مربوط به اظهارنامه می باشد؟

نمونه اظهارنامه مطالبه وجه شامل چه نکاتی است و نمونه های مطالبه طلب یا چک به چه صورتی تدوین می شود؟

اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل  در چه شرایط و زمانی می تواند تدوین شود؟

شرایط قانونی در ارسال اظهار نامه چیست و به چه نکاتی پرداخته می شود؟

مراحل ارسال اظهار نامه چیست و کدام مراحل مختص اظهار نامه مطالبه وجه است؟

آیا دریافت اظهارنامه نیاز به ارسال پاسخ دارد و برای ارسال پاسخ چه نکاتی را باید توجه کرد؟

نکات نوشتاری در تدوین اظهار نامه چیست و تا چه اندازه اهمیت دارد؟

اظهار نامه چیست و چه سنخیتی با اظهاریه دارد؟

در دنیای پر پیچ و خم امروز، شرایط مختلفی بر زندگی افراد حاکم است که گاهی اوقات نیاز است که حق خود را به نحوی از افراد مطالبه نماییم، یکی از راه های دریافت حق به روش قانونی نوشتن اظهارنامه است.

اظهار نامه یک نوشته رسمی و قانونی برای مطالبه حق می باشد، در حقوق مدنی می توان حق خود را با نوشتن یک متن اظهارنامه ای برای فرد بدهکار طلب نمود، فرد بدهکار نیز با دریافت اظهارنامه به روش قانونی ملزم به پرداخت طلب خواهد بود.

زمانی که اظهارنامه نوشته شود به صورت اظهاریه به دست مخاطب آن می رسد، در اینجاست که سنخیت اظهارنامه را به اظهاریه تشبیه می کنند، در حقیقت اظهار نامه منجر به اظهاریه می شود تا حقی از سوی فرد شاکی ستانده شود.

اظهار نامه چیست و چه سنخیتی با اظهاریه دارد؟

آیا اظهارنامه باید فقط از سوی افراد شاکی ارسال شود یا برای موارد دیگر هم اظهارنامه به کار می رود؟

به طور کلی افرادی که مطالبه ای داشته باشند از اظهار نامه رسمی و قانونی برای مطالبه خود استفاده می کنند، در این صورت به صورت معمول افراد شاکی و مستحق حقوق به نوشتن اظهارنامه اقدام می کنند.

علاوه بر مورد فوق، هر موردی که نماینده آمادگی و تسلیم چیزی به فرد مطالبه گر هم باشد به اظهارنامه نیاز دارد، در واقع تسلیم حق و طلب ممکن است مال، وجه، و یا سندی باشد که قرار است به دست مخاطب برسد.

برای ارتباط با وکیل اعاده دادرسی با ما با شماره : 09121304085 در تماس باشید

این اعلام ارسال تنها با اظهارنامه امکان پذیر است و در زمان نوشتن و ارسال اظهارنامه، به صورت قانونی مراجع رسمی و قانونی آن را تحت نظر و حفاظت خود دارند.

در یک جمع بندی می توان حوزه مطالبه و اظهارنامه را بدین گونه تعریف کرد که هم افراد شاکی و مطالبه گر می توانند از اظهارنامه استفاده کنند و به همین ترتیب افرادی که باید حقوق و طلب مطالبه گر را به وی تحویل دهد به لحاظ قانونی می تواند اظهارنامه رسمی را تدوین نماید.

آیا اظهارنامه باید فقط از سوی افراد شاکی ارسال شود یا برای موارد دیگر هم اظهارنامه به کار می رود؟

ماهیت اصلی اظهارنامه چیست و در قانون مدنی کدام ماده مربوط به اظهارنامه می باشد؟

اظهارنامه یک نوشته رسمی برای دریافت مطالبه می باشد که در قانون مدنی ماده 156 در خصوص اظهارنامه مواردی را بیان کرده است، در واقع می توان گفت قانون به طور رسمی از نوشته فرد مطالبه گر به لحاظ قانونی پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.

ماهیت اصلی اظهارنامه به صورت حقوقی برای مطالبه حق یا تعهد نسبت به موضوعات معامله، قرارداد ها یا موضوعات رسمی نوشته می شود، با این تفسیر می توان ارتباط دو طرفه مطالبه گر و بدهکار را در حوزه اظهارنامه به وضوح درک نمود.

شما در حال مطالعه مقاله نمونه اظهارنامه مطالبه وجه هستید

ماده 156 قانون مدنی

ماده 156 قانون مدنی در آیین دادرسی خود در خصوص اظهار نامه مفهومی را انتقال می دهد که در آن هر شخص مطالبه گری با تقدیم دادخواست خود می تواند طلب خود را در موعد مطالبه از مخاطب درخواست کند و همین طور شخص مخاطب نیز می بایست نسبت به پرداخت حق مطالبه گر ساعی باشد.

لازم به ذکر است دو اداره دولتی در ثبت اظهارنامه های مطالبه گران دخیل هستند یکی از این ادارات، اداره اسناد و املاک کشور است که بیشتر در خصوص مطالبات ملکی ارتباط خواهند داشت و دومین اداره نیز دفتر دادگاه ابلاغ است تا بتواند اظهارنامه فرد مطالبه گر را به فرد مخاطبش برساند و به لحاظ قانونی آن را به مرحله اجرا در آورد.

لازم به ذکر است به لحاظ قانونی هر درخواستی را می توان مطالبه کرد به غیر از درخواست هایی از شأن و نزاکت افراد دور باشد

و یا به عبارت بهتر خلاف اخلاق عنوان شوند به هیچ عنوان در دفاتر دادگاه ها پیگیری قانونی نخواهد داشت، جمله صریح و واضح این موضوع در تبصره ماده 156 قانون مدنی با شفافیت کامل بیان شده است.

از این رو می توان دریافت که تنها با درخواست های منطقی و معقول از جمله مطالبات وجهی می توان اظهارنامه خود را تدوین نمود. در ذیل نیز متن دقیق ماده 156 قانون مدنی به صراحت در تصویر بیان شده است.

ماده 156 قانون مدنی
ماده 156 قانون مدنی

نمونه اظهارنامه مطالبه وجه شامل چه نکاتی است و نمونه های مطالبه طلب یا چک به چه صورتی تدوین می شود؟

متن اصلی این مقاله در خصوص نمونه اظهارنامه وجه است و دو نمونه اظهارنامه مطالبه برای طلب و چک می تواند نمونه های بازر آن را بیان نماید، در واقع در این نمونه ها طلب درخواستی به صورت وجهی بوده و در نوشتن آن باید ریز موارد به صورت شفاف برای وضوح درخواست بیان شود.

اولین نکته در خصوص علت نوشتن اظهارنامه همراه با جزئیات لازم برای درخواست طلب است، زمانی که مطالبه گر بتواند خواسته خود را به طور صریح و دقیق به فرد مخاطب خود بیان نماید، می توان گفت که اظهارنامه به صورت رسمی و شفاف بیان شده است.

جزئیات مطالبه خود را به صورت شفاف بیان کنید

نکته بعدی که نکته مهمی نیز به شمار می رود آن است که جزئیات مطالبه خود را به صورت شفاف بیان کنید

به عنوان مثال، زمانی که مبلغ چکی را از شخصی طلب دارید باید بتوانید تمام جزئیات آن را به درستی بیان نمایید از جمله نام صادر کننده چک، شماره چک، نام بانک و شعبه آن، مبلغ و تاریخ آن و در برخی موارد تاریخ سر رسید چک هم نیاز است که قید شود.

چنانچه بتوانید تمامی جزئیات طلب خود را بیان نمایید می توانید خسارت یا هزینه ای که در اثر عدم پرداخت آن از سوی مخاطب برای شما ایجاد شده است را نیز ذکر کرده و اهمیت موضوع طلب خود را به صورت آشکار در متن اظهار نامه بیان کنید

با این کار مراجع قانونی درگیر با اظهارنامه را نسبت به موضوع خود آگاه کرده و ترتیب اثر آن نیز با سرعت بهتری انجام خواهد گرفت.

در ذیل سه نمونه اظهار نامه مطالبه وجه به صورت تصویر آمده است که مورد اول مربوط به مطالبه وجه چک، مورد دوم مربوط به مطالبه طلب، و مورد سوم نیز مربوط به مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه چک متعلق به شرکت است.

جزئیات مطالبه خود را به صورت شفاف بیان کنید
جزئیات مطالبه خود را به صورت شفاف بیان کنید
جزئیات مطالبه خود را به صورت شفاف بیان کنید
جزئیات مطالبه خود را به صورت شفاف بیان کنید
جزئیات مطالبه خود را به صورت شفاف بیان کنید

برای دانلود فایل ورد نمونه اظهارنامه مطالبه وجه : اینجا کلیک کنید

اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل در چه شرایط و زمانی می تواند تدوین شود؟

همان طور که در متن مقاله به آن اشاره شد، اظهار نامه برای درخواست مطالبات استفاده می شود و در زمانی که مخاطب طلب مطالب گر را نداده باشد، به لحاظ قانونی از سوی مطالبه گر دنبال می شود.

در خصوص چک بلامحل نیز نوعی اظهارنامه مطالبه وجه باید از سوی مطالبه گر تدوین و ارسال شود تا براساس قوانین بتوان طلب را به وی برگرداند

اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل در چه شرایط و زمانی می تواند تدوین شود؟

البته خاطر نشان می شود که در صورت حتی یک چک نیز، مطالبه گر می تواند طلب خود را به صورت اظهارنامه ارسال کند و در صورت داشتن چندین چک می توان گفت که شخص مخاطب یک مجرم قانونی و بدهکار محسوب می شود.

در واقع چک بلا محل، چکی است که مطالبه گر از شخص مخاطب خود در قبال وجه پرداختی خود دریافت کرده است و در موعد مقرر در چک، مطالبه گر به بانک مذبور مراجعه کرده و در آن زمان متوجه می شود که پولی در حساب چک نیست و صحت امر را متصدی بانک به وی اعلام می دارد، در این زمان است که اظهارنامه مطالبه وجه از سوی مطالبه گر تدوین و ارسال خواهد شد.

 

شرایط قانونی در ارسال اظهار نامه چیست و به چه نکاتی پرداخته می شود؟

زمانی که فرد مطالبه گر برای مطالبه وجه خود از اظهارنامه استفاده می کند باید شرایطی را داشته باشد و بدون آن شرایط، اظهارنامه وی هیچ رسمیتی نخواهد داشت، در این بخش قصد داریم شرایط پنجگانه موضوع اظهارنامه را به صورت واضح برای شما بیان نماییم. این شرایط عبارت هستند از:

 • هویت اصلی از سوی اظهار کننده باید بیان گردد:

به لحاظ قانونی، هر شخصی که مدعی حق، طلب یا وجهی است باید هویت شخصی خود را به صورت دقیق به اطلاع مسئول دایره اظهارنامه هویت برساند، برای اثبات هویت نیاز به ارائه شناسنامه،کارت ملی و غیره خواهد بود.

با تحویل مدارک شناسایی به مسئول اظهارنامه هویتی می توان ادامه روند اظهارنامه را در پیش گرفت، اما غیر از شخص اصلی مطالبه که مدعی حق است، وکیل یا نماینده قانونی وی و یا قیم و ولی فرد مدعی نیز می تواند اظهار نامه را تحویل مسئول دایره اظهارنامه هویت بدهد.

در این زمان علاوه بر مدارک هویتی فرد مدعی حق باید مدارکی دال بر تأیید سمت نماینده قانونی فرد مدعی نیز به مسئول دایره اظهار نامه تحویل گردد،با تحویل مدارک شناسایی فرد مدعی و نماینده قانونی وی می توان ادامه فرآیند اظهارنامه مطالبه را دنبال کرد.

 • تمبر هزینه قانونی جهت ابطال آن باید استفاده شود:

برای رسمیت داشتن اظهار نامه بعد از تدوین آن باید یک تمبر با تعرفه قانونی و به تعداد درخواستی طبق بند 18 ماده 30 قانون وصول روی برگ اظهار نامه ابطال گردد، در واقع می توان گفت هزینه این تمبر بسیار اندک بوده و تنها برای مصارف دولتی و برخی درآمد های دولتی مصرف خواهد شد.

شما در حال مطالعه مقاله نمونه اظهارنامه مطالبه وجه هستید

 • کل متن اظهار نامه باید مطابق با قوانین تدوین اظهار نامه باشد:

متن اظهارنامه باید به گونه ای نوشته شود که مطالبه ای در آن به صورت شفاف قید شود، در صورتی که متن اظهارنامه به گونه ای باشد که منافات با اخلاق اسلامی و عرفی باشد و خارج از ادب و شأن و منزلت انسانی باشد به هیچ عنوان رسمیت نخواهد داشت.

از این رو می توان گفت متن اظهار نامه با توجه به آن که مخاطب را برای احقاق حق مطالبه گر فرا می خواند باید به شکل مطالبه ای باشد که معمولاً وجه، طلب یا چکی است که باید پرداخت گردد

در غیر این صورت اداره ثبت یا دفتر دادگاه هیچ وظیفه ای برای قانونی شمردن اظهارنامه نخواهند داشت و دلیلی بر پا فشاری مطالبه گر نیز وجود نخواهد داشت.

 • اظهار نامه همراه با تمام پیوست های قانونی آن باید تقدیم شود:

بعد از قانونی بودن اظهار نامه باید سه نسخه از آن را تهیه شود، یک نسخه برای واحد بایگانی دایره اظهارنامه، برگ دوم برای فرد مخاطب یا همان اظهار شونده و برگ سوم هم برای خود اظهار کننده باید باشد، در واقع به همراه سه برگ کپی شده، به ارائه مدارک و پیوست هایی هم نیاز است تا همراه با مأمور ابلاغ به مخاطب یا اظهار شونده ارسال گردد.

این امکان وجود دارد که در مکان اقامت مخاطب، مأمور ابلاغی نباشد در این صورت بایستی اظهارنامه با پست سفارشی برای مخاطب اظهارنامه ارسال شود، برگ های اظهار نامه به همراه پیوست ها با یک قبض رسید دال بر ابلاغ اظهار نامه برای مخاطب اظهار نامه محسوب می شود.

نکته مهم بعدی آن است که در صورتی که مطالبه گر دو یا چند نفر باشد می بایست تمام موارد به علاوه دو نسخه آن به مخاطب ابلاغ شود.

شما در حال مطالعه مقاله نمونه اظهارنامه مطالبه وجه هستید

 • سند، مال یا وجه بر اساس مطالبه وجه باید تقدیم و تسلیم شود:

در قانون مدنی ماده 157 در ادامه ماده 156 اظهار نامه بیان می دارد که اظهار نامه مشعر به تسلیم وجه، سند یا مال باید از سوی اظهارکننده مطالبه گر به دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد ارائه گردد.

مراجع قانونی ذی ربط بعد از تسلیم وجه یا مال و سند طرفین را متعد به برقراری ابلاغ و پیگیری آن می نمایند.

با شرایط بیان شده در فوق می توان اظهار نامه را به مراجع ذی ربط تحویل داد و در قبال آن قانونی بودن و رسمیت اظهار نامه را در پیش گرفت و به مطالبه خود دست یافت

هر چند ممکن است این کار اندکی وقت و هزینه را برای مطالبه گر در بر داشته باشد ولی بهترین راه برای اخذ حق و مطالبه محسوب می شود، اظهارنامه با مطالبه مالی و تعدد آن از اهمیت بیشتری برخوردار است و می تواند به صورت قانونی پیگیری شود.

سند، مال یا وجه بر اساس مطالبه وجه باید تقدیم و تسلیم شود:

مراحل ارسال اظهار نامه چیست و کدام مراحل مختص اظهار نامه مطالبه وجه است؟

برای ارسال اظهار نامه مراحلی وجود دارد که در صورت انجام آن مراحل می توان اظهار نامه را به شیوه قانونی پیگیری نمود، مراحل اظهار نامه برای تمامی اظهار نامه ها صادق است و به مورد خاصی مربوط نمی شود

مراحل ارسال اظهار نامه چیست و کدام مراحل مختص اظهار نامه مطالبه وجه است؟

و تمامی اظهار نامه ها را پوشش می دهد، در حقیقت مراحل ارسال برای تمام اظهار نامه ها یکسان است و هیچ تفاوتی وجود ندارد، مراحل ارسال اظهار نامه عبارت هستند از:

مرحله اول:

وارد شدن به سامانه خدمات الکترونیک قضایی اول نیاز الزامی برای ارسال اظهار نامه است.

در مرحله اول با توجه به نیاز جامعه فناوری امروز، دفاتر الکترونیک قضایی زیادی در هر شهر وجود دارد که خدمات مربوط به دادخواهی و دادگاهی را انجام می دهند.

سایت این سامانه نیز در اینترنت بارگذاری شده است اما باید در یک مرحله نیاز به مراجعه به دفتر قضایی دارد و مراحل بعدی از طریق شماره پیگیری توسط مطالبه گر امکان پذیر است.

در سامانه خدمات الکترونیک قضایی نیاز است که در صفحه سامانه گزینه ارائه و پیگیری اظهار نامه را انتخاب نمایید و پس از آن نیز دو گزینه جستجو و تقدیم اظهار نامه را انتخاب نمایید.

مرحله دوم:

در این مرحله برای ثبت اظهار نامه باید روی گزینه تقدیم اظهار نامه رفته و در منوی راست آن گزینه ثبت و اصلاح اظهار نامه را انتخاب کنید

توجه داشته باشید گزینه ثبت به رنگ سبز بوده و برای اولین بار به عمل ثبت نیاز دارد و در موارد بعدی ممکن است اصلاحی انجام شود.

مرحله سوم:

مرحله نهایی است که اظهار نامه ارسال می شود، در این مرحله قید می شود که شخص مدعی حق و مطالبه خود فرد مطالبه گر است ، در صورتی که شخص نماینده یا قیم و یا وکیل قانونی وی این اظهار نامه را ارسال می کند باید در بخش مربوطه مشخصات وی تکمیل گردد.

با انجام مراحل فوق، درخواست ارسال اظهار نامه خود را به صورت قانونی به سامانه خدمات الکترونیک قضایی کل کشور معرفی کرده اید و بعد از این با مراجعه به سایت سامانه در زمان مقرر می توانید ابلاغیه های آمده را به درستی مطالعه و برای دریافت حق خود اقدام لازم را انجام دهید

به عبارت دیگر سامانه خدمات الکترونیک قضایی، کل وضعیت ارسال، ابلاغ و حتی رؤیت اظهار نامه را همراه با جزئیات و متن اصلی اظهار نامه به اطلاع مطالبه گر می رساند.

آیا دریافت اظهار نامه نیاز به ارسال پاسخ دارد و برای ارسال پاسخ چه نکاتی را باید توجه کرد؟

در دنیای الکترونیکی امروز، بسیاری از امورات زندگی افراد نیز به صورت الکترونیکی انجام می شود، از این رو این سئوال ممکن است ذهن مخاطبان را به خود مشغول دارد که آیا نیازی هست که با دریافت یک اظهار نامه، پاسخ خود را ارسال نماییم.

پاسخ سئوال فوق با این تشریح بیان می شود که به همان ترتیبی که ارسال اظهار نامه اختیاری است پاسخ به آن نیز اختیاری بوده و شخص می تواند در زمان دریافت اظهار نامه به ان پاسخ بدهد یا ندهد.

874101

در صورت که به می خواهد به آن پاسخ دهد می تواند با جمله ای کوتاه آن را پاسخ دهد، در گذشته که مأمور ابلاغ اظهار نامه برای تحویل اظهار نامه به محل اقامت اظهار شونده مراجعه می کرد این امکان وجود داشت که در همان لحظه پاسخ آن نیز ارسال گردد آن هم در حضور مأمور ابلاغ و به صورت کتبی در برگه اظهار نامه.

در شرایط فعلی و در دنیای امروز که دنیای الکترونیک است می بایست از همان سامانه خدمات الکترونیک قضایی در سمت چپ اظهار نامه  پاسخ خود را ارسال نمایید

توصیه مهمی که در این بخش وجود دارد آن است که در زمان ارسال پاسخ به اظهار نامه حتماً قید نمایید اظهار نامه شماره … مورخ …، این نکته باعث می شود که تداخلی برای پاسخ به اظهار نامه های بعد ایجاد نشود و سنخیت اصلی پاسخ به اظهار نامه مورد نظر شما به درستی رعایت گردد.

نکات نوشتاری در تدوین اظهار نامه چیست و تا چه اندازه اهمیت دارد؟

در نوشتن متن اظهار نامه باید به نکات نوشتاری توجه ویژه نشان داد زیرا اهمیت کلام نوشتاری تا حدی است که شأن و شخصیت مطالبه گر را بیان می دارد

در این بخش برخی نکات در نوشتن اظهار نامه را برای شما بیان می کنیم تا در زمان نیاز بتوانید یک اظهار نامه خوب و رسمی تهیه نمایید. این نکات عبارت هستند از :

نکات نوشتاری در تدوین اظهار نامه چیست و تا چه اندازه اهمیت دارد؟

در متن اظهار نامه باید نسبت به موضوع کاملاً آگاه بوده و تمام شرایط، مستندات و ملزومات آن را به درستی بیان نمود، اگر نسبت به موضوعی آگاهی کامل نداشته باشید ممکن است با مشکل مواجه شوید.

در صورت اطمینان از موضوع بهتر است تمام جزئیات را بیان کنیم، به عنوان مثال اگر چک یا سر رسید های حقوقی و تعهدی است را به طور صریح بیان نمایید.

سعی کنید کل متن اظهار نامه به صورت الفاظ رسمی باشد و از نوشتن الفاظ عامیانه خودداری نمایید.

توصیه می شود در بخش پایانی اظهار نامه با صراحت بیان نمایید که در صورت قصور یا عدم اقدام و همکاری لازم به انجام اقدامات قانونی و مقتضی اقدام خواهید کرد و بیان کنید که خسارات وارده به طور رسمی قابل مطالبه هستند.

در صورتی که بخواهید به همراه اظهار نامه پیوست یا سندی را ارسال نمایید توصیه می کنیم نام دقیق آن پیوست را در متن اصلی اظهار نامه بیاورید تا به این صورت به رسمیت شناخته شدن اظهار نامه خود شکل قانونی بدهید

به عنوان مثال در زمان مطالبات ملکی ارسال سند مالکیت به همراه قبوض آب، برق، گاز و تلفن ممکن است همراه باشد از این رو بهتر است در متن اظهار نامه قید شود.

توصیه های نوشتاری فوق می تواند راهگشای خوبی در زمان نوشتن اظهار نامه باشد و توجه به آن و رعایت نکات مطرح شده باعث می شود تا برای مطالبه خود برگشتی درخواست نداشته باشید و کار مطالبه با سرعت مطلوب انجام شود.

از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید، متشکریم و امیدواریم که از خواندن مطالب آن بهره لازم و کافی را کسب کرده باشید.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام