اعاده دادرسی

اعاده دادرسی در احکام حقوقی ، یکی از شیوه های اعتراض به آرا و احکام قطعیت یافته دادگاه در امور حقوقی کیفری می باشد که در کنار طرقی نظیر واخواهی، تجدید نظر خواهی ،فرجام خواهی و… قرار دارد که به جهت بررسی مجدد دعوای قضاوت شده مطرح می گردد و راهی برای بازگشت از حکم قطعی دادگاه است با این هدف که دادگاه از رای سابق خود عدول کند.

اعاده دادرسی در احکام حقوقی

اعاده دادرسی در احکام حقوقی ، یکی از شیوه های اعتراض به آرا و احکام قطعیت یافته دادگاه در امور حقوقی کیفری می باشد که در کنار طرقی نظیر واخواهی، تجدید نظر خواهی ،فرجام خواهی، اعتراض شخص ثالث، قرار دارد تا چنانچه احکامی که از سوی محاکم صادر شده و به قطعیت رسیده باشند در صورتی که جهات مد نظر قانونی حادث گردد بتوان به استناد این جهات قانونی ، به این احکام قطعیت یافته اعتراض کرد و خواستار تجدید رسیدگی به موضوعی که قبلا مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته، شد، این نوع اعتراض یک شیوه استثنایی و فوق العاده می باشد که از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است به عبارت دیگر درخواست اعاده دادرسی مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به احکام قطعیت یافته به جهت بررسی مجدد ماهوی یک دعوای قضاوت شده مطرح می گردد و راهی برای بازگشت از حکم قطعی دادگاه است با این هدف که دادگاه از رای سابق خود عدول کند.

اعاده دادرسی

1) به استناد چه جهات و دلایلی میتوان اعتراض را مطرح کرد ؟

مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی به جهات ذیل مطرح می شود:
1_ میزان حکم صادر شده نسبت به خواسته بیشتر باشد، بنابراین در صورتی که میزان یک حکم یا یک رای صادر شده بیشتر از خواسته باشد می توان درخواست رسیدگی مجدد دادرسی را نمود به طور مثال اگر خواسته خواهان پنج میلیون بوده و دادگاه حکمی هفت میلیون صادر کرده در این خصوص خواهان می تواند در خواست رسیدگی مجدد دادرسی را داشته باشد.
2_ مطابق مفاد قانون، اگر حکم صادره از دادگاه با حکم دیگری که در مورد همان دعوا در آن دادگاه صادر شده متضاد باشد بدون اینکه یک علت قانونی سبب ایجاد چنین تضادی شده باشد.
3_ چنانچه حیله و تقلب طرف دعوا در حکم و رای دادگاه اثر گذار باشد می توان بازگشت و رسیدگی مجدد دادرسی را خواستار شد، به مانند تبانی طرف دعوا با وکیل پایه یک دادگستری متقاضی اعاده دادرسی
4_ چنانچه پس از صدور یک یک حکم ادله و مدارکی به دست آید که دلیل مستحکمی نسبت به حقانیت متقاضی باشد و این موضوع در جریان دادرسی محرز گردد که مستندات و مدارک مزبور مکتوم بوده و متقاضی آن را در اختیار نداشته است از جهات اعاده دادرسی تلقی می شود، لذا اقرار نامه دلیل بر حقانیت محکوم علیه است، که در جریان دادرسی مکتوم بوده و می تواند از جهات اعاده مذکور محسوب شود.

2) مهلت اعتراض اعاده دادرسی برای افراد مقیم کشور و خارج از آن به چه میزان است ؟

به موجب ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست این نوع اعاده برای برای افراد مقیم کشور بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دوماه و به شرح زیر می باشد:
1_ نسبت به احکام و آرا صادر شده حضوری و قطعیت یافته از تاریخ ابلاغ
2_ نسبت به احکام و آرا صادر شده غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر
ضمنا مطابق تبصره ماده فوق در مواردی که متقاضی اعاده مزبور دلایل موجهی داشته باشد مطابق با ماده 306 قانون مزبور عمل خواهد شد.

اعاده دادرسی
همچنین نسبت به مهلت های مقرر در خصوص مهلت اعتراض دادرسی می توان به مواد 428، 429، 430، 431 همین قانون استناد نمود،، شایان ذکر است در ماده 431 قانون مزبور مفاد مواد 337 و 338 این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می شود، شایان ذکر است بیان کنیم تمدید مهلت اعتراض دادرسی به موجب ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع است مگر در مواردی که این قانون تمدید آن را مجاز شمرده باشد.

3) انواع اعاده دادرسی کدامند ؟

1_ اعاده دادرسی اصلی: مطابق بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه متقاضی بازگشت دادرسی و رسیدگی مجدد، درخواست خود را به طور مستقل مطرح کند اعتراض و درخواست وی دادرسی اصلی محسوب می شود.
2_ اعاده دادرسی طاری: به موجب بند 2 قانون مزبور در مقابل اعاده اصلی، اعاده طاری قرار دارد در ضمن دادرسی مطرح می شود با این تفاوت که در اعاده اصلی پرونده ای در حال رسیدگی نیست تا در خلال آن، این درخواست مطرح گردد.

با توجه به تخصصی بودن و لزوم اطلاع از قوانین و مقررات در پیگیری و بررسی امور حقوقی و کیفری توصیه میکنیم قبل از انجام اقدامات حقوقی خود از مشاوره حقوقی و وکیل متخصص مشورت بگیرید.

اعاده دادرسی

برخی اوقات ممکن است که به هر دلیلی رأیی که در دادگاه برای پرونده شما صادر شده باشد واقعا رأی عادلانه‌ای نباشد به همین خاطر شما با تلاش و پیگیری خود و یا وکیل مورد نظر می‌توانید از دادگاه بخواهید که در مورد رأی خود که البته کاملاً قطعی می باشد تجدید نظر فرماید؛ که به این کار اعاده دادرسی گفته می شود.

شما به راحتی می توانید به واسطه‌ی اعاده دادرسی از دادگاه بخواهید که در شرایط خاص کاملا عادلانه حکم را به مرحله اجرا بگذارد و در این روش به هیچ عنوان نباید هیچ خبط و خطایی وجود داشته باشد، شما به هر وکیلی که مراجعه فرمایید که البته با تجربه و متخصص باشد؛ به خوبی می تواند بنابر وجود تبصره و ماده‌های خاص قانونی به راحتی طرح مورد نظر را برای اعاده دادرسی در دادگاه عنوان نماید.

اگر به دنبال وکیل حقوقی یا وکیل کیفری هستید می توانید با مشاوران ما در تماس باشید .

09121304085

اعاده دادرسی

لزوم وجود مدارک واضح و محکم

یعنی این‌که هیچ‌گونه دعوایی در این بین وجود نداشته باشد اما در شرایط دیگر این‌گونه نمی باشد البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که در هر شرایطی نمی‌توان اعاده دادرسی داشت چراکه قاضی در دادگاه با توجه به تمام مدارک و مستنداتی که وجود دارد رأی قطعی را صادر می کند و در شرایطی که بخواهد از رأی قطعی خود برگردد، بدون شک این مسئله به نفع قانون و دادگاه نمی باشد و به همین دلیل شما باید با تمام مدارک محکم و قوی خود از دادگاه اعاده دادرسی را بخواهید.

این نکته را به خاطر بسپارید که شما در هر شرایطی نمی توانید درخواست اعاده دادرسی داشته باشید بلکه اگر در این زمینه تحقیقی داشته باشید و همچنین به وکیل خود مراجعه فرمایید؛ به شما این مسئله را متذکر خواهد شد که تنها در یک مهلت بیست روزه شما می‌توانید درخواست داشته باشید در غیر این‌صورت و بعد از گذشت بیست روز دیگر این درخواست اجرا نخواهد شد پس این نکته را لطفاً از یاد نبرید و به آن توجه کنید.

اهمیت مشورت با وکیل

خاطر نشان می کنم که همیشه درخواست اعاده دادرسی مورد قبول دادگاه قرار نمی گیرد، بدین جهت همان‌طور که قبلاً بدان اشاره شد باید از از مدارک و اظهارات کاملاً محکم و هم‌چنین موجه برای درخواست اعاده دادرسی استفاده کنید.

چرا که در غیر این صورت شانسی برای قبول درخواست اعاده دادرسی شما وجود نخواهد داشت چرا که حکم قطعی که دادگاه صادر کرده است بدون شک با توجه به اظهارات و مدارکی بوده است که قطعیت تمام داشته و برگشت از حکم قطعی نمی‌توان به آن سادگی که شما فکر می کنید باشد پس چنانچه قصد درخواست دارید بهتر است در ابتدا در مورد مدارک خود هیچ تردیدی نداشته باشید تا اینگونه بتوانید این درخواست را به مرحله اجرا برسانید.

شما به راحتی می توانید با داشتن یک وکیل با تجربه و ماهر به شانس برنده شدن خود در اعاده دادرسی فکر کنید چرا که این اعاده کار سختی است و قبول آن توسط دادگاه در بسیاری از شرایط انجام نمی پذیرد، ولی اگر به یک وکیل پایه یک که آشنا به تمام پیچ‌وخم های انواع پرونده های قضایی می باشد مراجعه فرمایید بدون شک با نتیجه‌ی بهتری روبه‌رو خواهید شد؛ چرا که حتی تنظیم نوع درخواست نیز خود باید به نحو خاصی تنظیم گردد تا مورد توجه دادگاه قرار به شکلی ویژه قرار گیرد و به همین دلیل است که وجود یک وکیل از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

اعاده دادرسی

چنان‌چه شما بعد از صدور حکم توسط دادگاه محترم با تحقیقات کامل و همچنین مدارک کاملا مستند بتوانید ادعای خود اثبات نمایید که برخی از مدارکی که به دادگاه ارائه شده است تقلبی و جعلی بوده است بدین ترتیب حکمی که صادر شده است بر پایه عدالت استوار نبوده و در این شرایط بهتر است اعاده دادرسی صورت پذیرد؛ البته اثبات جعلی بودن مدارک باید کاملاً درست شفاف و واضح باشد تا بتوانند نظر دادگاه را به خود جلب نماید.

اعاده دادرسی آسان نیست

باز هم به این مسئله تأکید می‌کنم که شما باید قبل از هر کاری با یک وکیل وارد در این مسائل مشورت نمایید تا بتوانید قدم های محکم تر را برای اعاده دادرسی خود بردارید؛ چراکه با وکلا در حوزه تخصصی خود بسیاری از این موارد را حل و فصل کرده‌اند و با دنیایی از تجربه می‌توانند شما را به نتیجه مورد نظر برسانند.

این نکته را در نظر داشته باشید که اعاده دادرسی یکی از جمله روش‌های بسیار استثنایی و همچنین بسیار خاص می باشد که فقط در شرایط بازهم استثنایی و بسیار حساس عملی می شود و در مورد هم مسئله و رأی نمی توان از اعاده دادرسی استفاده نمود.

شما می توانید درخواست اعاده دادرسی خود را در مورد امور کیفری یا امور مدنی و حتی دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه  و در برخی شرایط دادگاه ویژه روحانیت انتظار بازیابی و بررسی داشته باشید؛ که اگر با یک وکیل در مورد این مسئله مشورت نمایید صدالبته تمامی موارد را با جزئیات کامل برای شما توضیح می‌دهد.

 

 

 

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام