خیانت در امانت

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

نام شما

شماره تماس شما

با ما ، از آنچه که فکر میکنید به شما نزدیکتر است

جرم خیانت در امانت

 

تعریف : خیانت در امانت عبارت است از تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نمودن اموال یا اسناد به زیان مالکین یا متصرفین آنها وقتی اشیاء مزبور به عنوان اجاره ، رهن ، امانت ، وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و مقرر بوده است که اشیا ء مزبور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد.

الف : شرایط مقدم و لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت ، رفتار متقلبانه ، تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر مستلزم وجود قبلی سه شرط است :

۱ – وجود قرار قبلی

۲ – وجود شی ء

۳ – تحویل شی ء

تحقق جرم خیانت در امانت مستلزم وجود قبلی یک قراردادی است که به موجب آن مالی یا چیزی به عنوان امانت به شخصی سپرده شده باشد و در صورتی که شخص مزبور در حالی که به عنوان امانت نزد اوست و باید آن را به صاحبش مسترد دارد خیانت نموده باشد مرتکب جرم مورد بحث شده است.

عقود و قرارداد هایی که نقض آنها با احراز سایر شرایط منتهی به تحقق جرم خیانت در امانت می گردد به شرح زیر است :

۱ – اجاره

۲ – امانت

۳ – رهن

۴ – وکالت

۵ – قرارداد انجام کار

۶ – وصف امانت ناشی از حکم قانون

اصل کلی بر منقول بودن مال مورد خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت  نظر به مجموع قوانین موجود از جمله ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات ۱۳۶۲ و قوانین موجود منحصرا شامل اموال منقول می گردد. بنابراین مستاجری پس از انقضای مدت اجاره در مورد اجاره باقی و از تخلیه خودداری کند مرتکب تخلف حقوقی شده است.

تسلیم شی ء و استرداد مال :

۱ – تسلیم شیء : برای تحقق جرم خیانت در امانت ، تسلیم مال به خائن ضرورت دارد لذا چنانچه عنصر تسلیم شی ء از طرف شخص مالک یا متصرف قانونی ثابت نباشد و بزهکار شخصا مال بدون اطلاع و بر خلاف میل صاحب آن بدست آورده باشد عمل او سرقت خواهد بود نه خیانت در امانت .

۲ – استرداد شیء : تسلیم مال باید ارادی بوده و قرار بر این باشد که مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد بدین ترتیب علاوه بر مواردی که شیء امانی باید به مصرف معینی برسد، علی الاصول تنها عقودی که در آنها استرداد عین شرط است ممکن است منتهی به تحقق خیانت در امانت شود.

ب : عناصر عمومی جرم خیانت در امانت

اول : عنصر مادی

خیانت در امانت مستلزم تصاحب ،  تلف ، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سگرده شده و قرار بر این بوده که ان مال مسترد و یا به مصرف معینی برسد. بنابراین باید از طرف امین، یا وکیل و یا غیره و به طور کلی کسی که مال به او سپرده شده است عملی سر بزند که در اثر ان عمل ، مال به صاحب آن مسترد نشود.

دوم : عنصر معنوی شامل قصد مجرمانه

تصاحب ، تلف و استعمال مال مورد امانت هنگامی موجب تحقق جرم خیانت در امانت است که همراه با سوءنیت باشد. قصد خیانت لازمه جرم خیانت در امانت است و لذا اگر مال در اثر قوای قهریه از قبیل بلای آسمانی، جنگ ، حریق ، سیل و طوفان یا در اثر دزدی از بین برود بر ایمن مسولیتی اط نظر جزایی و حقوقی نیست. طبق نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور : « در اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت سوء نیت شرط تحقق بزه است بنابراین اگر کسی ادعا کند که آن را مفقود کرده است بدون احراز سوء نیت قابل مجازات و بر عهده صاحب مال است که سوء نیت متهم در مفقود کردن ثابت نماید.»

سوم : اضرار مالک یا متصرف

اضرار مالک یا متصرف در جرم خیانت در امانت الزامی است ولو آن که این نفعی در خیانت خود نبرده باشد .

عنصر قانونی : 

طبق ماده ۶۷۴ ق. م. ا کیفر جرم خیانت در امانت به معنی اخص ۶ ماه تا ۳ سال حبس است و برابر ماده ۶۷۴ قانون مزبور مجازات سوئ استفاده از سفید مهر یا سفید امضا مستوجب یک تا سه سال حبس است.

تحصیل دلیل جرم :

ارائه دلیل برای احراز امر تصاحب ، تلف ، مفقود یا استعمال نمودن مال مورد امانت و به عبارت دیگر وسیله اثبات عدم استرداد مال که باید مقرون به قصد مجرمانه باشد به هر وسیله ای ممکن است و هیچ گونه محدودیتی از نظر نوع دلیل نیست. عملا این امر به وسیله ارسال اظهارنامه به عمل می آید.

 

ما در اینستاگرام

مشاوره رایگان حقوقی

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید