وکیل کیفری ( ۱۰ویژگی برتر )

وکیل کیفری

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  با ما ، از آنچه که فکر میکنید به شما نزدیکتر است

  مشاوره کاملا

  وکیل کیفری

  اهمیت وکیل کیفری از آن جهت است که ضامن آبروی هر دو طرف می باشد و باید متوجه باشد که آیا واقعا جرمی صورت گرفته یا خیر و پی از بررسی اتهام به قضاوت بپردازد. در ادامه مقاله به وکیل کیفری می پردازیم.

  تفاوت وکالت امور کیفری و امور حقوقی

  وکالت در امور حقوقی و کیفری با یک دیگر تفاوت هایی دارد. هر چند این تفاوت در شیوه ها و اصول وکالت مصداق نداشته و مربوط به ارکان دیگر می شود.

  این تفاوت و تمایزاز لحاظ اصل قوانین و هم چنین از لحاظ آیین دادرسی بین امور وکیل حقوقی و کیفری وجود دارد. در امور کیفری و جزایی و در مرحله تحقیقات مقدماتی مرجعی به نام دادسرا وجود دارد که وکیل کیفری به آن مراجعه و امور را پیگیری خواهد کرد.

  وکیل کیفری

  اما در امور حقوقی ، دادسرا و نیز تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. وکیل کیفری هم چنین در دعاوی جزایی و کیفری با مقامات قضایی از جمله دادیار، بازرس ، نماینده دادستان و دادستان رو به ‌رو خواهد شد.

  در امور حقوقی مقامات قضایی نام برده شده حضور نداشته و  وکیل حقوقی تنها با قاضی دادگاه و قاضی اجرای احکام مدنی در ارتباط است.بخشی از این تفاوت را نیز می توان در روال محاکمه جستجو و شناسایی کرد.

  در محاکم ایران و طبق روالی که مرسوم است و وجود دارد پرونده های حقوقی در مدت زمان کوتاهی به نتیجه می رسند. این در حالی است که پرونده های جزایی و کیفری مدت زمان بیش تری را شامل می شوند و فرایند طولانی تری را تا رسیدن به نتیجه نهایی طی می کنند.

  بعد عمومی و خصوصی نیز یکی دیگر از تفاوت های پرونده های حقوقی و یا کیفری است. غالب پرونده های حقوقی خصوصی بوده و ذی‌ نفع آن اشخاص جامعه هستند نه تمام جامعه.

  اما در بسیاری از موارد کیفری عموم جامعه ذی‌ نفع بوده و مدعی العموم می تواند از طرف عموم جامعه اعلام مجرمیت کند. بنابراین در موارد کیفری و جزایی عموم جامعه مورد توجه است.

  در این پرونده ها علاوه بر بعد خصوصی بعد عمومی نیز مورد توجه است. مورد دیگری که می توان به آن اشاره داشت نتیجه پرونده در دو مورد حقوقی و کیفری است.

  وکیل کیفری

  خصوصیات وکیل کیفری

  بهرمند شدن از وجود وکیل کیفری در خصوص دعاوی کیفری بسیار حائز اهمیت است و باعث می شود بهترین دفاع برای شما حاصل گردد.

  منظور از جرم هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قوانین کشوری جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

  هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که ارتکاب عمل مجرمانه به او نسبت داده شده باشد و در محکمه صالح صحت این ارتکاب احراز شده باشد و در نهایت منظور از مسئولیت کیفری قابلیت انتساب عمل مجرمانه به متهم و به عبارت بهتر استحقاق مرتکب عمل مجرمانه به تحمل مجازات

  طرح شکایت و نوع شکایت و زمان طرح شکایت و این که اوراق مربوطه  از جمله لایحه دفاعیه ، اظهارنامه ، شکواییه به چه نحوی باید تنظیم بشوند بسیار سرنوشت ساز می باشد.

  در دعاوی کیفری با استفاده از وکیل کیفری می توانید دفاع موثری را در دادگاه انجام دهید که از عواقب کیفری ناشی از شکایت جلوگیری می شود زیرا غالباً عدم استفاده از حق دفاع به منزله قبول اتهام می باشد.

  مشاوره حقوقی کیفری یعنی انجام دادن عملی که مجازات آن عمل در قوانین کیفری آمده باشد. در دعاوی کیفری مجازات برای مرتکب شونده توسط دادگاه تعیین می شود.

  جعل ، قتل ، دیه ، مواد مخدر، ، آدم ربایی ، کلاهبرداری ، سرقت ، جرایم پزشکی ، روابط نامشروع ، مزاحمت تلفنی ، جرایم رایانه ای و انتقال مال غیر جزو دعاوی های کیفری محسوب می شوند.

  دعاوی و مشاوره کیفری در حقیقت شاخه ای ازحقوق جزا هستند که شامل جرایم ، مجازات ها و قوانین جزایی می باشند که در ارتباط با جرم ، مجرم و مسئولیت های کیفری می باشد.

  جرائم در یک دسته بندی عمده به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت جرائمی می باشد که قانون گذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آن را بر جنبه عمومی شان برتری می دهد و تعقیب آن ها موکول به شکایت شاکی می باشد.

  حتی پس از اعلام شکایت نیز شاکی حق این را دارد که از تعقیب متهم صرف نظر کند. بنابراین با اعلام گذشت او ، تعقیب متهم متوقف خواهد شد.

   

  وکیل کیفری

  دعوای حقوقی و کیفری

  یک وکیل کیفری حرفه ای و متخصص مانند یک پزشک به سبب ماهیت شغلی خود با واقعیت‌ ها و اسرار زیادی از سوی موکلین خود روبه رو است که باید اسرار مول خود را حفظ کند و تحت هیچ شرایطی آن ها را فاش نکند.

  یکی از مهم‌ ترین تفاوت  دعوای حقوقی و دعاوی کیفری ، نحوه‌ ی طرح این دعاوی می باشد. اقامه ‌ی دعوای حقوقی نیازمند تنظیم دادخواست و نیازمند تنظیم درخواست می ‌باشد.

  اما در حل دعاوی کیفری مستلزم تنظیم شکوائیه می باشد. نمی‌ توان اموری را که فاقد جنبه‌ ی کیفری است ، از طریق طرح شکایت مورد پیگیری قرار داد.

  هم ‌چنین اقامه‌ ی این دعاوی بدون پرداخت هزینه‌ ی دادرسی امکان‌ پذیر نمی باشد. هزینه‌ ی دادرسی در تمامی حل دعاوی کیفری یکسان بوده اما در دعاوی حقوقی این هزینه براساس بهای خواسته متغیّر می ‌باشد.

  یکی دیگر از فرق های میان دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری ، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به هر یک از آن‌ ها می ‌باشد. مرجع صالح برای طرح شکایت دادسرا می ‌باشد.

  شکایت های کیفری مربوط به دعاوی کیفری است که مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری بر آن حاکم می باشد  ولی دادخواست های حقوقی مربوط به ثبت دعوای حقوقی است  که مقررات آئین دادرسی مدنی در آن اعمال و اجرا می ‌شود.

  برای ثبت دعوای حقوقی باید دادخواستی ( دادخواست حقوقی ) را تنظیم کنید ولی برای اقامه دعوای کیفری فقط نیاز به تنظیم شکواییه است.

  وکیل کیفری

  بعد عمومی و خصوصی نیز یکی دیگر از تفاوت های پرونده های حقوقی و یا کیفری است. غالب پرونده های حقوقی خصوصی بوده و ذی‌ نفع آن اشخاص جامعه هستند نه تمام جامعه.

  وکیل کیفری و مشاوره دعاوی در دعاوی های حقوقی ارتباط کامل با حقوق مدنی افراد دارد. در دعاوی های حقوقی مجازاتی  تعیین نشده است اما در دعاوی کیفری که ارتباط مستقیم با نظم جامعه دارد ، مجازاتی  تعیین شده است.

  در حقوق و قانون ، مجازات به معنای واکنش جامعه به عمل مجرمانه ای می باشد که علاوه بر آسیب زدن به قربانی ، وجدان جامعه را هم جریحه دار کرده باشد و باعث تشویش اذهان عمومی شده باشد

  بنابراین قانون گذار با تعیین مجازات هایی برای این اشخاص سعی دارد اعتماد و امنیت را به جامعه بازگرداند و مجرم به نتیجه ی اعمال خود برسد.

  مجازات ها در قانون به سه دسته تقسیم می شوند.

  مجازات های اصلی ، مجازات های تکمیلی و مجازات های تبعی .

  مجازات های اصلی : قانونگذار برای هر جرم مجازات های مختلفی را در نظر گرفته است که اجرای آن ها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه می باشد.

  در جرایمی که تعزیر به اختیار شخص  قاضی می باشد قاضی نمی تواند متهم را به بیش از یک مجازات محکوم کنند.

  مجازات های تکمیلی : مجازات های تکمیلی به مجازات ‌های اصلی اضافه می ‌شوند و به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرند.

  طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند شخصی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازاتی محکوم شده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی شخصی را از حقوق اجتماعی خود محروم کند و از اقامت در نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.

  مجازات های تبعی : این نوع از مجارات ها هی چگا در دادگاه قید نمی شوند.

  وکیل کیفری

  شکایت کیفری

  شکایت از فردی که تخلفی را انجام داده است و بر اساس قانون اساسی کشور جرم شناخته می شود و قاضی بتواند برای آن مجازاتی را تعیین کند را شکایت کیفری می‌ گویند.

  شکایت کیفری از دادسرا و طرح شکایت از فرد متخلف یا مجرم و خطاب به دادستان آغاز می‌ شود. شخص شاکی باید شکواییه خود را علیه شخص دیگر را با مشخص کردن اطلاعات دقیق و نوشتن مشروح شکوائیه خود و با ارائه مدارک آن را مطرح کند.

  بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های کیفری می ‌توانند به تمامی شکایت ها و جرم های کیفری رسیدگی کنند به جز مواردی که صلاحیت رسیدگی به آن‌ ها در دادگاه‌ های نام برده شده مانند جرائم مستوجب سلب حیات در دادگاه کیفری یک و جرائم مربوط به دادگاه‌های نظامی ، انقلاب و کودک و نوجوان می باشد.

  وکیل کیفری

  انواع دادگاه کیفری

  دادگاه کیفری یک : دادگاه کیفری همان دادگاه کیفری استان ها می باشد و در مرکز هر استانی با صلاح دید رئیس قوه قضاییه کشور در حیطه قضایی شهرهای استان برگزار می‌ شوند.

  این دادگاه‌ ها عموما با یک رئیس و دو مستشار یا همان ۳ قاضی تشکیل می شوند که با حضور یک مستشار و یک رئیس نیز جلسه رسمیت پیدا می کند.

  رای در این دادگاه بر اساس نظر اکثریت قضات اعلام می شود و نظر اقلیت نیز در پرونده ثبت و ضبط می شود. در این دادگاه‌ ها هر یک از طرفین دعوا حداکثر می توانند ۳ وکیل کیفری را برای خود انتخاب کنند.

  دادگاه کیفری دو : دادگاه‌ های جزء که در هر شهرستان می باشد به رسیدگی انوع شکایات می ‌پردازند و تحت عنوان دادگاه کیفری دو فعالیت دارند.

  با حضور یک رئیس یا دادرس علی ‌البدل جسات دادگاه کیفری تشکیل می شود و در تمامی این جلسات دادستان ، معاون دادستان و یا یکی از دادیاران می‌ توانند حضور پیدا کنند و از صدور کیفرخواست برای اتهامات مطرح شده دفاع کنند. دادگاه کیفری دو تنها یک قاضی در آن فعالیت دارد و جلسات آن در حوزه‌ی قضایی هر شهرستان برگزار می شوند.

  وکیل کیفری

  شکایت حقوقی

  بر اساس قانون ، دادگاه های حقوقی به مسایل حقوقی شاکیان می پردازد و افراد برای گرفتن جبران خسارات و حق خود به این دادگاه ها مراجعه می کنند.

  دعوی حقوقی دعاوی ای هستند که موضوعات آن در قانون مدنی مطرح شده اند که یا به اموال مربوط می شوند و یا به اشخاص. مانند : اموال و مالکیت ، قرارداد ها ، امور مربوط به خانواده اعم از مهریه ، نفقه ، طلاق و موضوعات مربوط به ارث.

  در دادگاه های حقوقی مانند دادگاه های کیفری انواع مختلفی دارند که به این موضوعات رسیدگی می کنند. مانند دادگاه انقلاب ، دادگاه تجدید نظر ، دادگاه های عمومی و دیوان عالی کشور که صلاحیت هر کدام از این دادگاه ها در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.

  جرایم مربوط به وکیل کیفری

  جرم جعل : جرم جعل یعنی ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سندی بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آن نوشته یا سند به عنوان اصل برای استفاده سو برای خود یا دیگر.

  جرم جعل به دو دسته تقسیم می شود : جعل مادی که هنگامی می پیوندد که فرد جاعل با یک عمل فیزیکی تغییراتی در آن نوشته یا سند ایجاد می کند .

  جعل معنوی زمانی انجام می شود که فرد جاعل هیچ تغییر مادی ای در سند ایجاد نکرده باشد و مطالبی در سند به گونه ی دیگر غیر از حقیقت و به قصد آسیب زدن به اعتبار اشخاص در آن سند درج می شود که مردم را گمراه کنند.

  اگر جعل امضا یا دست نویس شخص رهبری یا روسای سه قوی نظامی باشد ، مجرم یا جاعل به مجازات ۳ الی ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد.

  اگر جاعل اسناد و نوشته های غیر رسمی را جعل یا تزویر کند یا از سند مجعول استفاده کند علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

  اگر چنان چه کارمند دولت در اجرای وظیفه خود مرتکب جعل در سند های رسمی شود ،  به یک تا پنج سال حبس یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

  اگر شخصی که در سند و نوشته رسمی جعلی را انجام داده باشد ، کارمند دولت نباشد ، مجازات وی ۶ ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال است.

  بهترین وکیل جعل متخصص حقوقی است و او در امور کیفری تسلط کافی به قوانین و مقررات جزا و جرم شناسی و کیفری دارد و سابقه درخشانی در اخذ رأی مطلوب به نفع موکل خود دارد.

  جرم مزاحمت تلفنی : مزاحمت تلفنی یعنی فردی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی موجود موجبات اذیت و آزار شخصی دیگر را فراهم کند.

  بر اساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی مزاحمت تلفنی برای شخص یا اشخاصی ایجاد کند در وهله اول ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته قطع می شود.

  در اخطار دوم و سوم ارتباط تلفنی او به طور دائم قطع می شود و بر اساس مقررات مخابرات به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.

  کلانتری از مخابرات در خصوص شماره تلفن مزاحم استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را درخواست می کند. این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه به مخابرات ارسال می شود.

  امکان پیگیری جرم مجازات تلفنی از طریق شرکت مخابرات و دادسرا برای شما وجود دارد و برای طرح شکایت خود ابتدا باید به دادسرای محلی خود مراجعه کنید.

  وکیل کیفری

  شما برای اثبات جرم مزاحمت تلفنی ، علاوه بر دلایل عمومی اثبات جرائم که وجود دارد مانند :  اقرار، شهادت شهود و … می‌ توان از صدای ضبط شده فرد مزاحم نیز استفاده کرد که قاضی رسیدگی کننده از نظریه کارشناس خبره نیز در این زمینه استفاده کند.

  اگر شخصی با سیم کارتی که متعلق به دیگری بوده باشد و برای افرادی دیگر مزاحمت ایجاد کند مخصوصا برای فردی که سیم کارت به نام او می ‌باشد اخطاریه ارسال خواهد شد مگر این که اثبات کند سیم کارت در تصرف فرد دیگری بوده است و شخص در این جریان نقشی نداشته است.

  جرم تجاوز : هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی ؛ خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف (تجاوز) است ، در زنا از طریق اغفال دختر نابالغ یا از طریق ربایش ، تهدید و یا ترساندن زن اگر موجب تسلیم شدن او شود نیز همین حکم جاری است.

  در تکمیل مجازات تجاوز در ماده ۲۳۱ در موارد زنای به عنف (تجاوز) و حکم آن ، در صورتی که زن باکره باشد مجرم ، علاوه بر مجازات مقرر شده به پرداخت ارش البکاره (دیه) و مهرالمثل (مهریه) محکوم می ‌شود و در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم خواهد شد.

  در خصوص رابطه نا مشروع مادون زنا نیز در مبحث تعزیرات و در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نا مشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم آغوشی و پهلوی هم خوابیدن ) شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.

  وکیل کیفری تجاوز در مورد مجازات سایر جرایم جنسی مانند مساحقه ، تقبیل و تفخیذ می تواند ورود کند.  قانون مجازات اسلامی تفاوتی میان مرتکبِ مکرِه و مرتکبی که بدون اکراه و اجبار و عنف ، و با رضایت طرف مقابل ، چنین اعمالی را انجام داده ، قائل نشده و مجازات یکسانی را اعمال می شود.

  جرم رشوه : قانون ، افرادی را که مرتکب ارتشا شوند مشخص کرده می کند که عبارتند از : به طور کلی قوای سه گانه و نیروهای مسلح ، شرکت‌ های دولتی ، سازمان ‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی ، هر یک از کارکنان ، مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی ، اداری ، شوراها ، شهرداری ‌ها یا نهاد‌ های انقلابی.

  علاوه بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده ، هر کس آگاهانه جرم رشوه خواری را انجام دهد ، به عنوان مثال با طرفین مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه به آن ‌ها کمک کند ، به مجازات رشوه‌ دهنده محکوم خواهد شد.

  بر طبق قانون ، رشوه‌ دهنده مجرم بوده است  و مجازات می‌ شود ، مگر به کمک وکیل کیفری رشوه ثابت کند که از دادن رشوه ناگزیر بوده است و تحت شرایطی اضطراری ، رشوه را پرداخت کرده است.

  برای اثبات جرم اضطرار مانند سایر جرایم ، باید ادله و مستندات قابل قبولی را در دست داشته باشد و آن ها را با وکیل کیفری رشوه در میان بگذارد.

  جرم قتل : بسیاری از قتل های انجام گرفته شده به دلیل عدم کنترل خشم و بروز جنون آنی در فرد رخ می‌ دهد و فرد قاتل بلافاصله از عمل خود پشیمان می شود  اما دیگر پشیمانی سودی نخواهد داشت.

  مجازات جرم قتل عمد ، قصاص می باشد. تقاضای قصاص در اختیار ولی دم مقتول می باشد. ولی دم بر اساس طبقات ارث تعیین می ‌شود.

  مجازات جرم قتل شبه عمد ، پرداخت دیه و در برخی حبس تعزیری می باشد. مجازات قتل خطای محض ، پرداخت دیه توسط عاقله می باشد. عاقله یعنی خویشاوندان سببی مرد به ترتیب طبقات ارث. شما می توانید برای این موضوع به وکیل کیفری قتل مراجعه نمائید.

  اگر فردی اقدام به شروع قتل عمد کند ، اما در عمل خود ناکام بماند ، در این صورت به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می ‌گردد. قتل ، سنگین ‌ترین جرم علیه اشخاص می باشد که صدمات جبران ناپذیری را برای فرد مقتول ، خانواده مقتول و خانواده قاتل و نیز هم چنین جامعه به همراه دارد.

  دیه : محاسبه دیه توسط قوه قضاییه به صورت سالانه اعلام می‌ شود. به همین جهت پزشکی قانونی با اعلام میزان صدمات وارد شده به فرد و اعلام آن به دادگاه ، مسیر محاسبه دیه را آسن می کند و دادگاه نیز بر اساس گواهی پزشکی قانونی مبلغ دیه را اعلام می‌ کند.

  بر طبق قانون مجازات اسلامی مبلغ دیه کامل یک انسان برابر با نرخ روز ۱۰۰ شتر سالم می باشد که لاغر نباشند. امروزه این مبلغ بر اساس معیار های روز جامعه  تعیین می شود.

  انواع دیه مانند دیه نفس و دیه اعضاء می باشد که در جنایات عمدی و غیر عمدی که در آن‌ ها قصاص به هر دلیلی قابل اجرا نباشد ، اعمال می ‌شود. که شخص متهم باید آن را پرداخت نماید.

  در بعضی موارد مقدار دیه مشخص نیست در این زمان ارش به فرد مورد نظر تعلق می گیرد که قانون با توجه به شرایط موجود آن را تعیین می کند.

  وصول دیه با مشاوره و کمک گرفتن از وکیل کیفری دیه دارای مزیت های زیادی می باشد که باعث می شود کمک گرفتن از وکیل دیه ، بسیار با صرفه تر برای شما باشد.

  وکیل دیه علم و تخصص کافی در زمینه ی حل و فصل پرونده های حقوقی را دارا است.

  یک وکیل کیفری برای  دیه بر جو دادگاه مسلط است و می داند چه زمانی و از چه راه هایی از حقوق موکل خود دفاع کند.

  جرایم پزشکی : برای اثبات تقصیر یک پزشک در امر درمان ، زیان دیده یا وکیل کیفری برای جرایم پزشکی او موظف است که رابطه علیت را بین عمل پزشک و آسیب وارده به بیمار اثبات نماید و این از عهده کسانی بر می‌آید که به مسائل پزشکی احاطه داشته باشند تا بتوانند کمیسیون‌ هایی را که در این رابطه تشکیل می‌ شود ، مجاب نمایند.

  جرائم جزایی پزشکی عبارتند از : ارتکاب عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی به بیمار. بنابراین اگر پزشک یا جراح به قصد سلب حیات بیمار از معالجه وی سرباز زند و در نتیجه بیمار فوت کند چنین قتلی عمد و موجب قصاص می باشد و اگر پزشک یا پرستار آمپولی تزریق کند که حاوی مواد شیمیایی کشنده باشد یا مقداری از دارو را به بیمار بخوراند که بیش از حد مجاز بوده است و باعث مرگ بیمار شود ، مطابق ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ‌عمل چنین فردی قتل عمد محسوب می ‌شود.

  فوت در جراحی ‌های زیبایی به علت حساسیت‌ های بیهوشی که دارد یا در مواردی که پزشک عمومی ‌بدون داشتن تخصص لازم و با علم به این که متقاضیان عمل زیبایی باید در کلینیک‌ عمل شوند اما اقدام به جراحی زیبایی در مطب کند عمل او از نظر علم پزشکی غیر قابل توجیه می باشد و بنابر قانون عمل او جرم پزشکی محسوب می ‌شود.

  هر گاه پزشک در معالجه بیمار خود مرتکب هیچ نوع خطای جزایی و مصادیق آن از قبیل بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد و با این وجود ، اقدامات درمانی او موجب جنایت بر بیمار شود باز هم مسئول شناخته می ‌شود و قانون در این مورد عمل پزشک را خطای شبیه عمد می داند.

  وکیل کیفری برای جرایم پزشکی با توجه به گسترده بودن این دعاوی باید با تسلط کامل بر قوانین و مقررات حاکم بر اینگ ونه جرایم پزشکی و آگاهی نسبی از اقدامات پزشکی ، به تشخیص این امر بپردازد که صدمه وارده به بیمار و مو کل خود در اثر تخلف پزشک بوده است و قابل تعقیب کیفری می باشد یا خیر.

  در ادامه با جمع آوری مدارک مورد نیاز و تنظیم شکواییه دقیق اقدام به طرح دعوا نماید. داشتن تجربه کافی برای فعالیت در این حوزه دارای اهمیت می باشد چرا که پرونده های پزشکی دارای نکات تخصصی هستند که اشراف به آن نیاز به تجربه در این دعاوی دارند.

  جرم آدم ربایی : درصورتی که شخصی به اراده خود و با آگاهی از عملیات اجرایی جرم دست کشیده باشد و آن را نیمه ‌کاره رها کرده باشد و اعمالی که انجام داده است نیز جرم نباشد ، دیگر نمی ‌توان به عنوان شروع به جرم آن شخص را محکوم کرد.

  شرایطی برای جرم آدم ربایی مطرح شده از جمله : سن قربانی و ربوده شده کم تر از ۱۵ سال تمام باشد.

  ربایش فرد با وسیله نقلیه صورت گرفته باشد که اطلاق وسیله نقلیه در این مورد ، شامل وسایل نقلیه غیرموتوری مانند دوچرخه نیز می‌ شود.

  ایجاد آسیب جسمی به فرد ربوده شده و یا قربانی می باشد. آسیب شامل آسیب ‌های روحی و روانی در فرد قربانی نیز می باشد.

  آسیب حیثیتی به فرد قربانی نیز مجازات دارد. مثلا اگر فرد ربوده شده مؤنث یا پسربچه زیبا باشد. در غیر این صورت ، این موضوع باید از طرف فرد اثبات شود.

  در بسیاری از پرونده های کیفری آدم ربایی متهمین ادعا رابطه دوستی یا قصد شوخی با قربانی را داشتند و قصد مجرمانه خود را انکار می کنند و برای اثبات این ادعا باید از وکیل کیفری برای  آدم ربایی متخصص کمک بگیرند تا به روند اثبات وقوع و انتساب جرم کمک نماید.

  جرم کلاهبرداری : مجازات کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از ماده ۱ تا ۷ این قانون بیان شده است در واقع با توجه به نوع جرم شرایط وقوع آن و عوامل مخففه و مشدده ، میزان مجازات تعیین شده برای آن متفاوت است .

  مجازات کلاهبرداری به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می شود و در تمامی انواع مجازات ها علاوه بر مجازات تعیین شده ، کلاهبردار باید اصل مال را به صاحبش برگرداند .

  اگر شاکی خصوصی در دادسرا و قبل از صدور کیفر خواست از شکایت خود به طور کلی صرف نظر کند و یا اعلام گذشت و رضایت کند ، در این صورت تصمیم مرجع قضایی در مرحله دادسرا ، صدور قرار منع تعقیب برای متهم خواهد بود.

  کسب مال از راه های نامشروع یکی از جرم های کلاهبرداری محسوب می شود که از راه غیر قانونی و خلاف ، مالی را بدست آورند.

  مجازات کسی که از راه نامشروع اموالی را به دست آورده این است که علاوه بر گرفتن تمام این اموال ، باید شخص را به پرداخت جریمه ی نقدی به میزان دو برابر اموالی که از این راه به دست آورده ، می کنند و هم چنین سه ماه تا دو سال حبس دارد.

  کلاهبرداری اینترنتی با پیشرفت تکنولوژی و فضای مجازی امکان سوء استفاده و کلاهبرداری افراد سودجو را در وب سایت ها و اپلیکیشن های نامعتبر بیش تر کرده است.

  از معروفترین کلاهبرداری های اینترنتی به فیشینگ می توان اشاره کرد که امروزه ۵۰ درصد از جرم های سایبری را به خود اختصاص داده است.

  در فیشینگ شخص کلاهبردار با طراحی یک درگاه پرداخت بانکی جعلی به اطلاعات کارت بانکی شما به راحتی دسترسی پیدا می کند و در اولین فرصت آن را خالی می کند.

  قبل از طرح شکایت کیفری با یک وکیل کیفری در این زمینه خصوص مشورت کنید. اثبات ارکان این جرم بر عهده شاکی می باشد و نا آگاهی در نحوه شکایت می تواند موجب تضییع حق مالباخته شود.

   

  بیش تر پرونده های جرم های کلاهبرداری بسیار پیچیده هستند زیرا افراد کلاهبردار معمولا از هوش بالایی برخوردار هستند. اگر فرد مالباخته و شاکی یک وکیل کیفری برای خود اختیار کند که به قوانین آشنا باشد می تواند کمک خوبی در جهت بهبود روند پرونده باشد و در مدت زمان کم تری وقوع جرم را به اثبات برساند و حقوق فرد مال باخته را به او برگرداند.

  جرم توهین پیامکی : بسیاری از افراد جامعه بدون آگاهی و از روی عصبانیت الفاظی را در متن پیامک به دیگری حواله می دهند که عواقب نامطلوبی را در پی خواهد داشت و ناخواسته برای خویش پرونده کیفری و دعوای کیفری را طرح می کنند.

  پس از طرح دعوای کیفری توسط شخص شاکی و از طریق وکیل توهین پیامکی که وکیل کیفری است ، باید  نزد محکمه به اثبات برسد و مجازات توهین پیامکی را متقبل شوند.

  مجازات توهین پیامکی پس از اثبات آن ، مجازات شلاق تا ٧۴ ضربه یا پرداخت جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال را در پی خواهد داشت.

  توهین های مندرج در پیامک ‌ها به چند طریق قابل پیگیری می باشد. در درجه اول قانون مزاحمت ‌های تلفنی ساده را به مرکز مخابرات اطلاع می دهد و از کاربران می‌ خواهد برای پیگیری این جرائم که در آن توهین و افترا و فحاشی ناموسی وجود ندارد ، از طریق مخابرات اقدام کنند.

  برای پیگیری مجازات فحاشی ناموسی از طریق پیامک در درجه اول مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری الزامی می باشد. وکیل کیفری با تجربه در این زمینه می ‌تواند برای حضور در دادگاه محلی و ارائه دادخواست راهنمایی های لازم را به کاربر برساند و وی را از حقوق قانونی خود مطلع کند.

  جرم مواد مخدر : یکی از دلایل قیمت های مواد مخدر که از ارزانترین مواد (گرمی ۲ تا ۳ هزار تومان) تا گرانترین آن که گرمی تا ۳۰۰ هزار تومان هم قیمت می خورد ، مجازات قانونی دارد که قانونگذار برای فعالیت در عرصه مواد مخدر وضع کرده است و این مجازات ها ، هزینه ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر را افزایش داده است.

  بالاتر از مجازات مرگ برای قاچاقچیان مواد مخد ر، مجازات مصادره اموال آن ها می باشد. در ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ ، برای «وارد کردن مواد به کشور ، ساخت ، تولید ، توزیع ، صدو ر، ‌ارسال ، خرید و فروش یا در معرض فروش قرار دادن و یا نگه داری ، مخفی یا حمل» مواد «هروئین ، مرفین ، کوکائین ، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین» مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

  وکیل کیفری مواد مخدر ، شخصی است که به کلیه قوانین مرتبط به جرائم مواد مخدر اشراف دارد ، و در قوانین مرتبط با مجازات حمل ، قاچاق و مصرف مواد مخدر ، از تجربه بالایی در بررسی و پیدا کردن راه حل موثر جهت دفاع از متهم مواد مخدر برخوردار است.

  وکیل کیفری حمل مواد مخدر با بهره گیری از فن بیان می تواند با ایجاد حس دلسوزی و ترحم در قاضی و توجیه او بیش ترین حالت عفو و بخشش را برای موکل خود به ارمغان آورد.

  جرم سرقت :  اگر کسی مالی را که متعلق به فرد دیگری است را برباید ، سارق می باشد . متعلق بدون مالی به دیگری هم شخص حقیقی مثل افراد در سطح جامعه را شامل می شود و هم اشخاص حقوقی مثل شرکت ها و اموال دولتی را محسوب می شود.

  به طور کلی تقسیم بندی سرقت را می توان در دو دسته در نظر گرفت :

  سرقت حدی  :سرقت حدی یک نوع از سرقت می باشد که داری مجازات حدی می باشد. سرقت حدی دارای شرایط خاصی است . برای اینکه جرم سرقت حدی شکل بگیرد باید تمام شرایط ۱۴ گانه جرم سرقت حدی وجود داشته باشد .

  سرقت تعزیری  :به سرقتی که سارق شرایط سرقت حدی را نداشته باشد سرقت تعزیری می گویند . در این صورت قاضی با توجه به نحوه سرقت برای آن مجازات تعیین می کند .

  کیف قاپی ، یا سرقت همراه با اسلحه یا سرقت همراه با آزار دیگری و …. سرقت تعزیری را شامل می شود . در واقع در صورتی که ثابت نشود یک سرقت حدی است ، تعزیری محسوب می شود.

  جرم ضرب و جرح : ضرب و جرحی که نزاع عمدی یا هرگونه اقدام دیگری که موجب خسارت بدنی به دیگران شود رخ بدهد ، بر اساس شرع و قانون ، موجب ضمان وارد کننده ضرب می باشد و طبق قانون با اجرای قصاص یا پرداخت دیه ، این خسارت باید به عنوان حق الناس پرداخت و جبران شود.

  استفاده از وکیل برای ضرب و جرح می تواند کمک بسیاری به شما کند. با وجود وکیل کیفری مدت زمان اثبات جرم ضرب و جرح کم تر می شود.

  دیگر نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.

  بعد از مشخص شدن میزان ضرب و جرح ، وکیل  می تواند دیه را برای موکل خود مطالبه کند.

  در صورتیکه نقص عضو صورت گرفته باشد وکیل می تواند تقاضای قصاص عضو را برای موکل خود کند.

  جرم تهدید : جرم تهدید یعنی ترساندن و واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مالی نامیده می شود. اگر شخصی دیگری را تهدید کند که به مزاحمت های خود ادامه می دهد و دست بردار نباشد ، وکیل کیفری ضمن ارائه مدارک و صداهای ضبط شده مزاحم به مراجع قضایی می تواند از وی شکایت کند و حکم جلب او را بگیرد.

  با توجه به وجود جرایم خاص که وجود دارد وکیل کیفری برای سرقت و تشخیص سخت موارد آن ، افراد باید بدانند که در امور خود از وکلای متخصص کمک بگیرند تا دچار ضرر و زیان های مالی نشوند و پیش تر از ضرر مادی جلوگیری کنند.

  اما در زمانی که افراد ، اموال خود را از دست بدهند بهتر است برای شروع دعوا از وکیل کیفری خوب در امور کیفری و موارد و انواع سرقت استفاده نمایند تا وکیل کیفری از موکل خود دفاع کند و بتواند ضرر و زیان را جبران نماید و اموال از دست رفته ی موکل خود را به او بازگرداند.

  دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب و مجرم آن ، دادگاه مجازاتی را تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی برای فرد درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

  در این بین مجرم به مشاوره دعاوی کیفری ارجاع داده می شود تا  برای تفهیم جرم خود و انجام تکلیف مورد نظر خود آشنا شده و آن را بپذیرد.

  بعد عمومی و خصوصی نیز یکی دیگر از تفاوت های پرونده های حقوقی و یا کیفری است. غالب پرونده های حقوقی خصوصی بوده و ذی‌ نفع آن اشخاص جامعه هستند نه تمام جامعه.

  در شکایت های کیفری ، اگر متهم و یا مجرم به احضاریه ای که برایش ارسا شده است توجه ای نکند و در وقتی که برایش تعیین شده است خود را بهدادگاه و مراجع قضایی معرفی نکند ، او را جلب و به دادگستری می برند.

  اما در شکایت های حقوقی اگر متهم و یا مجرم به موقع خود را به مراجع قضایی نرساند دادگاه منتظر او نمی ماند و حق او را به خواهان می دهند.

  وکیل کیفری در دعاوی حقوقی ارتباط کامل با حقوق مدنی افراد دارد. در دعاوی حقوقی مجازاتی  تعیین نشده است اما در  دعاوی کیفری که ارتباط مستقیم با نظم جامعه دارد ، مجازاتی  تعیین شده است.

   

  در این مقاله با وکیل کیفری آشنا شدیم. شما برای مشاوره کیفری خود در هر زمینه ای می توانید به سایت معتبر راهیان عدالت مراجعه کنید.

  این سایت با دارا بودن انواع وکیل خصوصا وکیل کیفری می تواند به شما در این زمینه مشاوره آنلاین و رایگان بدهد. این موسسه قبل از قبول وکالت به شما مشاوره رایگان می دهد و شما می توانید از طریق فضای مجازی با این موسسه در ارتباط باشید برای مشاوره در این زمینه می توانید با این شماره ها تماس حاصل نمائید.

  آشنایی بیشتر با وکیل کیفری

  وکیل کیفری در اموری که نیاز به اقامه دعوی کیفری مانند سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، انتقال مال غیر، جعل ، استفاده از سند مجعول و … است به فعالیت و بررسی موضوع می پردازد.

  لازم به ذکر است که وکیل کیفری پس از سپری کردن تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی و کسب دانش لازم در علم حقوق و فقه ، در آزمون کانون وکلا پذیرفته و دارای پروانه معتبر وکالت می گردد.

  وکیل کیفری با توجه به علاقه خود و دارا بودن تخصص در زمینه امور جزایی و کیفری و تسلط نسبی بر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ، مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مبارزه با مواد مخدر و مانند آن ، که لازمه پیگیری امور کیفری است در زمینه های جزایی و کیفری به فعالیت می پردازد. یک وکیل کیفری تمرکز خود را در حوزه شغلی بر امور کیفری و جزایی قرار داده است.

  در این مقاله با وکیل کیفری و ویژگی های آن آشنا شدیم. شما برای مشاوره با وکیل امور کیفری می توانید به سایت معتبر راهیان عدالت مراجعه نمائید و از خدمات این مجموعه بهره لازم را ببرید.

  این سایت با دارا بودن انواع وکیل خصوصا وکیل امور کیفری می تواند به شما در این زمینه مشاوره آنلاین و رایگان بدهد. این موسسه قبل از قبول وکالت به شما مشاوره رایگان می دهد و شما می توانید از طریق فضای مجازی با این موسسه در ارتباط باشید برای مشاوره در این زمینه می توانید با این شماره ها تماس حاصل نمائید.

  وکیل کیفری
  وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

  مشاوره دعاوی کیفری

  اختلافات کیفری که براساس قانون جرمی در آن رخ داده باشد ، و فرد با رجوع به مراجع قضایی مدعی آن باشد که به دلیل روی دادن آن جرم دچار زیان شده و خواهان مجازات باشد. در ادامه مقاله به مشاوره دعاوی کیفری می پردازیم.

  اگر نیاز به مشاوره با وکیل کیفری دارید با مشاوران ما در تماس باشید .

  ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵

  مشاوره کیفری

  در محاکم ایران و طبق روالی که مرسوم است پرونده های حقوقی در مدت زمان کوتاهی به نتیجه می رسند. این در حالی است که پرونده های جزایی و کیفری مدت زمان بیش تری را شامل می شوند و فرایند طولانی تری را تا رسیدن به نتیجه نهایی طی می کنند.

  بعد عمومی و خصوصی نیز یکی دیگر از تفاوت های پرونده های حقوقی و یا کیفری است. غالب پرونده های حقوقی خصوصی بوده و ذی‌ نفع آن اشخاص جامعه هستند نه تمام جامعه.

  اما در بسیاری از موارد کیفری عموم جامعه ذی‌ نفع بوده و مدعی العموم می تواند از طرف عموم جامعه اعلام مجرمیت کند. بنابراین در موارد کیفری و جزایی عموم جامعه مورد توجه است.

  در این پرونده ها علاوه بر بعد خصوصی بعد عمومی نیز مورد توجه است. مورد دیگری که می توان به آن اشاره داشت نتیجه پرونده در دو مورد حقوقی و کیفری است.

  وکیل کیفری در اموری که نیاز به اقامه دعوی کیفری مانند سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، انتقال مال غیر، جعل ، استفاده از سند مجعول و … است به فعالیت و مشاوره دعاوی کیفری می پردازد.

  دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن ، دادگاه مجازاتی را تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی برای فرد درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

  در این بین مجرم به مشاوره دعاوی کیفری ارجاع داده می شود تا  برای تفهیم جرم خود و انجام تکلیف مورد نظر خود آشنا شده و آن را بپذیرد.

  یکی از اموری که جهت موفقیت در پرونده های کیفری بسیار مهم و حیاتی است مشاوره دعاوی کیفری با وکیل کیفری مناسب قبل از هر اقدام است.

  این مشاوره ، مشاوره دعاوی کیفری نام دارد که در آن وکیل مشاوره دعاوی کیفری باید به اصول کلی کیفری و قوانین و قواعد کیفری آشنایی داشته باشد و بتواند راهکارهای مناسب با موضوع مطرح شده عنوان کند و با بهره گیری از تجارب خود به ارباب رجوع کمک کند.

  مشاوره دعاوی کیفری امری کاملاً تخصصی و ماهرانه است که عدم علم و آگاهی از ابعاد آن و ارائه مشاوره بدون آگاهی می تواند ضررهای جبران ناپذیری به مشاوره گیرنده وارد نماید.

  فلذا گرفتن مشاوره دعاوی کیفری با انتخاب یک وکیل متخصص و مشاوره دعاوی کیفری در این مورد می تواند راهگشا باشد و به دستیابی به راهکارهای مناسب کمک کند.

  ارتباط با مشاوره دعاوی کیفری

  در این مقاله با مشاوره دعاوی کیفری و وکیل کیفری آشنا شدیم. شما برای مشاوره دعاوی کیفری خود در هر زمینه ای می توانید به سایت معتبر راهیان عدالت مراجعه کنید.

  این سایت با دارا بودن انواع وکیل خصوصا وکیل کیفری می تواند به شما در این زمینه مشاوره آنلاین و رایگان بدهد. این موسسه قبل از قبول وکالت به شما مشاوره رایگان می دهد و شما می توانید از طریق فضای مجازی با این موسسه در ارتباط باشید برای مشاوره در این زمینه می توانید با این شماره ها تماس حاصل نمائید.

  ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵ – ۰۲۱۲۲۱۱۲۲۳۰

   

   

   

   

   

  مشاوره با وکیل متخصص

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  تماس کاملا رایگان